2023

KOLIZJA

28 grudnia 2023 – o godzinie 07:19 strażacy zostali zadysponowani przez stanowisko kierowania Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie do uprzątnięcia jezdni po kolizji drogowej w miejscowości Grab na drodze wojewódzkiej nr 443.


 105 – ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

27 grudnia 2023 – w godzinach porannych  z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego zostały złożone znicze na grobach Powstańców Wielkopolskich, znajdujących się na cmentarzach w  miejscowościach: Czermin, Strzydzew, Wieczyn, Żegocin, Broniszewice.

W delegacji uczestniczył Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie druh Zbigniew Serbiak.

Cześć i chwała Bohaterom.


POŻAR 

23 grudnia 2023 – o godzinie 15:19 JOT został zadysponowany do pożaru kotłowni w miejscowości Łęg, gmina Czermin. Po dojechaniu na miejsce, pożarem była objęta cała kotłownia. Za pomocą jednego prądu wody strażacy ubrani w aparaty ochrony dróg oddechowych przystąpili do gaszenia pożaru, a następnie po opanowaniu pożaru przystąpili do gaszenia sadzy w kominie. W działaniach uczestniczyły OSP: Czermin, Broniszewice, Łęg oraz 2 zastępy JRG PSP Pleszew.

WIGILIA STRAŻACKA

16 grudnia 2023 – o godzinie 19:00 odbyła się Wigilia Strażacka w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie czynni, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście:
– Wójt Gminy Czermin i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj,
– Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druh Hieronim Rybczyński,
– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie pani Joanna Wojcieszak,
– Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie pani Paulina Biegańska,
– Ksiądz Marian Ostach – Kapelan OSP w Czerminie oraz Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Czerminie.

Uroczystość otworzył zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” śpiewając kolędy i pastorałki.
Następnie Prezes OSP Zbigniew Serbiak powitał wszystkich obecnych strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi do których skierował życzenia świąteczno – noworoczne i przedstawił w skrócie działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2023, historię Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, gdzie została założona OSP w Czerminie oraz życzył druhnom i druhom wielu sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym oraz na niwie strażackiej.
Ewangelię odczytała druhna Natalia Serbiak, po czym wspólnie z Księdzem Kapelanem Marianem Ostachem została odmówiona modlitwa, zaśpiewana kolęda i wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i zasiedli do poczęstunku. Potrawy wigilijne zostały przygotowane przez pracowników i pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie. Wszyscy uczestnicy wigilii otrzymali też skromny świąteczny słodki upominek oraz kalendarz Gminy Czermin na 2024 rok.
Zostały również zapalone na Obelisku przy strażnicy znicze aby upamiętnić strażaków z OSP Czermin, którzy odeszli na Wieczną Wartę.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

9 grudnia 2023 – Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleszewie zorganizował wyjazd na Koncert Świąteczny w wykonaniu artystów, muzyków Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Uczestnicy czyli osoby funkcyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych w tym MDP, Państwowej Straży Pożarnej i Oddziałach Związku ZOSP RP wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz koncercie w Kameralnej Sali Koncertowej.

Pan Mario Maślaniec – choreograf i instruktor zespołu oprowadził wycieczkę po zespole pałacowo – parkowym, zapoznał z historią zabytkowego obiektu – Zamku Koszęcin, przedstawił historię zespołu, pracę artystów i opowiedział o odbytych koncertach i wyjazdach niemal po wszystkich kontynentach.


KALENDARZE STRAŻACKIE 

8 grudnia 2023 – członkowie czynni wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą przez około cztery godziny zbierali datki na cele statutowe OSP, a w zamian darczyńców obdarowywali kalendarzem strażackim. Strażacy obchodzili domy w miejscowościach: Psienie Ostrów, Mamoty, Żale, Skrzypnia, Wola Duchowna oraz Czermin. Wszystkim, którzy wsparli działalność czermińskiej straży, Dziękujemy.

Zebrane darowizny zostaną przekazane na zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych oraz na rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.


NARADA SZKOLENIOWA 
7 grudnia 2023 – o godzinie 17:00 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie odbyła się narada szkoleniowa osób sprawujących funkcję w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Związku OSP RP oraz pracowników zajmujących się ochroną przeciwpożarową w powiecie pleszewskim.
Organizatorem spotkania był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, a współorganizatorem Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewie.
Głównymi tematami były sprawy związane z funkcjonowaniem ochotniczego pożarnictwa: działalność Oddziału Powiatowego ZOSP RP, ustawy, rozporządzenia, statuty, działalność ratowniczo – gaśnicza, przeglądy, kontrole, wyszkolenie, zarys działalności MDP, ceremoniał, regulamin umundurowania, dokumentowanie historii.
Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druh Zbigniew Serbiak. Zagadnienia związane z: działalnością ratowniczo – gaśniczą na terenie powiatu pleszewskiego, szkoleń strażaków ochotników i przeprowadzonych kontroli OSP referowali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Ronald Egiert, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Waldemar Barański, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. kpt. Paweł Mimier. 
Ponadto działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie powiatu została omówiona przez Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży działającej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druha Jacka Dobrzyńskiego, a punkt dotyczący regulaminu umundurowania i ceremoniału omówił asp. sztab. Józef Gmyrek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. 
Z Ochotniczej Straży Pożarnej w naradzie uczestniczyły druhny: Natalia Serbiak – członek komisji historycznej oraz Anna Cierniak – członek komisji ds. młodzieży działających prze Oddziale Powiatowym ZOSP RP w Pleszewie.

WYBÓR RADY MŁODZIEŻY 
5 grudnia 2023 podczas zebrania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w świetlicy strażackiej w obecności Opiekuna MDP Natalii Grzegorek został wybrany nowy skład Zarządu Rady Młodzieży w skład, którego wchodzą:

Dowódca MDP – dh Zofia Juszczak

Zastępca dowódcy – dh Natalia Kula

Sekretarz – dh Kacper Wygralak


POŻAR 

5 grudnia 2023 – o godzinie 15:40 doszło do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Skrzypnia. Pożar ugaszono przy pomocy proszku gaśniczego i lancy gaśniczej. Następnie sprawdzono przewód kominowy kamerą termowizyjną, a pomieszczenia wykrywaczem wielogazowym. Działania trwały dwie godziny, w których udział brały dwa zastępy JRG PSP Pleszew oraz OSP Czermin.


KURS KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

2 grudnia 2023 – w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu został zorganizowany kurs kierowania ruchem drogowym przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie. Kilku etapowy kurs poświęcony był dla strażaków ochotników, którzy zabezpieczają drogi podczas trwania uroczystości religijnych czy przemarszów.

Pod nadzorem instruktorów oraz funkcjonariuszy policji w Kaliszu szkolenie ukończyło 4 druhów: Krzysztof Kuźniacki, Paweł Janiszewski, Dominik Kubiak, Tobiasz Marciniak.


ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE OSP GMINY CZERMIN 

28 listopada 2023 – na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Żegocin odbyły się ćwiczenia zorganizowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czermin, których celem było przepompowanie oraz przetłoczenie wody w okresie zimowym podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Ponadto sprawdzono łączność oraz sprzęt przeciwpożarowy.

Ćwiczenia nadzorowali: Wójt Gminy Czermin, Komendant Gminny Związku OSP RP w Czerminie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Roland Egiert, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Pleszewie st. kpt. Paweł Mimier. Na sam koniec podsumowano ćwiczenia, a na strażaków czekał ciepły posiłek z kotła oraz ognisko.


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA 

27 listopada 2023 – odbyła się wizytacja Ochotniczych Straży Pożarnych przez Komisję Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Czermin na czele z Wójtem Gminy Sławomirem Spychajem oraz Przewodniczącą Komisji panią Marią Rogowicz – Łukomską i członkiem komisji panem Andrzejem Nowaczykiem. Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące działalności OSP, wyposażenia oraz wyszkolenia członków jednostki operacyjno – technicznej i zarazem skontrolowano garaże, świetlicę oraz zaplecze techniczne. W wizytacji uczestniczyli z OSP Czermin: członek zarządu – gospodarz druh Krzysztof Kuźniacki, członek zarządu – opiekun MDP druhna Natalia Grzegorek.


DOMKI LĘGOWE DLA PTAKÓW  

25 listopada 2023 – jednostka operacyjno – techniczna w czermińskim parku wieszała na drzewach budki lęgowe dla ptaków. O pomoc zostaliśmy poproszeni przez Sołtysa i Radę Sołecką w Czerminie, która na wykonanie zadania dostała dofinansowanie w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Czerminie – Etap I”.


SZKOLENIE 

23 listopada 2023 – w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbyło się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, następnie strażacy mogli podziwiać artystów z Kabaretu „Chyba”.


 POMAGAMY 

20 listopada 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami włączyła się w wyzwanie „PAJACYKI DLA BLANKI”, do którego została nominowana przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Broniszewicach.

Podczas akcji to zrealizowania zadania nominowali: Ochotniczą Straż Pożarna w Gizałkach i Strzydzewie.
W wyzwaniu chodziło o to aby nominowane jednostki nagrały filmik w ciągu 72 godzin, na którym trzeba wykonać 10 pajacyków. Następnie nominować kolejne 3 firmy/ instytucje. Firma lub instytucja, która została nominowana i nagrała filmik z wyzwaniem, przelewa dowolną kwotę na zbiórkę dla Blanki.

OBCHODY ŚWIETA NIEPODLEGŁOŚCI 

10 listopada 2022 –  w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie odbył się uroczysty apel z okazji Odzyskania Niepodległości. Uroczystość została zorganizowana przez panią Dyrektor Joannę Wojcieszak wraz z gronem pedagogicznym i samorządem uczniowskim. Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie reprezentowała Sekretarz Katarzyna Woźniak.

11 listopada 2023 – tradycyjnie  o godzinie 11:00 w parafii Św. Jakuba Apostoła w Czerminie Ksiądz Kapelan Marian Ostach odprawił uroczystą Mszę Świętą „Za Ojczyznę”, w której uczestniczył historyczny sztandar OSP z 1948 roku, w skład pocztu sztandarowego wchodzili druhowie: Zdzisław Spychaj, Tobiasz Marciniak, Jonasz Cieślak. Zostały zapalone znicze na grobowcu pierwszego Starosty Powiatu Pleszewskiego Artura Szenica i przy pomniku Jana Pawła II, które znajdują się tuż obok Kościoła oraz na Obelisku upamiętniającym czermińskich strażaków, który znajduje się przy remizie strażackiej. Po Eucharystii Kapelan zaprosił strażaków tradycyjnie na plebanię, gdzie wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie odśpiewano Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, a przy kawie skosztowano rogali Marcińskich.

 
12 listopada 2023 – o godzinie 11:00 w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wieczynie odbyła się uroczysta Msza Święta oraz inscenizacja w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Żegocinie w której uczestniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak.

JUBILEUSZ OSP 

4 listopada 2023 – uroczyście świętowaliśmy 95- lecie założenia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 20-lecie działalności zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”. Obchody rozpoczęły się o godzinie 17:00, gdzie przed remizą strażacka została wciągnięta na maszt flaga Związku OSP RP, po czym delegacja młodzieży złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze na obelisku, gdzie widnieje napis: „W hołdzie czermińskim strażakom, założycielom i kontynuatorom Ochotniczych Straży Pożarnych…”. Eucharystia została odprawiona o godzinie 17:30 przez Księdza Kapelana OSP Mariana Ostach w Kościele Św. Jakuba Apostoła w Czerminie, który modlił się w intencji strażaków oraz ich rodzin. Druga część uroczystości odbyła się w sali Ośrodka Kultury w Czerminie. Wszystkich przybyłych druhów i druhny oraz zaproszonych gości przywitał Prezes OSP Zbigniew Serbiak. W dalszej kolejności została odczytana historia czermińskiej straży przez Sekretarz Katarzynę Woźniak , a następnie przyznano  medale i odznaczenia strażakom:

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

druhna Natalia Serbiak,
druhna Katarzyna Woźniak

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: 

druhna Katarzyna Kaganek

Odznaka „Za wysługę lat”:

druh Tadeusz Sajkowski  – LXX lat,
druh  Zdzisław Spychaj – XXX lat,
druhna Anna Cierniak  – XX lat, druh Mariusz Glapa – XX lat,  druh Krystian Kaganek – XX lat, kapelan ks. kan. Marian Ostach – XX lat, druhna Natalia Serbiak – XX lat, druhna Katarzyna Woźniak – XX lat,
druh Dominik Kubiak – X lat, druh Tobiasz Marciniak – X lat

źródło: www.pleszewnaszemiasto.pl

Złota odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:

druh  Nikodem Kula, druhna Martyna Marchwiak, druhna Martyna Markiewicz

Srebrna odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:

 druhna Daria Jędraszak

Brązowa odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:

druh  Mateusz Buczma , druh  Jonasz Cieślak , druh Bartosz Grzegorzek , druhna Aleksandra Grzesiak , druhna Zofia Juszczak , druh Bartosz Kubasik , druhna Julia Kubasik, druhna Natalia Kula , druhna Angelika Makowiecka, druhna Emilia Marszałek , druh Krzysztof Nowak, druh Filip Witczak, druh Filip Wygralak, druh Kacper Wygralak.

źródło: www.pleszewnaszemiasto.pl

Druhna Katarzyna Kaganek – kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” przygotowała prezentację o zespole, w której przedstawiła historie powstania zespołu, po czym dziewczęta zaprezentowały występ artystyczny.

źródło: www.pleszewnaszemiasto.pl

Nie zabrakło życzeń dla strażaków z okazji pięknego jubileuszu, gratulowano odniesienia wielu sukcesów oraz pogratulowano zespołowi sceniczno – wokalnemu „Ognista Drużyna” 20- lecia  – życzenia składali: Starosta Pleszewski Maciej Wasilewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Roland Egiert, Wójt Gminy Czermin i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie Waldemar Melerowicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie Mariola Walendowska, Agnieszka Góralczyk, która reprezentowała Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Sołtys Wsi Czermin i zarazem Radna Gminy Czermin Maria Doczekalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie Joanna Wojcieszak, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie Paulina Biegańska, Kierownik Gminnej Biblioteki w Czerminie Zofia Straszewska, Radna Gminy Czermin Maria Rogowicz – Łukomska,  do życzeń dołączyli się: Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Sołtys Wsi Mamoty Andrzej Ziętek, Sołtys Wsi Skrzypnia Maria Regulska, pan Grzegorz Cierniak przyjaciel OSP Czermin, Prezesi OSP Gminy Czermin: Mariusz Wojcieszak Prezes OSP Żegocin, Maciej Kubicki Prezes OSP Łęg, Andrzej Szymczak Prezes OSP Broniszewice, Paweł Kaźmierczak Prezes OSP Grab oraz Grzegorz Tworowski Naczelnik OSP Wieczyn.

źródło: www.pleszewnaszemiasto.pl


DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
1 listopada 2023 – delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w składzie: Zofia Juszczak, Mateusz Buczma oraz Kacper Wygralak złożyła kwiaty i znicze na Obelisku upamiętniającym czermińskich strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę.
Następnie od godziny 11:30 strażacy  z jednostki operacyjno – technicznej zabezpieczali parking przy cmentarzu parafialnym w Czerminie i skrzyżowanie drogi gminnej z powiatową, gdzie wierni przybywali na Mszę Świętą.

ZABEZPIECZENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO 
30 października 2023 –  o godzinie 17:28 jednostka operacyjno – techniczna została zadysponowana do zabezpieczenia powiatu pleszewskiego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, ponieważ zastępy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej zostały zadysponowane do pożaru solarium w Pleszewie.

 WYCIECZKA MDP 
28 października 2023 – została zorganizowana wycieczka dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu pleszewskiego przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie oraz Komisję ds. Młodzieży do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach i Parowozowni w Wolsztynie.
Muzeum w Rakoniewicach stanowi zamiejscowy odział Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i w swoich zbiorach posiada sporą ilość historycznego sprzętu pożarniczego, urządzeń, pojazdów oraz ubrań, dokumentów czy też sztandarów strażackich. W dalszej części wycieczki po obiedzie, który miał miejsce w „Gościńcu u Michała” zlokalizowanego w miejscowości Drzymałowo tj. miejscowości, której nazwa pochodzi od Michała Drzymały, który jest symbolem walki chłopa o ziemię z zaborcą pruskim, młodzież udała się do Wolsztyna. W Wolsztynie zwiedzili Parowozownię, która jest jedyną działającą parowozownią w Europie. Zarówno w Muzeum jak i w Parowozowni oprowadzali nas przewodnicy, którzy z pasją i zaangażowaniem opowiadali o poszczególnych miejscach.

WIZYTA W SZKOLE 
25 października 2023 –  Naczelnik OSP Marcin Woźniak odwiedził Szkołę Podstawową w Broniszewicach. Dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się i zarazem nauczyć jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostały przypomniane numery telefonów alarmowych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, dowiedzieli się o udzielaniu pomocy podczas zadławień i zachłyśnięć, mogli praktycznie przećwiczyć zabezpieczenie złamania ręki, tamowanie krwotoku oraz opatrywać rany.
 

POWALONE DRZEWO 
24 października 2023 – około godziny 12:04 w miejscowości Pieruchy na drodze powiatowej Czermin – Grab powalone drzewo blokowało jeden pas ruchu. Działania polegały na usunięciu zalegającego drzewa.

 MANWERY RATOWNICZE NA TERENIE GMINY CHOCZ 
21 października 2023 – Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zorganizował manewry ratownicze na terenie gminy Chocz, w którym udział brały Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz jednostki spoza systemu działające na terenie gminy Chocz.
Ochotnicze Straże Pożarne zostały podzielone na plutony, w których musiały wykonać zadania w czterech lokalizacjach:
– zadanie numer 1 ” W telegraficznym skrócie” w OSP Kwileń,
– zadanie numer 2 „Duża woda” w Kwileniu,
– zadanie numer 3 ” Panie, ja nie wiem kto podpalił” w OSP Niniew,
– zadanie numer 4 ” Wichura nie zna granic” w OSP Józefów.

WARSZTATY KRONIKARSKIE 
21 października 2023 roku – o godzinie 9:30 w sali OSP Iwanowice, powiat kaliski odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy z Ochotniczych Straży Pożarnych i instytucji współpracujących z OSP. Inicjatorem spotkania był druh Bogdan Militowski – opiekun Izby Tradycji i Pamięci, a zarazem gospodarz OSP Iwanowice , a gospodarzem Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach. W warsztatach uczestniczyło 28 osób z kilku jednostek ościennych powiatów oraz z województwa łódzkiego. Warsztaty prowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: druhna Małgorzata Judasz oraz druh Bogdan Siwiński.
 W spotkaniu uczestniczyły kronikarki OSP Czermin Katarzyna Woźniak i Natalia Serbiak

WYPADEK DROGOWY 
20 października 2023 – o godzinie 14:25 jednostka operacyjno – techniczna została zadysponowana do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego na drodze powiatowej Marszew – Czermin. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym, wsparciu pomocy drogowej w wyciągnięciu pojazdu na drogę.
W działaniach uczestniczyli: OSP Czermin,  JRG PSP Pleszew, policja, zespół ratownictwa medycznego.

DZIEŃ NAUCZYCIELA 
16 października 2023 – w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Młodzież przygotowała występ, życzenia i piosenki. Na ręce pani Dyrektor Joanny Wojcieszak Prezes OSP Czermin Zbigniew Serbiak złożył życzenia od Zarządu oraz strażaków.

DZIEŃ CHŁOPAKA 

14 października 2023 – o godzinie 18:00 zostało zorganizowane ognisko połączone z niespodziankom dla Panów z OSP Czermin z okazji „Dnia Chłopaka”. Na druhów czekał: przepyszny tort oraz prezenty, nie zabrakło odśpiewania tradycyjnego „Sto Lat” oraz złożono najserdeczniejsze życzenia.


TURNIEJ BADMINTONA 

14 października 2023 – o godzinie 16:00 na placu sportowym OSP odbył się turniej Badmintona dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce –  Zofia Juszczak

II miejsce –  Daria Jędraszak

III miejsce –  Kacper Wygralak

IV miejsce – Bartosz Kubasik

Dla wszystkich zostało przygotowane ognisko. Zwycięscy oraz uczestnicy otrzymali upominki i słodkości za udział w turnieju.


WIZYTA ROWERZYSTÓW

13 października 2023czermińską straż odwiedził Klub Turystyki Kolarskiej „BICYKL – 1977” z Ostrowa Wielkopolskiego, który zorganizował wyprawę rowerową do miejscowości Żerków. Na placu sportowym OSP postanowili zrobić sobie postój na odpoczynek, posilenie się i zarazem na poznanie historii czermińskiej jednostki.


„GASPOL 2023” 

10 października 2023 – odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod nazwą „GAPOL 2023” w Rozlewni Gazu Płynnego LPG w Pleszewie. Ćwiczenie zakładało rozszczelnienie cysterny kolejowej na stanowisku rozładunku gazu, pożar i niebezpieczeństwo wybuchy.  Strażacy musieli wykonać przydzielone zadania, czyli przygotować linie gaśnicze i zapewnić zaopatrzenie wodne celem chłodzenia uszkodzonej cysterny i zabezpieczenia pobliskich obiektów.

W manewrach udział brały zastępy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pleszewie oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z: Broniszewic, Czermina, Dobrzycy, Gołuchowa, Kowalewa, Pleszewa, Sowiny Błotnej i Zawidowic.


BITWA O REMIZY 
8 października 2023 – około godziny 14:00 Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie odwiedził Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Mosiński wraz z asystentem Łukaszem Wolskim aby wesprzeć jednostkę w akcji „Bitwa o Remizy” – w każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych.

Dla Naszej OSP było to ogromne wyróżnienie i wydarzenie, ponieważ mogliśmy pokazać Panu Posłowi Janowi Mosińskiemu remizę, zaplecza techniczne, świetlicę strażacką, sprzęt to działań ratowniczo – gaśniczych, a przy tym opowiedzieć o swojej działalności na rzecz swojej lokalnej społeczności, jak również o swoich sukcesach na niwie gminnej, powiatowej, wojewódzkiej jak i ogólnopolskiej, o pracy strażaka ochotnika i zarazem gotowości do działań ratowniczo – gaśniczych, o pracy z młodzieżą.


ZARZĄD 

4 października 2023 – o godzinie 20:00 odbyło się III posiedzenie Zarządu. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży oraz podjęto cztery uchwały.

  W zebraniu ponadto uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej: Zdzisław Spychaj, Tobiasz Marciniak oraz kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek.


SILNE WIATRY 

3 października 2023 – o godzinie 22:16  jednostka operacyjno – techniczna udała się do miejscowości Pieruchy, gdzie obalone drzewo blokowało przejazd drogą powiatową Grab – Czermin. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu zalegającej przeszkody za pomocą pilarek spalinowych.


POŻAR

2 października 2023 –  o godzinie 17:10 zastęp strażaków udał się do miejscowości Grab do pożaru odpadów komunalnych. Ogień zagrażał miejscowym zabudowaniom, po padaniu jednego prądu wody z szybkiego natarcia udało się opanować pożar. Akcja trwała 1 godzinę, w której udział brały OSP: Czermin, Broniszewice oraz JRG PSP Pleszew.


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

24 września 2023 –  został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych na boisku sportowym w Pieruszycach. Organizatorem był: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RR w Czerminie, a gospodarzem  Ochotnicza Straż Pożarna w Pieruszycach. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju był Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Grzegorz Wawrzyniak oraz Prezes OSP Pieruszyce druh Józef Libert. Sędzią Głównym był pan Maciej Janik.

Nasza drużyna zajęła IV miejsce, za udział w rozgrywkach otrzymała dyplom oraz piłkę.

Skład drużyny: Dominik Kubiak, Tobiasz Marciniak, Marcin Ratajski, Filip Witczak, Adrian Jaskólski, Krystian Kaganek, Bartosz Grzegorek, Krzysztof Nowak, Kamil Łagodziński, Jędrzej Pasek.


ŚLUB 

30 września 2023 – o godzinie 14:30 w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie związek małżeński zawarł druh Norbert Kaganek z Anetą Łagodzińską. W ceremonii ślubnej udział wzięli członkowie jednostki operacyjno – technicznej w składzie: Dominik Kubiak- dowódca, Filip Witczak, Adrian Makowiecki, Jonasz Cieślak, w przyjęciu weselnym w Restauracji „Akwador” w Prokopowie uczestniczyła delegacja: Katarzyna Woźniak, Anna Cierniak, Tobiasz Marciniak.
 
Druhowi Norbertowi i jego małżonce życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

 WOJEWÓDZKI KONKURS KRONIK
16 września 2023 – w Muzeum Zamku Górków w Szamotułach odbył się XXV Wojewódzki Konkurs Kornik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach.
Na konkurs nadesłano 15 kronik w 18 tomach z 10 powiatów woj. wielkopolskiego. Jury konkursu tworzyli członkowie Wojewódzkiego Klubu Kronikarza Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego: Małgorzata Judasz – Przewodnicząca oraz Bogdan Siwiński  i Jan Maćkowiak . W wyniku oceny wyłoniono 7 kronik wzorowych, wśród których znalazła się kronika druhny Natalii Serbiak oraz 5 kronik wyróżniających i 3 poprawne.


 KOKON SZERSZENI
15 września 2023 – JOT udał się do usuwania kokonu szerszeni w miejscowości Pieruszyce, który znajdował się w budynku jednorodzinnym i zagrażał mieszkańcom. Strażacy zutylizowali gniazdo za pomocą sprzętu specjalistycznego.

