2017

1procent

Więcej informacji w zakładce: przekaż 1% podatku


„LABAFEST”

18 marca – o godzinie 19:00 w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się II Gminny Kabareton „LABAFEST”. Podczas sobotniego wieczoru wystąpili utalentowani mieszkańcy Czermina,Wieczyna, Strzydzewa, Grabiu, członkowie „Klubu Seniora” z Czermina oraz  Nasz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, który zaprezentował piosenkę pt.” Pożar na tamce” Jarema Stępowskiego. Za udział dziewczęta otrzymały statuetkę. OSP Czermin reprezentowały druhny: Katarzyna Kuźniacka, Izabela Ratajczak, Sandra Sobczak, Agnieszka Ratajczak, Natalia Półtorak.


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

11 marca – o godzinie 10:00 odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Szkole Podstawowej w Żegocinie. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie przy współorganizacji Urzędu Gminy Czermin oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie. Przewodniczącym jury był bryg. mgr inż. Robert Kaczmarek – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Odpowiedzialny za przebieg turnieju był druh Stanisław Jankowski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie.

Naszą OSP reprezentowały dwie osoby w kategorii I ( szkół podstawowych) dwie osoby w kategorii II (szkoły gimnazjalne) oraz trzy osoby w kategorii III (szkoły ponadgimnazjalne) zajmując poszczególne miejsca:

I kategoria ( szkoła podstawowa)

II miejsce – Aleksandra Wojtczak

III miejsce – Natalia Łach

III kategoria ( szkoły ponadgimnazjalne)

II miejsce – Magdalena Jędraszak

III miejsce – Dominik Kubiak

VI miejsce – Marcin Ratajski

Ponadto w eliminacjach wzięli udział w I kategorii ( szkół podstawowych) Jeremiasz Łagodzki oraz Magdalena Przestacka.

Turniej był podzielony na dwie części. W pierwszej wszyscy uczestnicy musieli rozwiązać test, następnie z każdej kategorii pięć osób z najwyższą punktacją w części pisemnej, przechodziło do etapu ustnego, gdzie musiało odpowiedzieć na pięć pytań.


POSIEDZENIE KOMISJI

10 marca –  w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbyła się Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Czermin. Na spotkanie komisji zaproszeni zostali Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czermin oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. Jacek Jarus. Podczas komisji omówiono stan bezpieczeństwa, współpracę między Samorządem, OSP oraz PSP, a także przedstawione zostały statystyki związane z zagrożeniami na terenie Gminy Czermin. Z naszej OSP w zastępstwie Prezesa udział wzięła Skarbnik Anna Cierniak. Na zakończenie podziękowano za współpracę  Komendantowi  Powiatowemu PSP w Pleszewie st. bryg. Jackowi Jarusowi, który odchodzi na emeryturę. W imieniu Samorządu Gminy Czermin oraz Ochotniczych Straży Pożarnych podziękowania złożyli Przewodnicząca Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Czermin Maria Rogowicz-Łukomska oraz Wójt Gminy Czermin i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj.


DZIEŃ KOBIET

8 marca – został zorganizowany „Dzień Kobiet”. Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji druhen działających w OSP Czermin, które odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach. Następnie uczestnicy uroczystości tradycyjnie udali się na Salę Katechetyczną, gdzie w imieniu strażaków życzenia złożył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Druh Adrian Jaskólski wręczył Druhną kwiaty Tulipany.  Wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego stołu, gdzie przy kawie i torcie mówili o pracy i wniesionych zasługach czermińskich druhen.


WYPADEK

7 marca – syrena alarmowa zaalarmowała dwa razy strażaków JOT do wyjazdu – udzielenia pomocy w kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej 443 na odcinku drogi Grab – Lubinia Mała. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że cysterna zjechała z drogi na pobocze i wjechała do przydrożnego rowu w lesie. Akcja polegała na zabezpieczeniu drogi oraz zabezpieczeniu wycieku paliwa. Działania trwały 6 h. Udział wzięło 5 ratowników.

111 112


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

26 lutego – o godzinie 16:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ośrodku Kultury w Czerminie. Zebranie rozpoczęło się według ustalonego porządku. Wprowadzono poczet sztandarowy w którego skład  wchodzili: Dariusz Kantorski, Zdzisław Spychaj, Eugeniusz Durski. Przewodniczącym zebrania został prezes OSP Zbigniew Serbiak, protokolantem druhna Sekretarz Natalia Serbiak. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: przewodnicząca Katarzyna Woźniak, sekretarz Szymon Maćkowiak, członek Adrian Jaskólski. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2016, które zreferowali: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Wiceprezes -Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Anna Cierniak, Sekretarz Natalia Serbiak, Kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski.

DSC_0104

Na Walne Zebranie przybyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. mgr inż. Jacek Jarus, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Stanisław Jankowski, Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak, Radna Gminy Czermin i zarazem Sołtys Wsi Maria Doczekalska.

Ponadto podczas zebrania podziękowaliśmy za współpracę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. mgr inż. Jackowi Jarusowi, który odchodzi na emeryturę. W imieniu druhów i druhen z OSP Czermin kwiaty oraz drobny upominek wręczyły druhny: Katarzyna Woźniak, Anna Cierniak i Natalia Serbiak.

DSC_0108


XVII BAL STRAŻACKI 

25 lutego – o godzinie 19:00 odbył się XVII Bal Strażacki, który został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Podczas Balu bawiło się 80 osób, każdy został powitany przez Zastępce Naczelnika Krystiana Kaganka, który wręczył każdej parze szampana, a kobietą po kwiatku Tulipanie. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” pod kierownictwem Jerzego Małeckiego oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy straży.

DSC_0860

Przeprowadzono loterię fantową, której główną nagrodą był rower, ufundowany przez Państwa Małgorzatę i Roberta Kaźmierczaków z Czermina. Ponadto jedne z głównych nagród zasponsorowali: Sklep Wielobranżowy Mariusz Reśliński z Czermina, Wójt Gminy Czermin oraz Roma i Szymon Półtorakowie z Czermina. Potrawy zostały przygotowane przez kucharkę panią Danutę Świątek. Zysk z Balu Strażackiego jest przeznaczony na działalność statutową organizacji, za co strażacy dziękują wszystkim darczyńcom i sponsorom. Sponsorzy otrzymają indywidualnie podziękowanie od OSP.

DSC_0887


PRZEKAZANIE SPRZĘTU

11 lutego  – w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu został przekazany sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – zestaw do usuwania szyb samochodowych. Ponadto odbyło się szkolenie, które prowadzili: Dyrektor WORD-u w Kaliszu Stanisław Piotrowski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego w Poznaniu Krzysztof Grabowski. Z naszej straży sprzęt odebrali Naczelnik Marcin Woźniak i Skarbnik Anna Cierniak.

16710637_1327495083992052_1912327423_o

16731754_1328880190520208_2068977296_o


GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

4 lutego  – Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie w Sali Widowiskowej w Broniszewicach zorganizował Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Wieczynie. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP był Wiceprezes Stanisław Jankowski. Sędzią głównym zawodów był pan Maciej Janik. Udział w rozgrywkach wzięło 8 drużyn OSP z Gminy Czermin. Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych: kadet, junior, senior oraz senior starszy.

Z naszej OSP w rozgrywkach brali udział: Maciej Dajczak w kategorii senior i Bartosz Jaskólski w kategorii junior. Druh Maciej Dajczak zajął I miejsce w swojej kategorii i tym samym będzie jednym z reprezentantów Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie na turnieju powiatowym tenisa stołowego, powiatu pleszewskiego.

SAMSUNG DIGIMAX A403


ĆWICZENIA RATOWNIKÓW

4 lutego  – odbyło się szkolenie dla strażaków z Jednostki Operacyjno – Technicznej na zbiorniku wodnym w „plantach” w Pleszewie. Szkolenie miało za zadanie m.in. przećwiczenie na zmarzniętym zbiorniku wodnym ratowanie tonących.

W ćwiczeniu wzięli udział druhowie: Adrian Jaskólski, Szymon Maćkowiak, Patryk Hadrzyński, Damian Durski, Karol Sosnowski.

_384943_3

zdjęcie: zpleszewa.pl


ODBIÓR LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

1 lutego – w Częstochowie został przekazany lekki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4×2 oraz zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi sprzętu.

20170201_123750

Strażacy o godzinie 4:00 wyjechali po odbiór samochodu w składzie: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Skarbnik Anna Cierniak, Sekretarz Natalia Serbiak oraz druh Adrian Jaskólski. Do Czermina nowym samochodem przyjechali o godzinie 21:30, gdzie strażacy na czele z Naczelnikiem Marcinem Woźniakiem przywitali nowy samochód przy dźwięku syreny alarmowej, z szampanem i tortem.

20170201_160705


POŻAR SADZY

23 stycznia – o godzinie 23:05 syrena alarmowa zaalarmowała strażaków JOT do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym w miejscowości Czermin. Działania polegały na wygaszeniu pieca, ugaszeniu płomienia w kominie. Pożar sadzy w przewodzie kominowym ugaszono proszkiem. Udział w dwugodzinnej akcji brało 6 strażaków.


 ZARZĄD

5 stycznia – odbyło się IV posiedzenie Zarządu (zaległe za 2016 rok), które rozpoczęło się o godzinie 20:00. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 6 uchwał oraz omówiono sprawy bieżące  m.in organizację XVII Balu Strażackiego OSP.  W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim.