2024

WYPADEK DROGOWY

14 maja 2024 – o godzinie 8:47 Stanowisko Kierowania KP PSP Pleszew zadysponowało jednostkę operacyjno- techniczną do wypadku drogowego w miejscowości Czermin. Na miejscu zdarzenia okazało się, że samochód osobowy wjechał w ciągnik rolniczy podczas porządkowania przydrożnych rowów. Działania strażaków polegały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym oraz na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.


WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

11 maja 2024 – odbyły się Wojewódzkie Obchody „Dnia Strażaka” Ochotniczych Straży Pożarnych w Miłosławiu, powiat wrzesiński. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu, następnie przemaszerowano na plac pod dowództwem druha Andrzeja Woźnickiego, gdzie odbyła się cześć oficjalna.

Organizatorem obchodów był Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrz Gminy Miłosław.

Nasza OSP wystawiła do sztandaru Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie strażaków, w składzie: Zdzisław Spychaj, Nikodem Kula, Jonasz Cieślak oraz w uroczystości uczestniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak.

Z powiatu pleszewskiego uczestniczyło 17 strażaków ochotników oraz poczty sztandarowe z OSP Żegocin, Kościelna Wieś, Sośnica.


POWALONE DRZEWO

8 maja 2024 – o godzinie 12:36 JOT został zadysponowany do przewróconego drzewa tuż obok drogi wojewódzkiej na odcinku Grab – Gizałki. Działania strażaków polegały na kierowaniu ruchem drogowym oraz na usunięciu zagrożenia.


NOC FILMOWA

3 maja 2024 – o godzinie 20:00 dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w salce parafialnej została przygotowana noc filmowa, gdzie wyświetlono film pt.: „Coco”. Podczas seansu nie zabrakło kinowych przekąsek i posiłku.


DZIEŃ STRAŻAKA

2 maja 2024 –  odbył się uroczysty Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się od wciągnięcia Flagi Związku OSP RP na maszt przez poczet flagowy w składzie: druh Jonasz Cieślak, druh Nikodem Kula, druh Tobiasz Marciniak, po czym złożono wiązankę kwiatów na Obelisku upamiętniającym pracę czermińskich strażaków oraz w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wartę oraz zapalono znicze przez delegację Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: druhnę Julię Kubasik, druhnę Zosię Kubiak oraz druhnę Darię Jędraszak. Następnie nowo przyjęci strażacy złożyli ślubowanie na sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Rotę odczytała druhna Natalia Grzegorek – Opiekun MDP. Trzykrotnym „Ślubuję” kandydaci potwierdzili gotowość służby Ojczyźnie i wypełniania strażackiej misji w szeregach MDP. W szeregi MDP wstąpiły druhny: Zofia Pera, Martyna Trzebniak, Nikola Kula oraz druhowie: Michał Pilarczyk, Michał Trzebniak, Kajetan Pasek.

Przemówienie rozpoczął Prezes Zbigniew Serbiak, który wszystkich przywitał oraz złożył życzenia, a także podziękował strażakom za czas i poświęcenie w codziennej służbie. 

O godzinie 18:30 Ksiądz Kapelan OSP Czermin Marian Ostach odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków z OSP Czermin i OSP Kurcew – w której uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: druh Zdzisław Spychaj, druh Jonasz Cieślak, druh Tobiasz Marciniak. Podczas Eucharystii została odczytana Liturgia Słowa Bożego, odśpiewany Psalm oraz uczestniczyła procesja z darami.

Po oficjalnej części odbyło się wspólne biesiadowanie oraz ognisko na placu sportowym OSP.

Prezes OSP dziękuje za liczne przybycie na Święto Świętego Floriana, szczególne podziękowania również kieruje dla pani Magdaleny Pery za zasponsorowanie ciasta.


UCZCZENIE PAMIĘCI 

27 kwietnia 2024 – o godzinie 18:00 oddaliśmy hołd zmarłemu strażakowi. Śp. Marcin Raczyk z OSP Żerniki (powiat kaliski) zmarł podczas ćwiczeń w komorze dymowej. Został przewieziony do szpitala. Mimo podjętych działań ratowniczych, jego życia nie udało się uratować.

Cześć Jego Pamięci (*)


 DZIEŃ GOSPODARCZY W OSP 

27 kwietnia 2024 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z członkami Jednostki Operacyjno – Technicznej posprzątała remizę strażacką, samochody ratowniczo – gaśnicze oraz teren wokół budynku. Dziękujemy pani Magdalenie Pera za dostarczenie strażakom cista do kawy.


SPOTKANIE Z POLICJĄ

25 kwietnia 2024 – w świetlicy strażackiej odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie panią asp. szt. Moniką Kołaską oraz panią asp. szt. Moniką Lis – Rybarczyk. Młodzi adepci pożarnictwa mogli dowiedzieć się jak wygląda praca w policji. Ponadto trwa nabór w szeregi policji, młodzieży został przybliżony temat: jak wygląda nabór i jakie dokumenty należy wypełnić aby pomyślnie przejść rekrutację.


ĆWICZENIA „LAS 2024”

23 kwietnia 2024 – odbyło się szkolenie na obszarze leśnym w Nadleśnictwie Grodziec w okolicach miejscowości Józefów w gminie Chocz. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, w których udział brało koło siedemnaście zastępów – OSP: Białobłoty, Broniszewice, Chocz, Czermin, Gizałki, Józefów, Kuźnia – Piła, Kwileń, Niniew, Ruda Wieczyńska, Szymanowice, Wierzchy, Wronów, Żegocin oraz JRG PSP Pleszew, KM PSP Kalisz.

Celem manewrów było: zbudowanie zaopatrzenia wodnego podczas pożaru na obszarze leśnym oraz zbudowaniu ciągłości przepływu wody na dużych odległościach za pomocą dostępnego sprzętu pożarniczego, organizacja łączności. Z naszej OSP udział brali: Krzysztof Kuźniacki, Krystian Kaganek, Damian Durski, Paweł Janiszewski, Natalia Grzegorek, Zbigniew Serbiak.


POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

13 kwietnia 2024 – odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie.

Eliminacje zostały zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, a gospodarzem była Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie. Wszystkich uczestników przywitał Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druh Zbigniew Serbiak.

W turnieju uczestniczyły dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie szkół podstawowych (klasy I-IV), II grupa – uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII), III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 Zawodników oceniało Jury: bryg. Waldemar Barański – zastępca Komendanta Powiatowego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, dh Waldemar Melerowicz – wiceprezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, dh Dorota Gorzaniak – sekretarz oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie,  Jacek Dobrzyński – przewodniczący komisji ds. młodzieży oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, dh Anna Cierniak – członek komisji ds. młodzieży oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, dh Lidia Matecka członek komisji ds. młodzieży oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie.

W pierwszej części zostały przeprowadzone eliminacje pisemne w formie testu, które wyłoniły pięć osób do etapu ustnego z największą ilością uzyskanych punktów.

Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco:

GRUPA I (szkoły podstawowe I-IV):

1. Czajczyński Jakub, OSP Gizałki, Gmina Gizałki – 13 pkt.

2. Zawal Hubert, OSP Wierzchy – Leszczyca, Gmina Gizałki – 8 pkt.

3. Chwałkowska Amelia, OSP Strzydzew, Gmina Czermin – 7 pkt.

4. Garczarek Miłosz, OSP Kuchary, Gmina Gołuchów – 6 pkt.

5. Garczarek Marcel, OSP Kuchary, Gmina Gołuchów -5,5 pkt.

GRUPA II (szkoły podstawowe V-VIII):

1. Reśliński Konrad, OSP Józefów, Gmina Chocz – 14,5 pkt.

2. Rutkowski Władysław, OSP Gołuchów, Gmina Gołuchów – 14 pkt.

3. Grabarek Igor, OSP Wronów ,Gmina Gizałki – 12 pkt.

4. Gorzelańczyk Marika, OSP Dobrzyca, Gmina Dobrzyca – 10 pkt.

5. Kowalski Szymon, OSP Szymanowice, Gmina Gizałki – 7 pkt.

GRUPA III (szkoły ponadpodstawowe):

1. Kopaczewski Bartosz, OSP Bielawy, Gmina Gołuchów – 15 pkt.

2. Juszczak Zofia, OSP Czermin, Gmina Czermin – 15 pkt.

3. Cieślak Jonasz, OSP Czermin, Gmina Czermin- 14 pkt.

4. Ratajek Patryk, OSP Białobłoty, Gmina Gizałki – 12 pkt.

5. Taczała Oliwia, OSP Gizałki, Gmina Gizałki – 11 pkt.

W grupie III na zajęcie poszczególnych miejsc w klasyfikacji końcowej były brane pod uwagę również wyniki testu pisemnego.

