2017

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

18 czerwca – – został zorganizowany Gminny Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych na boisku sportowym w Czerminie. Organizatorem był: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RR w Czerminie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czerminie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju był Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Andrzej Nowaczyk, sędzią głównym był pan Maciej Janik. Udział w rozgrywkach wzięły drużyn z OSP: Czermin, Broniszewice, Grab, Wieczyn, Strzydzew oraz Żegocin. Nasza drużyna zajęła II miejsce, za udział w rozgrywkach otrzymała dyplom oraz piłkę.


ŚLUB

17 czerwca – ślubowała członkini Naszej straży druhna Izabela Ratajczak z Szymonem Szwedek. Związek małżeński został zawarty o godzinie 15:00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Czerminie. W uroczystości weselnej uczestniczyła delegacja: członek Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski, druh Adrian Jaskólski, druh Szymon Maćkowiak.

Druhnie Izabeli i jej małżonkowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

4 czerwca – o godzinie 14.00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze na boisku sportowym w Strzydzewie. W zawodach wzięły udział w grupie „C” kobiet – 3 drużyny, w grupie „A” mężczyzn – 9 drużyn. Komisję Sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie, a sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Dariusz Juszczak – z Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: ćwiczenia z musztry, sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe.

Naszą OSP reprezentowały dwie drużyny, które zajęły następujące miejsca:

grupa „C” – kobiety zajęły II miejsce z czasem 129,49

grupa „A” mężczyźni zajęli II miejsce  z czasem 96,98

Obydwie drużyny będą uczestniczyć w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Pleszewie, ponieważ będą bronić I miejsc w Powiecie Pleszewskim.

Drużyna kobieca podczas ćwiczenia bojowego

Drużyna męska podczas wręczania nagród przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomira Spychaja


MANEWRY

 3 czerwca – odbyły się na ternie gminy Gizałki warsztaty szkoleniowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu pleszewskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Organizatorem warsztatów byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, Oddział Gminny Związku OSP RP w Gizałkach, Urząd Gminy Gizałki. W szkoleniu udział wzięło 7 jednostek OSP: Broniszewice, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Kowalew, Pleszew, Wierzchy – Leszczyca. Strażacy musieli wykonać zadania: usunąć pochylone drzewo, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowadzić działania gaśnicze w pomieszczeniach zamkniętych i na otwartej przestrzeni. Z naszej OSP udział wzięła sześcio osobowa ekipa w składzie: Patryk Hadrzyński, Damian Durski, Karol Sosnowski, Łukasz Góralczyk, Szymon Maćkowiak, Adrian Jaskólski.


WYPADEK DROGOWY

29 maja – o godzinie 00:30 nastąpił wyjazd do wypadku samochodowego w miejscowości Grab – Robaków, gmina Czermin.  Bus na zakręcie wypadł z drogi i wjechał w dukt leśny, ponieważ nie dostosował prędkości. Działania polegały na oświetleniu terenu i wyciągnięciu za pomocą wyciągarki samochodu.


WIELKOPOLSKI RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

20 maja – odbył się XVIII Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na trasie Wrąbczynek – Pyzdry w powiecie wrzesińskim. Trasa Rajdu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej liczyła około 12 km, a rozpoczęła się przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wrąbczynku. Organizatorami rajdu byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Oddział Powiatowy Związku OSP RP we Wrześni,Oddział Gminny Związku OSP RP w Kołaczkowie, Oddział Miejsko – Gminny ZOSP RP w Pyzdrach, Urząd Miasta i Gminy Pyzdry, Urząd Gminy Kołączkowo, Stowarzyszenie Mieszkańców Kołaczkowa Reymont. Współorganizatorami byli: Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Pyzdrach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie, Ochotnicza Straż Pożarna Białe Piątkowo. Młodzież na trasie rajdu musiała wykonać 11 zadań: Konkurencja wiedzy o książce Reymonta „Chłopi”, strzelanie z wiatrówki, test krajoznawczy, zadanie medyczne, konkurencja przyrodnicza, zadanie wiązania węzłów, tor przeszkód, rozwinięcie bojowe, konkurencja sportowa, konkurencja wiedzy o terenie gminy Pyzdr.

Na 27 sekcji MDP z 16 powiatów Wielkopolski, po wykonaniu wszystkich konkurencji i wstawieniu się na mecie Rajdu na Przystani Wioślarskiej nad Rzeką Wartą Nasz zespół zajął 11 miejsce. Drużyna MDP otrzymała  za udział nagrodę w postaci piłki nożnej, bidony oraz dyplom.

Skład drużyny: Magdalena Jędraszak, Tobiasz Marciniak, Natalia Łach, Aleksandra Wojtczak, Sandra Sobczak, Magdalena Aleksandrowicz, Klaudia Marchwiak, Jędrzej Pasek, Mateusz Lange. Opiekun Barbara Ratajczyk.


KOLIZJA DROGOWA
17 maja – o godzinie 18:41 zastęp strażaków został zadysponowany do kolizji drogowej na drodze powiatowej Pleszew – Czermin, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Do akcji zostały zadysponowane zastępy JRG Pleszew, zespól ratownictwa medycznego oraz policja. Akcja trwała 4 godziny, w której udział wzięło 5 strażaków.

GNIAZDO SZERSZENI
16 maja – o godzinie 18:04 strażacy z Jednostki Operacyjno – Technicznej zostali zadysponowani do gniazda szerszeni w miejscowości Strzydzew. Gniazdo znajdowało się w drzewie przy budynku mieszkalnym. Działania polegały na usunięciu gniazda oraz powiadomieniu właścicieli posesji o ścięciu drzewa, ponieważ zagrażało bezpieczeństwu. Akcja trwała 1 godzinę, w której udział po raz pierwszy brał lekki samochód operacyjno – techniczny.


WIELKOPOLSKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
6 maja – odbył się Wielkopolski Dzień Strażaka w Krotoszynie. Organizatorami byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krotoszynie, Burmistrz Krotoszyna.  Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła, którą odprawił Biskup Edward Janiak. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo – gaśniczych przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego  im. generała Stanisława Taczaka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z których to budżetu w 70% pochodziły środki finansowe na zakup samochodów.  W tym OSP Czermin przekazano lekki samochód ratowniczo – gaśniczy, który wcześniej został przekazany i włączony do pododdziału w Naszej OSP.  Kluczyki do samochodu odebrał druh Szymon Maćkowiak, w uroczystości również uczestniczyli: Adrian Jaskólski, Patryk Hadrzyński oraz Naczelnik Marcin Woźniak.
źródło: www.zosprpwlkp.pl
Przekazanych i poświęconych zostało 20 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz 21 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

ŚWIĘTO FLORIANA 

29 kwietnia –został zorganizowany „Dzień Strażaka” połączony z przekazaniem lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4×2. Z tej okazji została wciągnięta na maszt Flaga Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez poczet flagowy w składzie: druh Norbert Kaganek, druh Patryk Hadrzyński, druh Szymon Maćkowiak oraz została  złożona wiązanka kwiatów i zapalone znicze na Obelisku upamiętniający pracę czermińskich strażaków przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w składzie: Klaudia Marchwiak, Patrycja Grzegorek, Joanna Malinowska. Uroczyście złożono ślubowanie na sztandar przez dwanaście nowo przyjętych druhen i druhów w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Następnie druhny i druhowie oraz zaproszeni goście przemaszerowali do Kościoła św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Podczas Eucharystii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz członkowie czynni uczestniczyli w procesji z darami oraz wystawiono poczet sztandarowy w składzie: Ryszard Antoniewicz, Dariusz Kantorski, Eugeniusz Durski. W intencji strażaków Mszę Św. odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach. Cześć oficjalna odbyła się przy Sali Wiejskiej w Skrzypni, gdzie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie Zbigniew Serbiak złożył strażakom życzenia oraz wygłosił krótką prelekcję. Następnie Ks. Kapelan Marian Ostach poświęcił samochód ratowniczo -gaśniczy. Kluczyki oraz dowód rejestracyjny do samochodu ratowniczo – gaśniczego wręczył na ręce Zastępcy Naczelnika Krystiana Kaganka – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wraz z Sławomirem Spychajem Wójtem Gminy Czermin i zarazem Prezesem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie.

Ponadto przyznano odznaczenia strażackie:

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

-Ks. Kapelan Marian Ostach

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

– Eugeniusz Durski, Mateusz Dajczak

Odznaka „Strażak Wzorowy”

-Agata Kaczmarek, Patryk Hadrzyński, Karol Sosnowski, Adrian Jaskólski, Krzysztof Kuźniacki

Odznaka „Za Wysługę Lat” X

– Izabela Ratajczak

Odznaka „Za Wysługę Lat” XV

– Katarzyna Woźniak, Natalia Serbiak, Krystian Kaganek, Norbert Kaganek, Mateusz Dajczak, Ks. Kapelan Marian Ostach

Odznaka Brązowa MDP

-Karolina Pawlak, Natalia Grzegorek, Klaudia Marchwiak, Zuzanna Malinowska, Joanna Malinowska, Wiktoria Pietrowska, Nicole Bestwina, Patrycja Grzegorek, Magdalena Aleksandrowicz, Maria Wasiewicz

Odznaka Srebrna MDP

– Magdalena Jędraszak
Odznaka Złota MDP
– Wiktoria Orzechowska, Brajan Sobczak, Natalia Sowińska, Weronika Malinowska, Tobiasz Marciniak, Marcin Ratajski, Kacper Półtorak, Patryk Markiewicz, Dominik Kubiak, Karol Maliński
Wręczono legitymacje strażackie dla nowo przyjętych druhen i druhów w skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
– Marta Jędraszak, Natalia Łach, Kinga Kowalska, Julia Malinowska, Martyna Marchwiak, Sandra Balcer, Dawid Półtorak, Maksymilian Kula, Nikodem Kula, Mateusz Lange, Jędrzej Pasek, Martyna Markiewicz.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu Pleszewskiego Mirosław Kuberka, Wójt Gminy Czermin i  zarazem Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj, Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg Robert Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie Jan Woldański, Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie Hieronim Rybczyński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Stanisław Jankowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Czerminie Krzysztof Orszulak, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Czermin, Radni Gminy Czermin, Sołtysi Wsi: Skrzypnia, Żale.


POŻAR KOTŁOWNI 

27 kwietnia – o godzinie 2:50 strażacy z JOT-u wyjechali do pożaru kotłowni w miejscowości Grab. Zanim strażacy dojechali na miejsce zdarzenia, mieszkańcy częściowo ugasili pożar. Działania strażaków polegały na: dogaszeniu pożaru, zabezpieczeniu przed dalszym powstaniem pożaru oraz sprawdzenie detektorem gazowym nieszczelności instalacji.


 MANEWRY „LAS -2017”
26 kwietnia –  odbyły się ćwiczenia przygotowane przez pleszewską Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Nadleśnictwem Taczanów. Podczas manewrów strażacy sprawdzali swoje umiejętności w walce z jednym z najniebezpieczniejszych pożarów – pożarem lasu. Strażacy musieli odnaleźć i opanować „ogień”, przygotować sobie miejsca czerpania wody, a przede wszystkim współpracować ze sobą i pozostałymi uczestnikami ćwiczeń – służbami leśnymi i policją. W ćwiczeniach udział brało piętnaście zastępów gaśniczych i ponad dziewięćdziesięciu strażaków z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej,  wśród nich m. in. Nasi druhowie w składzie: Patryk Hadżyński, Adrian Jaskółki, Damian Durski, Karol Sosnowski, Szymon Maćkowiak i Maciej Dajczak.
Fot. KP PSP PLESZEW

Fot. KP PSP PLESZEW


 ZARZĄD

2 kwietnia – odbyło się I posiedzenie Zarządu, które rozpoczęło się o godzinie 19:15. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 8 uchwał oraz omówiono sprawy bieżące  m.in organizację „Dnia Strażaka” połączony z przekazaniem samochodu ratowniczo – gaśniczego, powołanie nowego Opiekuna MDP druhny Barbary Ratajczyk oraz powołania nowego składu JOT-u, który będzie liczył 16 osób oraz 7 strażaków będzie posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów ratowniczo – gaśniczych.  W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna oraz Kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”.


POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

2 kwietnia – na sali Sportowej  Spółki „SPORT” Pleszew został zorganizowany Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, a gospodarzem Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Pleszewie przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie. Komisję sędziowską oraz przeprowadzenie zawodów zabezpieczył UKS  „ŻAKI „ w Taczanowie. Sędzią Głównym był pan Marek Biernat. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach wiekowych: kadet, junior, senior oraz senior starszy. Naszą OSP reprezentował druh Maciej Dajczak zdobywając II miejsce w kategorii „Senior”. W klasyfikacji drużynowej reprezentanci gminy Czermin zajęli I miejsce.


POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

1 kwietnia – w Zespole Szkół w Czerminie odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie przy współorganizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie oraz Zespołu Szkół w Czerminie.  Powiatowy Turniej OTWP został otwarty przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie Zbigniewa Serbiaka oraz Wójta Gminy Czermin i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomira Spychaja. Przewodniczącym jury był bryg. mgr inż. Robert Kaczmarek – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. W skład Komisji wchodzili: asp.sztab. Piotr Jaroszewski – przewodniczący komisji ds. młodzieży działającej przy Zarządzie Powiatowym ZOSP RP w Pleszewie, druh Marek Szulc, druh Jacek Dobrzyński, druhna Anna Cierniak, druhna Natalia Serbiak.

Naszą OSP reprezentowały 4 osoby. W I kategorii ( szkoła podstawowa) Natalia Łach i Aleksandra Wojtczak oraz w III kategorii (szkół ponadgimnazjalnych) Dominik Kubiak i Magdalena Jędraszak, która w swojej kategorii zajęła III miejsce. Gratulujemy.

Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 32 pytań, pięć osób z najwyższą punktacją w części pisemnej, przechodziło do etapu ustnego, gdzie musiało odpowiedzieć na pięć pytań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


NIEPRZEJEZDNA DROGA

29 marca – o godzinie 14:51 strażacy z Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP zostali powiadomieni o nieprzejezdnej drodze powiatowej na odcinku  Czermin – Marszew. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że na wysokości miejscowości Skrzypnia, duże konary drzew i gałęzi blokują prawidłowy przejazd drogą. Powodem pojawienia się zdarzenia, był bardzo silny i porywisty wiatr z gwałtownymi opadami deszczu który spowodował  przesunięcie z pobocza  składowanego drewna przez służbę drogową dokonującą wcześniej odkrzaczania przydrożnego rowu. Akcja trwała 45 minut, udział brało 5 strażaków.


„LABAFEST”

18 marca – o godzinie 19:00 w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbył się II Gminny Kabareton „LABAFEST”. Podczas sobotniego wieczoru wystąpili utalentowani mieszkańcy Czermina,Wieczyna, Strzydzewa, Grabiu, członkowie „Klubu Seniora” z Czermina oraz  Nasz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, który zaprezentował piosenkę pt.” Pożar na tamce” Jarema Stępowskiego. Za udział dziewczęta otrzymały statuetkę. OSP Czermin reprezentowały druhny: Katarzyna Kuźniacka, Izabela Ratajczak, Sandra Sobczak, Agnieszka Ratajczak, Natalia Półtorak.


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

11 marca – o godzinie 10:00 odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Szkole Podstawowej w Żegocinie. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie przy współorganizacji Urzędu Gminy Czermin oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie. Przewodniczącym jury był bryg. mgr inż. Robert Kaczmarek – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Odpowiedzialny za przebieg turnieju był druh Stanisław Jankowski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie.

Naszą OSP reprezentowały dwie osoby w kategorii I ( szkół podstawowych) dwie osoby w kategorii II (szkoły gimnazjalne) oraz trzy osoby w kategorii III (szkoły ponadgimnazjalne) zajmując poszczególne miejsca:

I kategoria ( szkoła podstawowa)

II miejsce – Aleksandra Wojtczak

III miejsce – Natalia Łach

III kategoria ( szkoły ponadgimnazjalne)

II miejsce – Magdalena Jędraszak

III miejsce – Dominik Kubiak

VI miejsce – Marcin Ratajski

Ponadto w eliminacjach wzięli udział w II kategorii ( szkół gimnazjalnych) Jeremiasz Łagodzki oraz Magdalena Przestacka.

Turniej był podzielony na dwie części. W pierwszej wszyscy uczestnicy musieli rozwiązać test, następnie z każdej kategorii pięć osób z najwyższą punktacją w części pisemnej, przechodziło do etapu ustnego, gdzie musiało odpowiedzieć na pięć pytań.


POSIEDZENIE KOMISJI

10 marca –  w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbyła się Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Czermin. Na spotkanie komisji zaproszeni zostali Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czermin oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. Jacek Jarus. Podczas komisji omówiono stan bezpieczeństwa, współpracę między Samorządem, OSP oraz PSP, a także przedstawione zostały statystyki związane z zagrożeniami na terenie Gminy Czermin. Z naszej OSP w zastępstwie Prezesa udział wzięła Skarbnik Anna Cierniak. Na zakończenie podziękowano za współpracę  Komendantowi  Powiatowemu PSP w Pleszewie st. bryg. Jackowi Jarusowi, który odchodzi na emeryturę. W imieniu Samorządu Gminy Czermin oraz Ochotniczych Straży Pożarnych podziękowania złożyli Przewodnicząca Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Czermin Maria Rogowicz-Łukomska oraz Wójt Gminy Czermin i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj.


DZIEŃ KOBIET

8 marca – został zorganizowany „Dzień Kobiet”. Uroczystość rozpoczęła się Nabożeństwem w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji druhen działających w OSP Czermin, które odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach. Następnie uczestnicy uroczystości tradycyjnie udali się na Salę Katechetyczną, gdzie w imieniu strażaków życzenia złożył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Druh Adrian Jaskólski wręczył Druhną kwiaty Tulipany.  Wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego stołu, gdzie przy kawie i torcie mówili o pracy i wniesionych zasługach czermińskich druhen.


WYPADEK

7 marca – syrena alarmowa zaalarmowała dwa razy strażaków JOT do wyjazdu – udzielenia pomocy w kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej 443 na odcinku drogi Grab – Lubinia Mała. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że cysterna zjechała z drogi na pobocze i wjechała do przydrożnego rowu w lesie. Akcja polegała na zabezpieczeniu drogi oraz zabezpieczeniu wycieku paliwa. Działania trwały 6 h. Udział wzięło 5 ratowników.

111 112


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

26 lutego – o godzinie 16:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ośrodku Kultury w Czerminie. Zebranie rozpoczęło się według ustalonego porządku. Wprowadzono poczet sztandarowy w którego skład  wchodzili: Dariusz Kantorski, Zdzisław Spychaj, Eugeniusz Durski. Przewodniczącym zebrania został prezes OSP Zbigniew Serbiak, protokolantem druhna Sekretarz Natalia Serbiak. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: przewodnicząca Katarzyna Woźniak, sekretarz Szymon Maćkowiak, członek Adrian Jaskólski. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2016, które zreferowali: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Wiceprezes -Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Anna Cierniak, Sekretarz Natalia Serbiak, Kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski.

DSC_0104

Na Walne Zebranie przybyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. mgr inż. Jacek Jarus, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Stanisław Jankowski, Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak, Radna Gminy Czermin i zarazem Sołtys Wsi Maria Doczekalska.

Ponadto podczas zebrania podziękowaliśmy za współpracę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie st. bryg. mgr inż. Jackowi Jarusowi, który odchodzi na emeryturę. W imieniu druhów i druhen z OSP Czermin kwiaty oraz drobny upominek wręczyły druhny: Katarzyna Woźniak, Anna Cierniak i Natalia Serbiak.

DSC_0108


XVII BAL STRAŻACKI 

25 lutego – o godzinie 19:00 odbył się XVII Bal Strażacki, który został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Podczas Balu bawiło się 80 osób, każdy został powitany przez Zastępce Naczelnika Krystiana Kaganka, który wręczył każdej parze szampana, a kobietą po kwiatku Tulipanie. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” pod kierownictwem Jerzego Małeckiego oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy straży.

DSC_0860

Przeprowadzono loterię fantową, której główną nagrodą był rower, ufundowany przez Państwa Małgorzatę i Roberta Kaźmierczaków z Czermina. Ponadto jedne z głównych nagród zasponsorowali: Sklep Wielobranżowy Mariusz Reśliński z Czermina, Wójt Gminy Czermin oraz Roma i Szymon Półtorakowie z Czermina. Potrawy zostały przygotowane przez kucharkę panią Danutę Świątek. Zysk z Balu Strażackiego jest przeznaczony na działalność statutową organizacji, za co strażacy dziękują wszystkim darczyńcom i sponsorom. Sponsorzy otrzymają indywidualnie podziękowanie od OSP.

DSC_0887


PRZEKAZANIE SPRZĘTU

11 lutego  – w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu został przekazany sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – zestaw do usuwania szyb samochodowych. Ponadto odbyło się szkolenie, które prowadzili: Dyrektor WORD-u w Kaliszu Stanisław Piotrowski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego w Poznaniu Krzysztof Grabowski. Z naszej straży sprzęt odebrali Naczelnik Marcin Woźniak i Skarbnik Anna Cierniak.

16710637_1327495083992052_1912327423_o

16731754_1328880190520208_2068977296_o


GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

4 lutego  – Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie w Sali Widowiskowej w Broniszewicach zorganizował Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Wieczynie. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP był Wiceprezes Stanisław Jankowski. Sędzią głównym zawodów był pan Maciej Janik. Udział w rozgrywkach wzięło 8 drużyn OSP z Gminy Czermin. Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych: kadet, junior, senior oraz senior starszy.

Z naszej OSP w rozgrywkach brali udział: Maciej Dajczak w kategorii senior i Bartosz Jaskólski w kategorii junior. Druh Maciej Dajczak zajął I miejsce w swojej kategorii i tym samym będzie jednym z reprezentantów Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie na turnieju powiatowym tenisa stołowego, powiatu pleszewskiego.

SAMSUNG DIGIMAX A403


ĆWICZENIA RATOWNIKÓW

4 lutego  – odbyło się szkolenie dla strażaków z Jednostki Operacyjno – Technicznej na zbiorniku wodnym w „plantach” w Pleszewie. Szkolenie miało za zadanie m.in. przećwiczenie na zmarzniętym zbiorniku wodnym ratowanie tonących.

W ćwiczeniu wzięli udział druhowie: Adrian Jaskólski, Szymon Maćkowiak, Patryk Hadrzyński, Damian Durski, Karol Sosnowski.

_384943_3

zdjęcie: zpleszewa.pl


ODBIÓR LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

1 lutego – w Częstochowie został przekazany lekki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4×2 oraz zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi sprzętu.

20170201_123750

Strażacy o godzinie 4:00 wyjechali po odbiór samochodu w składzie: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Skarbnik Anna Cierniak, Sekretarz Natalia Serbiak oraz druh Adrian Jaskólski. Do Czermina nowym samochodem przyjechali o godzinie 21:30, gdzie strażacy na czele z Naczelnikiem Marcinem Woźniakiem przywitali nowy samochód przy dźwięku syreny alarmowej, z szampanem i tortem.

20170201_160705


POŻAR SADZY

23 stycznia – o godzinie 23:05 syrena alarmowa zaalarmowała strażaków JOT do pożaru sadzy w budynku jednorodzinnym w miejscowości Czermin. Działania polegały na wygaszeniu pieca, ugaszeniu płomienia w kominie. Pożar sadzy w przewodzie kominowym ugaszono proszkiem. Udział w dwugodzinnej akcji brało 6 strażaków.


 ZARZĄD

5 stycznia – odbyło się IV posiedzenie Zarządu (zaległe za 2016 rok), które rozpoczęło się o godzinie 20:00. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 6 uchwał oraz omówiono sprawy bieżące  m.in organizację XVII Balu Strażackiego OSP.  W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim.