2005

WYJAZD DO ZANIEMYŚLA

29 grudnia delegacja ze straży wyjechała na zaproszenie straży do Zaniemyśla. Odbyło się tam przekazanie sprzętu do pododdziału bojowego tamtejszej jednostki.

Z OSP Czermin wyjechali: Zbigniew Serbiak, Marcin Woźniak, Michał Woźniak, Katarzyna Mitman i Dariusz Kantorski. Delegacja została bardzo ciepło i mile przyjęta. Na spotkaniu było bardzo dużo sponsorów oraz władze tamtejszej gminy.


 WIGILIA STRAŻACKA

Dnia 17 grudnia w Domu Kultury w Czerminie odbyła się wigilia strażacka. Przed rozpoczęciem delegacja strażaków zapaliła znicze i złożyła sobie nawzajem życzenia. Zespół „ISKIERKI”, nowy zespół działający przy OSP Czermin, zaśpiewał wspaniałe, polskie kolędy. Na scenie wystąpił także druh Albin Spychaj, który przypomniał wszystkim stare, piękne, polskie kolędy.


  WYJAZD DO POZNANIA

Dnia 15 grudnia delegacja strażaków z OSP Czermin wyjechała do Zarządu Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP po odbiór drabin. W skład delegacji wchodzili: Prezes Zbigniew Serbiak, Michał Woźniak, Mariusz Glapa, Norbert Kaganek, Albin Spychaj i Mateusz Dajczak. W Zarządzie Województwa Wielkopolskiego spotkali się z dyrektorem biura Andrzejem Jankowskim oraz z Panią księgową biura Łucją Prożalską Dyrektor opowiedział o działalności związku, a także złożył strażakom życzenia świąteczne i noworoczne. Delegacja spotkała się także z vice prezesem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Władysławem Wesołowskim.

W tym samym dniu strażacy zawieźli jedną z drabin do straży w Dobrzycy. Na miejscu przywitał ich bardzo serdecznie prezes druh Mieczysław Dylewski. Druhowie zwiedzili remizę strażacką, a także zostali zaproszeni na kawę i ciastka. Podczas poczęstunku prezes opowiedział historię jednostki. Mieczysław Dylewski od 30 lat jest prezesem straży, stał się on historią tej straży i ziemi dobrzyckiej. Zrobił on na strażakach z OSP Czermin ogromne wrażenie.


  POBYT PREZESA W ZAKOPANEM

27 listopada prezes OSP Czermin Zbigniew Serbiak wyjechał do Zakopanego na szkolenie, które było zorganizowane dla działaczy związku OSP RP przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Tematem spotkania było: „Programy europejskie jako narzędzie rozwoju działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie odbyło się w Ośrodku szkoleniowym ZOSP w Kirach.

Prezes wyjechał tam, dlatego że, pozyskujemy dużo środków na działalność dla organizacji pozarządowych oraz programów unijnych.
Podczas tych kilku dni Prezes przebywał także na Słowacji.


  ANDRZEJKI STRAŻACKIE

26 listopada strażacy wspaniale bawili się na andrzejkach strażackich. Andrzejki stały się już tradycją w OSP. Na imprezę zaproszono Ryszarda Fonżychowskiego, prezesa stowarzyszenia „Droga i bezpieczeństwo”, doktora Włodzimierza Michałowskiego z Poznania, Jacka Jarusa komendanta PSP w Pleszewie oraz Stanisława Sąsiadka wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czermin. Specjalnymi gośćmi na tej imprezie byli przyjaciele strażacy z Dominowa w powiecie średzkim oraz z Zaniemyśla. Uroczystego otwarcia andrzejek dokonał prezes OSP w Czerminie Zbigniew Serbiak. Po powitaniu wszystkich gości wręczono nagrody drużynie z OSP Czermin, za zajęcie 2 miejsca w zawodach medycznych w Pleszewie, a pierwsze wśród wszystkich jednostek OSP. Marek Cierniak, Bartosz Dajczak, Paweł Stefaniak i dowódca drużyny Mariusz Glapa otrzymali z rąk Jacka Jarusa i Ryszarda Fonżychowskiego małe zestawy medyczne z kamizelkami. Część artystyczną rozpoczął zespół „Ognista drużyna”. Potem były wróżby andrzejkowe i zabawy. Odbył się konkurs tańca. Zwycięzcy otrzymali od prezesa Zbigniewa Serbiaka kalendarze. Przygotowano kawę i ciasto, a także pyszną kolację. Prezes w imieniu wszystkich strażaków złożył życzenia imieninowe Katarzynom z OSP Czermin: Mitman, Woźniak i Ratajczyk.


WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W dniu Wszystkich Świętych tj. 1 listopada na obelisku przed jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej zostały złożone kwiaty i znicze. Znicze zapaliła druhna Kamila Kantorska w obecności druhów Mateusza Dajczaka i Albina Spychaja. Znicze i kwiaty składamy przed obeliskiem, dlatego że nie wiemy, gdzie są groby strażaków, którzy działali kiedyś w jednostce w Czerminie. Znicze są symbolem pamięci o nich.

W tym także dniu strażacy pomagali kapelanowi w przewiezieniu na cmentarz rzeczy potrzebnych do odprawienia mszy świętej. Przed mszą strażacy zorganizowali bezpieczny wjazd samochodów na parking. W zabezpieczeniu brali udział: prezes Zbigniew Serbiak,Michał Woźniak, Albin Spychaj, Mateusz Dajczak, Norbert Kaganek, Karol Cierniak.


  WYJAZD DO DOMINOWA

28 października Prezes Zbigniew Serbiak wraz z Dariuszem Kantorskim, Karolem Cierniakiem, Marcinem Woźniakiem, Katarzyną Mitman, Mateuszem Dajczakiem i Mariuszem Glapą wyjechali z przyjacielską rewizytą do Dominowa. Zaprowadzali samochód pożarniczy Star 25, który jednostka OSP Czermin ma wspólnie ze Stowarzyszeniem „Droga i Bezpieczeństwo”. Samochód ten będzie w okresie zimowym przebywał u Prezesa Stowarzyszenia Ryszarda Fonżychowskiego. Podczas spotkania odbyły się miłe, wspólne rozmowy. Przyjaciele – Strażacy z Dominowa ugościli strażaków z Czermina bardzo serdecznie, pokazali im swoją przepiękną okolicę. W spotkaniu udział wziął także Komendant PSP w Środzie Wielkopolskiej brygadier Marian Przewoźniak.


  I POWIATOWE MISTRZOSTWA W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Dnia 22 października odbyły się w Pleszewie I Powiatowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W mistrzostwach udział wzięło 9 drużyn zarówno z PSP jaki i OSP. Jednostka OSP Czermin także brała w nich udział. Wypadła bardzo dobrze gdyż zajęła II miejsce i I miejsce wśród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Drużyna OSP Czermin składała się z 4 zawodników wśród których był Mariusz Glapa jako dowódca, Marek Cierniak, Paweł Stefaniak i Bartosz Dajczak. Do mistrzostw drużynę przygotował naczelnik Marcin Woźniak.


  WYJAZD DO POZNANIA

Dnia 21 października Prezes Zbigniew Serbiak wyjechał do Poznania na zaproszenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” Ryszarda Fonżychowskiego na uroczystą inaugurację działania Wojewódzkiej Bazy Medycznego Sprzętu Dydaktycznego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. „Mając na uwadze dotychczasowe starania Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach oraz wysiłki Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu wyszkolenia wielkopolskich strażaków z zakresu ratownictwa medycznego, podjęto wspólną inicjatywę, którą stało się utworzenie Wojewódzkiej Bazy Medycznego Sprzętu Dydaktycznego”.


  ĆWICZENIA W SZPITALU

Dnia 19 października odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych w pleszewskim szpitalu. Tematem ćwiczeń była: „Organizacja współdziałania powiatowych służb inspekcji i straży oraz powiatowego i miejskiego zespołu reagowania kryzysowego w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie”. W ćwiczeniach brała również udział jednostka OSP Czermin. Jednostka otrzymała następujące zadanie: ewakuacja osób hospitalizowanych z oddziału ginekologicznego w wyznaczone miejsce przez dyrekcję szpitala. W ćwiczeniu wzięli udział: Prezes Zbigniew Serbiak, Mariusz Glapa, Albin Spychaj, Sebastian Serbiak, Karol Cierniak i Norbert Kaganek.


  V DZIEŃ PAPIESKI

Dnia 16 października zespół sceniczno – wokalny „Ognista drużyna” zaśpiewał podczas mszy świętej w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Czerminie. W ten oto sposób uczcił V Dzień Papieski. Strażacy pamiętają o wielkim człowieku jakim był Jan Paweł II.


PRZEGLĄD JEDNOSTEK KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GAŚNICZEGO

Dnia 14 października odbył się Przegląd Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Przegląd ten był przeprowadzany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Były ćwiczenia bojowe oraz egzamin czermińskich strażaków ze znajomości sprzętu i jego parametrów. Przegląd wypadł na ocenę 5.


  POBYT PREZESA W ZAKOPANEM

5 października Prezes OSP w Czerminie wyjechał na Naradę Prezesów Zarządów Powiatowych do Zakopanego. Przebywał tam do 9 października. Narada była organizowana przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Poznaniu. Prezes Zbigniew Serbiak reprezentował powiat pleszewski oraz OSP Czermin. Szkolenie to było połączone z wyjazdem na Słowację.


ODWIEDZINY

Często progi świetlicy strażackiej OSP przekracza zastępca wójta gminy Czermin pan Sławek Spychaj. Jest on prawdziwym przyjacielem straży, bardzo lubianym przez młodzież. Pan Sławek bardzo interesuje się tym co dzieje się w jednostce. Odwiedza nas nie tylko w samej świetlicy ale także na stronie internetowej. Jest wspaniałym człowiekiem i za wszystko dziękują mu strażacy z OSP Czermin.


  WYJAZD DO NIEMIEC

Dnia 23 września z gminy Czermin wyjechała grupa seniorów i najbardziej zasłużonych do zaprzyjaźnionej gminy Steinhöfel w Niemczech. Ogółem wyjechało 16 osób razem z wójtem gminy Czermin. Z OSP Czermin wyjechał Stanisław Kujawa – najstarszy żyjący strażak oraz Dariusz Kantorski- członek zarządu.


  WYJAZD NA KURS MEDYCZNY

22 września z jednostki OSP w Czerminie wyjechał naczelnik Marcin Woźniak wraz z sekretarzem Mariuszem Glapą do Zakopanego na kurs medyczny.


  WYSTĘP „OGNISTEJ DRUŻYNY”

Dnia 19 września w Kościele w Czerminie odbyło się bierzmowanie, podczas którego zaśpiewał zespół „Ognista drużyna”. Biskup Kaliski Stanisław Napierała był zadowolony z tego występu. Dziewczyny otrzymały nawet od biskupa pochwałę za bardzo ładny śpiew.


  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

18 września odbył się turniej piłki nożnej o puchar prezesa zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Czerminie. Miejscem rozgrywek było boisko w Broniszewicach. W gminie Czermin jest 9 jednostek OSP, wszystkie brały udział w turnieju. Drużyna z Czermina zajęła 3 miejsce, otrzymali dyplom i piłkę nożną. Kapitanem drużyny był Szymon Półtorak, zaś nagrodę odebrał dowódca sekcji sportowej Tomasz Raczkowiak. Prezes Zbigniew Serbiak ufundował puchar, a piłki wójt gminy Czermin, jego zastępca i przewodniczący rady gminy.


