2019

Świąteczny wystrój remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie przygotowany przez członków Jednostki Operacyjno – Technicznej.


TURNIEJ CHARYTATYWNY DLA MARCELKA

29 grudnia 2019 – o godzinie 10:00 w Hali Sportowej przy ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie odbył się Turniej Charytatywny „Dla Marcelka”, który cierpi na nowotwór – guza mózgu. Jedyną szansą na wyleczenie jest kosztowna operacja w Klinice w Stanach Zjednoczonych. Z pomocą ruszyli m.in strażacy z OSP Czermin, którzy zagrali w turnieju piłkarskim powstałym z inicjatywy pana Romana Bandosza.

W rozgrywkach wzięli udział:  Krzysztof Kuźniacki, Patryk Markiewicz, Adam Cegła, Maciej Larek, Krystian Kaganek, Jeremiasz Łagodzki,  Jędrek Pasek, Kacper Maliński, Daniel Kaźmierczak, Miłosz Kostanowicz.


PASTERKA

24 grudnia 2019 – półgodziny  przed Pasterką Bożonarodzeniową w Kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Czerminie zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”  dał  koncert Kolęd i Pastorałek. Dziewczęta w składzie Katarzyna Kaganek, Agnieszka Ratajczak, Daria Walendowska, Natalia Półtorak zaśpiewały kolędy i pastorałki tradycyjne oraz współczesne. Ks. Kapelan Marian Ostach podziękował druhnom za przepiękne wykonanie kolęd, które wprowadziło w nastrój świąteczny parafian przybyłych na pasterkę.


ZARZĄD 

21 grudnia 2019 – o godzinie 21.15 odbyło się IV posiedzenie Zarządu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży i podjęto dwie uchwały. W zebraniu ponadto uczestniczyli: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorz Młynarz, Sekretarz Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski, Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek.


WIGILIA STRAŻACKA 

21 grudnia 2019 – o godzinie 19:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbyła się Wigilia Strażacka. Uroczystość otworzył zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” śpiewając kolędy i pastorałki.

Następnie Prezes OSP Zbigniew Serbiak powitał wszystkich obecnych strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi do których skierował życzenia świąteczno – noworoczne i przedstawił w skrócie działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019, historię Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, gdzie została założona OSP w Czerminie oraz życzył druhnom i druhom wielu sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym oraz na niwie strażackiej. W dalszej części przemówili Hieronim Rybczyński – Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie oraz Jarosław Kowalski – Skarbnik Gminy Czermin. Ewangelię odczytała druhna Natalia Łach, po czym wspólnie z Księdzem Kapelanem Marianem Ostachem została odmówiona modlitwa i zaśpiewana kolęda „Cicha Noc”.

Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i zasiedli do poczęstunku, gdzie stoły syto zastawione zostały przez Restaurację „Podmiejska”. W wigilii uczestniczyli zaproszeni goście: Jarosław Kowalski – Skarbnik Gminy Czermin, Hieronim Rybczyński – Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, Dyrektor Szkoły Podstawowej Krzysztof Orszulak, Paulina Biegańska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie.


POŻAR TRAWY 

16 grudnia 2019 –  o godzinie 19:22 JOT został zadysponowany do niespotykanego jak na tę porę roku pożaru trawy, który był zlokalizowany przy drodze gminnej w miejscowości Pieruchy. 6 strażaków wyjechało lekkim samochodem do zdarzenia, natomiast 3 druhów czekało w remizie w gotowości do wyjazdu średnim samochodem GBA 16/2500. Akcja trwała 1 h.


POŻAR KOMINA 

14 grudnia 2019 – zapaliły się sadze w kominie w jednej z posesji w miejscowości Czermin. JOT po dojechaniu na miejsce zdarzenia kierował ruchem drogowym oraz wraz z KP PSP w Pleszewie zagaszali sadze w kominie.


TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ 

14 grudnia 2019 – odbył się I Świąteczny Turniej Piłki Halowej Służb Ratunkowych w Hali Sportowej w Pleszewie. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn: Ochotnicze Straże Pożarne z Czermina, Krzywosądowa i Pleszewa, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Pleszewie. Dochód 800 złotych  z opłaty wpisowej został przekazany na cel charytatywny, wybrany przez zwycięska drużynę.

Nasza drużyna zajęła IV miejsce w składzie:  Krzysztof Kużniacki – dowódca, Patryk Markiewicz, Adam Cegła, Jędrzej Pasek, Bartosz Jaskólski, Daniel Każmierczak, Jeremiasz Łagodzki, Kaper Maliński, Kacper Nowaczyk,  Dawid Borowik, Miłosz Kostanowicz.


POŻAR 

2 grudnia 2019 – o godzinie 15:20 syrena zaalarmowała strażaków z jednostki operacyjny – technicznej do wyjazdu do pożaru sadzy w kominie w budynku mieszkalnym w Broniszewicach.

Działania strażaków polegały na udrażnianiu przewodu kominowego. W akcji ratowniczej brały udział OSP Czermin i OSP Broniszewice oraz JRG PSP Pleszew .


ZARZĄD 

26 listopada 2019 – o godzinie 18.00 odbyło się III posiedzenie Zarządu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży i podjęto cztery uchwały. W zebraniu ponadto uczestniczyli: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorz Młynarz, Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek, wyróżnieni członkowie JOT-u Damian Durski i Krzysztof Kużniacki oraz druhna Magdalena Jędraszak, która opiekuje się Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.


GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

24 listopada 2019 –  został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Czerminie. Organizatorem był: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RR w Czerminie, a gospodarzem  Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie i Szkoła Podstawowa w Czerminie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju był Komendant Gminny ZOSP RP Zbigniew Serbiak, sekretariat prowadziła druhna Anna Cierniak. Mecze sędziowali panowie Maciej Janik i Krzysztof Orszulak. Udział w rozgrywkach wzięły drużyny z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin.  Nasza drużyna zajęła I miejsce, za udział w rozgrywkach otrzymała dyplom oraz piłkę.

Skład drużyny: Krzysztof Kużniacki – kapitan, Marcin Ratajski, Patryk Markiewicz, Kacper Półtorak, Damian Durski, Krystian Kaganek. 


FIGURKA ŚW. FLORIANA 

22 listopada 2019 – przenosiliśmy Figurkę św. Floriana, która znajdowała się za budynkiem straży – pierwotnie pomnik był oddany 7 maja 2006 roku (13 lat temu).  Patron strażaków został umieszczony na sokole przed budynkiem strażnicy, koło Obelisku upamiętniającego pracę czermińskich strażaków.

Prace zaczęły się dwa tygodnie wcześniej, gdzie przygotowano fundament i przywieziono kamienie. Pod nadzorem dh Zdzisława Spychaja pracowali druhowie: Damian Durski, Patryk Markiewicz, Kacper Półtorak, Albin i Jan Spychajowie. Prace budowlane bezpłatnie wykonał murarz Ireneusz Barańczyk, a Firma Kamieniarska Przemysława Walczaka z Grabiu zamontowała figurkę i tablicę.

Również sponsorami postawienia posągu byli: pan Szymon Półtorak w Czermina oraz Hurtowania Materiałów Budowlanych ” Każmierscy”  z Gizałek.  Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli ogromny wkład pracy oraz finansowy w przeniesienie Figurki Św. Floriana.


