Zarząd

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POZARNEJ W CZERMINIE (wybrany na dzień 28.08.2021r. )

Prezes – Zbigniew Serbiak

Wiceprezes, Naczelnik – Marcin Woźniak

Skarbnik – Natalia Serbiak  / Kronikarz MDP, administrator strony internetowej/

 Sekretarz – Katarzyna Woźniak  /Kronikarz/

Gospodarz – Krzysztof Kuźniacki

Zastępca Naczelnika – Krystian Kaganek

Członek Zarządu – Natalia Grzegorek /Opiekun MDP/

Członek Zarządu – Dominik Kubiak

KOMISJA REWIZYJNA 

Przewodniczący –Karol Sosnowski

Wiceprzewodniczący – Zdzisław Spychaj

Sekretarz – Tobiasz Marciniak

 

Osoby Funkcyjne nie wchodzące w skład Zarządu: 

Kapelan OSP Czermin – Ksiądz Kanonik Marian Ostach

Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” –  Katarzyna Kaganek


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie ( od dnia 11.02.2018r.)

Prezes – Zbigniew Serbiak

Wiceprezes, Naczelnik – Marcin Woźniak

Wiceprezes, Sekretarz – Katarzyna Woźniak  /Kronikarz/

Skarbnik – Natalia Serbiak  / Kronikarz MDP, administrator strony internetowej/

Gospodarz – Zdzisław Spychaj

Zastępca Naczelnika – Krystian Kaganek

Członek Zarządu – Ryszard Antoniewicz

Członek Zarządu – Barbara Ratajczyk /Opiekun MDP/


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie (od dnia 6.02.2016 – do dnia 11.02.2018r.)

Prezes – Zbigniew Serbiak

Wiceprezes, Naczelnik – Marcin Woźniak

Wiceprezes, Kronikarz – Katarzyna Woźniak

Skarbnik – Anna Cierniak

Sekretarz , Kronikarz MDP – Natalia Serbiak

Gospodarz – Zdzisław Spychaj

Zastępca Naczelnika – Krystian Kaganek

Członek Zarządu – Ryszard Antoniewicz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Dariusz Kantorski

Wiceprzewodniczący – Grzegorz Młynarz

Sekretarz – Karol Sosnowski

kkk

Osoby Funkcyjne nie wchodzące w skład Zarządu: 

Kapelan OSP Czermin – Ksiądz Kanonik Marian Ostach

Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” – druhna Katarzyna Kaganek