2018

ŚWIĘTO FLORIANA

4 maja 2018 – w czermińskiej OSP obchodzono Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. O godzinie 17:30 na Obelisku upamiętniającym pracę czermińskich strażaków oraz w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wartę – została złożona wiązanka kwiatów oraz zapalono znicze przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w składzie: druh Nikodem Kula, druhna Patrycja Grzegorek, druhna Klaudia Marchwiak oraz przez członków czynnych: druha Eugeniusza Durskiego i druha Jana Spychaja.

O godzinie 18:00 w Parafii Św. Jakuba Apostoła w Czerminie została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków z OSP Czermin i OSP Kurcew przez Ks. Kapelana OSP Mariana Ostacha. Podczas Eucharystii druhna Barbara Ratajczyk wygłosiła liturgię słowa, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w procesji z darami. Ponadto we Mszy Świętej uczestniczyły poczty sztandarowe OSP Kurcew i OSP Czermin w składzie: Eugeniusz Durski, Jan Spychaj, Ryszard Antoniewicz.

Główne uroczystości z okazji minionego święta „Dnia Strażaka” zostaną połączone z Obchodami 90 – lecia powstania Jednostki dnia 13 października 2018 roku.


GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

28 kwietnia 2018  – Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie w Sali Sportowej Zespołu Szkół w Czerminie zorganizował Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP był Wiceprezes Andrzej Nowaczyk. Sędzią głównym zawodów był pan Krzysztof Orszulak. Udział w rozgrywkach wzięło 6 drużyn OSP z Gminy Czermin. Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych: kadet, junior, senior oraz senior starszy.

Z naszej OSP w rozgrywkach brali udział druhowie:  w kategorii senior starszy Robert Kaźmierczak zajmując I miejsce, w kategorii Junior Daniel Kaźmierczak zajmując III miejsce, w kategorii kadet Kamil Kowalski zajął I miejsce oraz Nikodem Kula zajmując V miejsce. W klasyfikacji drużynowej OSP Czermin zajęła II miejsce. Gratulujemy.


SILNE WIATRY 

25 kwietnia 2018 – o godzinie 18:11 strażacy z jednostki operacyjno – technicznej, zostali zadysponowani do miejscowości Pieruchy, gdzie na drodze powiatowej Czermin – Grab przewróciło się drzewo na przejeżdżający samochód. Działania polegały na usunięciu drzewa z samochodu, zabezpieczeniu wycieku ropy z pojazdu, przestawieniu pojazdu na pobocze i udrożnieniu drogi.


KONFERENCJA NAUKOWA 

16 kwietnia 2018 – odbyła się Konferencja Naukowa „Rola Strażaków w Odzyskaniu Niepodległości” w Sali im. Konstytucji 3 Maja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Organizatorem Konferencji byli: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkich uczestników konferencji przywitał Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, po czym wygłoszono referaty i komunikaty:

– „Bolesław Chomicz w hołdzie generacji niepokornych walczących o Niepodległą Polskę”
– „Drogi do Niepodległej – ludowców i strażaków”
– „Niepodległość pisana strażacką krwią”
– „Wkład Kresów w dorobek ruchu strażackiego II RP”
– „Młodzież obszarów wiejskich w walce o niepodległość w 1918 roku”
– „Działalność kulturalno-oświatowa OSP, jej znaczenie w odzyskaniu i utrwalaniu Niepodległości”
– „ Święty Jan Paweł II, przyjaciel ludu”
– „Stanowisko władz Związku OSP RP w wyborach do Sejmu i Senatu II R”
– „Pożarnictwo wojskowe w Polsce Odrodzonej”
– „Strażacy w Powstaniu Warszawskim”
– „ Strażacy i samorządowcy na Mazowszu”
– „Strażacy na rzecz małej Ojczyzny w latach 1918-1939 na przykładzie powiatu warszawskiego”
– „Stulecie odzyskania niepodległości przez pryzmat albumu „W jedności siła”

Na sam koniec odbyły się wystąpienia uczestników konferencji. Naradę prowadzili prof. Władysław Tabasz, prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, dr Janusz Gmitruk. Na zakończenie uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na uroczysty obiad  do Kancelarii Prezydenta RP.

W konferencji z Naszej OSP uczestniczyli: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Wiceprezes Katarzyna Woźniak, Skarbnik Natalia Serbiak.


SZKOLENIE JOT-u

4 kwietnia 2018 – druhowie z jednostki operacyjno – technicznej brali udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Ćwiczenia odbywały się w przygotowanym do rozbiórki domu znajdującym się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika. Tematem ćwiczeń była taktyka działań gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych.

Strażacy mieli możliwość doskonalić wiedzę oraz umiejętności w kontrolowanych warunkach pożarowych pod wpływem temperatury sięgającej powyżej 500°C , obserwować jak zachowują się dymy i gazy gdy w zwalczaniu pożarów stosuje się wentylację nadciśnieniową. W ćwiczeniach brali udział strażacy z OSP: Czermin, Dobrzyca, Kowalew oraz funkcjonariusze JRG PSP Pleszew.


WIELKANOC

Od 30  marca 2018  do 1 kwietnia 2018 – od godziny 19:30, po wystawieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, rozpoczęła się Warta Honorowa w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie pełniona przez strażaków od Wielkiego Piątku, przez Wielką Sobotę.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6:00 odbyła się Rezurekcja, w której uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: druhna Barbara Ratajczyk,  druhna Natalia Serbiak oraz druh Ryszard Antoniewicz. W Warcie oraz Mszy Rezurekcyjnej uczestniczyli następujący druhowie: Łukasz Góralczyk, Mateusz Dajczak,  Norbert Kaganek, Damian Durski, Eugeniusz Durski, Zdzisław Spychaj, Patryk Hadrzyński, Tobiasz Marciniak, Marcin Ratajski, Kacper Półtorak, Karol Sosnowski, Szymon Maćkowiak, Zbigniew Serbiak, Katarzyna Woźniak, Agata Kaczmarek. Ponadto Wartę przy Grobie Pańskim pełnili: Adrian Jaskólski, Krzysztof Kuźniacki, Dominik Kubiak oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Jędrek Pasek, Mateusz Lange, Patrycja Grzegorek, Magdalena Aleksandrowicz, Klaudia Marchwiak, Martyna Marchwiak.  Dowódcą warty był Naczelnik Marcin Woźniak, a zastępcą druh Ryszard Antoniewicz.


ZARZĄD 

25 marca 2018 –  odbyło się I posiedzenie Zarządu, które rozpoczęło się o godzinie 17:15. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży oraz podjęto 7 uchwał – jedna z nich dotyczyła zmian w terminie opłat za składki członkowskie. W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kantorski oraz kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek. 


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

17 marca 2018– o godzinie 10:00 odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Szkole Podstawowej w Żegocinie. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie przy współorganizacji Urzędu Gminy Czermin oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieczynie. Przewodniczącym jury był bryg. Robert Kaczmarek – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Odpowiedzialny za przebieg turnieju był druh Mariusz Krysiński – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieczynie.

Naszą OSP reprezentowała Klaudia Marchwiak w kategorii II ( szkół podstawowych klasy VII – VIII oraz gimnazjum klasy II i III ) zajmując III miejsce. Ponadto w eliminacjach wzięła udział w II kategorii Aleksandra Wojtczak otrzymując za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej dyplom oraz kubek.

Turniej był podzielony na dwie części. W pierwszej wszyscy uczestnicy musieli rozwiązać test, następnie z każdej kategorii pięć osób z najwyższą punktacją w części pisemnej, przechodziło do etapu ustnego, gdzie musiało odpowiedzieć na pięć pytań. Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, będą reprezentować gminę Czermin na Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Dobrzycy 23 marca 2018r.


WYPADEK

16 marca 2018 – o godzinie 18:40 syrena alarmowa zadysponowała członków jednostki operacyjno – technicznej do kolizji dwóch samochodów osobowych na drodze powiatowej Czermin – Skrzypnia. Działania strażaków, które trwały 1 h, polegały na kierowaniu ruchem oraz na odkleszczeniu pojazdów za pomocą wyciągarek. W zdarzeniu brał udział zastęp JRG PSP Pleszew oraz policja.


DZIEŃ KOBIET 

8 marca 2018 –  w ramach podziękowania za wkład i zaangażowanie druhen w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, został zorganizowany „Dzień Kobiet”.  Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji kobiet z OSP, które odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach. Następnie uczestnicy uroczystości tradycyjnie udali się na Salę Katechetyczną, gdzie w imieniu strażaków życzenia złożył Prezes OSP Zbigniew Serbiak i obdarował Panie bukietem kwiatów wraz z druhami Ryszardem Antoniewiczem i Janem Spychajem.


ODWIEDZINY DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

7 marca 2018 – Naszą straż odwiedziły dzieci z Przedszkola w Czerminie. Naczelnik OSP Marcin Woźniak opowiedział dzieciom o pracy strażaków, o tym jakie należy spełniać wymagania by zostać strażakiem oraz w jaki sposób wstąpić w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dzieci miały mnóstwo pytań do Naczelnika w trakcie oglądania remizy strażackiej, samochodów ratowniczo – gaśniczych i ich wyposażenia.

Największą atrakcją dla małych przedszkolaków było włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych w wozach strażackich. Dzieci z miejscowego przedszkola odwiedziły straż pod opieką Nauczycieli pani Marty Larek oraz pani Aleksandry Tamy.


„LABAFEST” 

24 lutego 2018 w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się III Gminny Kabareton „LabaFest”. Podczas sobotniego wieczoru wystąpili utalentowani mieszkańcy z gminy Czermin, w tym zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy OSP. Dziewczęta w składzie Katarzyna Kaganek, Natalia Półtorak, Agnieszka Ratajczak, Daria Walendowska, zaprezentowały piosenkę pt: „Porządek w straży”, a tekst napisały pod kompozycję utworu”Malowany Dzbanku” Heleny Vondráčkovej.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

11 lutego 2018– około godziny 17:40 rozpoczęło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ośrodku Kultury w Czerminie, według ustalonego porządku. Wprowadzono poczet sztandarowy w którego skład  wchodzili: Ryszard Antoniewicz, Zdzisław Spychaj, Szymon Maćkowiak. Przewodniczącym zebrania został prezes OSP Zbigniew Serbiak, protokolantem druhna Katarzyna Kaganek. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2017, które zreferowali: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Wiceprezes -Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Anna Cierniak, Sekretarz Natalia Serbiak, Kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski.

Ponadto podczas zebrania podziękowaliśmy za współpracę Skarbnik OSP, która złożyła oficjalną rezygnację na piśmie podczas posiedzenia Zarządu dnia 5 stycznia 2018 roku. Prezes OSP Zbigniew Serbiak wręczył druhnie Annie kwiaty oraz podziękowanie za dziewięcioletnią współpracę.

Po czym dokonano zmian w  Zarządzie, zmiany przedstawiają się następująco: na funkcję skarbnika wybrano druhnę Natalię Serbiak, której funkcję Sekretarza objęła Wiceprezes Katarzyna Woźniak. Ponadto wybrano nowa osobę do zarządu druhnę Barbarę Ratajczyk, która będzie odpowiedzialna za pracę z młodzieżą.

Obecny Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie, po zmianach przedstawia się następująco:

Prezes – Zbigniew Serbiak

Wiceprezes, Naczelnik – Marcin Woźniak

Zastępca Naczelnika – Krystian Kaganek

Wiceprezes, Sekretarz – Katarzyna Woźniak  /Kronikarz/

Skarbnik – Natalia Serbiak  / Kronikarz MDP, administrator strony internetowej/

Gospodarz – Zdzisław Spychaj

Członek Zarządu – Ryszard Antoniewicz

Członek Zarządu – Barbara Ratajczyk

Na Walne Zebranie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. mgr inż. Robert Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Andrzej Nowaczyk,  Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak, Radna Gminy Czermin i zarazem Sołtys Wsi Czermin Maria Doczekalska.


XVIII BAL STRAŻACKI 

10 lutego 2018 – o godzinie 19:00 odbył się XVIII Bal Strażacki, który został zorganizowany przez Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podczas Balu bawiło się 120 osób, każdy został powitany przez Zastępce Naczelnika Krystiana Kaganka, który wręczył każdej parze szampana, a kobietą po kwiatku Tulipanie. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” pod kierownictwem Jerzego Małeckiego oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy straży.

Przeprowadzono loterię fantową, której główną nagrodą była Microvella , ufundowana przez Sklep Wielobranżowy Mariusza Reślińskiego z Czermina. Ponadto jedne z głównych nagród zasponsorowali: Państwo Małgorzata i Robert Kaźmierczakowie z Czermina, Roma i Szymon Półtorakowie z Czermina, Wójt Gminy Czermin.  Potrawy zostały przygotowane przez kucharkę panią Danutę Świątek. Zysk z Balu Strażackiego jest przeznaczony na działalność statutową organizacji, za co strażacy dziękują wszystkim darczyńcom i sponsorom. Sponsorzy otrzymają indywidualnie podziękowanie od OSP.


ĆWICZENIA JOT-u

10 lutego 2018 – o godzinie 10:00 odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodnego na zbiorniku wodnym w miejscowości Broniszewice. Strażacy mieli na celu przećwiczenia poruszania się po lodzie przy pomocy sań wodno – lodowych i łodzi oraz wyciągnięcie tonących się osób ze zbiornika wodnego. Udział w ćwiczeniach brała JRG Pleszew, Miejsko – Powiatowy Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z: Broniszewic, Czermina, Chocza, Dobrzycy, Gołuchowa, Gizałek, Kowalewa oraz Pleszewa. Z naszej OSP w ćwiczeniach brali udział druhowie z Jednostki Operacyjno – Technicznej: Szymon Maćkowiak, Adrian Jaskólski, Damian Durski.

źródło: KP PSP Pleszew


ZARZĄD

5 stycznia 2018 – odbyło się IV posiedzenie Zarządu zaległe za rok 2017, które rozpoczęło się o godzinie 19:20. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 5 uchwał, omówiono sprawy bieżące straży, organizację XVIII Balu Strażackiego i Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz przyjęto rezygnację z funkcji Skarbnika druhny Anny Cierniak.  W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna, kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” oraz opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.