KONTROLA 

19 listopada 2019 –  został ogłoszony alarm przez stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w celu sprawdzenia gotowości bojowej oraz sprzętu. Dziewięciu przybyłych strażaków na alarm do remizy otrzymało do wykonania zadanie „ugaszenie pożaru w garażu”.  Druhowie wchodzili do ” budynku”w aparatach ochrony dróg oddechowych i podali jeden prąd wody. Za wykonanie zadania otrzymaliśmy wysoką ocenę.


MANEWRY RATOWNICZE 

16 listopada 2019 –  odbyły się  manewry z ratownictwa medycznego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego należących do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego.  Strażacy mieli do wykonania trzy zadania m.in. z udzielania pierwszej pomocy.  Celem manewrów ratowniczych było udoskonalenie wiedzy z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz ocenienie kwalifikacji obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Organizatorem manewrów byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP  RP w Pleszewie.


XXI LISTOPADOWY ZŁAZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY

8- 11 listopada 2019– odbył się XXI Listopadowy Złaz Niepodległościowy, który został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach (woj. mazowieckie).  Pierwszego dnia 15 przybyłych drużyn na złaz dokonało prezentacji swojego patrolu poprzez przygotowanie skeczu lub piosenki, aby przedstawić swoją drużynę pozostałym uczestnikom. W następnych dniach  na młodzież czekały do wykonania zadania:  olimpiada strażacka, „MEDYK” , gra dzienna,  gry nocne, musztra, strażacki  runmagedon, gry i zabawy integracyjne, spotkanie ” Bezpiecznie na drodze”, które przeprowadzili policjanci oraz wieczorek niepodległościowy.

Na sam koniec podsumowano XXI Listopadowy Złaz Niepodległościowy. Nasza Młodzieżowa Drużyn Pożarnicza zajęła III miejsce za co otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplom.

Uczestnicy Złazu Niepodległościowego: Natalia Łach, Patrycja Grzegorek, Klaudia Marchwiak, Martyna Marchwiak, Martyna Markiewicz, Aleksandra Wojtczak, Magdalena Aleksandrowicz.  Opiekun: Natalia Serbiak. Kierowca: Krzysztof Paprocki.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

10 listopada 2019 – Wójt Gminy Czermin zaprosił organizacje pozarządowe, które działają na terenie gminy Czermin na Gminne Obchody Święta Niepodległości we Wieczynie. O godzinie 11:00 została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa, a następnie odbyła się  inscenizacja w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Podstawowych w Żegocinie. OSP reprezentował członek zarządu Ryszard Antoniewicz.

11 listopada 2019 – w Naszej parafii Św. Jakuba Apostoła Kapelan Marian Ostach odprawił uroczystą mszę „Za Ojczyznę”, w której uczestniczyli Prezes OSP Zbigniew Serbiak oraz poczet sztandarowy w składzie: Ryszard Antoniewicz, Zdzisław Spychaj, Jan Spychaj. Po Eucharystii wspólnie ze strażakami z OSP Kurcew Ksiądz Proboszcz zaprosił na plebanię na Rogale Marcińskie.


ZABEZPIECZENIE POWIATU 

6 listopada 2019 – o godzinie 6:16 syrena alarmowa oraz urządzenia mobilne zawiadomiły strażaków do wyjazdu do Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie celem zabezpieczenia powiatu pleszewskiego. Zastępy PSP uczestniczyły w pożarze w Pleszewie przy ul. Wschodniej, gdzie w jednej z firm zapaliły się odpady plastiku i pianki.


WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

1 listopada 2019 – w Dniu Wszystkich Świętych strażacy: Patryk Markiewicz, Patryk Hadrzyński, Tobiasz Marciniak złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze na Obelisku upamiętniającym czermińskich strażaków, którzy odeszli z Naszych szeregów na wieczną wartę…

 

Następnie strażacy z OSP Czermin i OSP Kurcew zabezpieczali parking i drogi dojazdowe na cemntarz parafialny w Czerminie, gdzie przybywali wierni na Mszę Świętą w intencji spoczywających na cmentarzu.

Prezes OSP Zbigniew Serbiak, składa podziękowania wszystkim członkom OSP w Czerminie, którzy zapalili znicze na obelisku.


PODZIĘKOWANIE

29 października 2019 – podczas XIV Sesji Rady Gminy Czermin, która odbyła się na sali w Ośrodku Kultury w Czerminie Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj oraz Przewodniczący Rady Gminy Czermin Robert Mikołajczak wręczyli podziękowanie druhnie Natalii Serbiak i druhnie Katarzynie Wożniak za zdobycie tytułu wzorowej kroniki podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kronik w Olsztynie, którego organizatorem był Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie oraz wręczono gratulacje za zajecie II miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych powiatu pleszewskiego drużynie żeńskiej OSP w Czerminie.

 


ZARZĄD

24 października 2019 – o godzinie 18.00 odbyło się II  posiedzenie Zarządu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży i podjęto cztery uchwały. W zebraniu ponadto uczestniczyli: Sekretarz Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski oraz przedstawicielki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Klaudia Marchwiak i Martyna Marchwiak.


KOLIZJA SAMOCHODOWA 

19 października 2019 – o godzinie 20:01 nastąpił wyjazd zastępu do miejscowości Psienie – Ostrów, celem utylizacji plamy oleju oraz płynów eksploatacyjnych, które wyciekły z samochodu osobowego.  Przyczyną wycieku było uderzenie w pojazd zwierzęcia lisa. Akcja trwała 1 godzinę.


WYPADEK 

8 października 2019  – około godziny 07:08 JOT został zadysponowany do wypadku drogowego w miejscowości  Parzew ( powiat jarociński). Na miejscu zdarzenia okazało się, że samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Działania polegały na dostaniu się do poszkodowanej osoby przy użyciu sprzętu hydraulicznego – niestety osoba kurująca pojazdem  poniosła śmierć na miejscu zdarzenia. W akcji brała udział OSP Czermin,  JRG PSP Pleszew, JRG PSP Jarocin, pogotowie ratunkowe oraz policja.


MANEWRY RATOWNICZE 

5 października 2019 –  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie wraz z  Oddziałem Powiatowym Związku OSP RP w Pleszewie zorganizowała manewry ratownicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie  gminy Dobrzyca. Z powiatu pleszewskiego wzięło udział 9 OSP włączonych do KSRG w tym nasz zastęp 6 osobowy, którego dowódcą był Patryk Hadrzyński.

Zostały przygotowane 3 zadania: pierwsze z ratownictwa medycznego zorganizowano w Hali Sportowej w Dobrzycy, drugie w OSP Izbiczno dotyczyło  pożarów zewnętrznych i ostatnie trzecie ulokowane w OSP Sośnica dotyczyło pożarów wewnętrznych. Zadania oceniali funkcjonariusze KP PSP Pleszew na czele z Zastępcą Komendanta PSP Pleszew brygadierem Waldemarem Barańskim.

Na koniec przygotowane manewry zostały omówione w Zespole Pałacowo – Parkowym w Dobrzycy. Dobra forma szkolenia strażaków ochotników zakończona była podziękowaniami od Prezesa Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie oraz przygotowano dla wszystkich  grochówkę strażacką.


POŻAR 

1 października 2019 –  około godziny 18:49 JOT został zadysponowany do pożaru przyczepy w miejscowości Pieruchy. Po dotarciu na miejsce zdarzenia przyczepa tliła się i  strażacy dogasili pożar. W działaniach ratowniczo – gaśniczych z naszej jednostki udział brały dwa zastępy oraz JRG PSP Pleszew.


SILNE WIATRY 

30 września 2019 – w związku z wystąpieniem silnych wiatrów o średniej prędkości od 30 do 45 km/h w porywach do 100 km/h strażacy zostali wezwani około godziny 12:30 do powalonego drzewa na drodze Robaków – Dobieszczyzna. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że drzewo zostało już sprzątnięte. W drodze powrotnej w miejscowości Pieruszyce JOT usunął powalone drzewo, które tarasowało drogę.

O godzinie 16:08 ponownie zadysponowano strażaków do powalonego drzewa w miejscowości Psienie – Ostrów, którzy przy pomocy pił do drewna usunęli drzewo z drogi. W działaniach udział brało 6 strażaków.


POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 

28 września 2019 –  na stadionie miejskim w Pleszewie odbyły się IX powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięły najlepsze jednostki OSP z powiatu pleszewskiego. Dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kategorii męskiej i żeńskiej, rywalizowało ze sobą w konkurencjach: sztafety pożarniczej 7×50 m z przeszkodami, ćwiczenia bojowego oraz musztry.

Organizatorami zawodów był  Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleszewie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Pleszewie. Zmagania drużyn oceniała komisja sędziowska, powołana z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Drużyna kobieca zajęła II miejsce. Gratulujemy.

Skład drużyny: Magdalena Jędraszak – dowódca, Natalia Grzegorek, Patrycja Grzegorek, Joanna Malinowska, Magdalena Aleksandrowicz, Anna Cierniak, Klaudia Marchwiak, Wiktoria Piotrowska. Zespół do zawodów przygotował Naczelnik Marcin Wożniak.

fotografia: „gazeta pleszewska”


WYPADEK DROGOWY 

25 września 2019 – około godziny 16:28 strażacy zostali zadysponowani do wypadku drogowego na drodze powiatowej w miejscowości Wola Duchowna (gm. Czermin). Na miejscu zdarzenia okazało się, że zderzyły się ze sobą dwa samochody marki jeep oraz marki peugeot – bus. W wyniku wypadku rannych było 6 osób w tym jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Działania strażaków polegały na wydostaniu osób uwięzionych w samochodzie przy użyciu sprzętu hydraulicznego i kierowaniu ruchem drogowym.

 


PRZEKAZANIE URZĄDZENIA 

23 września 2019 – w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu odbyło się przekazanie jedenastu zestawów do zabezpieczenia wypadków drogowych w skład którego wchodzi: Najaśnica Stremlight SCENE LIGHT 5300 Im. Sprzęt również otrzymała Nasza OSP, który odebrał Prezes OSP Zbigniew Serbiak.


OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KRONIK STRAŻACKICH

21 – 22 września 2019 – w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie laureatów XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XIV Konkurs na prace popularnonaukowe dotyczące Historii Pożarnictwa.

 Uczestnicy konkursu mieli okazję zobaczyć przepiękne miasto Olsztyn, gdzie strażaków po mieście oprowadzał dr Władysław Maria Świeczkowski –  Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Historycznej Związku OSP RP w Olsztynie. Po południu uczestnicy wzięli udział w warsztatach szkoleniowych:

*„Dokumentowanie dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych” – zajęcia prowadzili Anna Przybylska oraz dr Krzysztof Adam Latocha,

* „Kluby kronikarza oraz inne formy współpracy i integracji kronikarzy OSP” -zajęcia prowadzili Małgorzata Judasz oraz Bogdan Siwiński z Wielkopolskiego Klubu Kronikarza w Poznaniu,

* „Rola kronikarza w dokumentowaniu historii” – zajęcia prowadzili dr Marian Zalewski oraz dr Janusz Gmitruk.

W niedzielę w Auli im. Mieczysława Kotera przybyłe druhny i druhowie zwiedzali wystawę kronik nadesłanych na konkurs. Tego dnia odbyła się również sesja popularnonaukowa: „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”, podczas której zaprezentowali swoje tematy dr Krzysztof Adam Latocha „Rozwój ruchu strażackiego do 1939 r.”, dr Janusz Gmitruk „Strażacy w walce z ogniem i okupantem w okresie II wojny światowej”, dr Władysław Maria Świeczkowski „Odbudowa ruchu strażackiego po 1945 r.”, płk. pożarnictwa Stanisław Mikulak „Walka o samorządny i demokratyczny charakter Związku po II wojnie światowej”, dr Marian Zalewski „Ruch strażacki w XXI wieku. Rola komisji historycznych i kronikarzy”.

Na sam koniec spotkania odbyło się podsumowanie konkursów historycznych Związku OSP RP, w którym wzięło udział około 150 osób, którym wręczono nagrody i dyplomy.

Z naszej OSP udział w Ogólnopolskim Konkursie Kronik wzięły 2 kroniki:

Kronika OSP Czermin, którą prowadzi druhna Katarzyna Woźniak została nagrodzona dyplomem za udział w konkursie.

Kronika Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Czerminie, którą prowadzi druhna Natalia Serbiak otrzymała tytuł kroniki wzorowej.

Gratulujemy kronikarkom  i życzymy kolejnych sukcesów.


SŁUP ELEKTRYCZNY

17 września 2019 – około godziny 16:08 strażacy otrzymali zgłoszenie o powalonym słupie elektrycznym w miejscowości Czermin. Działania polegały na sprawdzeniu dopływu prądu detektorem „HotStick”, a następnie odpięciu kabla od słupa, powaleniu słupa, który stwarzał zagrożenie i zabezpieczeniu kabla na kolejnym słupie. W półgodzinnym zdarzeniu udział brało 5 strażaków.


KOKON OS 

10 września 2019 – około godziny 18:11 Jednostka Operacyjno – Techniczna została zaalarmowana do usunięcia kokonu OS z opierzenia budynku mieszkalnego w miejscowości Pieruchy. W działaniach udział brało 5 strażaków.


OGNISKO

31 sierpnia 2019  – o godzinie 18:00 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie zorganizował ognisko integracyjne dla członków czynnych oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Prezes OSP podziękował strażakom za udział w zawodach sportowo – pożarniczych oraz za bezinteresowne działanie na rzecz czermińskiej OSP. Na ognisko przybyło bardzo dużo druhen i druhów z OSP, którzy w miłej atmosferze bawili się do późnych godzin nocnych.


RAJD ROWEROWY POWIATU PLESZEWSKIEGO 

31 sierpnia 2019 –  odbył się XV Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu pleszewskiego w miejscowości Wierzchy, gmina Gizałki. Organizatorem był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, a współorganizatorami: Starosta Pleszewski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Powiatowa Komenda Policji w Pleszewie, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie, Wójt Gminy Gizałki, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gizałkach, Ochotnicza Straż Pożarna Wierzchy – Leszczyca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchach, Sołtys i Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchach.

Oficjalnego Otwarcia Rajdu Rowerowego dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie dh Zbigniew Serbiak, po czym przybyli strażacy na rowerach, a było ich około 80 osób rozpoczęli następujące konkurencje: piosenka rajdowa, konkurencja pożarnicza, konkurencja sprawnościowa, konkurencja medyczna. Nasza drużyna zajęła III miejsce,  za udział otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe. Ponadto druhny i druhowie zdobyli I miejsce w konkurencji medycznej, która była przygotowana przez ratowników medycznych z Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie.


GNIAZDO SZERSZENI 

26 sierpnia 2019 – JOT został zadysponowany do miejscowości Pieruszyce, gdzie na boisku sportowym w ławce rezerwowej znajdował się kokon szerszeni. Akcja polegała na zneutralizowaniu gniazda, w której brało udział 4 strażaków.


DOŻYNKI WIEJSKIE 

15 sierpnia 2019 –  odbyły się Dożynki Wiejskie wsi Czermin. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie, gdzie poświęcono chleb, modlono się za rolników oraz dziękowano za żniwa i zebrane plony. Następnie o godzinie 16:00 odbył się obrzęd dożynkowy na placu w czermińskim parku w którym wystąpił  m.in. Kabaret „FIRE”  w składzie: Marcin Woźniak, Łukasz Góralczyk, Patryk Hadrzyński , Adrian Jaskólski oraz Tobiasz Marciniak. Ponadto naszą OSP jako zaproszony gość reprezentował członek Zarządu Ryszard Antoniewicz.


WYPADEK DROGOWY 

15 sierpnia 2019 – koło godziny 14:44 JOT został zaalarmowany do wypadku drogowego w miejscowości Czermin. Na miejscu zdarzenia okazało się, że zderzyły się ze sobą dwa auta osobowe, w których 4 osoby były poszkodowane. Działania strażaków polegały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabezpieczeniu odcinka drogi, który podczas akcji ratunkowej był wyłączony z ruchu drogowego, a następnie kierowanie ruchem wahadłowym. W akcji uczestniczyły  2 zastępy OSP Czermin, JRG PSP Pleszew, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja.


WYCIECZKA ROWEROWA 

5 sierpnia 2019 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza pod okiem opiekuna Magdaleny Jędraszak wyjechała na wycieczkę rowerową nad zalew do Broniszewic. Na miejscu młodzież zrobiła sobie ognisko, gdzie umilając sobie czas wspominali obóz i śpiewali piosenki harcerskie.


WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KRONIK STRAŻACKICH 

4 sierpnia 2019 – odbył się XXI Finał Wojewódzki XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik na i XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienie i relacje „Z Dziejów OSP” w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie. Organizatorem konkursu byli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie. Przegląd rozpoczął się od prezentacji multimedialnych – pierwsza z nich dotyczył gminy Kleczew, a w drugiej zaprezentowano działalność Wojewódzkiego Klubu Kronikarza Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu. 

 Dla zaproszonych gości, kronikarek i kronikarzy przygotowano wycieczkę po ziemi kleczewskiej, gdzie mogli zobaczyć Ośrodek Sportu i Rekreacji  „MALTA” w Kleczewie, odkrywki PAX-KWB Konin  – dyspozytornie oraz punkt widokowy na kopalnię węgla brunatnego, Chatę Młynarza oraz wiatrak „SZCZEPAN” w Budzisławiu Kościelnym.

Po obiedzie i występie kapeli „Pod Rydłem” podsumowano Wojewódzki Konkurs Kronik, którego dokonała Małgorzata Judasz – Wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  Kroniki druhny Katarzyny Woźniak i druhny Natalii Serbiak zostały ocenione jako wzorowe  i tym samym zakwalifikowały się na etap krajowy Ogólnopolskiego Konkursu Kronik do Olsztyna.


WYPADEK DROGOWY

29 lipca 2019 – o godzinie 20:17 na mostku drogi powiatowej doszło do wypadku drogowego mieszkańca Gniezna, którego pojazd wyleciał z pasa drogi do przydrożnego rowu. Strażacy na miejsce zdarzenia dotarli jako piersi udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej przez przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego z podstacji Gizałki oraz zabezpieczali miejsce zdarzenia i kierowali ruchem drogowym.


ODPUST ŚW. JAKUBA

28 lipca 2019 – o godzinie 12:00 w Naszej Parafii odbyła się Suma Odpustowa ku czci Patrona Św. Jakuba Apostoła. Eucharystię odprawił Ks. Kanonik Kazimierz Klósak z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Broniszewicach. Podczas procesji wokół Kościoła strażacy nieśli baldachim wraz z prowadzeniem księdza oraz uczestniczył poczet sztandarowy. Po mszy św. Ks. Kapelan Marian Ostach z okazji minionego święta patrona kierowców św. Krzysztofa poświęcił pojazdy. Strażacy uczestniczący we Mszy Odpustowej: Ryszard Antoniewicz, Eugeniusz Durski, Zdzisław Spychaj, Jan Spychaj,  Patryk Hadrzyński, Karol Sosnowski, Damian Durski, Norbert Kaganek, Natalia Serbiak, Anna Cierniak.


ĆWICZENIA Z RATOWNICTWA WODNEGO 

27  lipca 2019 – na zalewie w Gołuchowie odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodnego. Zajęcia prowadziła specjalistyczna grupa ratownictwa wodno – nurkowego z Konina i Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie. Podczas szkolenia omówione były zasady bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych na akwenach oraz techniki ratowania osób tonących, dotarcie do osób poszkodowanych i wydobycie ich z wody. Strażacy posługiwali się sprzętem, który mają na wyposażeniu: łodziami, kołami ratunkowymi i saniami lodowymi. Ponadto strażacy z Konina dali pokaz ratownictwa wodnego przy użyciu nurka. W szkoleniu brało udział 4 strażaków z czermińskiej jednostki.


18-STE URODZINY 

19 lipca 2019 – delegacja strażaków w składzie: Patryk Markiewicz, Kacper Półtorak, Tobiasz Marciniak uczestniczyła w 18 – nastych urodzinach Naszej druhny Natalii Grzegorek, które były zorganizowane na Sali Wiejskiej w Łęgu.

  Solenizantce składamy najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, słońca i radości na każdy dzień.

 


WYCIECZKA KRONIKAREK 

18 lipca 2019 – w ramach podziękowania za pracę kronikarek Prezes OSP Zbigniew Serbiak zorganizował wycieczkę dla druhen Katarzyny Woźniak i Natalii Serbiak, które dokumentują historię czermińskiej straży. Podczas całodniowego wyjazdu zwiedzili: częściowo Centrum Kulturalno – Oświatowe – Planetarium działające przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Heweliusza w Potarzycy, jezioro Łoniewskie w Osiecznej oraz Stary Rynek i Pradolinę Barucko – Głogowską znajdującą się przy rzece Odrze w Głogowie. Tradycyjnie maskotką wyjazdu był druh Albin Spychaj, który umilał czas wycieczkowiczom 🙂


LETNI OBÓZ W GOŁUCHOWIE 

16 – 25 lipca 2019 – dziewięciu młodych adeptów pożarnictwa z OSP Czermin uczestniczyło w letnim obozie, gdzie głównym organizatorem była Chorągiew Harcerska z Kalisza, a nasza straż wraz z Oddziałem Powiatowym Związku OSP RP w Pleszewie była współorganizatorem.

Młodzi mieli swój zastęp MDP, gdzie wspólnie wypoczywali m.in. pływali na kajakach, brali udział w olimpiadzie sportowej, talent show oraz grze terenowej, pełnili warty przy bramie wjazdowej obozu, codziennie uczestniczyli w porannych zaprawach, uczyli się piosenek harcerskich. Ponadto wyjeżdżali na wycieczki do Poznania na termy Maltańskie i Wrocławia, gdzie zwiedzili Stare Miasto, Sky Tower, odbyli rejs statkiem po rzece Odrze.


SPOTKANIE MDP 

15 lipca 2019 –  o godzinie 19:00 zostało zorganizowane spotkanie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pod okiem starszej druhny Magdaleny Jędraszak podsumowano wymianę polsko – niemiecką w ramach programu PNWM oraz ustalono kalendarz spotkań na miesiąc sierpień.

Mimo, iż trwają WAKACJE młodzież chętnie przychodzi do OSP aby umilić sobie czas…


GNIAZDO OS 

12 lipca 2019 – JOT został zadysponowany do gniazda OS, które znajdowało się w budynku mieszkalnym w miejscowości Czermin. Działania strażaków polegały na: wycięciu styropianu z elewacji budynku aby dostać się do gniazda, a następnie na jego zneutralizowaniu.


WYPADEK DROGOWY

12 lipca 2019 – o godzinie 11:51 zastęp wyjechał do miejscowości Grab- Robaków, gdzie na drodze powiatowej samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem jechała kobieta z półrocznym dzieckiem. Działania strażaków polegały na: usunięciu połamanego drzewa przy pomocy piły spalinowej STIHL, wyciągnięciu samochodu z rowu przy użyciu wyciągarki, zneutralizowaniu plamy oleju oraz płynów eksploatacyjnych i kierowaniu ruchem drogowym. Akcja trwała 2h, udział wzięło pięciu strażaków z OSP Czermin oraz Zespól Ratownictwa Medycznego z Gizałek, zastęp JRG PSP Pleszew i policja.


GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

7 lipca 2019 –  odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Gminy Czermin na boisku sportowym w Grabie. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie, a gospodarzem Ochotnicza Straż Pożarna w Grabie. Osobą odpowiedzialną z ramienia Oddziału Gminnego był Wiceprezes Andrzej Nowaczyk, osobą odpowiedzialną z ramienia OSP Grab był Prezes druh Łukasz Orszulak. Sędzią głównym Turnieju był pan Maciej Janik.
⚽️⚽️⚽️ Drużyna OSP Czermin zajęła III miejsce.


 POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY 

W dniach od 2 do 7 lipca 2019 – w Czerminie  realizowany był projekt Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży, gdzie organizatorem spotkania była Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie. Z niemieckiej  gminy Steinhofel uczestniczyło 13 osób, natomiast ze strony polskiej 17 osób. Uczestnicy po stronie polskiej jak i niemieckiej  to młodzi strażacy, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, gdzie sześciodniowy program przyniósł dużo wrażeń. Zostały przeprowadzone zajęcia z pożarnictwa, ekologii, pierwszej pomocy  – wszystko w formie dobrej zabawy i edukacji. Były też gry terenowe, zadania sportowe, mecze piłki nożnej i siatkowej, wspólny śpiew, nauka języka polskiego i niemieckiego.

W programie był również pobyt na  basenie w Żerkowie ze zwiedzaniem miasta i jego zabytkami, podziwianie pradoliny warty z licznymi rozlewiskami ,gdzie w samym centrum znajduje się Pałac w Śmiełowie, w którym mieści się muzeum im. Adam Mickiewicza .

 Organizator projektu zorganizował również wyjazd do Zamku w Kórniku, rejs statkiem po jeziorze Kórnickim, zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu z nowoczesnym centrum handlowym – Stary Browar. Podczas podsumowania programu, gdzie wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili że program był  napięty  i zarazem bardzo dobrze przygotowany, bo oprócz wymienionych zajęć i wycieczek zorganizowano również pobyt w miejscowości Łęg, gdzie miejscowi strażacy przeprowadzili zajęcia i zawody przy użyciu sikawki konnej. Był również wymarsz z mnóstwem zadań do Wigwamu w Mamotach, obydwa zajęcia zostały  zakończone wspólnym grillem. Za całość programu odpowiedzialny był Prezes OSP Zbigniew Serbiak, który podziękował wszystkim za pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia, wymienił tu opiekunów Natalię Serbiak, Katarzynę Woźniak i Marcina Woźniaka, gospodarza obiektu, gdzie była baza Dyrektora Zespołu Szkół w Czerminie Pana Krzysztofa Orszulaka wraz z obsługą szkoły, Panią Jolantę Markiewicz, która pełniła rolę tłumacza i zarazem prowadziła zajęcia z nauki języków, władze Gminy Czermin na czele z Wójtem Gminy. Podkreślił też znaczenie i ogromną rolę fundacji PNWM bez której ta wymiana nie byłaby tak bogata.

Aby obejrzeć więcej zdjęć z wymiany młodzieży  polsko – niemieckiej zapraszamy do Galerii. 


 FESTYN RODZINNY

30 czerwca 2019 –  strażacy uczestniczyli w pokazie na Festynie Rodzinnym, który był zorganizowany przez Radę Sołecka i Sołtysa Wsi Skrzypnia. W Festynie uczestniczyła liczna grupa mieszkańców i dzieci, gdzie wszyscy z zainteresowaniem oglądali demonstrację sprzętu przez strażaków. Ponadto zbudowano linię szybkiego natarcia, podano prąd wody z działka oraz druhowie zbudowali kurtynę wodną.


POŻAR 

29 czerwca 2019 – o godzinie 20:45 strażacy zostali zadysponowani do miejscowości  Żegocin, gdzie paliły się baloty słomy. Na miejscu zdarzenia ogień gasiły zastępy: OSP Czermin, OSP Żegocin oraz JRG PSP Pleszew.


SUSZA 

28 czerwca 2019 – Jednostka Operacyjno – Techniczna podlewała nowo posadzone krzewy na drodze w kierunku cmentarza parafialnego, ze względu na brak opadów deszczu w ostatnim czasie.


POŻAR 

27 czerwca 2019 – o godzinie 11:57 paliły się użytki rolne w miejscowości Pieruchy. Strażacy  utworzyli dwie roty i podjęli działania gaśnicze aby ogień się nie rozprzestrzeniał.


RAJD ROWEROWY 

25 czerwca 2019 –  odbył się rajd rowerowy zorganizowany dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do Żerkowa. Młodzi adepci wybrali się na odkryty basen. Do domu wrócili koło godziny 18:00 zmęczeni i pełni wrażeń.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 

23 czerwca 2019 – odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze na boisku sportowym we Wieczynie. Udział wzięło 11 drużyn – dwie drużyny żeńskie i dziewięć drużyn męskich. Organizatorami zawodów byli: Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie, Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj, Ochotnicza Straż Pożarna we Wieczynie. Skład komisji sędziowskiej stanowili: przewodniczący aspirant sztabowy Zbigniew Kostrzewski, kierownik konkurencji młodszy ogniomistrz Mateusz Wyduba z KP PSP w Pleszewie oraz z Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie sędziami byli: Maciej Kubicki, Krystian Kaganek, Andrzej Nowaczyk, Ireneusz Sobczak, Zdzisław Woroniecki, Ryszard Szarczyński, Józef Serafin, natomiast sekretariat prowadziła Natalia Serbiak.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:
· ćwiczenia z musztry
· sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
· ćwiczenie bojowe

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie żeńskiej przedstawia się następująco:

1 miejsce – OSP Czermin
2 miejsce – OSP Strzydzew

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie męskiej przedstawia się następująco:

1 miejsce OSP Strzydzew
2 miejsce OSP Czermin
3 miejsce OSP Grab
4 miejsce OSP Żegocin
5 miejsce OSP Broniszewice
6 miejsce OSP Wieczyn
7 miejsce OSP Pieruszyce
8 miejsce OSP Żbiki
9 miejsce OSP Łęg

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe i pieniężne od Wójta Gminy Czermin oraz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie. Natomiast zwycięskie drużyny żeńska z Czermina i męska z Strzydzewa otrzymały puchary za zajęcie I miejsc. Nagrody wręczali: Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP Sławomir Spychaj oraz Wiceprezesi Stanisław Jankowski i Andrzej Nowaczyk. Komendantem zawodów był Zbigniew Serbiak, który jednocześnie pełnił rolę spikera. Plac do przeprowadzenia ćwiczeń wraz z wyżywieniem przygotowała OSP we Wieczynie na czele z prezesem Mariuszem Krysińskim.


65-LECIE OSP KURCEW 

22 czerwca 2019 –  w zaprzyjaźnionej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie odbyły się obchody z okazji 65- lecia założenia i istnienia straży. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji strażaków, którą odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Następnie strażacy przejechali korowodem do miejscowości Kurcew, a tam uroczyście przemaszerowali wioską strażacy, zaproszeni goście na plac przy remizie, gdzie zorganizowano uroczysty apel połączony z gminnym „Dniem Strażaka”. Została przedstawiona historia kurcewskiej OSP, wręczono medale i odznaczenia,  a na sam koniec zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek.

W ceremonii wzięła udział delegacja: Prezes Zbigniew Serbiak, Skarbnik Natalia Serbiak, druh Albin Spychaj oraz poczet sztandarowy w składzie: Ryszard Antoniewicz, Zdzisław Spychaj, Jan Spychaj.


OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

20 czerwca 2019 – podczas Oktawy Bożego Ciała strażacy włączyli się czynnie w uczestnictwo nabożeństwa i procesji eucharystycznej. Przez cały okres trwania Oktawy niesiony był sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na zmianę ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie – Baldachim. Ponadto strażacy z Czermina w dniu rozpoczęcia oraz zakończenia Oktawy zabezpieczali procesję, kierując ruchem drogowym.

Prezes OSP dziękuje wszystkim strażakom, którzy aktywnie włączyli się w uczestnictwo, a szczególne podziękowania kieruje dla druha Ryszarda Antoniewicza, który był odpowiedzialny za Oktawę Bożego Ciała.


TURNIEJ WSI GMINY CZERMIN 

9 czerwca 2019 – o godzinie 15:00 w Pieruchach odbył się Turniej Wsi Gminy Czermin. Rywalizowały ze sobą sołectwa w konkurencjach: Kolarze na trasie, przeciąganie opony, kulanie balotów, powożenie bryczką, przenoszenie piłki na sipie, wyciskanie sztangi, lotanie w workach po pyrkach, wyścig na kastach po piwie, wyścig 3 osób na 4 girach, gonitwa piłki w gumiokach, świganie gumiokami do kipy. Organizatorami turnieju byli: Gmina Czermin, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin „Trzy do zera” oraz Sołectwo Pieruchy. Strażacy z OSP Czermin i Pieruszyce zabezpieczali turniej, a przede wszystkich dbali o bezpieczeństwo rowerzystów na drodze powiatowej  Grab – Czermin.

 


FESTIWAL PIOSENKI STRAŻACKIEJ

8 – 9  czerwca 2019 – odbył się XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej w muszli koncertowej w parku Zdrojowym w Ciechocinku. O godzinie 19:00 odbył się koncert  na dobry początek „Witamy na Kujawach”. Następnego dnia konkurs rozpoczął się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. św. Piotra i Pawła, a następnie prezentacja zespołów artystycznych pn. „Strażacy o sobie i o swoich małych ojczyznach”.  Po przesłuchaniach można było posłuchać koncertu kameralnego Chóru Mieszanego „CANTUS” z Połczyna Zdroju oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Płośnica. Organizatorami festiwalu byli: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Burmistrz Ciechocinka. Dziewczęta w składzie: Katarzyna Kaganek, Daria Walendowska, Agnieszka Ratajczyk, Natalia Półtorak zaśpiewały piosenki pn. „Strażacki rytm”, „Niestraszny nam ogień”, „Za mundurem panny sznurem”.


 FESTYN 

4 czerwca 2019 – Rada Rodziców oraz Dyrekcja Zespołu Szkół w Czerminie, zorganizowała Festyn z okazji „Dnia Dziecka” na boisku sportowym. Przygotowano mnóstwo niespodzianek dla dzieci i młodzieży w tym pokaz strażaków z Naszej OSP, gdzie wszyscy z zainteresowaniem oglądali pokaz ratowniczy, dzieci mogły przymierzyć i zobaczyć ubranie specjalne podczas usuwania gniazda Os czy Szerszeni oraz obejrzeć samochód ratowniczo – gaśniczy, gdzie druhowie zademonstrowali sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Ponadto zbudowano linię szybkiego natarcia i podano prąd wody z działka.


FESTYN RODZINNY

2 czerwca 2019 – na placu sportowym OSP Czermin odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez: Radę Sołecką, Ośrodek Kultury w Czerminie, Stowarzyszenie Miłośników Sołectwa Czermin ,Bibliotekę Publiczną w Czerminie i Ochotniczą Straż Pożarna w Czerminie. Strażacy zaprezentowali się dwoma samochodami ratowniczo – gaśniczymi, gdzie dzieci mogły obejrzeć pokaz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  pokaz wodny podając jeden prąd gaśniczy oraz zbudowali kurtynę wodną, która była największą atrakcją w tak upalny dzień.


GNIAZDO OS

25 maja 2019 – JOT został zaalarmowany do miejscowości Pieruchy, gdzie pszczoły usadowiły się w budynku mieszkalnym. Działania polegały na użyciu gazu oraz pianki montażowej aby bezpiecznie usunąć gniazdo. W akcji udział brało 4 strażaków.


KONTROLA GOTOWOŚCI BOJOWEJ 

21 maja 2019 – około godziny 09:46 odbyła się kontrola gotowości bojowej wraz ze sprawdzeniem sprzętu oraz czystości i porządku w strażnicy OSP Czermin. Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie: Zastępca dowódcy JRG  kpt. Paweł Mimier, asp. sztab. Piotr Jaroszewski z Wydziału ds. Kontrolno – Rozpoznawczo – Technicznych,  Zastępca dowódcy zmiany I –  st. ogn. Grzegorz Wawrzyniak w obecności Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Czerminie.  Strażacy musieli wykonać ćwiczenie bojowe oraz medyczne. Kontrola przeszła pozytywnie.


WIZYTA W NIEMIECKIEJ GMINIE STEINHOFEL 

16 – 18 maja 2019 – Prezes Naszej OSP Zbigniew Serbiak przebywał w niemieckiej gminie Steinhöfel, która jest gminą partnerską dla gminy Czermin. Była to wizyta delegacji na czele z Wójtem Gminy Czermin Sławomirem Spychajem, radnymi, sołtysami oraz szefami instytucji i organizacji pozarządowych, gdzie realizowany był projekt pn.: „Życie zmienia się – przyjaźń pozostaje na zawsze”. W ramach projektu przedstawiciele z Czermina i Steinhofel na czele z Renete Wells – Kierownik Oddziału Gminy Steinhöfel odbyli podróż do Poczdamu, gdzie zwiedzili Parlament Krajowy Brandenburgii oraz przeprowadzili szereg rozmów o wspólnej dalszej współpracy. Wyjazd Prezesa był możliwy ponieważ OSP w Czerminie realizuje projekty w ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

źródło: www.czermin.wlkp.pl 


ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

15 maja 2019 – w Zespole Szkół w Czerminie zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne na temat „Las jest miejscem rekreacji wtedy, gdy jest bezpiecznie” dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej. Naszą OSP reprezentował Naczelnik Marcin Woźniak, który dodatkowo opowiedział dzieciom o Misji Polskich Strażaków podczas gaszenia pożarów w Szwecji w 2018 roku. Została przygotowana prezentacja multimedialna oraz film. W ramach uznania za ciekawy wykład, uczniowie wręczyli druhowi Marcinowi podziękowanie.