  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

17 września w Zespole Szkół przeprowadzono powiatowy turniej piłki siatkowej o najlepszą OSP w powiecie. OSP Czermin zajęła 4 miejsce. Ale wrócili nie zadowoleni, liczyli na więcej.


  UDZIAŁ GMINY CZERMIN W RAJDZIE ROWEROWYM DRUŻYN POŻARNICZYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO „CHOCZ 2005”

3 września odbył się rajd rowerowy do Chocza, którego celem było doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystki, poznawanie historii powiatu i poznawanie zabytków. Z gminy Czermin wyruszyła ekipa 11 osobowa. Tekst piosenki rajdowej ułożył sam naczelnik OSP w Czerminie Marcin Woźniak. Na rajdzie Kasia Mitman przeczytała prezentację naszej gminy. Było wiele atrakcji i konkursów: przeciąganie liny, slalom rowerowy, który polegał na tym kto najwolniej pokona wyznaczony odcinek, konkurs na najładniejszą piosenkę i prezentację gminy. Gmina Czermin wykazała się wspaniale. Przywiozła ze sobą 2 puchary: za przeciąganie liny i za piosenkę wraz z prezentacją. Krystian Kaganek zwyciężył w konkurencji jazdy rowerem. Na zakończenie rajdu rozpalono ognisko.
Można było usmażyć kiełbaski lub zjeść smaczną strażacką grochówkę.


  OGNISKO NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI

Dnia 27 sierpnia przy jednostce OSP w Czerminie odbyło się ognisko na zakończenie wakacji. Prezes jednostki podziękował wszystkim strażakom za współpracę i oddanie dla ruchu OSP. Podczas ogniska można było upiec kiełbaskę w bardzo miłej atmosferze.


ODSZEDŁ OD NAS NA ZAWSZE

DRUH KAZIMIERZ SOBCZAK

Dzień 26 sierpnia 2005 roku pozostanie na zawsze w pamięci strażaków, gdyż w tym oto dniu zmarł zasłużony strażak Kazimierz Sobczak. Był radnym III kadencji samorządu. Od 52 lat związany był z działalnością OSP. Po raz pierwszy wstąpił do ochotników w Biskupicach w roku 1953. Później był komendantem OSP Grodziec. W 1970 roku wstąpił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. w roku 1992 został jej naczelnikiem. To właśnie dzięki niemu czermińska straż została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa. W 2002 roku ustąpił z funkcji prezesa gminnego zarządu OSP w Czerminie. Kazimierz Sobczak był to człowiek dzięki któremu straż w Czerminie odrodziła się na nowo. Był bardzo lubiany w społeczności strażackiej przez wszystkich, a w szczególności przez młodzież. Dążyliśmy go wielką sympatią. Kazimierz Sobczak przeżył 68 lat. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w poniedziałek 29 sierpnia. Udział w pogrzebie wzięła bardzo duża grupa strażaków, wiele innych organizacji i osób. Pożegnaliśmy go ze smutkiem i żalem, ale na zawsze pozostanie w pamięci strażaków.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

Strażacy z OSP Czermin
na czele
z prezesem Zbigniewem Serbiakiem


  BIWAK STRAŻACKI NAD RZEKĄ PROSNĄ

Obóz odbył się w dniach 5-13 sierpnia w miejscowości Żbiki, nad rzeką Prosną.Został nazwany prawdziwym obozem przetrwania. W biwaku wzięło udział 18 strażaków z OSP Czermin i OSP Broniszewice (włącznie z prezesem Zbigniewem Serbiakiem i naczelnikiem Marcinem Woźniakiem). Nad młodzieżą czuwało dwóch dowódców: Grzegorz Szymczak oraz Katarzyna Mitman (uczestniczka wszystkich dotychczasowych 4 obozów). Budowa obozu rozpoczęła się o godzinie 8.00. Oprócz namiotów, w których spała młodzież, przygotowano kuchnie polową, kąpielisko w rzece i oczywiście „wychodek”. Poranek był ciężki dla wszystkich, tuż po pobudce o godzinie 9.00 była zaprawa, która trwała 30 minut. Na poranną zaprawę składały się: gimnastyka oraz bieg na 2 km. O godz. 10.00 odbywało się śniadanie. Szefem kuchni był sam prezes Zbigniew Serbiak. Po raz pierwszy w ciągu 5 lat, w tym roku nie dopisała pogoda. Mimo tego uczestnikom nie nudziło się. Grali w siatkówkę, chodzili po drewno na ognisko, szaleli w namiotach. Co niektóre osoby wylądowały w lodowatej Prośnie. Pewnego dnia po obiedzie razem z opiekunem Marcinem strażacy bawili się w podchody na terenie całych Żbik. Dziewczyny z Marcinem wymyśliły zadania do wykonania, a chłopcy musieli je znaleźć i wykonać. Dzień kończył się capstrzykiem o godzinie 23.00. Gdy jedni smacznie spali to inne osoby kolejno wyznaczone musiały pełnić całonocną wartę. Obowiązek ten nie ominął żadnego uczestnika obozu. Swoja obecnością zaszczycili obozowiczów lekarz Waldemar Michałowicz, który przeprowadził szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, wspólne zawody z tej dziedziny, podczas których wszyscy uczestnicy dostali nagrody, pielęgniarka Ewa Durska, która przygotowała pogadankę na temat: „Co to jest przyjaźń”, wszyscy mogli wykazać się na ten temat twórczo i plastycznie, Bogdan Skitek z małżonką, którego wnuk przebywał na obozie oraz Prezes Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” Ryszard Fonżychowski z małżonką i dziećmi. Wszyscy uczestnicy, którzy byli pierwszy raz na biwaku przeszli obowiązkowy chrzest. Cała jego ceremonia odbyła się w przedostatni dzień pobytu ok. godziny 21.00. Kasia Mitman stwierdziła, że uczestnicy tego chrztu nigdy go nie zapomną – na pewno!!! W ostatni dzień obozu biwakowicze urządzili „kolorowy ranek”, to coś podobnego jak „zielona noc”, tylko oprócz pasty do zębów, smarowali się: kisielem, ketchupem, buraczkami ze słoika, boczniakami, dżemami, pomidorami, mąką i innymi rzeczami. Jak sami stwierdzili: najgorsze po tym bałaganie było mycie się i opróżnianie tego wszystkiego z rzeczy w lodowatej rzece. Ale biwakowicze cieszyli się najbardziej z tego, że zdołali wysmarować opiekuna Marcina samochód i samego prezesa. Tradycją się stało, że na obozie odbywa się niedzielna msza święta i tym razem tak się stało. Pod nieobecność kapelana z Czermina nabożeństwo odprawił ks. kapelan Jerzy Rychlewski proboszcz parafii w Sławoszewie. We mszy świętej uczestniczyli także rodzice obozowiczów. Młodzież była bardzo zadowolona z pobytu nad Prosną. Powrócili do domu z uśmiechem na twarzy.


  POBYT DRUHNY ANNY CIERNIAK W NIEMCZECH

Dnia 30 lipca druhna naszej straży Anna Cierniak wyjechała wraz z grupą sportowców i strażaków z gminy Czermin do zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Steinhöfel.


  FESTYN JAKUBOWY

Dnia 31 lipca odbył się Festyn Jakubowy. Strażacy czynnie brali w nim udział, pomagali w przygotowaniach. Podczas festynu wystąpił zespół strażacki „Ognista drużyna”. Dziewczyny zaprezentowały 3 piosenki, które zaśpiewały na IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Strażackiej. Naczelnik jednostki w Czerminie Marcin Woźniak pokazywał jak należy udzielać pierwszej pomocy. Na festynie można było obejrzeć wóz strażacki i jego wyposażenie.


POMOC

W tych dniach strażacy pomagali w podlewaniu boiska koło szkoły w Czerminie. Parę dni wstecz boisko zostało wyrównane i zasiano na niej trawę. Odnawianiem boiska zajmowała się jednostka wojskowa z Jarocina. Strażacy z OSP włożyli bardzo duży wkład w pomoc wojskowym.


  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Dnia 17 lipca w Zielonej Łące odbył się turniej piłki nożnej. Drużyna strażaków zdobyła pierwsze miejsce i przywiozła do straży puchar.


POBYT MŁODZIEŻY NIEMIECKIEJ W CZERMINIE

W tych dniach w Czerminie przebywała grupa 10 młodych strażaków wraz z opiekunem z zaprzyjaźnionej gminy Steinhöfel. Zakwaterowani zostali w szkole podstawowej w Czerminie. Towarzystwa dotrzymywała im młodzieżówka z OSP Czermin. Podczas pobytu w Polsce młodzież niemiecka była we Wrocławiu, gdzie zwiedzali Stary Rynek, ZOO oraz popłynęli statkiem po Odrze. Odwiedzili także Gołuchów oraz Pleszew. Naczelnik jednostki zorganizował ćwiczenia bojowe z czermińską młodzieżą strażacką. Okazało się, że w kategorii dziewcząt zwyciężyła ekipa niemiecka, ale chłopcy się nie poddali i po ciężkiej walce grupa strażaków z Czermina wygrała i była lepsza od kolegów z Niemiec. 8 lipca w szkole odbyło się uroczyste podsumowanie i pożegnanie niemieckich strażaków. Na tą cześć przygotowano uroczysty obiad, w którym udział wzięli: wicewójt Czermina, przewodniczący rady gminy, komendant pleszewskiej PSP oraz prezes powiatowy. Organizatorem tak wspaniałego pobytu była czermińska OSP na czele z Prezesem. Starali się jak tylko mogli żeby gościom spodobało się w Polsce. Za wszystko co dla nich zrobili, za ich wysiłek Niemcy podziękowali brawami. Po obustronnej wymianie upominków i przemowach młodzież wyjechała do domu. Pożegnanie było dla wszystkich wydarzeniem smutnym, bo choć grupa niemiecka przebywała w Polsce tylko kilka dni to jednak zawiązały się przyjaźnie między młodymi strażakami.


  IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI STRAŻACKIEJ CIECHOCINEK 2005

Zespół sceniczno-wokalny „Ognista drużyna” przebywał w dniach 1-3 lipca 2005 roku w Ciechocinku na IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Strażackiej. Organizatorem był: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Burmistrz Ciechocinka. Przesłuchania uczestników oraz koncerty odbywały się w muszli koncertowej Parku Zdrojowego. Zespół „Ognista drużyna” w składzie: Katarzyna Woźniak, Paulina Wojcieszak, Anna Cierniak, Natalia Serbiak, Katarzyna Pańczak i Maciej Koreywo podczas festiwalu zaprezentował się znakomicie, za piosenkę pod tytułem „Dziewczęca straż” otrzymał nagrodę burmistrza Ciechocinka Leszka Dzierżewicza. Nagrodą była statuetka oraz zestaw DVD/CD. Po koncercie galowym, który odbył się 2 lipca w muszli koncertowej na którym był przewodniczący powiatu pleszewskiego Bogdan Skitek zaprosił cały zespół na lody. Gratulował takiego sukcesu, dziewczynom powiedział że wypadły wspaniale. Zespół wyjechał do Ciechocinka wraz z Prezesem Zbigniewem Serbiakiem, który był opiekunem i który bardzo się starał żeby pokazać zespołowi jak najwięcej. W ten oto sposób „Ognista drużyna” zwiedziła Ciechocinek i Toruń, przepiękną starówkę Toruńską wraz z Katedrą . Nie mogło też zabraknąć rejsu statkiem po Wiśle. Wszyscy wrócili do domu z dużą ilością wrażeń, zadowoleni z osiągniętego sukcesu i ze zdobytych nagród