2023

Zapraszamy na XXI Bal Strażacki, który odbędzie się dnia 04 lutego 2023r. 

Prosimy klikać na obrazek aby otworzyć zawartość. 


 INFORMACJA 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie zaprasza członków czynnych, honorowych, wspierających oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w Sali Ośrodka Kultury w Czerminie dnia 05 lutego 2023 roku o godzinie 17:00. Podczas zebrania planowane jest wprowadzenie zmian w  Statucie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.

Prosimy o przybycie w mundurze wyjściowym oraz o uregulowanie składek członkowskich.


Prosimy klikać na obrazek aby otworzyć zawartość.


 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP 

19 stycznia 2023 – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie aby podsumować miniony 2022 rok. Zostały przedstawione sprawozdania przez: Prezesa Zarządu, Skarbnika, Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Młodzieży, Komisji Historycznej oraz Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie Emilia Marszałek, Aleksandra Grzesiak, Zofia Juszczak zaśpiewał przepięknie kolędy i pastorałki pod przewodnictwem Kierownik Katarzyny Kaganek. Następnie Ks. Kapelan strażaków powiatu pleszewskiego Tadeusz Pietrzak zmówił modlitwę, poświecił opłatki po czym wszyscy uczestniczy spotkania złożyli sobie życzenia noworoczne.


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
8 stycznia 2023 – podczas Mszy Świętej w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie zostało odczytane I i II czytanie przez druhny Emilię Marszałek oraz Julię Kubasik, odśpiewano Psalm Responsoryjny oraz „Alleluja” w wykonaniu druhny Katarzyny Kaganek. Następnie po Eucharystii Koncert Kolęd i Pastorałek wykonał zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami. Dziękujemy Księdzu Kapelanowi Marianowi Ostachowi za możliwość wystąpienia przed parafianami uczestniczącymi we Mszy Świętej i ciepłe słowa…
Młodzież do koncertu została przygotowana przez Kierownik Zespołu Sceniczno- Wokalnego druhnę Katarzynę Kaganek oraz opiekuna MDP druhnę Natalię Grzegorek.

 WYPADEK DROGOWY 
4 stycznia 2023 – około godziny 17:30 na drodze powiatowej w miejscowości Czermin przydrożne drzewo przewróciło się na drogę oraz na jadący w tym momencie samochód osobowy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i uporządkowaniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym. W zdarzeniu brał udział: zastęp OSP Czermin oraz policja.