2018Więcej informacji w zakładce Przekaż 1% podatku


ZARZĄD

5 stycznia 2018 – odbyło się IV posiedzenie Zarządu zaległe za rok 2017, które rozpoczęło się o godzinie 19:20. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 5 uchwał, omówiono sprawy bieżące straży, organizację XVIII Balu Strażackiego i Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz przyjęto rezygnację z funkcji Skarbnika druhny Anny Cierniak.  W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna, kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” oraz opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.