2017

Publikacja1


1procent

Więcej informacji w zakładce: przekaż 1% podatku


OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie informuje, druhny i druhów, że dnia 26 lutego 2017 roku (niedziela) o godzinie 16:00 w Sali Ośrodka Kultury w Czerminie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Prosimy o uczestnictwo oraz uregulowanie składek członkowskich.


PRZEKAZANIE SPRZĘTU

11 lutego  – w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu został przekazany sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – zestaw do usuwania szyb samochodowych. Ponadto odbyło się szkolenie, które prowadzili: Dyrektor WORD-u w Kaliszu Stanisław Piotrowski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego w Poznaniu Krzysztof Grabowski. Z naszej straży sprzęt odebrali Naczelnik Marcin Woźniak i Skarbnik Anna Cierniak.

16710637_1327495083992052_1912327423_o

16731754_1328880190520208_2068977296_o


GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

4 lutego  – Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie w Sali Widowiskowej w Broniszewicach zorganizował Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Wieczynie. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP był Wiceprezes Stanisław Jankowski. Sędzią głównym zawodów był pan Maciej Janik. Udział w rozgrywkach wzięło 8 drużyn OSP z Gminy Czermin. Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych: kadet, junior, senior oraz senior starszy.

Z naszej OSP w rozgrywkach brali udział: Maciej Dajczak w kategorii senior i Bartosz Jaskólski w kategorii junior. Druh Maciej Dajczak zajął I miejsce w swojej kategorii i tym samym będzie jednym z reprezentantów Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie na turnieju powiatowym tenisa stołowego, powiatu pleszewskiego.

SAMSUNG DIGIMAX A403


ĆWICZENIA RATOWNIKÓW

4 lutego  – odbyło się szkolenie dla strażaków z Jednostki Operacyjno – Technicznej na zbiorniku wodnym w „plantach” w Pleszewie. Szkolenie miało za zadanie m.in. przećwiczenie na zmarzniętym zbiorniku wodnym ratowanie tonących.

W ćwiczeniu wzięli udział druhowie: Adrian Jaskólski, Szymon Maćkowiak, Patryk Hadrzyński, Damian Durski, Karol Sosnowski.

_384943_3

zdjęcie: zpleszewa.pl


ODBIÓR LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

1 lutego – w Częstochowie został przekazany lekki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4×2 oraz zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi sprzętu.

20170201_123750

Strażacy o godzinie 4:00 wyjechali po odbiór samochodu w składzie: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Skarbnik Anna Cierniak, Sekretarz Natalia Serbiak oraz druh Adrian Jaskólski. Do Czermina nowym samochodem przyjechali o godzinie 21:30, gdzie strażacy na czele z Naczelnikiem Marcinem Woźniakiem przywitali nowy samochód przy dźwięku syreny alarmowej, z szampanem i tortem.

20170201_160705


POŻAR SADZY

23 stycznia – o godzinie 23:05 syrena alarmowa zaalarmowała strażaków JOT do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym w miejscowości Czermin. Działania polegały na wygaszeniu pieca, ugaszeniu płomienia w kominie. Pożar sadzy w przewodzie kominowym ugaszono proszkiem. Udział w dwugodzinnej akcji brało 6 strażaków.


 ZARZĄD

5 stycznia – odbyło się IV posiedzenie Zarządu (zaległe za 2016 rok), które rozpoczęło się o godzinie 20:00. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 6 uchwał oraz omówiono sprawy bieżące  m.in organizację XVII Balu Strażackiego OSP.  W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim.