2016

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

7 lutego – o godzinie 16:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze w Ośrodku Kultury w Czerminie. Zebranie rozpoczęło się według ustalonego porządku. Wprowadzono poczet sztandarowy w którego skład  wchodzili: Dariusz Kantorski, Ryszard Antoniewicz, Eugeniusz Durski. Przewodniczącą zebrania została druhna Katarzyna Kuźniacka, protokolantem druhna Karolina Makowiecka. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: przewodniczący Krystian Knappe, sekretarz Norbert Kaganek, członek Mateusz Dajczak. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2015 oraz na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dokonało wyboru nowego Zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2016-2020.

Zarząd OSP Czermin

Prezes – Zbigniew Serbiak

Wiceprezes, Naczelnik – Marcin Woźniak

Wiceprezes, Kronikarz – Katarzyna Woźniak

Skarbnik – Anna Cierniak

Sekretarz , Kronikarz MDP – Natalia Serbiak

Gospodarz – Zdzisław Spychaj

Zastępca Naczelnika – Krystian Kaganek

Członek Zarządu – Ryszard Antoniewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Dariusz Kantorski

Wiceprzewodniczący – Grzegorz Młynarz

Sekretarz – Karol Sosnowski

Powołano delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie w składzie: Marcin Woźniak, Katarzyna Woźniak, Natalia Serbiak.

Powołano przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie- Prezes OSP Zbigniew Serbiak.

Na Walne Zebranie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie bryg. Robert Kaczmarek, Wójt Gminy Czermin i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj, Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak, Sołtys Maria Doczekalska.

Walne Zebranie 2016 (10)

Walne Zebranie 2016 (17)


XVI BAL STRAŻACKI 

6 lutego – o godzinie 19:00 odbył się XVI Bal Strażacki, który został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Podczas Balu bawiło się 130 osób, każdy został powitany przez Kominiarza – w którego rolę wcielił się druh Dariusz Kantorski. Następnie Naczelnik Marcin Woźniak wręczył każdej parze szampana, a kobietą po kwiatku. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” pod kierownictwem Jerzego Małeckiego oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy straży.

XVI Bal Strażacki (157)

Zorganizowano konkurs taneczny w przebraniach oraz przeprowadzono loterię fantową, której główną nagrodą była kuchenka mikrofalowa. Potrawy zostały przygotowane przez kucharkę panią Danutę Świątek. Zysk z Balu Strażackiego jest przeznaczony na działalność statutową organizacji, za co strażacy dziękują wszystkim darczyńcom i sponsorom. Sponsorzy otrzymają indywidualnie podziękowanie od OSP.

XVI Bal Strażacki (139)


POŻAR W KOTŁOWNI

18 stycznia –  o godzinie 17:59 strażacy zostali zadysponowani do miejscowości Grab do wydobywającego się kłębu dymu z kotłowni. Na miejscu zdarzenia okazało się, że zapaliło się ocieplenie bojlera grzewczego, instalacja elektryczna oraz silnik. Akcja trwała 2 h, w której udział brało 5 strażaków. Działania polegały na oświetleniu terenu zdarzenia oraz ugaszeniu pożaru.

Grab


POŻAR W KOMINIE

13 stycznia – o godzinie 17:12 zastęp strażaków wyjechał do palącej się sadzy w kominie w miejscowości Czermin. Działania strażaków polegały na wygaszeniu pożaru przy użyciu środka gaśniczego z wyniesieniem opału z pieca C.O. oraz wyczyszczeniu przewodu kominowego. Akcja trwała 1 h, w której udział brało 6 strażaków.

20160113_172227 20160113_173442_LLS


 ZARZĄD

5 stycznia – odbyło się posiedzenie Zarządu zaległe za rok 2015, które rozpoczęło się o godzinie 19:30. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 4 uchwały, omówiono sprawy bieżące straży oraz organizację XVI Balu Strażackiego i Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim.


POTRĄCENIE KOBIETY

2 stycznia – o godzinie 17:05 zastęp strażaków wyjechał do miejscowości Strzydzew do potrącenia kobiety, która szła poboczem drogi. Działania strażaków polegały na udzieleniu kwalifikowanej I pomocy przedmedycznej, oświetleniu i zabezpieczeniu terenu akcji oraz kierowaniu ruchem drogowym. Akcja trwała 1 h, w której brało udział 6 strażaków.


 NOWY ROK

1 stycznia – Nowy Rok rozpoczął się tradycyjnie od włączenia syreny alarmowej przez druha Janka Spychaja, który jednocześnie jako pierwszy odbierał życzenia Noworoczne od uczestników Balu Sylwestrowego, zorganizowanego w Sali Ośrodka Kultury w Czerminie. Szczęśliwego Nowego Roku.