2020


POŻAR 

10 lutego 2020  – o godzinie 14:14  JOT został zadysponowany do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Pieruszyce. Na miejscu zdarzenia okazało się, że pożar zagraża budynkowi mieszkalnemu, który przylegał do budynku gospodarczego. Działania strażaków polegały na dotarciu do źródła ognia w aparatach ochrony dróg oddechowych, usunięciu nadpalonej konstrukcji dachu.  W akcji brały udział OSP: Czermin, Broniszewice, Pieruszyce oraz JRG PSP Pleszew.


WYCIEK GAZU 

29 stycznia 2020 – o godzinie 16:23 zastęp strażaków został zadysponowany do miejscowości Wieczyn do uszkodzonego węża od butli z gazem propan- butan. Na miejscu zdarzenia okazało się, że w budynku jednorodzinnym przebywały starsze osoby oraz ulatniał się gaz z uszkodzonej butli. Działania strażaków polegały na: zakręceniu  i wyniesieniu na zewnątrz butli, przewietrzeniu pomieszczeń, zbadaniu detektorem stężenia gazu.  Z domowników nikt się nie zatruł, a strażacy udali się z powrotem do bazy.  W zdarzeniu udział brała również JRG PSP Pleszew.


POŻAR BARAKOWOZU

15 stycznia 2020 – o godzinie 19:34 JOT został zadysponowany do pożaru barakowozu w miejscowości Skrzypnia. Zdaniem strażaków było wyciągnięcie osoby poszkodowanej i butli z gazem ze środka baraku. Niestety nie udało się wyciągnąć poszkodowanego – bardzo duży ogień i zadymienie uniemożliwiły wejście do środka. Jeden z mężczyzn w wyniku poparzenia poniósł śmierć na miejscu, drugi z poszkodowanych został przewieziony do szpitala w wyniku licznych poparzeń.  W akcji udział brały zastępy: OSP Czermin, Broniszewice, Strzydzew oraz JRG PSP Pleszew.


POŻAR BUDYNKU 

12 stycznia 2020 – o godzinie 17:12 syrena alarmowa przerwała Walne Zebranie Sprawozdawcze i tym samym zawiadomiła Jednostkę Operacyjno – Techniczną o wyjeździe do palącego się budynku gospodarczego w miejscowości Pleszew. Pożar zagrażał pobliskim budynkom.  Działania strażaków polegały  na ugaszeniu ogniska pożaru oraz usunieciu nadpalonych belek.  W ponad sześciogodzinnych działaniach brały udział zastępy: JRG PSP Pleszew, OSP: Czermin, Pleszew, Kowalew, Grodzisko, Zawidowice.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

12 stycznia 2020–  o godzinie 17:00 rozpoczęło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ośrodku Kultury w Czerminie, według ustalonego porządku. Wprowadzono poczet sztandarowy, w którego skład  wchodzili: Eugeniusz Durski, Zdzisław Spychaj, Ryszard Antoniewicz. Przewodniczącym zebrania został prezes OSP Zbigniew Serbiak, protokolantem druhna Katarzyna Wożniak. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2019, które zreferowali: Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Wiceprezes -Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Natalia Serbiak, Sekretarz Katarzyna Wożniak, Kierownik zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” Katarzyna Kaganek oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała druhna Anna Cierniak.

Na Walne Zebranie przybyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie Waldemar Barański, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Andrzej Nowaczyk,  Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Sołtys Wsi Czermin Maria Doczekalska.


POŻEGNANIE DRUHA DARIUSZA KANTORSKIEGO 

4 stycznia 2020 – w związku ze śmiercią ŚP. druha Dariusza Kantorskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 zgodnie z ceremoniałem Ochotniczych Straży Pożarnych Prezes Zarządu OSP Zbigniew Serbiak zwołał uroczystą zbiórkę, na której została wciągnięta Flaga Związku OSP RP z kirem do połowy masztu, zapalone znicze na Obelisku upamiętniającym pracę czermińskich strażaków oraz wygłoszone wspomnienie o druhu Dariuszu…


Następnie o godzinie 10:00 odbyła się uroczystość pogrzebowa w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Na cmentarzu Prezes OSP wygłosił przemówienie nad trumną, gdzie wspomniał, że druh Dariusz był bardzo dobrym strażakiem szczególnie zasłużonym dla Naszej OSP. Przy dźwiękach syreny i sygnałów alarmowych z samochodów ratowniczo – gaśniczych pochowano druha Dariusza.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli Prezes OSP Zbigniew Serbiak, Naczelnik Marcin Wożniak, druhowie: Eugeniusz Durski, Ryszard Antoniewicz, Zdzisław Spychaj, Albin Spychaj, Jan Spychaj, Grzegorz Młynarz, Norbert Kaganek, Krystian Kaganek, Patryk Hadrzyński, Karol Sosnowski,  Damian Durski, Marcin Ratajski, Krzysztof Kużniacki, Patryk Markiewicz: druhny: Natalia Serbiak, Katarzyna Wożniak, Katarzyna Kaganek, Anna Cierniak.

+++ Cześć Jego Pamięci +++