Gratulujemy Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w zajęciu czołowych miejsc podczas eliminacji powiatowych: Zosi Juszczak za zajęcie II miejsca, a Jonaszowi Cieślakowi za zajęcie III miejsca w grupie III -szkół ponadpodstawowych. Ponadto wysoką wiedzą wykazali się druhowie Krzysztof Nowak oraz Filip Wygralak w grupie II – szkół podstawowych, którzy bardzo dobrze napisali test o wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.


SPOTKANIE Z UCZNIAMI

11 kwietnia 2024 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odwiedziła uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie, której celem było za pomocą prezentacji przedstawienie działalności w straży.
Przedstawienia aktywności młodzieży i wykonywanych zadań dokonały druhny: Zofia Juszczak, Emilia Marszałek, Daria Jędraszak wraz z opiekunem MDP Natalią Grzegorek.


POŻAR

10 kwietnia 2024 – o godzinie 12:55 zastęp ratowniczo – gaśniczy został zadysponowany do pożaru w miejscowości Czermin . Na miejscu zdarzenia okazało się, że odpalały się pozostałości roślinne. W akcji udział brało 4 strażaków.


WARTA PRZY GROBIE PAŃSKIM 

W dniach od 29 do 31 marca 2024 roku – w Wielki Piątek od godziny 19:30 po wystawieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, rozpoczęła się Warta Honorowa w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie pełniona przez strażaków od Wielkiego Piątku, przez Wielką Sobotę, a w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6:00 uczestniczyli w Rezurekcji.

W Warcie oraz Mszy Rezurekcyjnej uczestniczyli następujący druhowie i druhny: Marcin Woźniak, Krystian Kaganek, Norbert Kaganek, Krzysztof Kuźniacki, Tobiasz Marciniak, Karol Sosnowski, Dominik Kubiak, Zdzisław Spychaj, Adrian Makowiecki, Nikodem Kula, Jonasz Cieślak, Marcin Ratajski, Damian Durski, Adrian Jaskólski, Paweł Janiszewski, Patryk Hadrzyński, Katarzyna Kaganek, Natalia Grzegorek, Katarzyna Woźniak, Natalia Serbiak, Zofia Juszczak, Emilia Marszałek, Daria Jędraszak, Natalia Kula, Martyna Marchwiak, Klaudia Marchwiak, Magdalena Aleksandrowicz, Patrycja Grzegorek.


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

27 marca 2024 – w Szkole Podstawowej w Żegocinie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie. Naszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą reprezentowało 12 osób, którzy zajęli w swoich kategoriach wiekowych następujące miejsca:

W grupie III (szkoły ponadpodstawowe):

I miejsce – Zofia Juszczak,

II miejsce – Jonasz Cieślak.

W tej kategorii wiekowej udział jeszcze brały osoby, które nie stanęły na podium: Julia Kubasik, Kacper Wygralak, Daria Jędraszak, Nikodem Kula, Natalia Kula, Emilia Marszałek.

W grupie II ( szkoła podstawowa):

II miejsce – Krzysztof Nowak,

III miejsce – Filip Wygralak.

W tej kategorii wiekowej udział jeszcze brały osoby, które nie stanęły na podium: Nicola Kula, Mateusz Buczma.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentowały gminę Czermin na eliminacjach powiatowych w turnieju wiedzy pożarniczej.


WYPADEK DROGOWY

24 marca 2024 – około godziny 14:54 jednostka ratowniczo – gaśnicza została zadysponowana do wypadku drogowego dwóch samochodów osobowych na drodze gminnej w miejscowości Pieruszyce. W zdarzeniu drogowym udział brało 5 osób z tego 3 odniosły obrażenia. Działania strażaków polegały na udzieleniu pierwszej pomocy osobą poszkodowanym, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pojazdów, zabezpieczeniu lądowiska dla LPR, kierowaniu ruchem drogowym. W trakcie akcji trwającej 4,5 godzin udział brało 6 strażaków.

Na miejsce zdarzenia zostali zadysponowani: OSP Czermin, OSP Pieruszyce, JRG PSP Pleszew, zespół ratownictwa medycznego, lotnicze pogotowie ratunkowe, policja.


WARSZTATY KRONIKARSKIE

23 marca 2024 – od godziny 10:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu pleszewskiego.

Organizatorami warsztatów byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, Komisja historyczna działająca przy ZOP ZOSP RP w Pleszewie, Wojewódzki Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie. Prowadzącymi warsztaty byli: Przewodniczący Wielkopolskiego Klubu Kronikarza – dh Bogdan Siwiński (OSP Roztoka, pow. koniński-ziemski) oraz Wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Klubu Kronikarza – dh Małgorzata Judasz (OSP Sierzchów, pow. kaliski). Na warsztatach trwających ponad 6 godzin prelegenci przekazali kronikarzom fachową wiedzę, na temat prowadzenia kronik OSP. Na koniec warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz upominki.

Dziękujemy Środowiskowemu Domu Samopomocy w Czerminie na czele z panią Kierownik Pauliną Biegańską za udostepnienie sali do prowadzenia wykładów oraz za przygotowanie poczęstunku. Słowa podziękowania kierujemy również dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Urzędu Gminy w Czerminie za pomoc w organizacji szkolenia.

Z naszej OSP w warsztatach udział brały druhny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Zofia Juszczak i Daria Jędraszak oraz Natalia Grzegorek, Katarzyna Woźniak i Natalia Serbiak.


DROGA KRZYŻOWA ULICAMI CZERMINA

22 marca 2024  – po Mszy Świętej o godzinie 18:30 w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie odbyła się droga krzyżowa ulicami Czermina. W liturgii oprócz parafian udział brali strażacy z OSP Kurcew i OSP Czermin. Naszą straż reprezentowali druhowie: Krzysztof Kuźniacki, Paweł Janiszewski, Tobiasz Marciniak, Karol Sosnowski, Filip Witczak – zabezpieczając procesję oraz niosąc pochodnie przy krzyżu.


SPOTKANIE

21 marca 2024 – odbyło się spotkanie władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Głównym celem spotkania była narada w sprawie współpracy dwóch organizacji czyli OSP z PSP, w której uczestniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak.

Na zdjęciu od lewej strony znajdują się: Zbigniew Serbiak – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Mariusz Roga – Dyrektor Biura Oddziału Wykonawczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Lech Janiak – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.


WYPADEK DROGOWY

18 marca 2024 – około godziny 16:21 strażacy zostali zadysponowani do wypadku drogowego dwóch pojazdów osobowych oraz rowerzysty na drodze powiatowej w miejscowości Pieruchy. Działania strażaków polegały na udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobą poszkodowanym, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym oraz zapewnieniu oświetlenia podczas oględzin funkcjonariuszom policji. Na miejsce zdarzenia zostali zadysponowani: OSP Czermin, JRG PSP Pleszew, zespół ratownictwa medycznego, policja.


SZKOLENIE

16 marca 2024 – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zostało zorganizowane szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego. Strażacy mieli możliwość praktycznie przećwiczyć różne techniki zabezpieczenia pojazdów aby dostać się do osób poszkodowanych w najlepszy i najbezpieczniejszy sposób przy pomocy narzędzi hydraulicznych.


POŻAR

15 marca 2024 – około godziny 19:00 strażacy zostali zadysponowani przez stanowisko kierowania KP PSP w Pleszewie do pożaru w miejscowości Czermin. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że objęte pożarem jest całe pomieszczenie, gdzie znajdowało się centralne ogrzewanie od szklarni. Działania strażaków polegały na rozwinięciu dwóch linii gaśniczych. W akcji ratowniczo – gaśniczej brały udział: JRG PSP Pleszew, OSP Czermin, OSP Broniszewice.


POGRZEB

14 marca 2024 – w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie odbył się pogrzeb członka honorowego OSP Czermin Ś.P. Tadeusza Walendowskiego. Druh przeżył 89 lat … do OSP wstąpił 1952 roku, od 1955 do 1963 roku był Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie – przyczynił się m.in. do zakupu nowej motopompy M-800. Był bardzo zdyscyplinowanym strażakiem, uczestniczył w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W 2003 roku jako jeden z 3 byłych Prezesów pożegnał sztandar z 1948 roku, ponieważ na 75-leciu założenia i istnienia Jednostki został przekazany nowy sztandar dla OSP.

Cześć jego Pamięci (*)


DZIEŃ KOBIET 

8 marca 2024 –  w ramach podziękowania za wkład i zaangażowanie druhen w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, został zorganizowany „Dzień Kobiet”. Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji kobiet z OSP, które odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach.

Następnie o godzinie 18:30 na Salce Katechetycznej Prezes OSP Zbigniew Serbiak złożył życzenia w imieniu wszystkich druhów, odśpiewano tradycyjnie „Sto Lat” i wzniesiono toast lampką szampana. Nie zabrakło prezentów … na obficie zastawionym stole czekało ciasto oraz pizza.


ZARZĄD 

4 marca 2024 – o godzinie 19:00 odbyło się I posiedzenie Zarządu. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży oraz podjęto pięć uchwał.

  W zebraniu ponadto uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej: Karol Sosnowski, Zdzisław Spychaj, Tobiasz Marciniak oraz kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek.


PRZEKAZANIE PLECAKÓW RATOWNICZYCH

2 marca 2024 roku – w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu odbyło się uroczyste przekazanie 13-stu zestawów ratownictwa medycznego R1 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup został sfinansowany ze środków przeznaczonych na poprawę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Darczyńcą był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Uroczystego przekazania plecaków PSP R1 dokonali: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mariusz Roga Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego Im. generała Stanisława Taczaka, Krzysztof Niedźwiedzki – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Z OSP Czermin plecak ratowniczy odebrali: Skarbnik Natalia Serbiak oraz Gospodarz Krzysztof Kuźniacki.


WIECZÓR MDP

1 marca 2024 – został zorganizowany dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wieczorny spacer oraz noc filmowa w sali Ośrodka Kultury w Czerminie, gdzie wyświetlono dwa filmy: „Angry Birds 2” oraz „Alvin i wiewiórki”. Podczas seansów nie zabrakło kinowych przekąsek i jedzenia. W późnych godzinach wieczornych MDP wróciła do swoich domów.


FERIE MDP

25 lutego 2024 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza udała się na basen do Parku Wodnego „Planty” w Pleszewie, następnie na placu sportowym przy OSP zostało zorganizowane ognisko na zakończenie ferii zimowych.


WYPOMPOWANIE WODY 

24 lutego 2024 – około godziny 10:13 JOT został ponownie zadysponowany do wypompowania wody z prywatnej posesji w miejscowości Wieczyn. W działaniach udział brały OSP: Czermin oraz Wieczyn.

 12 lutego 2024 – o godzinie 11:33 oraz 17:55 Jednostka Operacyjno – Techniczna została zadysponowana do wypompowania wody z piwnicy oraz podwórza w miejscowości Wieczyn. Działania strażaków polegały na wypompowaniu wody, która przylegała bezpośrednio do zabudowań i tym samym neutralizacji prawdopodobieństwa dalszego przenikania wody do zamieszkałej piwnicy.


XXII BAL STRAŻACKI 

10 lutego 2024 – w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się XXII Bal Strażacki zorganizowany przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Goście zostali w progu powitani przez zastępcę Naczelnika Krystiana Kaganka, który wręczył każdej parze szampana, a kobiety obdarował kwiatem „Tulipanem”. Oficjalnie wszystkich przybyłych gości przywitał Prezes OSP Zbigniew Serbiak, gdzie podziękował wszystkim przybyłym gościom, sponsorom balu, a także samym członkom OSP Czermin, którzy przygotowali wieczorek. Nie mogło zabraknąć również występu dziewczyn z zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”, który działa przy OSP w Czerminie już ponad dwóch dekad. Przeprowadzono loterię fantową, gdzie główną nagrodą był rower oraz zorganizowano konkursy strażackie. O odpowiednią atmosferę zadbał Zespół „PROTUS” pod kierunkiem Gerarda Studzińskiego.


GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSP

10 lutego 2024 – odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin w sali sportowej Zespołu Szkół w Broniszewicach o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna we Wieczynie, a organizatorem Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów był Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Mariusz Krysiński.

Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych:

kadet (do 14 roku życia),

junior (od 15 do 25 lat),

senior (od 26 do 50 lat),

oraz senior starszy (powyżej 51 lat).

Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie reprezentowali: Krzysztof Nowak, Bartosz Grzegorek i Natalia Grzegorek. Mimo, iż nie udało się zająć czołowych miejsc, sobotni poranek druhowie i druhna spędzili bardzo aktywnie i w sportowej atmosferze.


WYPADEK DROGOWY

7 lutego 2024 – około godziny 13:00 na drodze powiatowej w miejscowości Wieczyn doszło do wypadku drogowego. Kierująca pojazdem osobowym wpadła w poślizg i tym samym wjechała do przydrożnego rowu i uderzyła w drzewo. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym, który odbywał się wahadłowo.

W działaniach ratowniczych brali udział: OSP Czermin, JRG PSP Pleszew, zespół ratownictwa medycznego, policja.


WALNE ZEBRANIE 

3 lutego 2024 – podsumowaliśmy miniony 2023 rok na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w salce parafialnej w Czerminie. Przewodniczącym zebrania został Prezes OSP Zbigniew Serbiak, protokolantem druhna Katarzyna Wożniak.

Sprawozdania z działalności straży przedstawili członkowie Zarządu: Prezes Zbigniew Serbiak, Wiceprezes – Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Natalia Serbiak, Sekretarz Katarzyna Woźniak, Opiekun MDP Natalia Grzegorek, Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej Tobiasz Marciniak.

Dziękujemy za miłe słowa, podsumowania działalności ochotniczych straży w gminie oraz powiecie przez zaproszonych gości: Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. kpt. mgr inż. Pawła Mimiera, Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie dh Józefa Liberta oraz Księdza Kanonika Parafii św. Jakuba Apostoła w Czerminie Mariana Ostacha.


TU WSZYSTKO GRA! OK!

28 stycznia 2024 – w 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. W sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się IV Turniej Rankingowy „Dart Czermin” podczas którego druhowie pokazali podstawy udzielania pierwszej pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia – omówili jak postępować i jak zachowywać się w takiej sytuacji, pokazali AED – nauczyli jak korzystać ze sprzętu oraz nauczyli jak opatrywać rany u poszkodowanych.

W myśl hasła „Płuca po pandemii” zebrane pieniążki zostaną przekazane na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.


SZKOLENIE Z RATOWNICTWA WODNO – LODOWEGO

27 stycznia 2024 – na zbiorniku wodnym w Broniszewicach odbyły się ćwiczenia wodno – lodowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Na strażaków czekały do wykonania zadania: wyciągniecie osoby przytomnej oraz nieprzytomnej z wody za pomocą sań lodowych oraz bez ich użycia. Nie zabrakło teorii, przypomnienia jak postępować z osobą wyciągnięta z wody – pierwsza pomoc w hipotermii.

W ćwiczeniach brali udział: Natalia Grzegorek, Zdzisław Spychaj, Tobiasz Marciniak, Patryk Hadrzyński, Marcin Ratajski.


POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO

26 stycznia 2024 – w sali Klubu „Senior +” w Gizałkach odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie, na którym podsumowano pracę Zarządu za 2023 rok. Przedstawiono sprawozdania z działalności: Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji MDP, Przewodniczącego Komisji Historycznej, Skarbnika Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nie zabrakło wystąpienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Rolanda Egierta oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Waldemara Barańskiego, który w formie prezentacji multimedialnej podsumował działalność Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego. Przedstawiono Plan Pracy Zarządu i Prezydium na 2024 rok.

Z naszej OSP w zebraniu uczestniczyli: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Anna Cierniak – członek komisji MDP oraz Natalia Serbiak- członek komisji historycznej.


WYPADEK DROGOWY

10 stycznia 2024 – o godzinie 16:12 jednostka operacyjno – techniczna została zadysponowana do wypadku drogowego w miejscowości Pieruszyce. Działania polegały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym, który odbywał się wahadłowo oraz usunięciu wycieków z pojazdu. Na miejsce wypadku zadysponowano: OSP Czemin, JRG PSP Pleszew, zespół ratownictwa medycznego oraz policję.


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

7 stycznia 2024 – zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” o godzinie 12:00 po Mszy Świętej w Kościele św Jakuba Apostoła w Czerminie dał koncert kolęd i pastorałek. Dziękujemy Kapelanowi Marianowi Ostachowi za możliwość wystąpienia przed parafianami. Dziewczęta do występu przygotowała kierownik zespołu Katarzyna Kaganek.