POŻAR SADZY W KOMINIE 

11 maja 2019 – około godziny 15:00  JOT został zadysponowany do palącego się komina w miejscowości Pieruchy. Działania polegały na ugaszeniu pożaru sadzy oraz na  kontrolowaniu temperatury komina i poziomu gazów w mieszkaniu. Komin był tak zaklejony, że strażacy musieli przekuwać się przez sądzę, ponieważ w jednym miejscu cały czas temperatura komina rosła. Po ugaszeniu sprawdzono temperaturę komina i gazów. 3 ratowników pracowało w aparatach ochrony dróg oddechowych bo po dotarciu na miejsce działań zadymienie było bardzo duże. W akcji brały udział 2 zastępy OSP Czermin.


DZIEŃ STRAŻAKA 

4 maja 2019 – odbyła się uroczystość z okazji święta „Dnia Strażaka”. Obchody rozpoczęły się o godzinie 17:00 na placu przed remizą OSP, gdzie została wciągnięta Flaga Związku ZOSP RP na masz przez poczet flagowy w którego skład wchodzili druhowie: Krystian Kaganek, Adrian Jaskólski, Patryk Hadrzyński.

Następnie  na Obelisku upamiętniającym pracę czermińskich strażaków oraz w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wartę – została złożona wiązanka kwiatów oraz zapalono znicze przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą  z Czermina i Kurcewa.

O godzinie 17:30 Ks. Kapelan OSP Czermin Marian Ostach odprawił Eucharystię w intencji strażaków. W Zespole Szkół w Czerminie odbyła się cześć oficjalna, gdzie życzenia wszystkim druhnom i druhom złożył Prezes OSP Zbigniew Serbiak oraz zaproszeni goście Hieronim Rybczyński Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie  oraz Jarosław Kowalski – Skarbnik Gminy Czermin. Zostały wręczone odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz odznaczenia „Za Wysługę LAT”.


Życzenia Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie Waldemara Pawlaka z okazji „Dnia Strażaka”


POMOC POSZKODOWANEJ 

29 kwietnia 2019 – o godzinie 23:26 jednostka operaycjno – techniczna została zadysponowana przez stanowisko kierowania KP PSP do miejscowości Pieruchy, gdzie strażacy pomagali ratownikom medycznym przenieść schorowaną kobietę z domu do karetki pogotowia.


SUSZA 

26 kwietnia 2019 – JOT włączył się w akcje podlewania suchych terenów, ze względu na brak opadów deszczu w ostatnim czasie. Akcja było zorganizowana na prośbę Urzędu Gminy w Czerminie, aby podlewać świeżo zasadzone krzewy, znajdujące się przy cmentarzu parafialnym w Czerminie, na drodze gminnej w kierunku miejscowości Mamoty oraz przy OSP Czermin i Ośrodku Kultury w Czerminie.


ZARZĄD 

25 kwietnia 2019 – o godzinie 20.00 odbyło się I  posiedzenie Zarządu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży oraz organizację uroczystości „Dnia Strażaka”. W zebraniu ponadto uczestniczyli Sekretarz Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski, kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”.


GNIAZDO OS

23 kwietnia 2019 –  strażacy z jednostki operacyjno – technicznej zostali zadysponowani do roju pszczelego w miejscowości Czermin, który znajdował się w budynku należącym do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Aby wyciągnąć rój os, strażacy musieli  wyciąć kraty w oknie, które uniemożliwiły dostęp do bezpiecznego usunięcia gniazda.


ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

16 kwietnia 2019 –  o godzinie 10:00 pensjonariusze i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie zorganizowali Śniadanie Wielkanocne. Na uroczystość został zaproszony Prezes OSP Zbigniew Serbiak, który mógł  skosztować  przepysznych potraw wielkanocnych.

 


POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

13 kwietnia 2019 – odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Organizatorami Turnieju byli: Oddział Powiatowy ZOSP RP w Pleszewie, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Przewodniczącym jury był bryg. Robert Kaczmarek – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Uczestnicy musieli napisać test, po czym z każdej grupy wiekowej pięć osób przechodziło do etapu ustnego, z którego wyłoniono zwycięzców zmagań. Z Naszej OSP w turnieju brały udział 3 osoby – siostry Marta, Daria i Magdalena Jędraszak. Niestety nie zakwalifikowały się do etapu ustnego.


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

8 kwietnia 2019– o godzinie 16:00 odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w  Sali Wiejskiej w Łęgu. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie przy współorganizacji Urzędu Gminy Czermin oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu. Przewodniczącym jury był Komendant Gminny ZOSP RP w Czerminie Zbigniew Serbiak.  Odpowiedzialny za przebieg turnieju był druh Maciej Kubicki– Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu .

Turniej był podzielony na dwie części. W pierwszej wszyscy uczestnicy musieli rozwiązać test, następnie z każdej kategorii pięć osób z najwyższą punktacją w części pisemnej, przechodziło do etapu ustnego, gdzie musiało odpowiedzieć na pięć pytań. Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, będą reprezentować gminę Czermin na Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Naszą OSP reprezentowała Magdalena Jędraszak w grupie III szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych –  zajmując I miejsce. W grupie II klas I-IV szkół podstawowych Marta Jędraszak zajęła I miejsce a Daria Jędraszak – zajęła II miejsce.

Gratulujemy uczestniczkom ogromnego sukcesu, tym bardziej, że do Turnieju Wiedzy Pożarniczej przygotowały się indywidualnie.

Na zdjęciu Komendant Gminny ZOSP RP w Czerminie Zbigniew Serbiak, przedstawicielki z OSP Czermin podczas turnieju Marta Jędraszak, Daria Jędraszak, Magdalena Jędraszak oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Andrzej Nowaczyk.


WYPADEK DROGOWY 

5 kwietnia 2019 – o godzinie 15:26 zastęp strażaków został zadysponowany do wypadku drogowego w miejscowości Pieruchy, gdzie na drodze powiatowej Czermin – Grab rozbity samochód osobowy  leżał w rowie. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i  udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu. W akcji również udział brało pogotowie ratunkowe, JRG PSP Pleszew oraz policja.


„LABAFEST”

23 marca 2019 – o godzinie 19:00 w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się IV Gminny Kabareton „LABAFEST”. Podczas sobotniego wieczoru wystąpili utalentowani mieszkańcy  z gminy Czermina, w tym zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, który reprezentowała Katarzyna Kaganek oraz Kabaret „FIRE”  w skład którego wchodzą strażacy: Marcin Woźniak, Krystian Kaganek, Łukasz Góralczyk, Patryk Hadrzyński oraz Tobiasz Marciniak.


POŻAR TRAWY 

21 marca 2019 – o godz. 22:39 strażacy zostali zadysponowani do pożaru trawy w przydrożnym rowie na drodze powiatowej Marszew – Czermin.


WYSTĘP „OGNISTEJ DRUŻYNY”

10 marca 2019 – o godzinie 16:00 zostało zorganizowane spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kucharach. W uroczystości wzięło udział 120 mieszkańców wsi Kuchary, Macew i Popówek. Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Marek Garczarek. Nie zabrakło wyjątkowych gości m.in. pana Posła Piotra Kalety. Strażacy z OSP przygotowali niespodzianki: pyszny tort oraz obdarowali Panie kwiatami Tulipanami.

Swoimi występami czas umilali: Dominika Perlińska, Dominika Wojciechowska, Wojciech Walczak oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”.

Fotografie: Archiwum OSP Kuchary


DZIEŃ KOBIET 

8 marca 2019 –  w ramach podziękowania za wkład i zaangażowanie druhen w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, został zorganizowany „Dzień Kobiet”.  Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji kobiet z OSP, które odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach. Następnie uczestnicy uroczystości tradycyjnie udali się na Salę Katechetyczną, gdzie w imieniu strażaków życzenia złożył Prezes OSP Zbigniew Serbiak . Druhny zostały obdarowane kwiatem Tulipanem przez druha Adriana Jaskólskiego, a Ks. Kapelan Marian Ostach wręczył kobietom po czekoladzie. Następnie wszyscy zasiedli do syto zastawionego stołu, gdzie skosztowali torta, a po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto Lat”, wznieśli toast lampką szampana.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

3 marca 2019– około godziny 17:00 rozpoczęło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ośrodku Kultury w Czerminie, według ustalonego porządku. Wprowadzono poczet sztandarowy w którego skład  wchodzili: Eugeniusz Durski, Zdzisław Spychaj, Łukasz Góralczyk. Przewodniczącym zebrania został prezes OSP Zbigniew Serbiak, protokolantem druhna Katarzyna Wożniak. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2018, które zreferowali: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Wiceprezes -Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Natalia Serbiak, Sekretarz Katarzyna Wożniak, Kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski. Podczas zebrania zmieniono Statut OSP, zmiany obowiązywały: przyjęcia w szeregi OSP młodzieży od 10 roku życia.

Na Walne Zebranie przybyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie Roland Egiert, Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Mariusz Krysiński,  Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski.


XIX  BAL STRAŻACKI 

2 marca 2019 – o godzinie 19:00 odbył się XIX Bal Strażacki, który został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Podczas Balu bawiło się 100 osób, każdy został powitany przez strażaka Łukasza Góralczyka, który wręczył każdej parze szampana, a kobietą po kwiatku Tulipanie. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” pod kierownictwem Jerzego Małeckiego oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy straży.

Przeprowadzono loterię fantową, której główną nagrodą była lodówka, ufundowana przez Sklep Wielobranżowy Mariusz Reśliński z Czermina. Ponadto jedne z głównych nagród za-sponsorowali: Wójt Gminy Czermin, Roma i Szymon Półtorakowie z Czermina,  Małgorzata i Robert Kaźmierczakowie z Czermina. Potrawy zostały przygotowane przez kucharkę panią Danutę Świątek. Zysk z Balu Strażackiego jest przeznaczony na działalność statutową organizacji, za co strażacy dziękują wszystkim darczyńcom i sponsorom. Sponsorzy otrzymają indywidualnie podziękowanie od OSP.


POŻAR ŚMIETNIKA

20 lutego 2019 – o godzinie 10:02 jednostka operacyjno – techniczna została zadysponowana do pożaru śmietnika na Cmentarzu Parafialnym Parafii św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Działania polegały na ugaszeniu pożaru z uprzątanych z mogił wieńców i zniczy. Zadymienie było bardzo duże. Pożar szybko został ugaszony. W akcji uczestniczyły dwa zastępy OSP Czermin.


WYPADKI DROGOWE 

18 lutego 2019 –  o godzinie 10:26 strażacy z jednostki operacyjno – technicznej zostali zadysponowani do wypadku drogowego do miejscowości Robaków w gminie Czermin, gdzie samochód osobowy uderzył w drzewo. Niestety kierujący pojazdem nie przeżył wypadku. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu. Ponadto w akcji uczestniczyła OSP Gizałki, JRG PSP Pleszew, pogotowie ratunkowe oraz policja.

Dzień wcześniej 17 lutego 2019 o godzinie 18:19 strażacy zostali zadysponowani do kolizji dwóch pojazdów na drodze wojewódzkiej numer 443 Grab- Gizałki. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i kierowaniu ruchem. W 1,5 godzinnej akcji, udział brało 6 strażaków.


TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

16 lutego 2019 – w Zespole Szkół w Czerminie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. Organizatorem turnieju byli: Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie oraz Zespół Szkół w Czerminie. Sędzią głównym turnieju był Maciej Janik, osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów był Wiceprezes Oddziału Gminnego Andrzej Nowaczyk. W zawodach wzięło udział 37 zawodników w czterech kategoriach wiekowych: kadet, junior, senior, senior starszy.

Z naszej OSP w rozgrywkach brali udział druhowie: w kategorii junior Kamil Kowalski zajmując II miejsce, w kategorii senior Maciej Dajczak zajmując I miejsce.

W klasyfikacji drużynowej OSP Czermin zajęła II miejsce. Nagrody rzeczowe dla uczestników turnieju ufundowane zostały przez Urząd Gminy w Czerminie oraz Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie.

Ponadto w Strażackim Turnieju Tenisa Stołowego OSP Czermin reprezentowali: Filip Witczak w kategorii Kadet, Daniel Kaźmierczak w kategorii Junior, Robert Kaźmierczak w kategorii Senior.


ĆWICZENIA JOT-U

9 lutego 2019 – na zbiorniku wodnym w Kowalewie odbyły się ćwiczenia wodno – lodowe dla strażaków z jednostek operacyjno – technicznych w KSRG z powiatu pleszewskiego.  Organizatorami  szkolenia byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Oddział Miejsko – Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie. Z naszej OSP udział wzięło 5 druhów.


„NUMERY TWOICH PRZYJACIÓŁ 998,112”

26 stycznia 2019 – zostało zorganizowane spotkanie pod nazwą „Numery Twoich Przyjaciół 998,112” przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. wielkopolskiego w Poznaniu, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Jarocinie oraz Ośrodek Organizacji Szkolenia Zawodowego „PARAM”. Spotkanie miało miejsce w Jarocińskim Ośrodku Kultury, gdzie omówione zostały kwestie podręcznego sprzętu gaśniczego, dróg ewakuacyjnych oraz robienia zdjęć podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Następnie odbył się koncert akustyczny zespołu „Blue Cafe”.

Z OSP uczestniczyły druhny: Klaudia Marchwiak, Magdalena Aleksandrowicz, Joanna Malinowska, Patrycja Grzegorek, Zuzanna Malinowska. Opiekun Natalia Serbiak, kierowca Tomasz Świątek.


WYPADEK DROGOWY 

18 stycznia 2019 – o godzinie 5:57 jednostka operacyjno – techniczna została zadysponowana do wypadku drogowego dwóch pojazdów na drodze wojewódzkiej w miejscowości Grab. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia oraz kierowali ruchem drogowym. W wyniku zdarzenia jedna osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Działania trwały 4 h, w których udział brało 5 strażaków.


 CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

5 stycznia 2019 – o godzinie 10:00 w sali sportowej ZSP nr 1 odbył się charytatywny Turniej Piłki Siatkowej dla Alberta i Bartka, którym los w jednej chwili odebrał to co najcenniejsze… zdrowie. W rozgrywkach wzięło udział 11 zespołów, które wsparły akcję i cały dochód z imprezy przekazano na leczenie. Z naszej OSP medyczne zabezpieczenie zapewnił druh Karol Sosnowski.