2015


POŻAR

30 grudnia – o godzinie 16.10 strażacy wyjechali do miejscowości Wola Duchowna, gdzie właściciel jednej z posesji wypalał śmieci. Niespodziewana akcja ratowniczo – gaśnicza skończyła się dla mieszkańca mandatem, wystawionym przez Komendę PSP w Pleszewie. W 1,5 godzinnym zdarzeniu uczestniczyło 5 strażaków.


ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

27 grudnia – została wciągnięta flaga Państwowa na maszt oraz zapalono znicze na Obelisku przy strażnicy, ku czci jedynego zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W szeregach powstańców walczyło wielu strażaków m.in. z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Chwała Bohaterom.


POGRZEB OJCA JANA GÓRY

21 grudnia – zmarł Ojciec Jan Góra, który był członkiem honorowym Naszej straży powołany uchwałą numer 15/2006 z dnia 25 października 2006 roku. Podczas nocnego czuwania z dnia 29 na 30 grudnia, zorganizowanego dla wiernych pragnących pożegnać się z Ojcem Janem w Kościele oo. Dominikanów w Poznaniu uczestniczył Prezes OSP wraz z małżonką. 30 grudnia delegacja strażaków na czele z Naczelnikiem OSP Marcinem Woźniakiem wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych. Dominikanin spoczął przy skale św. Jana Pawła II na polach Lednickich.

SAMSUNG DIGITAL CAMERAZdjęcie zrobione podczas 80-lecia założenia OSP w Czerminie z dnia 15 czerwca 2008 roku. Msze św. celebrują od lewej Ks. Kapelan OSP Czermin Marian Ostach, Ojciec Jan Góra, Ks. Kapelan OSP Pleszew Tadeusz Pietrzak.


WIGILIA STRAŻACKA

19 grudnia – o godzinie 19:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbyła się Wigilia Strażacka. Wieczerze otworzył Prezes OSP Zbigniew Serbiak, który powitał wszystkich obecnych wraz z gośćmi oraz skierował życzenia i przedstawił w skrócie działalność OSP w roku 2015. Obraz 151W dalszej części przemówili Wójt Gminy i zrazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Stanisław Jankowski. Został odczytany list z życzeniami od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  przez Sekretarz OSP Natalię Serbiak. Ewangelię odczytała druhna Agnieszka Ratajczak, po czym wspólnie z Księdzem Kapelanem Marianem Ostachem została odmówiona modlitwa i zaśpiewana kolęda „Cicha Noc”. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i zasiedli do wieczerzy, która została przygotowana przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy pod kierownictwem pani Darii Gauza. Na sam koniec przepięknie kolędy wykonał zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”. Ponadto w wigilii uczestniczyli: Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak, Dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Orszulak, Sołtys Wsi Czermin Maria Doczekalska, Pani Dorota Kaczmarek oraz Pani Alicja Jackowska.

Obraz 167


JARMARK BOŻONARODZENIOWY

W dniach 4 – 6 grudnia – delegacja strażaków wyjechała do niemieckiej miejscowości Beerefelde w gminie Steinhofel, która jest gminą partnerską dla gminy Czermin. Celem wyjazdu było podsumowanie współpracy w ramach projektu Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Omówiono tegoroczną wymianę oraz zaplanowano w zarysie wymianę w 2016 roku. Uwzględniono również wspólne pisanie projektów.
Drugim celem wyjazdu był udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym przez Sołectwo miejscowości Beerefelde na czele z Sołtysem, gdzie przygotowano i zaprezentowano niektóre polskie potrawy wigilijne. Mieszkańcy miejscowości Beerefelde skosztowali polskich potraw, które przygotowały druhny z OSP Czermin. W ostatni dzień zwiedzono urokliwą miejscowość Beerefelde wraz z Kościołem Ewangelickim.

DSC_0206 DSC_0257


SUKCES W PIŁCE SIATKOWEJ

29 listopada  – w Hali Sportowej w Zespole Szkół w Dobrzycy odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego. Organizatorem był Oddział Powiatowy  Związku OSP RP w Pleszewie oraz Burmistrz Gminy Dobrzyca. Nasza drużyna zajęła II miejsce, przegrywając minimalnie z Kościelną Wsią.

20151129_155846


ZABEZPIECZENIE TERENU ZAGROŻONEGO WYBUCHEM

20 listopada – o godzinie 19:48 dźwięk syreny przerwał powiedzenie Zarządu alarmując wyjazd do niecodziennego zdarzenia. Strażacy otrzymali zgłoszenie, aby zabezpieczyć teren akcji saperów i policji. Mieszkaniec Pieruszyc z gminy Czermin posiadał pojemniki z substancjami chemicznymi, które przeznaczone były do produkcji materiałów wybuchowych oraz broń. W zdarzeniu uczestniczyło 8 strażaków, którzy wyjechali dwoma samochodami ratowniczo – gaśniczymi do akcji.


ZARZĄD

20 listopada  –  o godzinie 18:25 odbyło się IV posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 7 uchwał oraz omówiono sprawy bieżące OSP. W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna w składzie druh Ryszard Antoniewicz i druh Grzegorz Młynarz oraz przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Magdalena Jędraszak.


KONTROLA GOTOWOŚCI BOJOWEJ

20 listopada – o godzinie 11:54 został ogłoszony alarm przez stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, celem sprawdzenia gotowości bojowej, pojazdów oraz sprzętu. Kontroli dokonali: Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie mł. bryg. Waldemar Barański wraz z kwatermistrzem oraz Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Czerminie. Dziewięciu strażaków, którzy wstawili się na alarm, otrzymało do wykonania  zadanie z ratownictwa wodnego. Dowódcą był Naczelnik Marcin Woźniak. Gotowość bojowa wraz z ćwiczeniem  otrzymała najwyższe noty.

3


REGIONALNE SPOTKANIE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

15 listopada – odbyło się XIX  Regionalne Spotkanie Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowie woj. świętokrzyskie. Organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów oraz Opatowski Ośrodek Kultury. Program rozpoczął się od uroczystej Mszy Świętej w Kolegiacie Opatowskiej pw. św. Marcina. Następnie o godzinie 11:00 czternaście amatorskich Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski dokonało prezentacji zespołu w Opatowskim Ośrodku Kultury.

Opatów-3

W uroczystości uczestniczyli: Poseł Kazimierz Kotowski, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Opatowie druh Adam Mazurek, druh Stanisław Zając. Występy oceniało Jury w składzie: przewodniczący jury Marian Chmielewski – wieloletni dyrygent Symfonicznej Orkiestry Szkół Muzycznych, członek komisji ds. kulturalno – oświatowej Związku Głównego OSP RP w Warszawie; Dorota Spandel –Choreograf Orkiestr OSP Koszęcin, Starokrzepice, członek komisji ds. kulturalno – oświatowej Związku Głównego OSP RP w Warszawie; Jerzy Wiesław Zawisza – wieloletni juror przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego OSP, członek komisji ds. kulturalno – oświatowej Związku Głównego OSP RP w Warszawie oraz Leonarda Bogdan – kierownik działu programowego biura Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie.

Opatów 2

Oceny amatorskich zespołów Ochotniczych Straży Pożarnych występujących na opatowskiej scenie dokona jury powołane przez komisję ds. działalności kulturalno – oświatowej przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP w Warszawie, po odbyciu się ośmiu przeglądów zorganizowanych na terenie kraju. Najlepsze wykonania uczestników zostaną nagrodzone poprzez uczestnictwo w warsztatach metodycznych oraz kursach szkoleniowych połączonych z wypoczynkiem zorganizowanych na terenie kraju oraz za granicą.

Naszą OSP reprezentował zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie: Katarzyna Kuźniacka, Izabela Ratajczak, Agnieszka Ratajczak, Sandra Sobczak,  Weronika Skałecka.Opatów 1


POWOŁANIE KLUBU KRONIKARZA

14 listopada – o godzinie 11:00 w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w Poznaniu, zostało zorganizowane spotkanie dla kronikarzy w celu powołania Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP oraz jego Zarządu. Na spotkanie przybyło 32 kronikarzy z 13 powiatów Wielkopolski. Podczas sympozjum omówiono uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego, każdy reprezentant dokonał prezentacji swojej osoby i działalności w OSP oraz wybrano Zarząd w którego skład wchodzi po dwóch przedstawicieli z subregionów: konińskiego, kaliskiego, poznańskiego, leszczyńskiego, pilskiego. W spotkaniu uczestniczyła z Naszej OSP druhna Natalia Serbiak.


PRZEKAZANIE PULSOKSYMETRÓW

14 listopada – w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu odbyło się uroczyste przekazanie pulsoksymetrów dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z południowej Wielkopolski. Zakup sfinansował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. Sprzęt trafił do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów kępińskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego oraz  kaliskiego. Naszą straż reprezentował Naczelnik Marcin Woźniak.

12249577_1041389725905762_524648504830798741_n


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada – o godzinie 11:00 w Kościele Parafialnym św. Jakuba Apostoła w Czerminie, proboszcz Naszej parafii i zarazem Kapelan OSP Ks. Kanonik Marian Ostach odprawił Mszę Świętą „Za Ojczyznę”, w której uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: Dariusz Kantorski, Ryszard Antoniewicz, Eugeniusz Durski oraz poczet sztandarowy OSP Kurcew. Po eucharystii strażacy tradycyjnie udali się na Plebanie na rogale Marcińskie, a na Obelisku przed strażą zostały zapalone znicze.

Tego samego dnia w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  we Wieczynie odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz akademia poświęcona 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, gdzie po Eucharystii wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Naszą OSP reprezentował Gospodarz Krystian Kaganek.


WYPADEK

9 listopada – o godzinie 9:03 strażacy wyjechali do wypadku samochodowego w miejscowości Grab, gdzie na skrzyżowaniu dróg: wojewódzkiej Jarocin –  Tuliszków i powiatowej Grab – Pleszew, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Ranna została kobieta prowadząca samochód osobowy, którą przewieziono karetką specjalistyczną do szpitala w Pleszewie. Działania strażaków polegały na wydobyciu osoby poszkodowanej z zakleszczonej karoserii i rozłączeniu akumulatora. Czas akacji ratowniczej 1 godzina, udział brało 5 strażaków.

Grab-Wypadek 1 Grab-Wypadek 2


KOLIZJA SAMOCHODÓW

8 listopada – o godzinie 18:57 na odcinku drogi powiatowej Czermin – Pieruchy doszło do kolizji dwóch samochodów. Przyczyną było uderzenie samochodu osobowego we wyjeżdżającego Busa. Teren działań został zabezpieczony przez strażaków w postaci: kierowania ruchem, oświetleniu terenu. W akcji udział brało czterech strażaków Jednostki Operacyjno – Technicznej  OSP w Czerminie, zastęp Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pleszewie oraz policja.


1 LISTOPAD

1 listopada – strażacy w składzie Zdzisław Spychaj, Łukasz Góralczyk, Patryk Hadrzyński oraz Szymon Maćkowiak złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze na Obelisku upamiętniającym pracę wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy odeszli  z szeregów na wieczną wartę.

1 Listopada-3

Obelisk postawiony w 2003 roku jest miejscem symbolicznym, przypominającym o osobach społecznie pracujących na rzecz społeczności lokalnej oraz niosących pomoc w walce z pożarami i różnego rodzaju klęskami żywiołowymi, a ich groby znajdują się nie tylko na czermińskim cmentarzu ale na terenie całej Polski i poza granicami Państwa.

Następnie strażacy udali się na cmentarz, gdzie zabezpieczali drogi dojazdowe oraz parking. Prezes OSP Zbigniew Serbiak, który wraz z strażakami zabezpieczał cmentarz – składa podziękowania wszystkim członkom OSP w Czerminie, którzy zapalili znicze z własnej dobrej woli na obelisku oraz pani Annie Malińskiej za wykonanie wiązanki kwiatów.

1 Listopada-1


WYPADEK WE WIECZYNIE 

28 października – o godzinie 21:05 JOT został zaalarmowany do wypadku samochodu osobowego w miejscowości Wieczyn. Na miejscu okazało się, że samochód dachował, a kierujący nie doznał poważnych obrażeń i opuścił pojazd o własnych siłach. Działania strażaków polegały na oświetleniu i posprzątaniu terenu akcji oraz rozłączeniu napięcia 12V.

12186759_596182277186162_1076977527768989858_o


SZKOLENIE DOSKONALĄCE

27 października – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące dla strażaków Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP z terenu powiatu pleszewskiego. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze pożarnictwa, a temat dotyczył: pożarów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Nasi strażacy otrzymali zadanie, aby udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy osobą ewakuowanym z pożaru oraz oświetlić teren akcji. Zgodnie z planem Komendy Powiatowej w szkoleniu udział brały następujące OSP: Czermin, Kowalew, Kwileń, Sośnica, Wronów, Bronów.


WYPADEK W GRABIE

24 października – o godzinie 21:15 strażacy wyjechali do wypadku, gdzie samochód osobowy dachował na drodze wojewódzkiej w miejscowości Grab. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia, okazało się, że samochód z niewyjaśnionych przyczyn wypadł z jezdni, przejechał przydrożny rów, zatrzymując się na drzewie w lesie. Działania polegały na zabezpieczeniu terenu akcji do przyjazdu Policji, odłączeniu akumulatora, oświetleniu terenu oraz poszukiwaniu kierowcy pojazdu w lesie, ponieważ  po przyjeździe na miejsce zdarzenia nie było nikogo w samochodzie. Po około półgodzinie przybyła osoba, która oznajmiła, że jest kierowcą tego pojazdu. Akcja trwała dwie godziny, udział w zdarzeniu brała również miejscowa OSP Grab.

Wypadek Grab


VOCALIADA

22 października – został zorganizowany VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Vocaliada”. Organizatorem było Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, a patronat pełnił Burmistrz Gminy Dobrzyca Jarosław Pietrzak. Udział w konkursie wzięło ponad 70 uczestników z powiatów: pleszewskiego i jarocińskiego, które oceniało Jury – muzycy w składzie: Norbert Radomski, Zbigniew Cyunczyk oraz Włodzimierz Kalinowski. Naszą OSP reprezentowała młodzież w składzie: druhna Sandra Sobczak, która zaśpiewała piosenkę pt. „Pejzaż” oraz Izabela Ratajczyk wykonując przepięknie piosenkę pt: „Chcę wyjechać na wieś”. Dziewczęta za udział otrzymały dyplomy. Gratulujemy.

DSC02169 12Młodzież reprezentująca Gminę Czermin. Zdjęcie www.czermin.wlkp.pl


ŚLUB

17 października – ślubowała członkini naszej straży druhna Laura Sobczak z Mateuszem Ginter. Związek małżeński został zawarty o godzinie 16:00 w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Podczas Eucharystii w intencji nowożeńców uczestniczyła delegacja w składzie: Wiceprezes Katarzyna Woźniak, Sekretarz Natalia Serbiak, druhna Katarzyna Kuźniacka, która złożyła życzenia i wręczyła bukiet kwiatów Młodej Parze.

Druhnie Laurze i Jej małżonkowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.


WYPADEK DROGOWY

16 października – o godzinie 19:42 doszło do wypadku samochodu osobowego i ciągnika rolniczego w miejscowości Pieruszyce. Na miejscu okazało się, że jedna osoba jest poszkodowana. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uszkodzonych pojazdów w wypadku. Akcja trwała 1 h, w której uczestniczyło 4 strażaków.


OSTATNIE POŻEGNANIE STANISŁAWA SĄSIADKA

15 października – o godzinie 13:00 w Kościele pw.  św. Jakuba Apostoła w Czerminie odbyła się uroczystość pogrzebowa Ś.P. Stanisława Sąsiadka, który był wieloletnim Radnym Gminy Czermin oraz Prezesem Kółka Rolniczego w Czerminie. Przyjaciel Naszej straży, pomógł w pozyskiwaniu środków na zakup sprzętu m.in. samochodu pożarniczego. Uczestniczył w uroczystościach strażackich.

Pogrzeb miał uroczystą oprawę, który zgromadził dużo wiernych. W ostatniej drodze Ś.P. Stanisława Sąsiadka uczestniczył poczet sztandarowy oraz delegacja z OSP w składzie: druh Zbigniew Serbiak, druhna Anna Cierniak, druh Dariusz Kantorski, druh Ryszard Antoniewicz, druh Eugeniusz Durski oraz druh Jan Spychaj. Podczas uroczystości pogrzebowej na cmentarzu zabrzmiała syrena alarmowa…

 +++ Cześć Jego Pamięci +++

46305_zmarl-radny-stanislaw-sasiadek_1

Zdjęcie: www.zyciepleszewa.pl


POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

26 września – o godzinie 10:00 odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na stadionie sportowym Spółki Sport Pleszew. Zawody otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie druh Zbigniew Serbiak. Sędzią głównym zawodów był brygadier Krzysztof Kurzawski. Naszą OSP reprezentowały dwie drużyny: żeńska w grupie „C” i męska w grupie „A”. Druhny i druhowie startowali w konkurencji „musztra”, gdzie obydwie drużyny zajęły I miejsca. W konkurencji ćwiczeń bojowych i sztafety pożarniczej drużyna żeńska zajęła I miejsce z wynikiem łącznym 112,86 pkt, drużyna męska zajęła I miejsce z wynikiem łącznym 100,39 pkt. Gratulujemy.

W zawodach stratowała drużyna żeńska w składzie, druhny: Anna Cierniak, Katarzyna Kuźniacka, Sandra Sobczak, Agata Kaczmarek, Patrycja Kaźmierczak, Izabela Ratajczak, Aleksandra Kaczmarek oraz drużyna męska w składzie, druhowie: Marcin Woźniak, Maciej Dajczak, Łukasz Góralczyk, Karol Maliński, Karol Sosnowski, Adrian Jaskólski, Adam Cegła, Dominik Kubiak.

Drużyny do zawodów sportowo – pożarniczych przygotował Naczelnik Marcin Woźniak.

thumb_DSC00078_1024

thumb_DSC00269_1024


WIELKOPOLSKI KONKURS KRONIK

26 września – w Gminnym Ośrodku Kultury we Włoszakowicach pow. leszczyński odbył się XVII Finał Wojewódzki XXII Ogólnopolskiego Konkursu Kroniki XXI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”. Laureatów powitał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie druh Stanisław Wolniczak. Następnie głos zabrał Dyrektor Zarządu Oddziału Wykonawczego ZOSP RP w Poznaniu druh Andrzej Jankowski, który jednocześnie dokonał podsumowania Wielkopolskiego Konkursu Kronik. Dla uczestników spotkania przygotowano zwiedzanie Kościoła pw. Świętej Trójcy, Muzeum Karola Kurpińskiego, Pałacu Trójkątnego i spacer w parku we Włoszakowicach. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać przepięknego koncertu skrzypcowego w Sali Trójkątnej Pałacu, któremu przewodniczył pan Lech Erbert.

Z naszej OSP na przegląd zostały zgłoszone dwie kroniki: druhny Katarzyny Woźniak oraz druhny Natalii Serbiak, które otrzymały pamiątkowe dyplomy,  książki oraz  mapy parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego.


GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

20 września –  o godzinie 12:00 odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin na boisku sportowym w Grabiu. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie, gospodarzem Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu. Sędzią Głównym był pan Krzysztof Orszulak. W rozgrywkach brało udział 5 drużyn z OSP Broniszewice, Czermin, Grab, Strzydzew, Żegocin – które grały systemem „każdy z każdym”.  Niestety nasz zespół sportowy nie znalazł się na podium – zajął IV miejsce, za udział otrzymali pamiątkowy dyplom oraz piłkę.

Naszą OSP podczas turnieju reprezentowali druhowie: Łukasz Góralczyk, Szymon Maćkowiak, Brajan Sobczak, Marcin Ratajski, Karol Maliński, Maciej Larek, Kamil Marciniak, Tobiasz Marciniak.

Obraz 167

Obraz 148


SKUTER W STAWIE

14 września – o godzinie 17:37 syrena alarmowa oraz sms-y zaalarmowały do wyjazdu w miejscowości Grab, aby wyciągnąć skuter ze stawu. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia, okazało się, że skuter wraz z kaskiem znajduje się w stawie. Działania polegały na wyciągnięciu pojazdu oraz częściowym poszukiwaniu motocyklisty, ponieważ kierowcy pojazdu nie było na miejscu zdarzenia. Po dłuższym poszukiwaniu Policja poinformowała, że znalazła sprawcę zdarzenia, po czym działania zakończyły się.


FESTYN RODZINNY

13 września – w czermińskim parku został zorganizowany Festyn Rodzinny na pożegnanie lata. Organizatorem byli Rada Sołecka na czele z panią Sołtys Marią Doczekalską oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Czerminie. O godzinie 16:00 nasi strażacy zorganizowali pokaz z ratownictwa medycznego i armatury wodnej oraz zaprezentowali sprzęt znajdujący się w samochodzie pożarniczym.

Obraz 116Obraz 127


RAJD ROWEROWY

MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

29 sierpnia – odbył się XI Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Pleszewskiego w Szymanowicach. Organizatorem był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, a współorganizatorem: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gizałkach, Gmina Gizałki oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Szymanowicach.  Na młodzież po przejechaniu 14 km na rowerach czekały konkurencje do wykonania: piosenka rajdowa, slalom rowerowy oraz przepychanie piłeczki przez wąż strażacki. Po wykonaniu konkurencji, drużyny MDP zwiedziły Kościół w Szymanowicach.

Nasza drużyna w klasyfikacji generalnej zajęła I miejsce, wygrywając puchar, dyplom, piłkę oraz słodycze.


RAJD ROWEROWY

8 sierpnia – został zorganizowany Rajd Rowerowy. O godzinie 9.20 druhny i druhowie wyruszyli spod remizy strażackiej do miejscowości Żerków. Na miejscu zwiedzili punkt widokowy na trasie z Żerkowa do Śmiełowa, siłownie plenerową oraz udali się na basen. Strażacy na rowerach przejechali 50 km przy prawie 40°C. O godzinie 17.00 wrócili do Czermina z mnóstwem wrażeń i zapałem do kolejnej rowerowej wycieczki.

Obraz 098Obraz 102


POŻAR W ŁĘGU

4 sierpnia – o godzinie 14:30 syrena zaalarmowała strażaków do palącego się zboża w miejscowości Łęg. Na miejscu okazało się, że jest to jeden z największych pożarów tego lata i zagrożone jest gospodarstwo rolne. Podczas akcji uczestniczyły również dwa zastępy z JRG Pleszew, samolot oraz OSP Broniszewice, Łęg, Wieczyn, Grab, Ruda Wieczyńska, Gizałki.

