2023

TURNIEJ WSI  GMINY CZERMIN 
4 czerwca 2023 – odbył się XI Turniej Wsi Gminy Czermin w miejscowości Żale, w którym udział brało 14 sołectw. Organizatorami byli: Gmina Czermin, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”, Sołectwo Żale.
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie zmagania zabezpieczyła pod względem bezpieczeństwa: terenu oraz osób w nim uczestniczących.
 

FESTYN W SZKOLE 

1 czerwca 2023 – w Szkole Podstawowej w Czerminie odbył się Festyn z okazji „Dnia Dziecka” na boisku szkolnym.
Strażacy z tej okazji przygotowali scenkę z kontrolowanego pożaru, następnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych zorganizowali konkurs kto przeniesie jajko z jednego pachołka na drugi, a na sam koniec nie zabrakło zabawy z wodą z działka wodnego znajdującego się na wyposażeniu samochodu ratowniczo- gaśniczego.

WIZYTA W PRZEDSZKOLU

30 maja 2023 – Naczelnik Marcin Woźniak został zaproszony do Szkoły Podstawowej w Czerminie aby przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla przedszkolaków. W zajęciach wzięło udział blisko 80 dzieci, które przyniosły na zajęcia swoje ulubione maskotki i na nich ćwiczyły resuscytację. Dzieci dowiedziały się, że najważniejszą funkcją życiową dla każdego człowieka są: oddech oraz praca serca. Uczyli się postępowania przy zatrzymaniu krążenia, utracie przytomności, omdleniu, zachłyśnieciu oraz zadławieniu. Dzieci dowiedziały się również w jaki sposób należy się ułożyć gdy boli kogoś brzuszek. Zajęcia odbyły się w bardzo miłej atmosferze, a dzieci były chętne do wykonywania czynności ratowniczych.ZABEZPIECZENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO 

29 maja 2023 – JOT o godzinie 19.49 został zadysponowany do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zabezpieczenie rejonu, ponieważ w tym czasie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza brała udział w pożarze.VIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ 
27 maja 2023 – odbyła się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, w której uczestniczyli  strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rodzinami, 55 orkiestr, 9 zespołów artystycznych oraz 500 pocztów sztandarowych.
Uroczystości rozpoczęły się na Placu Biegańskiego z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, Kompanii Reprezentacyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, kompanii Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz kompanii strażaków z Ukrainy pod dowództwem Andrija Wołoszczyna – kierownika kursu Instytutu Edukacyjno – Naukowego Obrony Cywilnej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia.
O godzinie 10:00 odbył się koncert połączonych 55-ciu orkiestr z całej Polski pod kierunkiem kapelmistrza Mariana Chmielewskiego i 9-ciu zespołów artystycznych OSP pod kierunkiem Bolesława Kurka z Połczyna Zdroju.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin, aby prosić o błogosławieństwo dla misji „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Uczestniczących pielgrzymów i gości pozdrowił podprzeor Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze o. Rafał Wilk. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Dariusz Zalewski a homilię wygłosił ks. biskup Romuald Kamiński.
Po zakończeniu Eucharystii przemowę wygłosił m.in Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie druh Waldemar Pawlak.
Należy nadmienić, iż  Pielgrzymka odbyła się w rocznicę urodzin Bolesława Chomicza – Prezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP w latach 1921 – 1926.
Gminę Czermin reprezentowały Ochotnicze Straże Pożarne:
OSP Czermin: prezes Zbigniew Serbiak, poczet sztandarowy w składzie: druhna Katarzyna Woźniak, druhna Natalia Serbiak, druh Dominik Kubiak oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie: Emilia Marszałek, Zofia Juszczak, Julia Kubasik, Julia Malinowska, kierownik zespołu Katarzyna Kaganek.
OSP Broniszewice: poczet sztandarowy w składzie: Piotr Filipiak, Maciej Filipiak, Marcin Filipiak oraz uczestniczył druh Ryszard Jeziorański.
OSP Wieczyn: poczet sztandarowy w składzie: Kamil Klemczak, Grzegorz Szymański, Grzegorz Tworowski.
Sztandar Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu pleszewskiego reprezentowali: Zdzisław Spychaj – OSP Czermin, Bolesław Półtorak – OSP Broniszewice, Mariusz Krysiński – OSP Wieczyn.
OSP Pieruszyce: druh Władysław Świątkiewicz.

USUWANIE GNIAZDA SZERSZENI 

24 maja 2023 – o godzinie 13:49 JOT został zadysponowany do miejscowości Pieruszyce do usunięcia gniazda szerszeni, które w domu jednorodzinnym kominem wleciały do kuchni. Działania polegały na sprawdzeniu kominów wentylacyjnych przy użyciu ubrania specjalnego oraz drabiny słupkowej. W działaniach udział brało czterech strażaków.POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA O RUCHU DROGOWYM 

9 maja 2023 – w Szkole Podstawowej w Broniszewicach odbyły się eliminacje powiatowe konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Brało w nim udział 40 uczestników z 6 gmin powiatu pleszewskiego. Konkurs podzielony był na trzy etapy: test teoretyczny, przejazd rowerem specjalnie wytyczoną trasą w miasteczku rowerowym oraz wykonanie zadania medycznego. Jednym z członków komisji oraz oceniającym zadanie z pierwszej pomocy był Naczelnik OSP w Czerminie Marcin Woźniak, który jest również instruktorem ratownictwa.


DZIEŃ ZIEMI 

4 maja 2023 – z okazji  „Dnia Ziemi” Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunem Dominikiem Kubiakiem postanowiła zrobić coś dobrego dla naszej planety. Młodzież zakasała rękawy i zabrała się do pracy, poświecili około 3 godzin na sprzątnie pobliskiego lasu, który znajduje się niedaleko strażnicy.


„DZIEŃ STRAŻAKA”

1 maja 2023 – odbył się uroczysty Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się od wciągnięcia Flagi Związku ZOSP RP na maszt przez poczet flagowy w składzie: druh Dominik Kubiak, druh Krzysztof Kuźniacki, druh Adrian Jaskólski po czym złożono na Obelisku upamiętniającym pracę czermińskich strażaków oraz w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wartę – wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze przez delegację Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: druhnę Martynę Markiewicz, druhnę Natalię Kula oraz druha Kacpra Wygralaka.

O godzinie 17:30 Ks. Kapelan OSP Czermin Marian Ostach odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków z OSP Czermin i OSP Kurcew – w której uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: druh Zdzisław Spychaj, druh Karol Sosnowski, druh Tobiasz Marciniak oraz druhny i druhowie.


MANEWRY  „LAS”

26 kwietnia 2023 – zostały przeprowadzone ćwiczenia podczas których strażacy mogli odświeżyć i utrwalić wiedzę z zakresu taktyki oraz metod gaszenia pożarów lasu. Szkolenie rozpoczęło się od zbiórki na której zostały omówione manewry, po czym przydzielono zadania poszczególnym Ochotniczym Strażą Pożarnym.

Manewry zostały zorganizowane na terenie gminy Gizałki  w miejscowości Orlina Mała w Nadleśnictwie Grodziec przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Na zakończenie podsumowano manewry oraz zaproszono wszystkich uczestników na grochówkę.


KURS PODSTAWOWY 

22 kwietnia 2023 – odbył się egzamin praktyczny dla strażaków – ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego w Grodzisku – Nadleśnictwie Taczanów, którzy zdali pozytywnie kurs podstawowy zorganizowany zgodnie z programem.
Z Naszej OSP szkolenie zakończyli druhowie Paweł Janiszewski oraz Filip Witczak i tym samym uzyskali uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Gratulujemy.

15- LECIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

19 kwietnia 2023 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie świętował Jubileusz 15 – lecia. W uroczystości uczestniczył Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Zbigniew Serbiak, który złożył życzenia i przekazał prezent „Misia Strażaka”, na ręce pani Kierownik Pauliny Biegańskiej. Dziękował również za owocną współpracę, pomoc w zorganizowaniu wielu strażackich uroczystości, bo pracownicy nigdy nie odmawiają pomocy.

Placówka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami powstała w kwietniu 2008 roku w dworku z końca XIX wieku. Decyzję o budowie Środowiskowego Domu Samopomocy podjął ówczesny Wójt Gminy Czermin Florian Czajczyk, inwestycję do końca doprowadził jego następca pan Sławomir Spychaj. Obecnie do jednostki dziennego pobytu uczęszcza 25 osób przewlekle chorych, z niepełnosprawnością intelektualną czy wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które wymagają wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego.


POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

15 kwietnia 2023 – w Szkole Podstawowej nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Zmagania podzielone były na etapy: pisemny, w którym pięć osób awansowało z każdej kategorii wiekowej do etapu ustnego – z którego wyłoniono laureatów.
Organizatorem turnieju był: Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, a współorganizatorami: Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pleszewie oraz Oddział Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pleszewie.

 Zawodników oceniało Jury: bryg. Waldemar Barański – zastępca Komendanta Powiatowego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Waldemar Melerowicz – wiceprezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, Dorota Gorzaniak – sekretarz oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie,  Jacek Dobrzyński – przewodniczący komisji ds. młodzieży, Iwona Hyżyk – członek komisji ds. młodzieży.

Z Naszej OSP uczestniczyli:
Grupa II – szkoły podstawowe klasy V- VIII: dh Zofia Juszczak zajmując IV miejsce oraz straż reprezentował dh Mateusz Buczma.
Grupa III – szkoły ponadpodstawowe: dh Jonasz Cieślak zajmując III miejsce oraz OSP reprezentował dh Nikodem Kula.
Opiekunem grupy podczas turnieju był dh Dominik Kubiak. Młodzież do eliminacji przygotowała dh Natalia Grzegorek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy.

WYPADEK DROGOWY 

13 kwietnia 2023 – kilka minut po godzinie 22:00 zostaliśmy wezwani do kolizji drogowej do której doszło na drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab. W zderzeniu brały udział dwa samochody osobowe, z czego sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia własnym pojazdem. Na miejsce wypadku zostały zadysponowane zastępy straży pożarnej z JRG PSP Pleszew, OSP Czermin, OSP Gizałki, Zespół Ratownictwa Medycznego z Pleszewa oraz Policja. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przy pomocy wyciągarki pomogli wyciągnąć samochód z przydrożnego rowu. Działania trwały jedną godzinę.
Fotografia: OSP KSRG Gizałki

WYPADEK DROGOWY 

12 kwietnia 2023 – około godziny 16:20 w miejscowości Grab na drodze wojewódzkiej nr 443 doszło do wypadku komunikacyjnego – dwóch samochodów osobowych. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy: JRG PSP Pleszew, OSP: Czermin, Gizałki, Grab, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Dwie osoby zostały poszkodowane z czego jedna po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do pleszewskiego szpitala. W 5-cio godzinnej akcji udział brało 6 strażaków.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz bliskim z powodu tragicznej śmierci Ś.P. Kordiana Walczaka byłego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie składa w imieniu wszystkich druhów i druhen Prezes OSP Zbigniew Serbiak.

„… nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”


WYPADEK 

5 kwietnia 2023 – około godziny 21:00 jednostka operacyjno – techniczna została wezwana do wypadku na drodze gminnej Skrzypnia – Mamoty, w którym kierujący motocyklem uderzył w przydrożne drzewo i mimo podjętych działań reanimacyjnych zmarł.
Działania polegały na pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zabezpieczeniu terenu wypadku oraz oświetleniu miejsca zdarzenia na czas pracy policji.
W działaniach brali udział: OSP Czermin, JRG PSP Pleszew,  ZRM PCM Pleszew, Policja.

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI CZERMINA

31 marca 2023 roku – po Mszy Świętej o godzinie 18:30 w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie odbyła się w strugach deszczu droga krzyżowa w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. W liturgii oprócz parafian udział brali strażacy z OSP Kurcew i OSP Czermin. Naszą straż reprezentowali druhowie: Krzysztof Kuźniacki, Karol Sosnowski, Dominik Kubiak, Adrian Makowiecki – zabezpieczając procesję.


POSIEDZENIE ZARZĄDU 
26 marca 2023 – o godzinie 19:00 odbyło się I posiedzenie Zarządu. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży, podjęto siedem uchwał dotyczących realizacji zadań m.in.: organizacji „Dnia Strażaka” oraz udziału w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
  W zebraniu ponadto uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski i Zdzisław Spychaj oraz kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek.

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
24 marca 2023 – w sali wiejskiej w Strzydzewie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie. Eliminacje były rozłożone na dwa etapy pisemny i ustny.
Naszą jednostkę reprezentowało 12 osób, w tym: 4 osoby w grupie szkół ponadpodstawowych oraz 8 osób w grupie klas V – VIII szkół podstawowych.
Młodzież zajęła następujące miejsca w swoich kategoriach wiekowych:
Grupa II – szkoły podstawowe klasy V – VIII
I miejsce – Mateusz Buczma,
III miejsce – Zofia Juszczak.
Grupa III – szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Filip Witczak,
II miejsce – Nikodem Kula,
III miejsce – Jonasz Cieślak.


ODPUST ŚW. JÓZEFA 

19 marca 2023 –  o godzinie 12:15 została odprawiona uroczysta Suma Odpustowa przez Księdza Kanonika Alojzego Mendlikowskiego – Proboszcza Parafii św. Kazimierza w Kotlinie z okazji uczczenia św. Józefa – patrona Kościoła, naszej Diecezji i Parafii.

W Eucharystii uczestniczył poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie, w składzie: Zdzisław Spychaj, Dominik Kubiak, Tobiasz Marciniak.


WIZYTA W SZKOLE 

10 marca 2023 – strażacy z naszej jednostki udali się do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie. Podczas spotkania przypomnieli młodzieży jak udzielać pierwszej pomocy, jak dbać o własne bezpieczeństwo w trakcie zdarzenia i jak najskuteczniej przekazać informację dzwoniąc na numer alarmowy 112. Dodatkowo, młodzież została poinformowana o możliwości zapisania się do Młodzieżowej Dryżyny Pożarniczej.


DZIEŃ KOBIET 

8 marca 2023 – w ramach podziękowania za wkład i zaangażowanie druhen w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, został zorganizowany „Dzień Kobiet”. Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji kobiet z OSP, które odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach.

Następnie o godzinie 19:00 na Salce Katechetycznej Prezes OSP Zbigniew Serbiak złożył życzenia w imieniu wszystkich druhów, odśpiewano tradycyjnie „Sto Lat”, wzniesiono toast lampką szampana. Nie zabrakło prezentów … każda z Pań została obdarowana kwiatem i prezentem, na obficie zastawionym stole czekało ciasto, tort oraz pizza.


ĆWICZENIA 

3 marca 2023 – zostało zorganizowane szkolenie wraz z ćwiczeniami  z gaszenia pożarów wewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie i zarazem w Gminnym Centrum Kultury, który zostanie wyburzony, a na dotychczasowym miejscu powstanie nowy obiekt.

Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Omówione zostały zagadnienia z zakresu: prądów gaśniczych i ich zastosowania, pracy z kamerą termowizyjną oraz praca w aparatach ochrony dróg oddechowych, pożar wewnętrzny – jakie stwarza zagrożenie dla strażaka oraz rozwijanie się pożaru, profilaktyka nowotworowa w straży pożarnej.

WYCIECZKI 

16 lutego 2023 oraz 25 lutego 2023  – członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej wybrali się na dwie wycieczki do Kina Helios w Kaliszu na film pn. „Kot w Butach” oraz do Jarocińskiego Centrum Rozrywki do kręgielni.


ZIMOWY RAJD PIESZY 

12 lutego 2023 – został zorganizowany Zimowy Rajd Pieszy. 19 osób przeszło 8 km… idąc do miejscowości Psienie-Ostrów, następnie nad zalew do Broniszewic, a na sam koniec na placu sportowym OSP zostało przygotowane ognisko i kiełbaski, a młodzież na Świetlicy grała w gry planszowe i słuchała muzyki.


 DZIEŃ GOSPODARCZY W OSP 

11 lutego 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z członkami Jednostki Operacyjno – Technicznej posprzątała remizę strażacką, samochody ratowniczo – gaśnicze oraz teren wokół budynku.

POŻAR SAMOCHODU OSOBOWEGO 

6 lutego 2023 – około godziny 14:02 jednostka operacyjno – techniczna została wezwana do pożaru samochodu osobowego w miejscowości Mamoty przy stawach hodowlanych. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Czermin oraz JRG Pleszew samochód objęty był już całkowicie pożarem. Najprawdopodobniej do pożaru doszło w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w komorze silnika. Działania trwały 45 minut.


WALNE ZEBRANIE 
5 lutego 2023 – podsumowaliśmy miniony 2022 rok na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w sali Ośrodka Kultury w Czerminie.
Sprawozdania z działalności straży przedstawili członkowie Zarządu: Prezes Zbigniew Serbiak, Wiceprezes – Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Natalia Serbiak, Sekretarz Katarzyna Woźniak, Opiekun MDP Natalia Grzegorek, Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski.
Wręczono odznaczenie „Strażak Wzorowy” druhowi Tobiaszowi Marciniakowi za wzorowe pełnienie obowiązków, ponadto w roku 2022 w działaniach ratowniczo – gaśniczych brał udział najwięcej razy.
Dziękujemy za miłe słowa, podsumowania działalności ochotniczych straży w gminie oraz powiecie przez zaproszonych gości: Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Waldemara Barańskiego, Wójta Gminy Czermin i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomira Spychaja oraz Marię Rogowicz – Łukomska Przewodniczącą Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Czermin.

XXI BAL STRAŻACKI 

4 lutego 2023 – w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się XXI Bal Strażacki zorganizowany przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Każdy gość został powitany przez zastępcę Naczelnika Krystiana Kaganka, który wręczył każdej parze szampana, a kobiety obdarował  kwiatem „Różą”. Przeprowadzono loterię fantową, gdzie główną nagrodą był rower oraz zorganizowano konkursy strażackie. O odpowiednią atmosferę zadbał Zespół „PROTUS” pod kierunkiem Gerarda Studzińskiego.

Imprezę wsparli sponsorzy: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu, Wójt Gminy Czermin, Sklep Artykułów Różnych Mariusz Reśliński, ks. kapelan Marian Ostach, Firma „Styl” Hanna Kłoskowska z Poznania, Restauracja „PERYFERIA” Nowa Wieś, Zakład Mechaniki Pojazdowej Waldemara Sobczaka z Pleszewa, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, Market „Lewiatan” z Czermina, Apteka „Panaceum” Doroty Kołaskiej z Czermina, Firma „Wimar Ozdowscy” Pieruchy, Szkółka Ogrodnicza Krzysztofa Sanockiego z Woli Duchownej, Skład Węglowy Romany i Szymona Półtoraków z Czermina, Pracownia Reklamy ABART Pleszew ul. Targowa, Zakład Poligraficzny Pleszew ul. Kowalska, Gospodarstwo Produkcji Grzybów Doroty i Henryka Kaczmarków, Gospodarstwo Rolne Anny i Wincentego Balcerów z Czermina, Sklep Odzieżowy Lecha Górskiego z Czermina, Zakład Fryzjerski Honoraty Jaskólskiej, Pani Magdalena Pera, Gospodarstwo Rolne Anny i Grzegorza Danilkiewiczów, Gospodarstwo Ogrodnicze Pana Mirosława Roszaka oraz  Strażacy z OSP Czermin i ich rodzice, szczególnie podziękowania za pomoc dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – dziękujemy za nagrody, przygotowanie i wystrój sali, pomoc w kuchni, wypieki ciast. Pani Kierownik Ośrodka Kultury w Czerminie Renacie Półtorak dziękujemy za pomoc w udekorowaniu sali.GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSP
4 lutego 2023 – odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin w sali sportowej Zespołu Szkół w Broniszewicach o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna we Wieczynie, a organizatorem Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów był Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Mariusz Krysiński.
Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych:
kadet (do 14 roku życia), junior (od 15 do 25 lat),
senior (od 26 do 50 lat),
oraz senior starszy (powyżej 51 lat).
Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie reprezentowali: Filip Witczak, Emilia Marszałek, Zofia Juszczak, Dominik Kubiak.


LODOWISKO

30 stycznia 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wyjechała na Lodowisko do Centrum Sportowego w Jarocinie. Opiekunem grupy był druh Dominik Kubiak. Wycieczka została zorganizowana przez Świetlicę Środowiskową w Pieruszycach. W drodze powrotnej młodzież udała się do McDonalda.


 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP 

19 stycznia 2023 – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie aby podsumować miniony 2022 rok. Zostały przedstawione sprawozdania przez: Prezesa Zarządu, Skarbnika, Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Młodzieży, Komisji Historycznej oraz Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie Emilia Marszałek, Aleksandra Grzesiak, Zofia Juszczak zaśpiewał przepięknie kolędy i pastorałki pod przewodnictwem Kierownik Katarzyny Kaganek. Następnie Ks. Kapelan strażaków powiatu pleszewskiego Tadeusz Pietrzak zmówił modlitwę, poświecił opłatki po czym wszyscy uczestniczy spotkania złożyli sobie życzenia noworoczne.


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
8 stycznia 2023 – podczas Mszy Świętej w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie zostało odczytane I i II czytanie przez druhny Emilię Marszałek oraz Julię Kubasik, odśpiewano Psalm Responsoryjny oraz „Alleluja” w wykonaniu druhny Katarzyny Kaganek. Następnie po Eucharystii Koncert Kolęd i Pastorałek wykonał zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami. Dziękujemy Księdzu Kapelanowi Marianowi Ostachowi za możliwość wystąpienia przed parafianami uczestniczącymi we Mszy Świętej i ciepłe słowa…
Młodzież do koncertu została przygotowana przez Kierownik Zespołu Sceniczno- Wokalnego druhnę Katarzynę Kaganek oraz opiekuna MDP druhnę Natalię Grzegorek.

 WYPADEK DROGOWY 
4 stycznia 2023 – około godziny 17:30 na drodze powiatowej w miejscowości Czermin przydrożne drzewo przewróciło się na drogę oraz na jadący w tym momencie samochód osobowy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i uporządkowaniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym. W zdarzeniu brał udział: zastęp OSP Czermin oraz policja.