Zarząd

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie

Prezes – Zbigniew Serbiak

Wiceprezes, Naczelnik – Marcin Woźniak

Wiceprezes, Kronikarz – Katarzyna Woźniak

Skarbnik – Anna Cierniak

Sekretarz , Kronikarz MDP – Natalia Serbiak

Gospodarz – Zdzisław Spychaj

Zastępca Naczelnika – Krystian Kaganek

Członek Zarządu – Ryszard Antoniewicz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Dariusz Kantorski

Wiceprzewodniczący – Grzegorz Młynarz

Sekretarz – Karol Sosnowski