2015080401

Zdjęcie: KP PSP Pleszew


POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Od 27 lipca do 1 sierpnia  – Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie gościła trzynastu młodych adeptów ochotniczego pożarnictwa z Niemieckiej Gminy Steinhofel, a dokładnie z miejscowości Beerfelde, która uczestniczyła w realizacji spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej w ramach projektu Fundacji Rządów Niemiec i Polski ,, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży”. Strażacy przyjechali na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie, gdzie udział w spotkaniu po stronie polskiej brali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Podczas tygodniowego pobytu pod okiem naczelnika OSP Czermin Marcina Woźniaka wszyscy uczestniczyli w zajęciach plastycznych, sprawnościowych, pożarniczych, ekologicznych, z udzielania pierwszej pomocy, nauki pływania, były również zajęcia sportowe, nauka wspólnego śpiewania piosenek połączona z nauką języka polskiego i niemieckiego, które prowadziła pani Renata Ratajczyk oraz pobyt w Ośrodku Kultury w Czerminie wraz z nauką tańca przygotowany przez panią Renatę Półtorak Kierownik Ośrodka Kultury.
Jednym z ważnych punktów realizacji spotkania na prośbę niemieckiej młodzieży był wyjazd do Stolicy Polski Warszawy, tam przygotowano dla uczestników spacer po starym mieście ze szczególnym uwzględnieniem historii Warszawy w czasie działań II Wojny Światowej w tym powstania warszawskiego. Ponadto uczestnicy zwiedzali: Katedrę Św. Jana Chrzciciela, Grób Nieznanego Żołnierza ze zmianą warty, uroczystą zmianę posterunku przy Pałacu Prezydenckim, Kościół Św. Krzyża, gdzie znajduje się serce Fryderyka Chopina, Pałac Kultury i Nauki, Centralny Dworzec Kolejowy, Centrum Finansowe, Centrum Handlowe ,,Złote Tarasy” oraz Uniwersytet Warszawski. Pobyt zrobił na wszystkich duże wrażenie szczególnie na grupie niemieckiej, za tą część realizacji programu odpowiedzialny był Prezes OSP Czermin Zbigniew Serbiak.
Kolejne punkty realizacji tygodniowego spotkania to zwiedzanie Parku Gołuchowskiego, wyjście edukacyjne do Wigwamu w Mamotach, gdzie gości powitał sołtys Andrzej Ziętek i zaprosił na wspólne grillowanie oraz pobyt w Pleszewie, w tym zwiedzanie starego miasta, kąpiel w basenie, prezentacja i zwiedzanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
W ostatnim dniu, na stołówce szkolnej przy wspólnym obiedzie odbyło się podsumowanie projektu wraz z prezentacją zdjęć, na które zaproszono: Zarząd OSP w Czerminie, Starostę Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego , zastępcę Wójta Gminy Czermin Mariettę Cierniak, skarbnika Jarosława Kowalskiego, sołtysa Czermina Marię Doczekalską. Wszyscy podkreślili, że realizacja programu wraz z przygotowaniem była doskonała, wymieniono się upominkami i stwierdzono, że projekty w ramach PNWM należy kontynuować. Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji przedsięwzięcia; Zarządowi Głównemu ZOSP RP w Warszawie, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerminie Panu Krzysztofowi Orszulakowi wraz z obsługą szkoły na czele z kucharkami oraz władzom Gminy Czermin.PNWM 2015 -1

SONY DSC


ŚLUB

25 lipca – ślubował członek naszej straży druh Maciej Dajczak z Joanną Michałowicz. Związek małżeński został zawarty o godzinie 17:00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żegocinie. W uroczystości weselnej uczestniczyła delegacja: Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Anna Cierniak, Gospodarz Krystian Kaganek oraz druh Szymon Maćkowiak.

Druhowi Maciejowi i Jego małżonce życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

SONY DSC


POŻAR W MARSZEWIE

23 lipca – o godzinie 15:54 strażacy wyjechali do miejscowości Marszew, gdzie paliło się zboże na pniu. Działania strażaków polegały na powstrzymaniu rozprzestrzeniania się pożaru i ugaszeniu ognia. W sumie spłonęło 5,5 hektara zboża.


ZABEZPIECZENIE

19 lipca – o godzinie 16:00 strażacy zabezpieczali cmentarz podczas Mszy Świętej w intencji zmarłych. Eucharystia została przerwana przez nadchodzącą silną burzę z wiatrem. Po czym o godzinie 16:45 druhowie zostali zadysponowani do miejscowości Grab, gdzie przeszła największa nawałnica. Strażacy usunęli gałęzie z jezdni, ponieważ droga wojewódzka była zablokowana. Następnie udali się do miejscowości Wola Duchowna, tam drzewo zerwało linię energetyczną. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu.


GAŁĄŹ NA LINII ENERGETYCZNEJ

17 lipca – nastąpił wyjazd do miejscowości Wieczyn, gdzie na linii energetycznej zawiesiło się ułamane drzewo przez wiatr. Działania polegały na odłączeniu prądy przez Pogotowie Energetyczne, po czym nastąpiło ścięcie drzewa wraz z usunięciem konarów z jezdni.


GNIAZDA OWADÓW

8 lipca – strażacy zostali zaalarmowani do dwóch wyjazdów. Pierwszy o godzinie 17:05 nastąpił do miejscowości Wieczyn, gdzie usunięto kokon Os przy budynku mieszkalnym. Następnie zastęp strażaków wyjechał o godzinie 20:38 do miejscowości Pieruchy, gdzie ponownie usunięto kokon Os i rozebrano fragment poszycia dachowego z budynku gospodarczego.

11111Druhowie Karol Sosnowski i Adrian Jaskólski w kombinezonach po akcji 


STYPENDIA WÓJTA GMINY CZERMIN

3 lipca – w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin zostały wręczone stypendia Wójta Gminy Czermin dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół z gminy Czermin oraz dla osób szczególnie zasłużonych dla promocji gminy Czermin.

Z naszej OSP została wyróżniona drużyna medyczna, która brała udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Stypendium odebrał Naczelnik Marcin Woźniak z rąk Zastępcy Wójta Gminy Czermin pani Marietty Cierniak, Przewodniczącego Rady Gminy Czermin pana Roberta Mikołajczaka oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pana Krzysztofa Marciniaka.

DSC_0079


ZARZĄD

2 lipca –  o godzinie 19:00 odbyło się IV posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 5 uchwał oraz omówiono udział w zawodach sportowo – pożarniczych,  budowę boiska sportowego przy OSP, wymianę polsko – niemiecką PNWM i sprawy bieżące OSP. W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna w składzie druh Dariusz Kantorski, druh Ryszard Antoniewicz i druh Grzegorz Młynarz oraz Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej druh Karol Sosnowski.


FESTIWAL PIOSENKI STRAŻACKIEJ

26 – 27 czerwca – odbył się XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej w Ciechocinku. Organizatorem imprezy był: Burmistrz Ciechocinka oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszego dnia oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał Burmistrz pan Leszek Dzierżewicz. Po czym, odbył się uroczysty koncert „Witamy Śpiewem i Tańcem”. Następnego dnia zaśpiewały na scenie w Parku Zdrojowym zespoły artystyczne oraz zagrały kapele. Zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” za występ otrzymał mikrofon, kryształowy wazon oraz dyplom.

W drodze powrotnej dziewczęta oraz Prezes OSP zwiedzili Toruń. Mogli zobaczyć przepiękny średniowieczny Zespół Miejski: Stare i Nowe Miasto, Katedrę Świętojańską oraz udali się na rejs statkiem po rzece Wiśle.

W Festiwalu wzięły udział: Katarzyna Kuźniacka, Izabela Ratajczak, Agnieszka Ratajczak, Sandra Sobczak. Dziewczęta do występu przygotowała pani Renata Ratajczyk. Opiekunem był Prezes OSP Zbigniew Serbiak.

CiechocinekDziewczęta podczas rejsu statkiem po Wiśle w Toruniu


GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

21 czerwca – został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych na boisku sportowym w Grabiu. Organizatorem byli: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RR w Czerminie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grabiu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju był Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Stanisław Jankowski, sędzią głównym był pan Krzysztof Orszulak. Udział w rozgrywkach wzięły 4 drużyn z OSP: Czermin, Broniszewice, Grab oraz Żegocin. Nasza OSP po rywalizacji z innymi drużynami w systemie każdy z każdym zajęła I miejsce, wygrywając puchar Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie, nagrodę rzeczową oraz dyplom.

W turnieju brali udział: Marcin Woźniak, Bartosz Dajczak, Krzysztof Kuźniacki, Łukasz Góralczyk, Mariusz Dajczak, Maciej Dajczak, Jakub Dajczak.

thumb_DSC00422_1024


WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC 

13 – 15 czerwca – gmina Czermin gościła trzyosobową delegację strażaków z zaprzyjaźnionej gminy Steinhofel z Niemiec, której głównym celem był przyjazd na  gminne zawody sportowo – pożarnicze do miejscowości Żbiki. W pierwszy dzień gości przywitała w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie pani Marietta Cierniak Zastępca Wójta Gminy Czermin. Następnie strażacy z Niemiec zwiedzali Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Ochotniczą Straż Pożarną w Łegu, gdzie duże wrażenie zrobiła na gościach sikawka konna oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Żbikach, gdzie został przygotowany poczęstunek. Podczas kolacji oficjalnego przywitania gości dokonał Wójt Gminy Czermin i zarazem Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj oraz Komendant Gminny Związku OSP RP w Czerminie druh Zbigniew Serbiak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbikach druh Zdzisław Woroniecki, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbikach druh Remigiusz Kubsik, Sołtys Wsi Żbiki Henryk Serbiak. Następnego dnia delegacja zwiedziła Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie, udali się na czterogodzinną spacerową wycieczkę po Gołuchowie, gdzie zwiedzili m.in. zamek, zabytkowy park, zagrodę zwierząt, muzeum leśnictwa. O godzinie 14:00 uczestniczyli w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych zorganizowanych na boisku sportowym w Żbikach. Strażacy mogli zobaczyć jak 9 jednostek z naszej gminy prezentuje musztrę, sztafetę pożarniczą 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Inny system zawodów bardzo zafascynował strażaków z Niemiec, i z dużą uwagą i podziwem oglądali przebieg i organizację zawodów. Podczas pobytu delegacji z Niemiec tłumaczem była pani Renata Ratajczyk, opiekunem druhna Natalia Serbiak z OSP Czermin, kierowcą druh Krzysztof Paprocki z OSP Łęg.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

14 czerwca – o godzinie 14.00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze na boisku sportowym w Żbikach. W zawodach wzięły udział w grupie „C” kobiet – 1 drużyna, w grupie „A” mężczyzn – 9 drużyn. Komisję Sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie, a sędzią głównym zawodów był st. bryg. Mieczysław Kikowski – Zastępca Komendanta PSP w Pleszewie. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: ćwiczenia z musztry, sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe.

Naszą OSP reprezentowały dwie drużyny, które zajęły następujące miejsca:

grupa „A” – kobiety zajęły I miejsce z czasem 110,8

grupa „C” mężczyźni zajęli I miejsce  z czasem 106,3

DSC_0272Musztra wykonana przez drużynę męską

DSC_0505


KOLIZJA DROGOWA

8 czerwca – o godzinie 19:35 nastąpił wyjazd do miejscowości Pieruchy do kolizji drogowej dwóch samochodów. Działania polegały na usuwaniu szkła od rozbitych pojazdów oraz kierowaniu ruchem drogowym. Akcja trwała 1h, w której udział brało sześciu strażaków.


 SUKCES RATOWNIKÓW 

5 – 7 czerwca – odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – Barczewo 2015. Około 130 zawodników reprezentujących 32 zespoły z całego kraju w ciągu 2 dni rywalizowało w 20 konkurencjach. Konkurencje umiejscowione były na terenie gminy Barczewo.

Nasza drużyna w składzie: Marcin Woźniak, Krystian Kaganek, Łukasz Góralczyk, Agata Kaczmarek zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze miejsce jako najlepszy zespół Ochotniczej Straży Pożarnej, otrzymała dwa puchary oraz  puchar przejściowy – statuetkę Anioła.

Klasyfikacja generalna zawodów:

I miejsce – OSP Czermin

II miejsce – Rescue PIG Kraków
III miejsce – WOPR Olsztyn

barczewo

Drużyna medyczna podczas wręczania nagród.

Zdjęcie źródło:  ogólnopolskie mistrzostwa w ratownictwie w ramach kpp


POŻAR TRAWY WE WIECZYNIE

5 czerwca – o godzinie 18:00 dyspozytor Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie powiadomił zastęp o wyjeździe do miejscowości Wieczyn, gdzie paliła się trawa na przydrożnym rowie. Spaleniu uległo około 300 m² rowu. W akcji udział brało czterech strażaków oraz zastęp miejscowej OSP we Wieczynie, który zadziałał jako pierwszy.


BOŻE CIAŁO

4 czerwca – podczas Oktawy Bożego Ciała tradycyjnie jak co roku nasi druhowie i druhny włączyli się czynnie w jej uczestnictwo. Przez cały okres trwania Oktawy niesiony był sztandar oraz na zmianę ze strażakami z OSP Kurcew Baldachim. Ponadto strażacy z Czermina w dniu rozpoczęcia oraz zakończenia Oktawy zabezpieczali procesję, kierując ruchem drogowym. Prezes OSP dziękuje wszystkim druhnom i druhom, którzy aktywnie włączyli się w uczestnictwo, a szczególne podziękowania kieruje do druha Dariusza Kantorskiego oraz druha Ryszarda Antoniewicza, którzy byli odpowiedzialni za Oktawę Bożego Ciała.

Boże CiałoStrażacy podczas zabezpieczania procesji


WIELKOPOLSKI RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

30 maja – odbył się XVI Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na trasie Tręby Stare – Powidz. Organizatorami rajdu byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Oddział Powiatowy Związku OSP RP powiatu konińskiego – ziemskiego, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Gnieźnie, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Słupcy, Oddział Miejsko – Gminny Związku OSP RP w Kleczewie, Gmina Kleczew, Gmina Powidz. Trasa rajdu liczyła 8 km, na którym uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz mieli do wykonania 9 zadań z: ratownictwa wodnego – rzut rzutką ratunkową do celu, zadanie etnograficzne – Izba Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym, zadanie medyczne, Hymn Związku OSP RP, zadanie policji, Zadanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – historyczne, Zadanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – przyrodnicze, zadanie muzyczne – rozpoznawanie i podział instrumentów muzycznych, zadanie Komendy Powiatowej PSP. Po ukończeniu wszystkich konkurencji uczestnicy rajdu zostali przewiezieni z Ostrowa do Powidza Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową, gdzie podsumowano rajd i wręczono nagrody uczestnikom.

Nasi młodzi druhowie i druhny byli jedną z drużyn, która najlepiej wykonała Hymn Związku OSP RP oraz test ze znajomości Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Skład drużyny: Sandra Sobczak, Natalia Półtorak, Magdalena Jędraszak, Jarosław Spychaj, Dominik Kubiak, Karol Maliński, Tobiasz Marciniak, Kacper Półtorak, Piotr Prais. Opiekun Karol Sosnowski.

DSC00251Druhowie Karol Maliński i Kacper Półtorak podczas wykonywania konkurencji z ratownictwa wodnego – rzut rzutką ratunkową do celu. zdjęcie: www.zosprppoznań.pl


ĆWICZENIA W KOMORZE DYMOWEJ

26 maja – w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP nr 2 w Koninie, odbyły się ćwiczenia w komorze dymowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego. Z naszej OSP udział brało 3 strażaków: Łukasz Góralczyk, Patryk Hadrzyński oraz Szymon Maćkowiak.


 95 LAT OSP ŻEGOCIN

23 maja – strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie obchodzili 95-lecie. Z tej okazji odbyła się  uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz uroczysty apel i cześć artystyczna w Ośrodku Kultury. Naszą straż reprezentowała delegacja w składzie: druhny Katarzyna Woźniak i Natalia Serbiak praz druh Zdzisław Spychaj.


NABOŻEŃSTWO DLA STRAŻAKÓW

7 maja – o godzinie 17:00 w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyło się nabożeństwo w intencji strażaków ochotników i zawodowców z terenu całej diecezji kaliskiej, którzy zawierzyli swoją piękną, ale i niełatwą służbę opiece Patriarchy z Nazaretu. Nabożeństwu i Eucharystii przewodniczył Biskup Kazimierz Ryczan z Kielc, wraz z nim modlił się Biskup kaliski Edward Janiak oraz m.in. Ksiądz Kapelan OSP Czermin Marian Ostach. Podczas Mszy Świętej uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: druh Dariusz Kantorski, druh Ryszard Antoniewicz, druh Eugeniusz Durski, psalm zaśpiewała druhna Sandra Sobczak, modlitwę wiernych odczytali: druh Karol Sosnowski oraz druh Adrian Jaskólski.

IMG_6951_mDruhna Sandra Sobczak podczas śpiewu psalmu. Zdjęcie „Radio Rodzina”.

IMG_7082_m

Druhowie Adrian Jaskólski i Karol Sosnowski podczas Eucharystii. Zdjęcie „Radio Rodzina”. 


WYPADEK

3 maja – o godzinie 4:55 syrena zaalarmowała strażaków o wyjeździe do miejscowości Wieczyn. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że samochód osobowy całkowicie zniszczony – najprawdopodobniej dachował i znajdował się poza drogą. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu. Akcja trwała 2 godziny, w której uczestniczyło 5 strażaków.

554631b605146_gd zdjęcie: „Gazeta Pleszewska” 


DZIEŃ STRAŻAKA

2 maja – został zorganizowany „Dzień Strażaka”. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17:00 zbiórką koło remizy, skąd druhny i druhowie oraz zaproszeni goście przemaszerowali do Kościoła św. Jakuba Apostoła. Podczas Eucharystii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w procesji z darami oraz wystawiono poczet sztandarowy w składzie: Ryszard Antoniewicz, Dariusz Kantorski, Eugeniusz Durski.W intencji strażaków Mszę Św. odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach. Następnie przed remizą OSP została wciągnięta Flaga Związku OSP RP na maszt przez druhów: Krystiana Kaganka, Łukasza Góralczyka, Adriana Jaskólskiego.

Obraz 093Złożono wiązankę kwiatów na Obelisku przez delegację młodzieży w składzie: Wiktoria Orzechowska, Tobiasz Marciniak, Karol Maliński. W Zespole Szkół w Czerminie odbyła się część oficjalna. Prezes OSP Zbigniew Serbiak złożył życzenia oraz przywitał wszystkich zaproszonych gości: Wójta Gminy Czermin Sławomira Spychaja, Skarbnika Gminy Czermin Jarosława Kowalskiego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Kaźmierczaka, Prezesa Kółka Rolniczego Stanisława Sąsiadka, Sołtys Wsi Żale Marię Paterek, Sołtys Wsi Skrzypnia Marię Regulską, Sołtysa Wsi Mamoty Andrzeja Ziętka. Ponadto zostały przyznane odznaczenia:

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

–  druh Jan Spychaj

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

– Krystyna Serbiak

Odznaka „Strażak Wzorowy”

– druhna Katarzyna Kuźniacka,

Odznaka „Za Wysługę Lat” XXXV

–  druh Zbigniew Serbiak

Odznaka „Za Wysługę Lat” XXV

– druh Zdzisław Spychaj

Odznaka „Za Wysługę Lat” XV

– druh Sebastian Serbiak,

– druh Karol Cierniak,

– druh Marek Cierniak,

– druh Albin Spychaj

 Odznaka „Za Wysługę Lat” X

– druh Jan Spychaj,

– druh Mateusz Maliński,

– druh Krystian Knappe,

– druh Maciej Dajczak,

– druhna Kamila Kantorska

 Odznaka „Za Wysługę Lat” V

– druhna Natalia Półtorak,

– druhna Justyna Doczekalska

Odznaka „Złota” Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

– druh Marcin Woźniak, druhna Sandra Sobczak, druh Mateusz Marciniak, druh Piotr Prais, druh Bartosz Orzechowski

Odznaka „Srebrna” Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

– druh Brajan Sobczak, druh Karol Maliński, druhna Daria Walendowska, druhna Natalia Sowińska, druhna Weronika Malinowska, druhna Róża Raś, druhna Aleksandra Cegła, druh Tobiasz Marciniak, druh Dominik Kubiak, druh Marcin Ratajski, druh Patryk Markiewicz, druh Kacper Półtorak, druhna Wiktoria Orzechowska

Odznaka „Brązowa” Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

– druha Magdalena Jędraszak, druhna Anna Pachciarek, druh Jarosław Spychaj

Obraz 111

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj wręcza odznakę druhowi Brajanowi Sobczakowi


DZIEŃ FLAGI 

2 maja – odbyło się uroczyste wciągnięcie Flagi zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. W uroczystości wzięli udział JRG Pleszew, nasz zastęp w ilości 6 strażaków oraz OSP Dobrzyca i Kowalew.

zdjęcie: PSP Pleszew


KONTROLA GOTOWOŚCI 

30 kwietnia – o godzinie 11:46 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie wspólnie z Komendantem Gminnym ZOSP RP w Czerminie dokonała kontroli gotowości bojowej i sprzętu. Kontrolowano sprawność sprzętu, czystość i porządek w remizie oraz zadano zadanie, które polegało na wyciągnięciu kierowcy z płonącego samochodu. Udział w gotowości bojowej brało 4 strażaków.


ZALANY BUDYNEK MIESZKALNY

30 kwietnia – o godzinie 7:32 syrena alarmowa powiadomiła strażaków do wyjazdu w miejscowości Pieruszyce, gdzie zalany został budynek mieszkalny. Przyczyną było przerwanie sieci wodociągowej. Akcja polegała na wypompowaniu wody oraz wyniesieniu zalanych przedmiotów. Działania trwały 2h, udział brało 5 strażaków.


ZARZĄD

28 kwietnia –  o godzinie 20:00 odbyło się III posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 6 uchwał oraz omówiono sprawy bieżące OSP. W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna w składzie druh Ryszard Antoniewicz i druh Grzegorz Młynarz, Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej druh Karol Sosnowski oraz przedstawiciel zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” druhna Katarzyna Kuźniacka.


VII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

26 kwietnia – w Częstochowie odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, która odbywa się co pięć lat. O godzinie 10:30 odbył się koncert orkiestr i zespołów artystycznych OSP. Natomiast o godzinie 12:00  Msza Św. w intencji strażaków. Wszystkich zebranych na Pielgrzymce powitał podprzeor ojciec Mieczysław Polak. Ponadto przemówienia wygłosili komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak oraz prezydent RP Bronisław Komorowski. Na Jasną Górę przybyli m.in. członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, członkowie orkiestr dętych OSP, żołnierze, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W pielgrzymce uczestniczyło około 100 tysięcy osób. Wystawiono blisko 3 tysiące pocztów sztandarowych. Naszą OSP reprezentowało 7 strażaków.

53zdjęcie: www.zosprp.pl


POGRZEB

22 kwietnia – odbył się pogrzeb członka honorowego OSP śp. Mariana Juszczaka. Msza św. żałobna została odprawiona w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie przez Proboszcza i zarazem Kapelana Mariana Ostacha. Podczas kazania Ksiądz powiedział kilka słów o działalności druha w straży, który zasłużył się przy budowie remizy strażackiej. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła delegacja i poczet sztandarowy. Kondukt prowadził samochód strażacki, włączona została syrena alarmowa oraz wciągnięta na maszt Flaga Związku OSP RP z kirem.

 +++Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie+++


POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

11 kwietnia – w Zespole Szkół w Taczanowie Drugim został zorganizowany Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego. Gospodarzami turnieju byli: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz Oddział Miejsko – Gminny ZOSP RP w Pleszewie. Sędzią głównym był pan Andrzej Biernat. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach wiekowych z gmin: Gołuchów, Czermin, Gizałki i Pleszew. Naszą OSP reprezentował druh Maciej Dajczak zdobywając II miejsce w kategorii „Senior”. W klasyfikacji drużynowej gmina Czermin zajęła I miejsce, zdobywając Puchar od Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie.


MANEWRY „LAS 2015”

10 kwietnia –  odbyły się manewry „Las 2015” w Orlinie Małej, zorganizowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia miały na celu przećwiczenie elementów przetłaczania i przepompowywania wody na duże odległości. Z naszej gminy w ćwiczeniach brały udział OSP z Czermina, Broniszewic, Grabiu oraz Żegocina. Po ćwiczeniach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na tradycyjną grochówkę. Omówienie wniosków z ćwiczeń odbędzie się w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie na zebraniu z Naczelnikami oraz Komendantami Gminnymi. Z naszej straży w ćwiczeniach udział brali: Naczelnik Marcin Woźniak, Maciej Dajczak, Łukasz Góralczyk, Krzysztof Kuźniacki oraz Szymon Maćkowiak.

SONY DSC

SONY DSC


ZARZĄD

31 marca – o godzinie 19:00 odbyło się II posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 7 uchwał, najważniejsza dotyczyła powołania nowego składu jednostki  operacyjno – technicznej oraz omówiono sprawy bieżące OSP. W zebraniu uczestniczyła Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym druhem Dariuszem Kantorskim oraz przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Viceprzewodniczący druh Karol Sosnowski.


POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

21 marca – w Zespole Szkół w Dobrzycy zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które zostały przeprowadzone na podstawie regulaminu OTWP. Odpowiedzialny za eliminacje był st bryg Mieczysław Kikowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Naszą OSP reprezentowali: Sandra Sobczak w III kategorii wiekowej – szkół ponadgimnazjalnych, Magdalena Jędraszak oraz Mateusz Marciniak w II kategorii wiekowej – szkół gimnazjalnych. Młodzieży nie udało się przejść etapu pisemnego – testu. Mimo to Gratulujemy, ponieważ włożyli wiele przygotowań do turnieju powiatowego.

Dobrzyca OTWP -1


 SZKOLENIE W KOMENDZIE PSP 

24 marca – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, odbyło się szkolenie dla strażaków ochotników z ratownictwa wysokościowego. Z naszej gminy uczestniczyła również w ćwiczeniach jednostka z OSP Żbiki. Naszą straż reprezentowali druhowie: Krystian Kaganek, Norbert Kaganek, Łukasz Góralczyk, Krzysztof Kuźniacki, Karol Sosnowski, Adrian Jaskólski.


EKOFORUM

22 marca – w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się XIX Targi Edukacyjne, w których uczestniczyła nasza OSP prezentując działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz przygotowując pokaz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Przez trzy dni trwania Targów Edukacyjnych prezentował się Związek OSP RP – Oddział Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka oraz 18 Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski.

Naszą OSP reprezentowali: Naczelnik Marcin Woźniak, druh Krystian Kaganek, druh Mateusz Maliński, druhna Agata Kaczmarek oraz druhna Aleksandra Kaczmarek.

P1260934Strażacy podczas pokazu KPP, zdjęcie: zosprppoznań


DZIEŃ KOBIET 

8 marca – w naszej OSP został zorganizowany „Dzień Kobiet”. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji kobiet działających w OSP Czermin, które odprawił Kapelan szpitala Ks. Mateusz Setecki. Następnie wszyscy udali się na Salkę Katechetyczną, gdzie w imieniu wszystkich strażaków życzenia złożył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Naczelnik Marcin Woźniak, każdej druhnie wręczył kwiata Goździka,a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Dariusz Kantorski wręczył każdej kobiecie czekoladkę, po czym wzniesiono toast lampką szampana i odśpiewano „Sto Lat”.

_Dzień


GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

28 lutego – Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie w sali Zespołu Szkół w Broniszewicach zorganizował Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewicach. Sędzią głównym był pan Maciej Janik. Udział w rozgrywkach wzięło 38 zawodników, w tym 3 zawodniczki z OSP w: Broniszewicach, Czerminie, Łęgu, Pieruszycach, Strzydzewie, Wieczynie, Żbikach oraz Żegocinie. Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych: kadet, junior, senior oraz senior starszy.

Nasi zawodnicy zajęli miejsca:

W kategorii kadet Brajan Sobczak zajął II miejsce.

W kategorii senior Maciej Dajczak zajął II miejsce. 

Ponadto w turnieju brali udział druhowie: Robert Kaźmierczak, Daniel Kaźmierczak oraz Bartosz Jaskólski.

DSC_1063Druh Brajan Sobczak na zdjęciu pierwszy z lewej

DSC_1069

Druh Maciej Dajczak wraz z kolegami, którzy zajęli czołowe miejsca


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

27 lutego –  o godzinie 16:00 odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na Sali Wiejskiej w Żbikach. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie przy współorganizacji Urzędu Gminy Czermin oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbikach. Przewodniczącym jury był st bryg Mieczysław Kikowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Odpowiedzialny za przebieg turnieju był druh Stanisław Jankowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie.

Naszą OSP reprezentowało pięć osób w kategorii II ( szkoły gimnazjalne) oraz dwie osoby w kategorii III ( szkoły ponadgimnazjalne) zajmując poszczególne miejsca:

II kategoria ( szkoły gimnazjalne)

I miejsce – Mateusz Marciniak

II miejsce – Magdalena Jędraszak

IV miejsce – Marcin Ratajski

V miejsce -Tobiasz Marciniak

VII miejsce – Brajan Sobczak

III kategoria ( szkoły ponadgimnazjalne)

II miejsce – Sandra Sobczak

IV miejsce – Szymon Maćkowiak

Druh Mateusz Marciniak oraz druhny Magdalena Jędraszak i Sandra Sobczak będą reprezentowali naszą OSP podczas Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dobrzycy.

Nagrody dla uczestników Turnieju zostały zasponsorowane przez Urząd Gminy w Czerminie oraz  Bibliotekę Publiczną w Czerminie.

DSC_1017Na zdjęciu uczestnicy: Magdalena Jędraszak, Szymon Maćkowiak, Brajan Sobczak,Mateusz Marciniak, Tobiasz Marciniak, Marcin Ratajski, Sandra Sobczak.

DSC_1006

Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami 


POŻAR STOLARNI

24 lutego – o godzinie 20.30 syrena zaalarmowała JOT o pożarze warsztatu stolarni w Pleszewie. Działania strażaków polegały na podawaniu prądów wody w natarciu. W gaszeniu pożaru udział brało 13 zastępów straży pożarnych z terenu powiatu pleszewskiego oraz z Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Z naszej OSP udział w akcji brało pięciu strażaków przez 4 godziny.

Druh Karol Sosnowski w czasie akcji gaśniczej


ZEBRANIE MŁODZIEŻY 

24 lutego – odbyło się zebranie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Prezesem Zbigniewem Serbiakiem, w którym uczestniczyło około 18 osób. Podczas spotkania omawiano współpracę z młodzieżą. Druhny i druhowie przedstawili swoje propozycje działań w OSP. Następnie demokratycznie wybrano nowy skład Rady Młodzieży, w skład którego wchodzą:

Przewodnicząca Rady Młodzieży – druhna Aleksandra Kaczmarek,

I Wiceprzewodnicząca Rady Młodzieży – druhna Justyna Doczekalska,

II Wiceprzewodniczący Rady Młodzieży – druh Karol Sosnowski.


ĆWICZENIA „TEKNIA KALISZ”

18 lutego – podczas odbiorów technicznych w nowo powstałym  zakładzie produkcyjnym „Teknia Kalisz” na terenie gminy Gołuchów, których generalnym wykonawcą była Firma Budowlana „ANTCZAK”, została przeprowadzona symulacja pożarowa. Zorganizowano pozorowaną akcję gaszenia pożaru magazynu olejów oraz  ratownictwa medycznego, gdzie to właśnie nasi strażacy brali udział w tym zadaniu. Przy okazji ćwiczeń strażacy zapoznali się, jak wyglądają hale produkcyjne  w środku wraz z drogami ewakuacyjnymi. W ćwiczeniach udział brały zastępy OSP Gminy Gołuchów, OSP Czermin, OSP Chocz oraz JRG PSP z Pleszewa.


WALNE ZEBRANIE 

15 lutego – o godzinie 16:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności za 2014 rok. Zebranie przebiegało według ustalonego porządku. Przy Hymnie Związku OSP RP poczet sztandarowy w składzie: Dariusz Kantorski, Eugeniusz Durski, Ryszard Antoniewicz, wprowadził sztandar. Zaraz po tym odbyła się przysięga nowo przyjętych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz członków czynnych. Zostały przedstawione sprawozdania z działalności: Prezesa, Naczelnika, Skarbnika, Sekretarza, Komisji Rewizyjnej oraz zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”, które odczytała druhna Sandra Sobczak i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, które przedstawiła druhna Aleksandra Kaczmarek. Zarząd otrzymał absolutorium, w zebraniu uczestniczyło ogółem 63% strażaków z OSP. Ponadto w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. Jacek Jarus, Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Przewodniczący Kółka Rolniczego w Czerminie Stanisław Sąsiadek, Sołtys Wsi Czermin Maria Doczekalska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czermin Robert Kaźmierczak. Po zebraniu odbyła się wspólna kolacja oraz dyskoteka dla młodzieży.

Walne Zebranie


XV BAL STRAŻACKI 

14 lutego – o godzinie 19:00 odbył się XV Bal Strażacki połączony z Walentynkami, który został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Podczas Balu bawiło się 124 gości, każdy został powitany przez Kominiarza – w którego rolę wcielił się druh Dariusz Kantorski. Następnie Naczelnik Marcin Woźniak wręczył każdej parze szampana, a kobietą po Tulipanie. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” pod kierownictwem Jerzego Małeckiego oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy straży. Zorganizowano konkursy strażackie oraz przeprowadzono loterię fantową, której główną nagrodą był rower. Potrawy zostały przygotowane przez kucharkę panią Danutę Świątek. Zysk z Balu Strażackiego jest przeznaczony na działalność statutową organizacji, za co strażacy dziękują wszystkim darczyńcom i sponsorom. Sponsorzy otrzymają indywidualnie podziękowanie od OSP.

Zespół Orion

Na zdjęciu zespół ORION

XV Bal Strażacki 018


WYPADEK DROGOWY

16 lutego – o godzinie 00:21 syrena zaalarmowała strażaków do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab. Na miejscu zdarzenia okazało się, że samochód osobowy wypadł na łuku drogi i niszcząc barierkę ochronną zsunął się ze skarpy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu działań oraz usunięciu za pomocą narzędzi hydraulicznych zniszczonej barierki przez pojazd. W akcji udział brało pięciu strażaków.

WP_20150216_005


WIECZOREK STRAŻACKI

7 lutego – Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie zorganizował VII Wieczorek Strażacki, gdzie gospodarzem była Ochotnicza Straż Pożarna w  Łęgu. Z naszej OSP uczestniczyły trzy pary: Prezes Zbigniew Serbiak z małżonką, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kantorski z małżonką i druhna Beata Kantorska.

Wieczorek Strażacki

Druh Dariusz Kantorski z małżonką podczas zabawy tanecznej


PRZEKAZANIE SPRZĘTU

31 stycznia – przed Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyło się przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym, zestawów służących do zabezpieczania pojazdów w czasie wypadków drogowych. Zestaw zawierał: kliny pod koła, schodki i zabezpieczenie poduszek powietrznych. Sprzęt został zakupiony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. Z naszej straży sprzęt odebrali: naczelnik Marcin Woźniak i gospodarz Krystian Kaganek.

Przekazanie Sprzetu


XVI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

11 stycznia – w Ośrodku Kultury w Żegocinie odbył się XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem był Wójt Gminy Czermin, Ośrodek Kultury w Żegocinie przy współudziale: Szkoły Podstawowej w Żegocinie oraz Kółka Włościanek w Żegocinie.

Naszą OSP reprezentowała Izabela Ratajczyk w I kategorii, zdobywając III miejsce. Gratulujemy.

1544536_907010839333269_371233610009680540_nIzabeli Ratajczyk nagrodę wręcza Przewodniczący Rady Gminy Czermin pan Robert Mikołajczak


KONCERT „GRAMY DLA PIOTRKA”

3 stycznia – w Domu Kultury w Pleszewie odbył się koncert charytatywny na rzecz Piotrka Jędraszaka – ucznia Zespołu Szkół w Czerminie, który stracił rękę w wypadku w rolnictwie. Również dziewczęta z zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” przyłączyły się do akcji i zaśpiewały podczas koncertu trzy piosenki: „Skrzydlate ręce” z repertuaru „Enej”, „Do zakochania jeden krok” z repertuaru Andrzeja Dąbrowskiego oraz „Bałkanica” z repertuaru „Piersi”.

54a92c0ec2f15_gdDziewczęta podczas koncertu, źródło: pleszew.naszemiasto.pl


 ZARZĄD

2 stycznia – odbyło się I posiedzenie Zarządu, które rozpoczęło się o godzinie 16:00. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zbigniew Serbiak. Podjęto 3 uchwały oraz omówiono sprawy bieżące i organizację XV Balu Strażackiego. W zebraniu również uczestniczyła Aleksandra Kaczmarek – przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Katarzyna Kuźniacka – przedstawiciel zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” oraz Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim.