2021

Dane do PIT-u:

Nazwa OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Numer KRS: 0000116212

Dane OSP:

OSP CZERMIN

63-304 Czermin 49a, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie


SZKOLENIE

25 lutego 2021 – roku po raz kolejny Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tym razem przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieli się o zasadach udzielania pomocy podczas zadławień i zachłyśnięć, mogli praktycznie przećwiczyć zabezpieczenie złamania ręki z użyciem chusty trójkątnej, zabezpieczenie urazu oka, tamowania krwotoku tętniczego oraz opatrywanie ran z ciałem obcym w ciele. Szkolenie odbyło się w sali Ośrodka Kultury w Czerminie, ze względu na liczny udział młodzieży, która chce swój wolny czas wykorzystać pożytecznie. Mimo trwającej pandemii zdobyta wiedza może przydać się niejednokrotnie aby uratować komuś życie.


ZABEZPIECZENIE LĄDOWANIA  DLA LPR-U

22 lutego 2021 – o godzinie 9:08 JOT dostał wezwanie do zabezpieczenia lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które zostało wezwane do osoby mdlejącej w miejscowości Psienie – Ostrów. Po przybyciu na miejsce ratownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego weszli do domu i zabezpieczyli osobę poszkodowaną. Po zrobieniu testu na COVID-19 została wezwana karetka pogotowia ze Szpitala w Pleszewie, która zajęła się poszkodowanym.


WYPOMPOWANIE WODY 

19 lutego 2021 – o godzinie 20:45 jednostka operacyjno-techniczna została zadysponowana do miejscowości Wieczyn w celu wypompowania wody, która zagrażała jednemu z domostw. Strażacy przy użyciu pompy szlamowej obniżyli poziom wody o około pół metra tym samym niwelując zagrożenie. W dwugodzinnej akcji uczestniczyło 6 strażaków, natomiast kolejny zastęp oczekiwał w remizie na zadysponowanie.

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

18 lutego 2020 – odbyła się kontynuacja poprzedniego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanej dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi adepci zdobywali praktyczne doświadczenie poprzez ćwiczenia na fantomach utrwalając resuscytację, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, odwrócenie poszkodowanego na plecy w celu kontroli oddechu oraz omówiono podstawowe zabiegi resuscytacyjne podczas trwania pandemii COVID-19. Ćwiczenia prowadził Naczelnik Marcin Wożniak. Młodzież dzięki szkoleniu zdobyła cenną wiedzę i umiejętności.


KULIG 

13 lutego 2021 – odbył się kulig, który został zorganizowany dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Trasa wiodła ścieżkami leśnymi  z miejscowości Czermin aż do miejscowości Żbiki, a na zakończenie trasy kuligu można było rozgrzać się przy ognisku i upiec kiełbaskę. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu kuligu panu Szymonowi Półtorakowi, panu Krzysztofowi Woronieckiemu i druhowi Zdzisławowi Spychajowi.

   


SZKOLENIE MDP 

11 lutego 2021 – w sali Ośrodka Kultury w Czerminie odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowane dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wykład poprowadził Naczelnik Marcin Wożniak. Celem szkolenia było przekazanie schematu postępowania w sytuacjach nieszczęśliwego zdarzenia m.in. ocena miejsca zdarzenia, wezwanie pogotowia ratunkowego, numery alarmów, korzystanie ze środków ochrony osobistej, resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Szkolenie MDP odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z koronawirusem SARS-COV-2.


ZARZĄD 

    3 lutego 2021 – o godzinie 20:00 odbyło się I posiedzenie Zarządu. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży, podjęto 5 uchwał. W zebraniu ponadto uczestniczyli: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorz Młynarz, członek Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski.

TRANSPORT PACJENTÓW 

25 stycznia 2021 – w ramach współpracy przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień przeciw COVID-19 Narodowego Programu Szczepień w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów druhowie Krzysztof Kuźniacki i Damian Durski brali udział w transporcie na szczepienie do Ośrodka Zdrowia w Czerminie dwóch pacjentów z miejscowości Pieruchy i Skrzypnia.

Rząd oraz przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej podjęli współpracę w realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 18 grudnia 2020 roku list intencyjny w tej sprawie podpisali: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Waldemar Pawlak. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązała się do przekazania Związkowi OSP RP środków ochronnych niezbędnych do realizacji procesu szczepień. Koordynacją akcji zajmie się Państwowa Straż Pożarna. Z kolei Zarząd Główny Związku OSP RP włączy się w komunikację i edukację społeczeństwa. Jednostki OSP zaangażują się też w proces szczepień oraz motywowanie obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu. Uprawnieni strażacy – ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych zajmą się dowożeniem do punktów szczepień pacjentów mających trudności z dostępem do punktu szczepień m.in. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu.


ZIMOWY RAJD PIESZY 

17 stycznia 2021 –  z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z koronawirusem SARS-COV-2 odbył się zimowy rajd pieszy. Trasa rajdu wiodła 11 km przez lasy w okolicy Nowego Oleśca i Józefowa w gminie Chocz.

W wycieczce wzięło udział 20 osób w tym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Pilotem wędrówki był miłośnik przyrody powiatu pleszewskiego pan Paweł Kostuj, który opowiedział o Puszczy Pyzdrskiej, leśnej zwierzynie i zarazem dokarmiał zwierzęta podczas szlaku. Warunki były typowo zimowe: mróz, śnieg a temperatura powietrza wynosiła -14 stopni.

Na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami i ciepłą herbatą. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów.


ZARZĄD 

   9 stycznia 2021 – o godzinie 18:00 odbyło się III posiedzenie Zarządu zaległe za 2020 rok. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Omówiono sprawy bieżące straży, podjęto 5 uchwał i przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2020. W zebraniu ponadto uczestniczyli: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorz Młynarz, członek Komisji Rewizyjnej Karol Sosnowski oraz przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dh Patrycja Grzegorek.

WYPADEK DROGOWY 

7 stycznia 2021 – o godzinie 2:36 zastęp strażaków został zadysponowany do miejscowości Grab, gdzie na drodze wojewódzkiej numer 443 samochód ciężarowy zderzył się z samochodem dostawczym. Na miejscu zastano pojazd dostawczy leżący na boku w rowie, z którego wysypały się artykuły higieniczne oraz rozbity samochód ciężarowy z naczepą stojący częściowo w rowie. Jedna osoba poszkodowana została zabrana przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala w Jarocinie. W działaniach brały udział straże: JRG Jarocin, OSP Dobieszczyzna, OSP Czermin, OSP Gizałki, JRG Pleszew.

Żródło: http://jarocin112.pl/