Imprezy

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie w 2018 roku planuje uroczystości, imprezy oraz czas wolny dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:

Uroczystość

Termin

XVIII Bal Strażacki

10 luty 2018

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Luty – Marzec – Kwiecień 2018

Dzień Kobiet

8 marca 2018

Wielkopolski Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Maj 2018

Dzień Strażaka

Maj 2018

Rajd Rowerowy MDP

Lipiec / Sierpień 2018

Wymiana Polsko – Niemiecka Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Lipiec / Sierpień 2018

Wigilia Strażacka

Grudzień 2018