UCZCZENIE PAMIĘCI 
 15 września 2023 – o godzinie 18.00 strażacy przy dźwiękach syreny alarmowej oddali hołd tragicznie zmarłym dwóm strażakom z OSP Żukowo woj. pomorskie, którzy jadąc do wypadku w godzinach nocnych ulegli wypadkowi.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI (*)

SZKOLENIE 

14 września 2023 – o godzinie 16:30 odbyło się szkolenie pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu pleszewskiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie na polecenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

OSP Czermin reprezentowali: druhna Natalia Grzegorek oraz druh Dominik Kubiak, którzy musieli przybyć  ze sztandarem w celu przygotowania jednostek OSP do uroczystości państwowych oraz kościelnych. Instruktorami byli: ogn. Mateusz Grabarek – członek kompanii reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz asp. sztab Józef Gmyrek – dowódca zmiany Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Pleszewie.

żródlo: www.kppsp -pleszew.pl


ZABEZPIECZENIE 

12 września 2023 –  strażacy zabezpieczali wycięcie drzewa przez firmę wykonującą naprawę nawierzchni drogi w miejscowości Wola Duchowna. Działanie spowodowane było wrośnięciem korzeni w nawierzchnię i tym samym zagrzało użytkownikom drogi.

POWIATOWY RAJD ROWEROWY MDP 

 2 września 2023 – odbył się XVII Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Pleszewskiego w miejscowości Kuchary, gmina Gołuchów. Dwanaście drużyn rywalizowało ze sobą w konkurencjach: pożarniczej, sprawnościowej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ze śpiewu Hymn Związku OSP RP.
Celem rajdu jest doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki, poznawanie historii powiatu, poznawanie zabytków, poznawanie i pogłębianie znajomości przyrody, pogłębianie wiedzy w dziedzinie pożarnictwa, integracja środowiska młodzieży z OSP.
Organizatorem rajdu był: Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, a współorganizatorami: Starosta Pleszewski, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, Powiatowa Komenda Policji w Pleszewie, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie, Wójt Gminy Gołuchów, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kucharach, Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Czerminie zajęła IV miejsce, a w konkurencji śpiewu Hymnu Związku ZOSP RP – I miejsce. Gratulujemy.
zdjęcia: pleszew.naszemiasto.pl

SZKOLENIE
 2 września 2023 – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie odbyło się szkolenie online zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z zakresu zarządzania podczas działań ratowniczych. Uczestnicy dowiedzieli się nowych rzeczy na temat skutecznego i bezpiecznego zarządzania powietrzem w czasie działań ratowniczych oraz przedstawiono nowe praktyki co do dysponowania, kontroli oraz zarządzania powietrzem w trakcie działań w strefach objętych pożarem. Z OSP Czermin w szkoleniu uczestniczył druh Damian Durski.

WYPADEK 

23 sierpnia 2023 o godzinie 18:12 JOT został zadysponowany do wypadku w miejscowości Czermin. Na miejscu zdarzenia okazało się, że w wypadku na quadzie zostały poszkodowane dwie osoby. W działaniach brały udział: OSP Czermin, JRG PSP Pleszew, zespół ratownictwa medycznego, policja.


 OBÓZ SZKOLENIOWY MDP

19 – 29 sierpnia 2023 –  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przebywała na 10 -cio dniowym obozie szkoleniowym w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „LIDO” w Antoninie, powiat ostrowski tuż nad jeziorem Szperek. Ośrodek mieści się na skraju Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy oraz obok terenu rezerwatu przyrodniczego „Wydymacz”.
Na młodych adeptów pożarnictwa czekało wiele atrakcji ale też nauka i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zostały zorganizowane szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej budynków, obsługi sprzętu gaśniczego oraz pogadanki o tematyce: bezpieczeństwa podczas przebywania nad kąpieliskiem wodnym, o Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej i jej działalności, niezbędnych elementach ubioru i zachowaniu członka MDP.
Ponadto młodzież miała zajęcia z nauki jazdy konnej z instruktorem, wycieczki rowerowe trasami rowerowymi Doliny Baryczy, zwiedzanie kaplicy i podziemia przy Kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej w Antoninie pod przewodnictwem pana Floriana Pikińskiego – kościelnego parafii, zwiedzanie rezerwatu przyrodniczego „Wydymacz” pod okiem przewodnika i zarazem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach pana Roberta Kaczmarka, zwiedzanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoninie na czele z Naczelnikiem Bartkiem Bladziak.
Nie zabrakło porannych zapraw na przebudzenie i rozwijanie sprawności fizycznej, nauki śpiewu Hymnu „Rycerze Floriana”, nauki dyscypliny oraz młodzież korzystała z kąpieliska w jeziorze Szperek.
Podczas obozu młodzieżą naprzemiennie opiekowali się i prowadzili zajęcia opiekunowie: Dominik Kubiak, Natalia Grzegorek, Natalia Serbiak, Marcin Wożniak. Nad całością czuwał Prezes OSP Czermin Zbigniew Serbiak oraz pani Wiesława Mucha – Kierownik Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego „LIDO” – dziękujmy za przepyszne posiłki, gościnność i zakwaterowanie, przepiękne krajobrazy i mini zoo.
Obóz szkoleniowy mógł zostać zorganizowany dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność MDP.

 WYCIECZKA DO POWIDZA 
17 – 19 sierpnia 2023 – zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” udał się na wycieczkę do Powidza w ramach podziękowania za zaangażowanie i pracę w zespole.
Młodzież pod okiem opiekuna mogła spędzić aktywnie czas nad jeziorem powidzkim, gdzie został zorganizowany rejs jachtem, rajd pieszy, ognisko oraz aktywny wypoczynek m.in gra w piłkę plażową, gry i zabawy sprawnościowe.
Wycieczka mogła zostać zorganizowana dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność MDP.

KOKON OS 

17 sierpnia 2023 –  o godzinie 18:00 Jednostka Operayjno – Techniczna udała się do miejscowości Czermin celem zutylizowania gniazd Os, które zagrażały mieszkańcom domu jednorodzinnego, ponieważ znajdowały się tuż nad oknami. Strażacy zutylizowali gniazdo za pomocą sprzętu specjalistycznego oraz użyli drabiny pożarniczej.


RAJD ROWEROWY 

15 sierpnia 2023 –  odbył się rajd rowerowy zorganizowany dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do miejscowości Żerków. Młodzi adepci wybrali się na odkryty basen. Na rowerach przejechali około 48 km, gdzie w promieniach słońca przy temperaturze blisko 35 °C aktywnie spędzili cały dzień. Do domu wrócili koło godziny 18:00 zmęczeni i pełni wrażeń.

 Rajd Rowerowy mógł być zorganizowany dzięki środkom finansowym z realizacji projektu p.n. „Wakacje 2023 z OSP Czermin” –  dotacja udzielona z budżetu Gminy Czermin na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

POSZUKIWANIE ZAGINIONEJ OSOBY 
14 sierpnia 2023 –  około godziny 16:51 OSP zostało zadysponowane do poszukiwania mężczyzny, który zaginął w lesie znajdującym się na terenie gminy Czermin. Na miejsce zadysponowano Ochotnicze Straże Pożarne z: Czermina, Broniszewic, Żegocina, Żbik, Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą z Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, policję oraz sekcję poszukiwawczo – ratowniczą OSP Mosina. Poszukiwania zakończyły się powodzeniem, mężczyzna odnalazł się cały i zdrowy.

DOŻYNKI WIEJSKIE 

13 sierpnia 2023 –  odbyły się Dożynki Wiejskie wsi Czermin. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie, gdzie pomodlono się za rolników oraz dziękowano za żniwa i zebrane plony. Następnie o godzinie 17:00 odbył się obrzęd dożynkowy na placu w czermińskim parku. Naszą OSP jako zaproszony gość reprezentowała Sekretarz Katarzyna Woźniak.


POSIEDZENIE ZARZĄDU 
7 sierpnia 2023 – o godzinie 19:00 odbyło się II posiedzenie Zarządu. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży, podjęto siedem uchwał dotyczących realizacji zadań m.in.: organizacji 20 – lecia zespołu sceniczno – woklanego „Ognista Drużyna”.
  W zebraniu ponadto uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej: Karol Sosnowski, Zdzisław Spychaj, Tobiasz Marciniak oraz kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek.

 UDROŻNIENIE DROGI 
5 sierpnia 2023 – o godzinie 07:14 strażacy zostali zadysponowani przez stanowisko kierowania Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie do kolizji drogowej dwóch pojazdów w miejscowości Grab na drodze wojewódzkiej nr 443.
Działania strażaków polegały na uporządkowaniu drogi po wypadku oraz na neutralizacji wyciekłych płynów eksploatacyjnych. Na miejsce został zadysponowany zastęp OSP Czermin oraz policja.

 KOKON SZERSZENI 

2 sierpnia 2023 – o godzinie 22:00 JOT udał się do usuwania kokonu szerszeni w miejscowości Czermin, który znajdował się na poddaszu budynku i zagrażał pracownikom przy remoncie komina.
Strażacy zutylizowali gniazdo za pomocą sprzętu specjalistycznego.

 PÓŁKOLONIE 

24 – 28 lipca 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w półkoloniach zorganizowanych przez Park Wodny „Planty” Sport Pleszew. Zostały zorganizowane zajęcia plastyczne,  turniej bowlingowy, zabawy integracyjne, gry terenowe, gry „limbo”, „chaos” i „krzesełka”,  można było poćwiczyć na ścieżce zdrowia w Plantach, przygotować własnoręcznie pizzę, zapoznać się z obiektem parku wodnego i bawić się w basenie.
Przygotowano wyjazdy do kina „Hel” w Pleszewie na seans filmowy oraz do Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, gdzie zorganizowano zabawy na placu zabaw, parku linowym oraz na plaży i w jeziorze gołuchowskim.
Półkolonie mogły zostać zorganizowane dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność MDP.

KOKON OS

29 lipca 2023 – strażacy udali się do miejscowości Czermin celem zutylizowania gniazd Os, które zagrażały mieszkańcom budynku mieszkalnego.

POGRZEB FRANCISZKA JEZIORAŃSKIEGO 

28 lipca 2023 – w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie odbyła się Msza Święta żałobna Ś.P. Franciszka Jeziorańskiego w którym uczestniczyła trzy – osobowa delegacja z OSP, w składzie: Katarzyna Woźniak, Prezes Zbigniew Serbiak oraz Ryszard Antoniewicz. Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Czerminie.

Długoletni członek straży, który do 2001 roku był Sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. W  latach 1998 – 2002 pełnił funkcję Wójta Gminy Czermin. Był również Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI (*)


POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY 

W dniach od 13 do 16 lipca 2023  młodzi strażacy z Gminy Czermin wyjechali do Niemiec do partnerskiej gminy, a dokładniej do miejscowości Briesen. Celem wyjazdu była realizacja projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. PNWM jest fundacją Rządów: Niemieckiej Republiki Federalnej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

W wymianie uczestniczyło razem 30 osób wraz z opiekunami, gdzie główną ideą spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży było poznanie tradycji i historii obu sąsiedzkich krajów, a przy tym dobra zabawa, wymiana doświadczeń ze wspólnym zapoznaniem i nauką języków.

 Zostały przeprowadzone zajęcia sportowe z pożarnictwa, ekologii i pierwszej pomocy  – wszystko w formie dobrej zabawy i edukacji. Były też gry zapoznawcze, zwiedzanie remizy strażackiej i wędrówka wzdłuż Ścieżki Przyrodniczej do Pomnika Jelonka zorganizowana przez pracowników Zakładu Leśnego, zwiedzanie muzeum regionalnego, wycieczka do muzeum strażackiego w Eisenhuttenstadt, ponadto młodzież mogła zobaczyć i zwiedzić park filmowy BabelsBerg w Poczdamie oraz Centrum Berlinia.


WYPADEK SAMOCHODOWY 

13 lipca 2023 – o godzinie 13:21 w miejscowości Żbiki w gminie Czermin doszło do wypadku samochodu osobowego na odcinku drogi Broniszewice – Żegocin. Kierujący pojazdem mężczyzna uderzył w przydrożne drzewo.


POLANICA ZDRÓJ 

8 – 9 lipca 2023 – zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” został zaproszony na występy muzyczne do Polanicy Zdrój. W pierwszym dniu o godzinie 15:00 odbył się koncert p.n. „Muzyczne Opowieści” w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego, do występu zaproszono również Krynickie Studio Baletowe im. Władysława Szlęka z Krynicy – Zdroju.

Organizatorem koncertu byli: Burmistrz Polanicy – Zdrój Mateusz Jellin, Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji, Uzdrowisko Kłodzkie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie.

Dziewczęta wykonały utwory p.n. ” Niestraszny nam ogień”, „Barcelona”, „Ale jazz”, „Ramię w ramię”, „Skrzydlate ręce”, „Dziewczęca straż” –  dla wszystkich zgromadzonych gości na występie.

Ponadto w tym samym czasie odbył się konkurs „Bitwa Regionów” Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu kłodzkiego, który był konkursem eliminacyjnym do etapu województwa dolnośląskiego – organizowanego przez Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa w całym kraju.

Następnego dnia w Kościele p.n. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy – Zdroju podczas Eucharystii wykonały uroczyste pieśni religijne pn. „Kto się w opiekę”, „Psalm”, „Pójdź do Jezusa”, „Jeden Chleb”, „Bądźże pozdrowiona”.

W wyjeździe uczestniczył zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie: Julia Malinowska, Julia Kubasik, Zofia Juszczak, Emilia Marszałek, kierownik zespołu Katarzyna Kaganek, Prezes OSP Czermin Zbigniew Serbiak.


ZABEZPIECZENIE REJONU 

8 lipca 2023 – o godzinie 14:41 Jednostka Operacyjno – Techniczna została oddelegowana do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie na zabezpieczenie rejonu, ponieważ Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza została zadysponowana do wyjazdów w związku z licznymi pożarami na terenie powiatu pleszewskiego.


WYCIECZKA NA MASYW ŚLĘŻY 

30 czerwca 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami udała się do miejscowości Sobótka (woj. dolnośląskie) na wycieczkę zorganizowaną przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym celem wyjazdu było zdobycie Góry Ślęży – 718 m n.p.m., która jest najwyższym szczytem Masywu Ślęży oraz zapoznanie się z turystyką i regionem górskim.

Najwyższy punkt Przedgórza Sudeckiego, który należy do Korony Gór Polski, Korony Sudetów i Korony Sudetów Polskich położony jest 30 km od miasta Wrocław.  Na samej górze znajduje się: Dom Turysty im. Romana Zamorskiego, Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 12- metrowy punkt widokowy na Sudety i Nizinę Śląską składający się z trzech kondygnacji, Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze Ślęża, Krzyż Misyjny.

Trasa pokonywana była w 6 godzin pod okiem certyfikowanego przewodnika sudeckiego pana Macieja Ulatowskiego, który przepięknie opowiadał historię Gór. Młodzież posiliła się obiadem w Domu Turysty „Pod Wieżycą” w Sobótce. Następnie wszyscy zwiedzili miejscowość Sobótka m.in. Rynek, Kościół św. Jakuba, zobaczyli odnowione kamienice, odwiedzili sklep Ślężański.

Wyjazd mógł być zorganizowany dzięki: środkom finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność MDP oraz realizacji projektu p.n. „Wakacje 2023 z OSP Czermin” –  dotacja udzielona z budżetu Gminy Czermin na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


POWALONE DRZEWO 

28 czerwca 2023 – zastęp OSP o godzinie 20:22 udał się do usunięcia przewróconego drzewa na linię energetyczną w miejscowości Czermin przy Szkole Podstawowej w Czerminie.


TURNIEJ TAŃCA W ŚDS

27 czerwca 2023 – o godzinie 9:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbył się XIII Turniej Tańca pn. „Cygańskie Spotkanie”. Dziewięć Ośrodków Wsparcia bawiło się i przygotowało tańce do muzyki romskiej.

Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie reprezentowała druhna Natalia Grzegorek – członek Zarządu.WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 

24 czerwca 2023 – odbyły się VII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu w grupach: „A”  – Męskie Drużyny Pożarnicze oraz „C”-  Kobiece Drużyny Pożarnicze.

 Organizatorem Zawodów był: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w Poznaniu, a współorganizatorem Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej z przeszkodami. Sędziowali druhowie z ochotniczych straży pożarnych oraz funkcjonariusze Państwowych Straży Pożarnych pod kierownictwem st. bryg w st. spocz. Jarosława Tomaszewskiego.

Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie i tym samym powiat pleszewski reprezentowała drużyna kobieca, która zajęła wysokie VII miejsce na 27 startujących drużyn w kategorii „C” z wynikiem końcowym 122,99 . Ćwiczenie bojowe ukończyła z wynikiem: 42,30 , a sztafetę pożarniczą z wynikiem: 70,69 – bez punktów karnych. Gratulujemy.

W zawodach wzięły udział: Joanna Malinowska, Zuzanna Malinowska, Klaudia Marchwiak, Martyna Marchwiak, Magdalena Aleksandrowicz, Patrycja Grzegorek, Natalia Grzegorek, Katarzyna Kaganek, Angela Makowiecka. Mechanik Krzysztof Kuźniacki. Druhny do zawodów przygotowali: Naczelnik Marcin Woźniak oraz Dominik Kubiak – członek Zarządu odpowiedzialny za sport pożarniczy.


ZABEZPIECZENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO 

21 czerwca 2023 – o godzinie 18:02 JOT został zadysponowany do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie na zabezpieczenie rejonu, ponieważ Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza została zadysponowana do wyjazdów w związku z przejściem gwałtownej burzy, silnych wiatrów i ulewnych deszczy w powiecie pleszewskim.
W trakcie zabezpieczenia strażacy zostali zadysponowani do:
– parku miejskiego w Pleszewie do odłamanego konaru drzewa,
– pomocy w otwarciu mieszkania w Pleszewie, powodem był brak kontaktu z mieszkańcem.OKTAWA BOŻEGO CIAŁA
W dniach od 8 do 16 czerwca 2023 – tradycyjnie jak co roku strażacy uczestniczyli w Procesji Bożego Ciała do czterech ołtarzy w Parafii Św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Został wystawiony poczet sztandarowy w składzie: Anna Cierniak, Natalia Serbiak, Zdzisław Spychaj oraz jednostka operacyjno – techniczna zabezpieczyła trasę przemarszu procesji w składzie: Krzysztof Kuźniacki, Karol Sosnowski, Filip Witczak.
 Przez cały okres trwania Oktawy niesiony był sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na zmianę ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurcewie – Baldachim.
17 czerwca 2023 – przypadała uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, po Mszy Świętej  odbyła się uroczysta procesja do Figury Serca Jezusowego. Strażacy w składzie: Paweł Janiszewski, Zbigniew Serbiak, Tobiasz Mrciniak kierowali ruchem drogowym na drodze powiatowej oraz uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: Katarzyna Woźniak, Natalia Serbiak, Zdzisław Spychaj.
Ksiądz Kapelan Maria Ostach zaprosił na poczęstunek na Plebanię wszystkich zaangażowanych w obsługę procesji  – niosących sztandary,
baldachim, feretrony oraz strażaków kierujących ruchem drogowym.

POŻAR

16 czerwca 2023 – o godzinie 14:02 jednostka operacyjno- techniczna została zadysponowana do pożaru w miejscowości Pieruchy. Na miejscu zdarzenia okazało się, że pali się warsztat samochodowy. Działania polegały na ugaszeniu pożaru i schłodzeniu butli z tlenem. Spaleniu uległy dwa pojazdy oraz hala. W pożarze udział brały OSP Czermin , Broniszewice oraz JRG PSP Pleszew.


FESTYN W PRZEDSZKOLU

15 czerwca 2023 – od godziny 16:00 rozpoczął się Festyn dla dzieci z przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie. Na biesiadę zostali zaproszeni strażacy, którzy pokazali dzieciom i ich rodzicom jak wyposażony jest samochód do działań ratowniczo – gaśniczych.


ŚLUB 

10 czerwca 2023 – o godzinie 15:00 w Kościele św Jakuba Apostoła w Czerminie związek małżeński zawarł nasz kolega druh Adrian Jaskólski z Weroniką Lubka. W ceremonii ślubnej udział wzięli członkowie jednostki operacyjno – technicznej w składzie: Krzysztof Kuźniacki, Dominik Kubiak, Filip Witczak, Adrian Makowiecki, Jonasz Cieślak, w weselu uczestniczyła delegacja: Natalia Serbiak, Natalia Grzegorek, Dominik Kubiak.
Druhowi Adrianowi i jego małżonce życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.


TURNIEJ WSI  GMINY CZERMIN 
4 czerwca 2023 – odbył się XI Turniej Wsi Gminy Czermin w miejscowości Żale, w którym udział brało 14 sołectw. Organizatorami byli: Gmina Czermin, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera”, Sołectwo Żale.
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie zmagania zabezpieczyła pod względem bezpieczeństwa: terenu oraz osób w nim uczestniczących.

FESTYN W SZKOLE 

1 czerwca 2023 – w Szkole Podstawowej w Czerminie odbył się Festyn z okazji „Dnia Dziecka” na boisku szkolnym.
Strażacy z tej okazji przygotowali scenkę z kontrolowanego pożaru, następnie przy użyciu narzędzi hydraulicznych zorganizowali konkurs kto przeniesie jajko z jednego pachołka na drugi, a na sam koniec nie zabrakło zabawy z wodą z działka wodnego znajdującego się na wyposażeniu samochodu ratowniczo- gaśniczego.

WIZYTA W PRZEDSZKOLU

30 maja 2023 – Naczelnik Marcin Woźniak został zaproszony do Szkoły Podstawowej w Czerminie aby przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla przedszkolaków. W zajęciach wzięło udział blisko 80 dzieci, które przyniosły na zajęcia swoje ulubione maskotki i na nich ćwiczyły resuscytację. Dzieci dowiedziały się, że najważniejszą funkcją życiową dla każdego człowieka są: oddech oraz praca serca. Uczyli się postępowania przy zatrzymaniu krążenia, utracie przytomności, omdleniu, zachłyśnieciu oraz zadławieniu. Dzieci dowiedziały się również w jaki sposób należy się ułożyć gdy boli kogoś brzuszek. Zajęcia odbyły się w bardzo miłej atmosferze, a dzieci były chętne do wykonywania czynności ratowniczych.


ZABEZPIECZENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO 

29 maja 2023 – JOT o godzinie 19.49 został zadysponowany do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zabezpieczenie rejonu, ponieważ w tym czasie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza brała udział w pożarze.VIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ 
27 maja 2023 – odbyła się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, w której uczestniczyli  strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rodzinami, 55 orkiestr, 9 zespołów artystycznych oraz 500 pocztów sztandarowych.
Uroczystości rozpoczęły się na Placu Biegańskiego z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, Kompanii Reprezentacyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, kompanii Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz kompanii strażaków z Ukrainy pod dowództwem Andrija Wołoszczyna – kierownika kursu Instytutu Edukacyjno – Naukowego Obrony Cywilnej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia.
O godzinie 10:00 odbył się koncert połączonych 55-ciu orkiestr z całej Polski pod kierunkiem kapelmistrza Mariana Chmielewskiego i 9-ciu zespołów artystycznych OSP pod kierunkiem Bolesława Kurka z Połczyna Zdroju.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin, aby prosić o błogosławieństwo dla misji „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Uczestniczących pielgrzymów i gości pozdrowił podprzeor Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze o. Rafał Wilk. Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Dariusz Zalewski a homilię wygłosił ks. biskup Romuald Kamiński.
Po zakończeniu Eucharystii przemowę wygłosił m.in Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie druh Waldemar Pawlak.
Należy nadmienić, iż  Pielgrzymka odbyła się w rocznicę urodzin Bolesława Chomicza – Prezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP w latach 1921 – 1926.
Gminę Czermin reprezentowały Ochotnicze Straże Pożarne:
OSP Czermin: prezes Zbigniew Serbiak, poczet sztandarowy w składzie: druhna Katarzyna Woźniak, druhna Natalia Serbiak, druh Dominik Kubiak oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie: Emilia Marszałek, Zofia Juszczak, Julia Kubasik, Julia Malinowska, kierownik zespołu Katarzyna Kaganek.
OSP Broniszewice: poczet sztandarowy w składzie: Piotr Filipiak, Maciej Filipiak, Marcin Filipiak oraz uczestniczył druh Ryszard Jeziorański.
OSP Wieczyn: poczet sztandarowy w składzie: Kamil Klemczak, Grzegorz Szymański, Grzegorz Tworowski.
Sztandar Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu pleszewskiego reprezentowali: Zdzisław Spychaj – OSP Czermin, Bolesław Półtorak – OSP Broniszewice, Mariusz Krysiński – OSP Wieczyn.
OSP Pieruszyce: druh Władysław Świątkiewicz.

USUWANIE GNIAZDA SZERSZENI 

24 maja 2023 – o godzinie 13:49 JOT został zadysponowany do miejscowości Pieruszyce do usunięcia gniazda szerszeni, które w domu jednorodzinnym kominem wleciały do kuchni. Działania polegały na sprawdzeniu kominów wentylacyjnych przy użyciu ubrania specjalnego oraz drabiny słupkowej. W działaniach udział brało czterech strażaków.POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA O RUCHU DROGOWYM 

9 maja 2023 – w Szkole Podstawowej w Broniszewicach odbyły się eliminacje powiatowe konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Brało w nim udział 40 uczestników z 6 gmin powiatu pleszewskiego. Konkurs podzielony był na trzy etapy: test teoretyczny, przejazd rowerem specjalnie wytyczoną trasą w miasteczku rowerowym oraz wykonanie zadania medycznego. Jednym z członków komisji oraz oceniającym zadanie z pierwszej pomocy był Naczelnik OSP w Czerminie Marcin Woźniak, który jest również instruktorem ratownictwa.


DZIEŃ ZIEMI 

4 maja 2023 – z okazji  „Dnia Ziemi” Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunem Dominikiem Kubiakiem postanowiła zrobić coś dobrego dla naszej planety. Młodzież zakasała rękawy i zabrała się do pracy, poświecili około 3 godzin na sprzątnie pobliskiego lasu, który znajduje się niedaleko strażnicy.


„DZIEŃ STRAŻAKA”

1 maja 2023 – odbył się uroczysty Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się od wciągnięcia Flagi Związku ZOSP RP na maszt przez poczet flagowy w składzie: druh Dominik Kubiak, druh Krzysztof Kuźniacki, druh Adrian Jaskólski po czym złożono na Obelisku upamiętniającym pracę czermińskich strażaków oraz w hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wartę – wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze przez delegację Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: druhnę Martynę Markiewicz, druhnę Natalię Kula oraz druha Kacpra Wygralaka.

O godzinie 17:30 Ks. Kapelan OSP Czermin Marian Ostach odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków z OSP Czermin i OSP Kurcew – w której uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: druh Zdzisław Spychaj, druh Karol Sosnowski, druh Tobiasz Marciniak oraz druhny i druhowie.


MANEWRY  „LAS”

26 kwietnia 2023 – zostały przeprowadzone ćwiczenia podczas których strażacy mogli odświeżyć i utrwalić wiedzę z zakresu taktyki oraz metod gaszenia pożarów lasu. Szkolenie rozpoczęło się od zbiórki na której zostały omówione manewry, po czym przydzielono zadania poszczególnym Ochotniczym Strażą Pożarnym.

Manewry zostały zorganizowane na terenie gminy Gizałki  w miejscowości Orlina Mała w Nadleśnictwie Grodziec przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Na zakończenie podsumowano manewry oraz zaproszono wszystkich uczestników na grochówkę.


KURS PODSTAWOWY 

22 kwietnia 2023 – odbył się egzamin praktyczny dla strażaków – ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego w Grodzisku – Nadleśnictwie Taczanów, którzy zdali pozytywnie kurs podstawowy zorganizowany zgodnie z programem.
Z Naszej OSP szkolenie zakończyli druhowie Paweł Janiszewski oraz Filip Witczak i tym samym uzyskali uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Gratulujemy.

15- LECIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

19 kwietnia 2023 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie świętował Jubileusz 15 – lecia. W uroczystości uczestniczył Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Zbigniew Serbiak, który złożył życzenia i przekazał prezent „Misia Strażaka”, na ręce pani Kierownik Pauliny Biegańskiej. Dziękował również za owocną współpracę, pomoc w zorganizowaniu wielu strażackich uroczystości, bo pracownicy nigdy nie odmawiają pomocy.

Placówka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami powstała w kwietniu 2008 roku w dworku z końca XIX wieku. Decyzję o budowie Środowiskowego Domu Samopomocy podjął ówczesny Wójt Gminy Czermin Florian Czajczyk, inwestycję do końca doprowadził jego następca pan Sławomir Spychaj. Obecnie do jednostki dziennego pobytu uczęszcza 25 osób przewlekle chorych, z niepełnosprawnością intelektualną czy wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które wymagają wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego.


POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

15 kwietnia 2023 – w Szkole Podstawowej nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Zmagania podzielone były na etapy: pisemny, w którym pięć osób awansowało z każdej kategorii wiekowej do etapu ustnego – z którego wyłoniono laureatów.
Organizatorem turnieju był: Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, a współorganizatorami: Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pleszewie oraz Oddział Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pleszewie.

 Zawodników oceniało Jury: bryg. Waldemar Barański – zastępca Komendanta Powiatowego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Waldemar Melerowicz – wiceprezes Zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, Dorota Gorzaniak – sekretarz oddziału powiatowego ZOSP RP w Pleszewie,  Jacek Dobrzyński – przewodniczący komisji ds. młodzieży, Iwona Hyżyk – członek komisji ds. młodzieży.

Z Naszej OSP uczestniczyli:
Grupa II – szkoły podstawowe klasy V- VIII: dh Zofia Juszczak zajmując IV miejsce oraz straż reprezentował dh Mateusz Buczma.
Grupa III – szkoły ponadpodstawowe: dh Jonasz Cieślak zajmując III miejsce oraz OSP reprezentował dh Nikodem Kula.
Opiekunem grupy podczas turnieju był dh Dominik Kubiak. Młodzież do eliminacji przygotowała dh Natalia Grzegorek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy.

WYPADEK DROGOWY 

13 kwietnia 2023 – kilka minut po godzinie 22:00 zostaliśmy wezwani do kolizji drogowej do której doszło na drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab. W zderzeniu brały udział dwa samochody osobowe, z czego sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia własnym pojazdem. Na miejsce wypadku zostały zadysponowane zastępy straży pożarnej z JRG PSP Pleszew, OSP Czermin, OSP Gizałki, Zespół Ratownictwa Medycznego z Pleszewa oraz Policja. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przy pomocy wyciągarki pomogli wyciągnąć samochód z przydrożnego rowu. Działania trwały jedną godzinę.
Fotografia: OSP KSRG Gizałki

WYPADEK DROGOWY 

12 kwietnia 2023 – około godziny 16:20 w miejscowości Grab na drodze wojewódzkiej nr 443 doszło do wypadku komunikacyjnego – dwóch samochodów osobowych. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy: JRG PSP Pleszew, OSP: Czermin, Gizałki, Grab, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Dwie osoby zostały poszkodowane z czego jedna po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do pleszewskiego szpitala. W 5-cio godzinnej akcji udział brało 6 strażaków.


Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz bliskim z powodu tragicznej śmierci Ś.P. Kordiana Walczaka byłego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie składa w imieniu wszystkich druhów i druhen Prezes OSP Zbigniew Serbiak.

„… nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”


WYPADEK 

5 kwietnia 2023 – około godziny 21:00 jednostka operacyjno – techniczna została wezwana do wypadku na drodze gminnej Skrzypnia – Mamoty, w którym kierujący motocyklem uderzył w przydrożne drzewo i mimo podjętych działań reanimacyjnych zmarł.
Działania polegały na pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zabezpieczeniu terenu wypadku oraz oświetleniu miejsca zdarzenia na czas pracy policji.
W działaniach brali udział: OSP Czermin, JRG PSP Pleszew,  ZRM PCM Pleszew, Policja.

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI CZERMINA

31 marca 2023 roku – po Mszy Świętej o godzinie 18:30 w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie odbyła się w strugach deszczu droga krzyżowa w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. W liturgii oprócz parafian udział brali strażacy z OSP Kurcew i OSP Czermin. Naszą straż reprezentowali druhowie: Krzysztof Kuźniacki, Karol Sosnowski, Dominik Kubiak, Adrian Makowiecki – zabezpieczając procesję.


POSIEDZENIE ZARZĄDU 
26 marca 2023 – o godzinie 19:00 odbyło się I posiedzenie Zarządu. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży, podjęto siedem uchwał dotyczących realizacji zadań m.in.: organizacji „Dnia Strażaka” oraz udziału w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
  W zebraniu ponadto uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski i Zdzisław Spychaj oraz kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek.

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
24 marca 2023 – w sali wiejskiej w Strzydzewie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie. Eliminacje były rozłożone na dwa etapy pisemny i ustny.
Naszą jednostkę reprezentowało 12 osób, w tym: 4 osoby w grupie szkół ponadpodstawowych oraz 8 osób w grupie klas V – VIII szkół podstawowych.
Młodzież zajęła następujące miejsca w swoich kategoriach wiekowych:
Grupa II – szkoły podstawowe klasy V – VIII
I miejsce – Mateusz Buczma,
III miejsce – Zofia Juszczak.
Grupa III – szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Filip Witczak,
II miejsce – Nikodem Kula,
III miejsce – Jonasz Cieślak.


ODPUST ŚW. JÓZEFA 

19 marca 2023 –  o godzinie 12:15 została odprawiona uroczysta Suma Odpustowa przez Księdza Kanonika Alojzego Mendlikowskiego – Proboszcza Parafii św. Kazimierza w Kotlinie z okazji uczczenia św. Józefa – patrona Kościoła, naszej Diecezji i Parafii.

W Eucharystii uczestniczył poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie, w składzie: Zdzisław Spychaj, Dominik Kubiak, Tobiasz Marciniak.


WIZYTA W SZKOLE 

10 marca 2023 – strażacy z naszej jednostki udali się do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Czerminie. Podczas spotkania przypomnieli młodzieży jak udzielać pierwszej pomocy, jak dbać o własne bezpieczeństwo w trakcie zdarzenia i jak najskuteczniej przekazać informację dzwoniąc na numer alarmowy 112. Dodatkowo, młodzież została poinformowana o możliwości zapisania się do Młodzieżowej Dryżyny Pożarniczej.


DZIEŃ KOBIET 

8 marca 2023 – w ramach podziękowania za wkład i zaangażowanie druhen w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, został zorganizowany „Dzień Kobiet”. Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji kobiet z OSP, które odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach.

Następnie o godzinie 19:00 na Salce Katechetycznej Prezes OSP Zbigniew Serbiak złożył życzenia w imieniu wszystkich druhów, odśpiewano tradycyjnie „Sto Lat”, wzniesiono toast lampką szampana. Nie zabrakło prezentów … każda z Pań została obdarowana kwiatem i prezentem, na obficie zastawionym stole czekało ciasto, tort oraz pizza.


ĆWICZENIA 

3 marca 2023 – zostało zorganizowane szkolenie wraz z ćwiczeniami  z gaszenia pożarów wewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie i zarazem w Gminnym Centrum Kultury, który zostanie wyburzony, a na dotychczasowym miejscu powstanie nowy obiekt.

Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Omówione zostały zagadnienia z zakresu: prądów gaśniczych i ich zastosowania, pracy z kamerą termowizyjną oraz praca w aparatach ochrony dróg oddechowych, pożar wewnętrzny – jakie stwarza zagrożenie dla strażaka oraz rozwijanie się pożaru, profilaktyka nowotworowa w straży pożarnej.

WYCIECZKI 

16 lutego 2023 oraz 25 lutego 2023  – członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej wybrali się na dwie wycieczki do Kina Helios w Kaliszu na film pn. „Kot w Butach” oraz do Jarocińskiego Centrum Rozrywki do kręgielni.


ZIMOWY RAJD PIESZY 

12 lutego 2023 – został zorganizowany Zimowy Rajd Pieszy. 19 osób przeszło 8 km… idąc do miejscowości Psienie-Ostrów, następnie nad zalew do Broniszewic, a na sam koniec na placu sportowym OSP zostało przygotowane ognisko i kiełbaski, a młodzież na Świetlicy grała w gry planszowe i słuchała muzyki.


 DZIEŃ GOSPODARCZY W OSP 

11 lutego 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z członkami Jednostki Operacyjno – Technicznej posprzątała remizę strażacką, samochody ratowniczo – gaśnicze oraz teren wokół budynku.

POŻAR SAMOCHODU OSOBOWEGO 

6 lutego 2023 – około godziny 14:02 jednostka operacyjno – techniczna została wezwana do pożaru samochodu osobowego w miejscowości Mamoty przy stawach hodowlanych. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Czermin oraz JRG Pleszew samochód objęty był już całkowicie pożarem. Najprawdopodobniej do pożaru doszło w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w komorze silnika. Działania trwały 45 minut.


WALNE ZEBRANIE 
5 lutego 2023 – podsumowaliśmy miniony 2022 rok na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w sali Ośrodka Kultury w Czerminie.
Sprawozdania z działalności straży przedstawili członkowie Zarządu: Prezes Zbigniew Serbiak, Wiceprezes – Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Natalia Serbiak, Sekretarz Katarzyna Woźniak, Opiekun MDP Natalia Grzegorek, Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski.
Wręczono odznaczenie „Strażak Wzorowy” druhowi Tobiaszowi Marciniakowi za wzorowe pełnienie obowiązków, ponadto w roku 2022 w działaniach ratowniczo – gaśniczych brał udział najwięcej razy.
Dziękujemy za miłe słowa, podsumowania działalności ochotniczych straży w gminie oraz powiecie przez zaproszonych gości: Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Waldemara Barańskiego, Wójta Gminy Czermin i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomira Spychaja oraz Marię Rogowicz – Łukomska Przewodniczącą Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Czermin.

XXI BAL STRAŻACKI 

4 lutego 2023 – w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się XXI Bal Strażacki zorganizowany przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Każdy gość został powitany przez zastępcę Naczelnika Krystiana Kaganka, który wręczył każdej parze szampana, a kobiety obdarował  kwiatem „Różą”. Przeprowadzono loterię fantową, gdzie główną nagrodą był rower oraz zorganizowano konkursy strażackie. O odpowiednią atmosferę zadbał Zespół „PROTUS” pod kierunkiem Gerarda Studzińskiego.

Imprezę wsparli sponsorzy: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu, Wójt Gminy Czermin, Sklep Artykułów Różnych Mariusz Reśliński, ks. kapelan Marian Ostach, Firma „Styl” Hanna Kłoskowska z Poznania, Restauracja „PERYFERIA” Nowa Wieś, Zakład Mechaniki Pojazdowej Waldemara Sobczaka z Pleszewa, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, Market „Lewiatan” z Czermina, Apteka „Panaceum” Doroty Kołaskiej z Czermina, Firma „Wimar Ozdowscy” Pieruchy, Szkółka Ogrodnicza Krzysztofa Sanockiego z Woli Duchownej, Skład Węglowy Romany i Szymona Półtoraków z Czermina, Pracownia Reklamy ABART Pleszew ul. Targowa, Zakład Poligraficzny Pleszew ul. Kowalska, Gospodarstwo Produkcji Grzybów Doroty i Henryka Kaczmarków, Gospodarstwo Rolne Anny i Wincentego Balcerów z Czermina, Sklep Odzieżowy Lecha Górskiego z Czermina, Zakład Fryzjerski Honoraty Jaskólskiej, Pani Magdalena Pera, Gospodarstwo Rolne Anny i Grzegorza Danilkiewiczów, Gospodarstwo Ogrodnicze Pana Mirosława Roszaka oraz  Strażacy z OSP Czermin i ich rodzice, szczególnie podziękowania za pomoc dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – dziękujemy za nagrody, przygotowanie i wystrój sali, pomoc w kuchni, wypieki ciast. Pani Kierownik Ośrodka Kultury w Czerminie Renacie Półtorak dziękujemy za pomoc w udekorowaniu sali.GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSP
4 lutego 2023 – odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin w sali sportowej Zespołu Szkół w Broniszewicach o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna we Wieczynie, a organizatorem Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów był Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Mariusz Krysiński.
Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych:
kadet (do 14 roku życia), junior (od 15 do 25 lat),
senior (od 26 do 50 lat),
oraz senior starszy (powyżej 51 lat).
Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie reprezentowali: Filip Witczak, Emilia Marszałek, Zofia Juszczak, Dominik Kubiak.


LODOWISKO

30 stycznia 2023 – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wyjechała na Lodowisko do Centrum Sportowego w Jarocinie. Opiekunem grupy był druh Dominik Kubiak. Wycieczka została zorganizowana przez Świetlicę Środowiskową w Pieruszycach. W drodze powrotnej młodzież udała się do McDonalda.


 POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP 

19 stycznia 2023 – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie aby podsumować miniony 2022 rok. Zostały przedstawione sprawozdania przez: Prezesa Zarządu, Skarbnika, Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Młodzieży, Komisji Historycznej oraz Zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w składzie Emilia Marszałek, Aleksandra Grzesiak, Zofia Juszczak zaśpiewał przepięknie kolędy i pastorałki pod przewodnictwem Kierownik Katarzyny Kaganek. Następnie Ks. Kapelan strażaków powiatu pleszewskiego Tadeusz Pietrzak zmówił modlitwę, poświecił opłatki po czym wszyscy uczestniczy spotkania złożyli sobie życzenia noworoczne.


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
8 stycznia 2023 – podczas Mszy Świętej w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie zostało odczytane I i II czytanie przez druhny Emilię Marszałek oraz Julię Kubasik, odśpiewano Psalm Responsoryjny oraz „Alleluja” w wykonaniu druhny Katarzyny Kaganek. Następnie po Eucharystii Koncert Kolęd i Pastorałek wykonał zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Młodzież została nagrodzona gromkimi brawami. Dziękujemy Księdzu Kapelanowi Marianowi Ostachowi za możliwość wystąpienia przed parafianami uczestniczącymi we Mszy Świętej i ciepłe słowa…
Młodzież do koncertu została przygotowana przez Kierownik Zespołu Sceniczno- Wokalnego druhnę Katarzynę Kaganek oraz opiekuna MDP druhnę Natalię Grzegorek.

 WYPADEK DROGOWY 
4 stycznia 2023 – około godziny 17:30 na drodze powiatowej w miejscowości Czermin przydrożne drzewo przewróciło się na drogę oraz na jadący w tym momencie samochód osobowy. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i uporządkowaniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym. W zdarzeniu brał udział: zastęp OSP Czermin oraz policja.