2023

PRZEKAŻ 1,5% DLA OSP 

Już niedługo będzie można złożyć zeznanie podatkowe w terminie od 15 lutego – do 2 maja b.r.
Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać swoje 1,5% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Przekazanie 1,5% jest bardzo proste i nie obciąża żadnymi kosztami. Nasza organizacja niesie pomoc i działa m.in. na rzecz swojej lokalnej społeczności. Każda kwota jest dla Nas dużym wsparciem, dzięki temu doposażymy OSP w sprzęt ratujący ludzkie życie i mienie.
Dane do PIT-u:
Nazwa OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Numer KRS: 0000116212
Dane OSP:
OSP CZERMIN
Czermin 49a, 63-304 Czermin, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie

Prosimy klikać na obrazek aby otworzyć zawartość.


POSIEDZENIE ZARZĄDU 
26 marca 2023 – o godzinie 19:00 odbyło się I posiedzenie Zarządu. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży, podjęto siedem uchwał dotyczących realizacji zadań m.in.: organizacji „Dnia Strażaka” oraz udziału w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
  W zebraniu ponadto uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski i Zdzisław Spychaj oraz kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek.

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
24 marca 2023 – w sali wiejskiej w Strzydzewie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie. Eliminacje były rozłożone na dwa etapy pisemny i ustny.
Naszą jednostkę reprezentowało 12 osób, w tym: 4 osoby w grupie szkół ponadpodstawowych oraz 8 osób w grupie klas V – VIII szkół podstawowych.
Młodzież zajęła następujące miejsca w swoich kategoriach wiekowych:
Grupa II – szkoły podstawowe klasy V – VIII
I miejsce – Mateusz Buczma,
III miejsce – Zofia Juszczak.
Grupa III – szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Filip Witczak,
II miejsce – Nikodem Kula,
III miejsce – Jonasz Cieślak.


ODPUST ŚW. JÓZEFA 

19 marca 2023 –  o godzinie 12:15 została odprawiona uroczysta Suma Odpustowa przez Księdza Kanonika Alojzego Mendlikowskiego – Proboszcza Parafii św. Kazimierza w Kotlinie z okazji uczczenia św. Józefa – patrona Kościoła, naszej Diecezji i Parafii.

W Eucharystii uczestniczył poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie, w składzie: Zdzisław Spychaj, Dominik Kubiak, Tobiasz Marciniak.


WIZYTA W SZKOLE 

10 marca 2023 – strażacy z naszej jednostki udali się do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie. Podczas spotkania przypomnieli młodzieży jak udzielać pierwszej pomocy, jak dbać o własne bezpieczeństwo w trakcie zdarzenia i jak najskuteczniej przekazać informację dzwoniąc na numer alarmowy 112. Dodatkowo, młodzież została poinformowana o możliwości zapisania się do Młodzieżowej Dryżyny Pożarniczej.


 DZIEŃ KOBIET 

8 marca 2023 – w ramach podziękowania za wkład i zaangażowanie druhen w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, został zorganizowany „Dzień Kobiet”. Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji kobiet z OSP, które odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach.

Następnie o godzinie 19:00 na Salce Katechetycznej Prezes OSP Zbigniew Serbiak złożył życzenia w imieniu wszystkich druhów, odśpiewano tradycyjnie „Sto Lat”, wzniesiono toast lampką szampana. Nie zabrakło prezentów … każda z Pań została obdarowana kwiatem i prezentem, na obficie zastawionym stole czekało ciasto, tort oraz pizza.


ĆWICZENIA 

3 marca 2023 – zostało zorganizowane szkolenie wraz z ćwiczeniami  z gaszenia pożarów wewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie i zarazem w Gminnym Centrum Kultury, który zostanie wyburzony, a na dotychczasowym miejscu powstanie nowy obiekt.

Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Omówione zostały zagadnienia z zakresu: prądów gaśniczych i ich zastosowania, pracy z kamerą termowizyjną oraz praca w aparatach ochrony dróg oddechowych, pożar wewnętrzny – jakie stwarza zagrożenie dla strażaka oraz rozwijanie się pożaru, profilaktyka nowotworowa w straży pożarnej.

WYCIECZKI 

16 lutego 2023 oraz 25 lutego 2023  – członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej wybrali się na dwie wycieczki do Kina Helios w Kaliszu na film pn. „Kot w Butach” oraz do Jarocińskiego Centrum Rozrywki do kręgielni.


ZIMOWY RAJD PIESZY 

12 lutego 2023 – został zorganizowany Zimowy Rajd Pieszy. 19 osób przeszło 8 km… idąc do miejscowości Psienie-Ostrów, następnie nad zalew do Broniszewic, a na sam koniec na placu sportowym OSP zostało przygotowane ognisko i kiełbaski, a młodzież na Świetlicy grała w gry planszowe i słuchała muzyki.


 DZIEŃ GOSPODARCZY W OSP 

11 lutego 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z członkami Jednostki Operacyjno – Technicznej posprzątała remizę strażacką, samochody ratowniczo – gaśnicze oraz teren wokół budynku.

POŻAR SAMOCHODU OSOBOWEGO 

6 lutego 2023 – około godziny 14:02 jednostka operacyjno – techniczna została wezwana do pożaru samochodu osobowego w miejscowości Mamoty przy stawach hodowlanych. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Czermin oraz JRG Pleszew samochód objęty był już całkowicie pożarem. Najprawdopodobniej do pożaru doszło w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w komorze silnika. Działania trwały 45 minut.


WALNE ZEBRANIE 
5 lutego 2023 – podsumowaliśmy miniony 2022 rok na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w sali Ośrodka Kultury w Czerminie.
Sprawozdania z działalności straży przedstawili członkowie Zarządu: Prezes Zbigniew Serbiak, Wiceprezes – Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Natalia Serbiak, Sekretarz Katarzyna Woźniak, Opiekun MDP Natalia Grzegorek, Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski.
Wręczono odznaczenie „Strażak Wzorowy” druhowi Tobiaszowi Marciniakowi za wzorowe pełnienie obowiązków, ponadto w roku 2022 w działaniach ratowniczo – gaśniczych brał udział najwięcej razy.
Dziękujemy za miłe słowa, podsumowania działalności ochotniczych straży w gminie oraz powiecie przez zaproszonych gości: Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Waldemara Barańskiego, Wójta Gminy Czermin i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomira Spychaja oraz Marię Rogowicz – Łukomska Przewodniczącą Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Czermin.

XXI BAL STRAŻACKI 

4 lutego 2023 – w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się XXI Bal Strażacki zorganizowany przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Każdy gość został powitany przez zastępcę Naczelnika Krystiana Kaganka, który wręczył każdej parze szampana, a kobiety obdarował  kwiatem „Różą”. Przeprowadzono loterię fantową, gdzie główną nagrodą był rower oraz zorganizowano konkursy strażackie. O odpowiednią atmosferę zadbał Zespół „PROTUS” pod kierunkiem Gerarda Studzińskiego.

Imprezę wsparli sponsorzy: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu, Wójt Gminy Czermin, Sklep Artykułów Różnych Mariusz Reśliński, ks. kapelan Marian Ostach, Firma „Styl” Hanna Kłoskowska z Poznania, Restauracja „PERYFERIA” Nowa Wieś, Zakład Mechaniki Pojazdowej Waldemara Sobczaka z Pleszewa, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, Market „Lewiatan” z Czermina, Apteka „Panaceum” Doroty Kołaskiej z Czermina, Firma „Wimar Ozdowscy” Pieruchy, Szkółka Ogrodnicza Krzysztofa Sanockiego z Woli Duchownej, Skład Węglowy Romany i Szymona Półtoraków z Czermina, Pracownia Reklamy ABART Pleszew ul. Targowa, Zakład Poligraficzny Pleszew ul. Kowalska, Gospodarstwo Produkcji Grzybów Doroty i Henryka Kaczmarków, Gospodarstwo Rolne Anny i Wincentego Balcerów z Czermina, Sklep Odzieżowy Lecha Górskiego z Czermina, Zakład Fryzjerski Honoraty Jaskólskiej, Pani Magdalena Pera, Gospodarstwo Rolne Anny i Grzegorza Danilkiewiczów, Gospodarstwo Ogrodnicze Pana Mirosława Roszaka oraz  Strażacy z OSP Czermin i ich rodzice, szczególnie podziękowania za pomoc dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – dziękujemy za nagrody, przygotowanie i wystrój sali, pomoc w kuchni, wypieki ciast. Pani Kierownik Ośrodka Kultury w Czerminie Renacie Półtorak dziękujemy za pomoc w udekorowaniu sali.GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSP
4 lutego 2023 – odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin w sali sportowej Zespołu Szkół w Broniszewicach o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna we Wieczynie, a organizatorem Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów był Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Mariusz Krysiński.
Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych:
kadet (do 14 roku życia), junior (od 15 do 25 lat),
senior (od 26 do 50 lat),
oraz senior starszy (powyżej 51 lat).
Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie reprezentowali: Filip Witczak, Emilia Marszałek, Zofia Juszczak, Dominik Kubiak.


LODOWISKO

30 stycznia 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wyjechała na Lodowisko do Centrum Sportowego w Jarocinie. Opiekunem grupy był druh Dominik Kubiak. Wycieczka została zorganizowana przez Świetlicę Środowiskową w Pieruszycach. W drodze powrotnej młodzież udała się do McDonalda.


 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP 

19 stycznia 2023 – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie aby podsumować miniony 2022 rok. Zostały przedstawione sprawozdania przez: Prezesa Zarządu, Skarbnika, Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Młodzieży, Komisji Historycznej oraz Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie Emilia Marszałek, Aleksandra Grzesiak, Zofia Juszczak zaśpiewał przepięknie kolędy i pastorałki pod przewodnictwem Kierownik Katarzyny Kaganek. Następnie Ks. Kapelan strażaków powiatu pleszewskiego Tadeusz Pietrzak zmówił modlitwę, poświecił opłatki po czym wszyscy uczestniczy spotkania złożyli sobie życzenia noworoczne.


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
8 stycznia 2023 – podczas Mszy Świętej w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie zostało odczytane I i II czytanie przez druhny Emilię Marszałek oraz Julię Kubasik, odśpiewano Psalm Responsoryjny oraz „Alleluja” w wykonaniu druhny Katarzyny Kaganek. Następnie po Eucharystii Koncert Kolęd i Pastorałek wykonał zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami. Dziękujemy Księdzu Kapelanowi Marianowi Ostachowi za możliwość wystąpienia przed parafianami uczestniczącymi we Mszy Świętej i ciepłe słowa…
Młodzież do koncertu została przygotowana przez Kierownik Zespołu Sceniczno- Wokalnego druhnę Katarzynę Kaganek oraz opiekuna MDP druhnę Natalię Grzegorek.

 WYPADEK DROGOWY 
4 stycznia 2023 – około godziny 17:30 na drodze powiatowej w miejscowości Czermin przydrożne drzewo przewróciło się na drogę oraz na jadący w tym momencie samochód osobowy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i uporządkowaniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym. W zdarzeniu brał udział: zastęp OSP Czermin oraz policja.