2014

 JARMARK BOŻONARODZENIOWY

W dniach 5 – 7 grudnia – sześcioosobowa delegacja strażaków wyjechała do zaprzyjaźnionej gminy Steinhofel do miejscowości Beerefelde, w której odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na ta okazję strażacy przygotowali stoisko z polskimi potrawami wigilijnymi. Uczestnicy Jarmarku mogli skosztować potraw takich jak: kapusta z grzybami, kapusta z grochem, pierogi, barszcz z uszkami, śledzie, makiełki, makowiec, pierniki. Ponadto druhny i druhowie zwiedzili miasto Furstenwalde a w nim Katedrę i Stare Miasto.

SONY DSC


SZKOLENIE

5 – 6 grudnia – odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się sprzętem pożarniczym w Józefowie koło Warszawy, w którym uczestniczył druh Krystian Kaganek. Organizatorem warsztatów był Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie we współpracy z Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. Tematyka szkolenia obejmowała m.in.: system dopuszczeń w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, znaczenie działalności CNBOP – PIB dla bezpieczeństwa członka OSP, odbioru i weryfikacji wyrobów wprowadzonych do użytkowania w OSP.


 KONFERENCJA „BEZPIECZNY STRAŻAK W AKCJI”

28 listopada – w Auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, odbyła się Wojewódzka Konferencja „BEZPIECZNY STRAŻAK W AKCJI”. Głównym organizatorem był Oddział Wojewódzki Związku OSP RP  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy: „Współczesny wizerunek strażaka ochotnika i jego rola w społeczności lokalnej”, „Bezpieczny strażak w akcji”, „Statystyki dotyczące nietrzeźwych na drogach”, „Alkohol, czy to lekarstwo na stres?”, „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele OSP, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Naszą straż reprezentowali: Prezes Zbigniew Serbiak, Skarbnik Anna Cierniak, która jednocześnie reprezentowała Urząd Gminy Czermin oraz przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej druhny Magdalena Jędraszak i Weronika Malinowska.

FOTE626


KONTROLA GOTOWOŚCI BOJOWEJ

13 listopada – o godzinie 11:43 został ogłoszony alarm przez stanowisko kierowania KP PSP w Pleszewie, celem sprawdzenia gotowości bojowej, pojazdów oraz sprzętu. Kontroli dokonali: st. bryg. Mieczysław Kikowski, st. asp. Piotr Jaroszewski, st. sekc. Waldemar Sawada. W kontroli udział brało 6 osób z JOT-u. Dowódcą była druhna Anna Cierniak. Sprawdzano wyszkolenie, znajomość i sprawność sprzętu, bhp, gotowość.

WP_20141113_001

Strażacy podczas wykonywania zadania bojowego 


 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada – corocznie obchodzimy Święto Niepodległości. O godzinie 10:00 na Obelisku zostały zapalone znicze przez druhnę Katarzynę Kuźniacką oraz druha Krystiana Kaganka. Następnie o godzinie 11:00 poczet sztandarowy wziął udział we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym św. Jakuba Apostoła w Czerminie, którą odprawił Proboszcz Ks. Kapelan Marian Ostach. W tej Mszy Św uczestniczył również poczet sztandarowy OSP Kurcew.

Po Eucharystii koło Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczęło się uroczyste posadzenie „Dębu Wolności” z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj i Prezes OSP Zbigniew Serbiak skierowali kilka słów do zaproszonych gości, strażaków oraz dokonali otwarcia uroczystości. Druhna Natalia Serbiak odczytała List od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Następnie dokonano  posadzenia Dębu  przez Zarząd Naszej OSP i Komisję Rewizyjną, Ks. Kapelana Mariana Ostacha, Wójta Gminy Czermin Sławomira Spychaja, Skarbnika Gminy Czermin Jarosława Kowalskiego z małżonką, Prezesa Kółka Rolniczego Stanisława Sąsiadka, Sołtys Wsi Czermin Marię Doczekalską, Delegację OSP Kurcew, Przedstawiciela Środowiskowego Domu Samopomocy Panią Darię Gauza.

Obraz 090

Po uroczystości wszyscy udali się do Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie przy kawie kosztowano się rogalami Marcińskimi. Odśpiewano wspólnie „Sto Lat” oraz złożono życzenia i podarowano upominek Naczelnikowi Marcinowi Woźniakowi, który obchodził imieniny.

Obraz 081Obraz 107


 POSIEDZENIE ZARZĄDU W WIŚLE

3 – 5 listopada – Zarząd oraz Komisja Rewizyjna uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu w Wiśle woj. śląskie, gdzie omówiono sprawy bieżące OSP oraz podjęto 11 uchwał. Podczas trzydniowego pobytu uczestnicy mogli podziwiać przepiękne malownicze widoki gór Beskidu Śląskiego. Ponadto zwiedzili: Skocznię Narciarską MALINKA, Galerię Sportowych Trofeów Adama Małysza, przepiękne miasto Cieszyn oraz Czeski Cieszyn, Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gajówkę, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny. Ponadto skorzystali z parku wodnego Tropikana w hotelu Gołębiewski w Wiśle.


1 LISTOPAD

W tym dniu jak co roku została złożona wiązanka oraz zapalone znicze na Obelisku, przez delegację strażaków w składzie: druhna Aleksandra Kaczmarek, druh Łukasz Góralczyk, druh Kordian Walczak.

WP_20141101_002

Następnie strażacy zabezpieczali parkingi i drogi dojazdowe do cmentarza parafialnego w Czerminie. W zabezpieczeniu brali udział druhowie: Krystian Kaganek, Łukasz Góralczyk, Kordian Walczak, Zdzisław Spychaj, Prezes Zbigniew Serbiak. Po przyjeździe z zabezpieczenia do remizy, strażaków odwiedził najstarszy druh Ignacy Spychaj wraz z Wójtem Gminy Czermin, który podziękował za pełnioną służbę i pomodlił się nad Obeliskiem.

WP_20141101_008 WP_20141101_009

Prezes dziękuje druhnie Aleksandrze Kaczmarek za wykonanie wiązanki oraz druhom za zabezpieczenie cmentarza. Ponadto dziękuje wszystkim strażakom, którzy dobrowolnie złożyli kwiaty i zapalili znicze na Obelisku upamiętniającym pracę wszystkich strażaków.


HALLOWEEN

30 października – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zorganizowała noc filmową z okazji Halloween. Wyświetlili filmy z gatunku horror na sali Ośrodka Kultury w Czerminie. Noc trwała do godziny 3:00, w której uczestniczyło 20 członków MDP. Opiekunem była druhna Anna Cierniak.


POŻAR STERTY SŁOMY

11 października – o godzinie 5.45 syrena alarmowa zaalarmowała strażaków do wyjazdu. Tym razem powodem alarmu była paląca się sterta słomy przy drodze Czermin – Psienie Ostrów. Akcja trwała 3 h, w której uczestniczyło 5 strażaków. Spaleniu uległa sterta słomy o wartości 2.000 zł. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji. Udział w zdarzeniu brał również zastęp OSP Broniszewice.


PLAMA OLEJU

10 października – o godzinie 13:50 nastąpił wyjazd do miejscowości Grab, gdzie samochód ciężarowy w czasie jazdy zsunął się na pobocze. Akcja strażaków trwała 2 h i polegała na usunięciu plamy oleju oraz zasypaniu kolein.


WYPADEK 

8 października – o godzinie 13:13 nastąpił wyjazd do miejscowości Grab, gdzie samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo na drodze wojewódzkiej. Akcja polegała na zneutralizowaniu terenu oraz zabezpieczeniu i odłączeniu akumulatora. Poszkodowaną w wypadku mieszkankę z gminy Gizałki karetka przetransportowała do SOR-u. W akcji udział również brała JRG Pleszew, zespół ratownictwa medycznego i policja.


KONARY DRZEWA

6 października – o godzinie 5:49 nastąpił wyjazd do Marszewa do usunięcia konarów drzew na drodze koło boiska sportowego. Przy dojechaniu na miejsce zdarzenia, okazało się, że droga jest częściowo zablokowana przez ucięte drzewa. Po usunięciu tych drzew strażacy zauważyli, że powodem było ich podcięcie przez nieznanego sprawcę. O zdarzeniu powiadomiono policję. Miejsce akcji opuszczono po zdaniu terenu policji.


ŚLUB

4 października – ślubowała druhna Paulina Trawińska z Krystianem Rogalskim. Związek małżeński został zawarty o godzinie 16:00 w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Druhny Katarzyna Woźniak i Natalia Serbiak pod Kościołem złożyły życzenia nowożeńcom i wręczyły maskotkę Strażaka.

Druhnie Paulinie i Jej mężowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. 


 KURS RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

W dniach od 20 do 28 września – w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie odbył się 9 godzinny kurs z zakresu ratownictwa technicznego. Z naszej OSP udział w szkoleniu brali: druhna Beata Kantorska oraz druhowie: Adrian Jaskólski i Krzysztof Kuźniacki. Uczestnicy zdali pozytywnie kurs. Zajęcia zostały przeprowadzone praktycznie i teoretycznie.


URODZINY PREZESA 

20 września – druhny i druhowie przygotowali niespodziankę dla Prezesa Zbigniewa Serbiaka z okazji 50 – tych urodzin, które obchodził 17 września b.r. Z tej okazji około godziny 18:00  koło świetlicy strażackiej odśpiewali Prezesowi „Sto Lat”, wręczyli bukiet kwiatów i torta.

Obraz 054

Druhna Anna Cierniak wręcza bukiet kwiatów Prezesowi Zbigniewowi Serbiakowi

Obraz 060

Naczelnik Marcin Wożniak wręcza torta urodzinowego

Scan

Karta z życzeniami od druhen i druhów z OSP


WIELKOPOLSKI KONKURS KRONIK

20 września – w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach odbył się XVI Finał Wojewódzki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Kroniki XXI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów OSP”. Laureatów powitał prezes ZOP ZOSP RP w Grodzisku Wielkopolskim Zdzisław Jankowski. Przedstawiono prezentację multimedialną na temat „40 lat Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa”, którą zaprezentowała Kierownik Muzeum Anna Formaniewicz. Następnie uczestnicy zwiedzili Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa, po czym odbyło się Podsumowanie Konkursu Kronik, którego dokonał Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Poznaniu druh Andrzej Jankowski.

Z naszej OSP na przegląd zostały zgłoszone dwie kroniki: druhny Katarzyny Woźniak oraz druhny Natalii Serbiak, która uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Kronik w Polanicy Zdrój.

kroniki

Uczestnicy Wielkopolskiego Konkursu Kronik wraz z organizatorami.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRONIK

12 – 14 września – odbył się XXI Ogólnopolski Konkurs Kronik i XXI Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” w Polanicy Zdroju woj. dolnośląskie. Organizatorem był: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Polanicy Zdroju, Centrum Kultury i Promocji.

Podczas trzydniowego spotkania dla laureatów z całej Polski, zostały przygotowane warsztaty szkoleniowe, wycieczka po Ziemi Kłodzkiej oraz uczestnicy zapoznali się z historią regionu. W ostatni dzień odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój. O godzinie 10:00 została przygotowana sesja popularnonaukowa, podsumowanie konkursów historycznych oraz wręczenie dyplomów. Naszą OSP reprezentowała druhna Natalia Serbiak, której kronika została wyróżniona.


 DOŻYNKI POWIATOWE 

7 września – w Gminie Czermin w miejscowości Broniszewice odbyły się Dożynki Powiatowe. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Broniszewicach. Następnie korowód przemaszerował na boisko przy Zespole Szkół w Broniszewicach, gdzie odbyła się cześć oficjalna i obrzęd dożynkowy. Wśród 42 strażaków, którzy zabezpieczali to wydarzenie, 6 druhów z naszej OSP włączyło się w pomoc i organizację: Norbert Kaganek, Damian Durski, Łukasz Góralczyk, Mateusz Maliński, Kordian Walczak oraz Prezes Zbigniew Serbiak – dowódca zabezpieczenia. W rolę konferansjera wcielił się Marcin Woźniak. Występował również zespól sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, który wykonał pięć utworów. Ponadto w uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: Dariusz Kantorski, Ryszard Antoniewicz, Zdzisław Spychaj.

Zdjęcia: Leszek Koreywo


WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE OSP

6 września – o godzinie 10:00 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, odbyły się V Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP w grupie „A” i „C”. Naszą straż reprezentowała drużyna kobieca. Organizatorami zawodów byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Starosta Wągrowiecki, Burmistrz Wągrowca. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Tomasz Wiśniewski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Komendantem zawodów był asp. sztab. Andrzej Woźnicki z Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu.

Zawody rozegrane były w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe, które dziewczęta ukończyły z wynikiem 43,22 oraz sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami, która została ukończona z wynikiem 68,177. Wynik końcowy – 111,3970.

W klasyfikacji generalnej drużyna kobieca zajęła IV miejsce na 31 Kobiecych Drużyn Pożarniczych. Jest to najlepszy wynik w historii OSP Czermin w grupie „C” w systemie „na mokro”.

W zawodach wzięły udział druhny: dowódca Katarzyna Woźniak, Katarzyna Kuźniacka, Anna Cierniak, Agata Kaczmarek, Jagoda Ratajska, Izabela Ratajczak, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Kaczmarek, Sandra Sobczak. Dziewczęta do zawodów przygotował Naczelnik Marcin Woźniak.

IMG_1647 IMG_1469Źródło: ZOSP RP w Poznaniu


 WYPADEK DROGOWY KAJEW

2 września – o godzinie 14:09 strażacy z JOT-u zostali zawiadomieni drogą sms, aby udali się do remizy. Po przybyciu 5 strażaków i zgłoszeniu gotowości na stanowisko do PSP, okazało się, że w miejscowości Kajew samochód osobowy zderzył się czołowo z tirem. Nasi strażacy musieli pozostać w celu zabezpieczenia powiatu pleszewskiego. Zastęp przebywał ponad 1 h w remizie do przyjazdu zastępu PSP do bazy.


RAJD ROWEROWY POWIATU PLESZEWSKIEGO

30 sierpnia – odbył się X Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Pleszewskiego w Parku Ośrodka Kultury w Gołuchowie. Organizatorem był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie. Współorganizatorem byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, Wójt Gminy Gołuchów, Zakład Ubezpieczeń UNIQA, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Oddział Gminny ZOSP RP w Gołuchowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Gołuchowie.

Młodzi strażacy musieli wstawić się o godzinie 11:00 na terenie Ośrodka Kultury Leśnej. Po czym czekały na nich konkurencje: test sprawnościowy jazdy rowerem i test pisemny, bieg w workach, zaprezentowanie i zaśpiewanie piosenki rajdowej oraz zwiedzanie Ośrodka. Nasza drużyna w klasyfikacji generalnej zajęła III miejsce. Na rowerach przejechali 48 km.

Uczestnicy Rajdu Rowerowego: Anna Pachciarek, Aleksandra Kaczmarek, Magdalena Jędraszak, Agata Kaczmarek, Tobiasz Marciniak, Marcin Ratajski, Błażej Mikołajczak, Dominik Kubiak, Patryk Markiewicz, Kacper Półtorak, Łukasz Góralczyk. Opiekunowie: Skarbnik Anna Cierniak, Naczelnik Marcin Woźniak.

Rajd Gołuchow

Młodzież podczas śpiewania piosenki rajdowej, na gitarze gra Naczelnik Marcin Woźniak. 


POŻAR ŚCIERNISKA

14 sierpnia – o godzinie 13:26 nastąpił wyjazd do palącego się ścierniska w miejscowości Pieruchy. Działania polegały na gaszeniu ognia tłumicami. Akcja trwała 1 h, w której udział brało 5 strażaków. Wyjazd nastąpił lekkim samochodem gaśniczym.


 CENTRUM NAUKI KOPERNIK

12 sierpnia – Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie zorganizował wycieczkę do Warszawy, gdzie głównym punktem było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, ponadto uczestnicy zwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką oraz przespacerowali się po Starym Mieście i ujrzeli uroczystą zmianę warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Z naszej OSP na wycieczkę pojechali: druhna Magdalena Jędraszak, druhna Aleksandra Kaczmarek, druhna Anna Cierniak oraz Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Pobyt był bardzo ciekawy, uczestnicy przywieźli dużo wrażeń – szczególnie z Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogli pobawić się nauką.


POŻAR SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

7 sierpnia – o godzinie 15:48 syrena zaalarmowała strażaków do palącego się samochodu dostawczego w miejscowości Żbiki. Działania polegały na ugaszeniu pożaru środkiem pianotwórczym. Akcja trwała 1h, w której również uczestniczyła OSP Broniszewice i JRG Pleszew.


POSZUKIWANIA ZAGINIONEJ OSOBY

1 sierpnia – o godzinie 9:00 rozpoczęły się poszukiwania mieszkanki Czermina, która w godzinach wieczornych opuściła dom. Syn poszukiwał matkę całą noc, lecz bezskutecznie – o godzinie 6:00 powiadomiono policję o zaginięciu. Policja poprosiła o pomoc strażaków, gdzie akcja poszukiwawcza rozpoczęła się o godzinie 9:15. Udział w niej brało 21 strażaków z OSP: Czermin, Broniszewice, Pieruszyce, Strzydzew i Łęg oraz 11 policjantów z Komendy Powiatowej w Pleszewie. W godzinach popołudniowych zauważono rzeczy poszkodowanej w stawie w miejscowości Żale. Przy użyciu sprzętu specjalistycznego z OSP w Broniszewicach podpłynięto i okazało się, że są to zwłoki zaginionej kobiety, które wydobyto o godzinie 12:15. Z naszej OSP udział w akcji brało 5 strażaków.

WP_20140801_005


 POKAZY NA FESTYNACH 

27 lipca – od godziny 15:30 do godziny 19:00 strażacy uczestniczyli w pokazach: w Żbikach – zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz w Skrzypni – zorganizowanym przez Sołtysa Wsi. W obydwóch miejscowościach w Festynach uczestniczyła liczna grupa mieszkańców i dzieci, gdzie wszyscy z zainteresowaniem oglądali demonstrację sprzętu przez strażaków. Ponadto zbudowano linię szybkiego natarcia, podano prąd wody z działka oraz druhowie zbudowali kurtynę wodną, która przy upale 30° C, była dużą atrakcją dla dzieci.

WP_20140727_003

Festyn w miejscowości Żbiki

WP_20140727_006

Festyn w miejscowości Skrzypnia 


POŻAR ŚCIERNISKA

26 lipca – o godzinie 23:30 nastąpił wyjazd do miejscowości Grab, gdzie paliło się ściernisko po zbożu. Akcja polegała na ugaszeniu pożaru przy użyciu tłumic, ponieważ przy przyjeździe, pożar został zlokalizowany przez właściciela pola oraz sąsiadów. Akcja trwała 1h i uczestniczyło w niej 4 strażaków.


 WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA 

16 do 20 lipca – Młodzi strażacy Gminy Czermin działający w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych wyjechali do partnerskiej gminy Steinhofel. W trakcie pobytu realizowano wspólnie zaplanowany program w ramach realizacji Projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, jest to fundacja rządów Niemiec i Polski, która przeznaczyła główne środki finansowe na przeprowadzenie tego zaplanowanego przedsięwzięcia. Dofinansowanie przeznaczył również Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie, który jest jednostką centralną, Gmina Czermin i Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie, która napisała projekt i odpowiedzialna jest za prawidłowe rozliczenie również pod względem merytorycznym. Młodzież wraz z opiekunami wspaniale się bawiła, jednocześnie ucząc się języków: polskiego i niemieckiego. Zabawa nie była głównym celem, główny cel to: poznanie tradycji i historii obu krajów sąsiedzkich, zajęcia sportowe, pożarnicze, kulturalne. Były również wspólne wycieczki do Pałacu Sanssouci i ogrodów w Poczdamie wraz ze starówką, lotnisko Schonefeld w Berlinie wraz z lotniskową strażą pożarną, wędrówka piesza do wieży widokowej i głazów w Rauen, zwiedzanie Portu wraz z kąpielą w jeziorze w miejscowości Bad Saarow.Zrealizowany program został oceniony przez obie grupy bardzo wysoko, gdzie swoje podziękowania za jego przebieg przekazała Pani Renata Wels Wójt Gminy wraz z lokalnymi władzami i kierownictwem pożarniczym. Dziesięć osób najbardziej zasłużonych po stronie niemieckiej za wspólne lata wymian PNWM z Panią Wójt na czele otrzymała Złote Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Grupy wymieniły się również upominkami, gdzie nastąpiło pożegnanie i zaproszenie w roku 2015 do Czermina.

Do Niemiec wyjechali z OSP Czermin: Magdalena Jędraszak, Wiktoria Orzechowska, Weronika Malinowska, Dominik Kubiak, Piotr Prais, Karol Maliński, Łukasz Góralczyk; z OSP Żegocin: Łukasz Bijacik, Dawid Malinowski; z OSP Łęg: Roksana Paprocka; z OSP Strzydzew: Błażej Mikołajczak oraz opiekunowie Prezes Zbigniew Serbiak i Naczelnik Marcin Woźniak.

56_nni


 POŻAR SAMOCHODU 

15 lipca – o godzinie 13:35 strażacy wyjechali do palącego się samochodu w jednym z zabudowań w miejscowości Czermin. Przy dojechaniu na miejsce zdarzenia, właściciel z rodziną przy użyciu gaśnic proszkowych ugasili pożar, gdzie zapaliła się komora silnika. Działania strażaków polegały na odłączeniu przewodu od akumulatora. Akcja trwała 1h, udział brał również JRG Pleszew.


POKAZ W WIECZYNIE

13 lipca – na zaproszenie pani Sołtys Wieczyna Moniki Karlińskiej, strażacy uczestniczyli w pokazie, zorganizowanym przez Radę Sołecką Wsi Wieczyn z okazji „Dnia Dziecka”. Druhowie zademonstrowali sprzęt przy użyciu wody. Festyn zakończył się ogniskiem i grillem.


RAJD ROWEROWY

12 lipca – został zorganizowany Rajd Rowerowy. O godzinie 9.20 druhny i druhowie wyruszyli spod remizy strażackiej do miejscowości Pyzdry. Na miejscu zwiedzili Muzeum Ziemi Pyzdrskiej oraz statek i plaże przy rzece Warcie. W drodze powrotnej w miejscowości Nowa Wieś Podgórna promem przez rzekę Wartę przepłynęli na drugi brzeg. Strażacy na rowerach przejechali 85 km. O godzinie 19.00 wrócili do Czermina z mnóstwem wrażeń i zapałem do kolejnej rowerowej wycieczki.

obraz 092Młodzież wraz z Prezesem na statku na rzece Warcie

obraz 099

Podczas zwiedzania Muzeum Ziemi Pyzdrskiej 

obraz 104

Przeprawa Promem na drugi brzeg


 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

6 lipca – Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żegocinie zorganizował Turniej Piłki Siatkowej OSP Gminy Czermin. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju był Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Stanisław Jankowski, sędzią głównym był pan Maciej Janik.Turniej rozpoczął się o godzinie 13:00 na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Żegocinie. Udział w rozgrywkach wzięło 7 drużyn z OSP: Czermin, Łęg, Pieruszyce, Strzydzew, Wieczyn, Żbiki oraz Żegocin. Nasza OSP po rywalizacji z innymi drużynami w systemie grupowym zajęła I miejsce, wygrywając puchar oraz dyplom. Gratulujemy.

Skład drużyny: Krystian Kaganek, Krzysztof Kuźniacki, Maciej Dajczak, Przemysław Cichorek, Mariusz Dajczak.


WRĘCZENIE MEDALI

3 lipca – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zostały wręczone dyplomy oraz nagrody wszystkim drużynom, które startowały podczas Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Krzywosądowie.

10492533_687981021251283_5700904346573350853_nDrużyna dziewcząt zajęła I miejsce w powiecie pleszewskim

10509520_687981857917866_9132188975490439545_n

Drużyna chłopców zajęła II miejsce w powiecie pleszewskim 


 SUKCES NA OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH W RATOWNICTWIE W RAMACH KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY 

20 – 22 czerwca – w miejscowości Dadaj koło Olsztyna odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ideą zawodów jest popularyzacja szeroko pojętego ratownictwa, integracja ratowników z rożnych grup ratowniczych tj. Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Policji, Joannitów, szkół i studiów medycznych, Polskiego Czerwonego Krzyża, itp. Udział w zawodach biorą zespoły z całej Polski.

W tegorocznych zmaganiach udział brały 32 zespoły – 128 osób w tym z województwa wielkopolskiego 5 zespołów: Ochotnicza Straż Pożarna z Goliny, Witaszyc, Doruchowa, Czermina oraz Polski Czerwony Krzyż z Poznania. W stojących na bardzo wysokim poziomie mistrzostwach, zawodnicy w ciągu 2 dni zmagali się z profesjonalnie przygotowanymi pozoracjami wypadków, gdzie musieli wykazać się dobrą znajomością procedur i technik ratowniczych, umiejętnością pływania, sprawnością fizyczną i współpracowaniem z innymi zespołami, podczas usuwania skutków zdarzenia masowego. Zadania rozlokowane były na terenie bazy noclegowej w Ośrodku Wypoczynkowym STAR DADAJ oraz wokół jezior i rzek wśród przepięknego warmińsko – mazurskiego krajobrazu. Konkurencje z jakimi musieli się zmagać uczestnicy związane były z bezpiecznym przebywaniem w pobliżu zbiorników wodnych, bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz katastrofami budowlanymi. Zadania były bardzo złożone i trudne, a liczba poszkodowanych i ich stan cały czas się zmieniał. Drużyny miały w sumie do wykonania 18 zadań, bezkonkurencyjna we wszystkich zadaniach okazała się Nasza drużyna w składzie: Marcin Woźniak, Krystian Kaganek, Łukasz Góralczyk, Mateusz Maliński. Drużyna zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze miejsce jako najlepszy zespół Ochotniczej Straży Pożarnej, otrzymała również puchar przejściowy. Tym samym pokonała  najlepsze zespoły z województwa warmińsko – mazurskiego.  Gratulujemy.

Klasyfikacja generalna, najlepszych zespołów na podium:

I miejsce – OSP Czermin

II miejsce – Medyk Giżycko

III miejsce – Medyk Olsztyn

DSC_9507

Drużyna podczas wykonywania zadania

DSC_0091

Drużyna z Pucharami, od lewej: Mateusz Maliński, Łukasz Góralczyk, Krystian Kaganek, Marcin Woźniak. 


POŻAR TRAWY

20 czerwca – o godzinie 14:23 strażacy wyjechali do miejscowości Żale, gdzie paliła się trwa przy drodze powiatowej w przydrożnym rowie, a zagrożone było zboże na pniu. Akcja trwała 1 godzinę i polegała na gaszeniu pożaru tłumicami, podaniu jednego prądu wody z szybkiego natarcia oraz kierowaniu ruchem drogowym.


BOŻE CIAŁO 

19 czerwca – podczas Oktawy Bożego Ciała tradycyjnie jak co roku nasi druhowie i druhny włączyli się czynnie w jej uczestnictwo. Przez cały okres trwania Oktawy niesiony był sztandar oraz na zmianę ze strażakami z OSP Kurcew niesiony był Baldachim. Ponadto strażacy z Czermina w dniu rozpoczęcia oraz zakończenia Oktawy zabezpieczali procesję, kierując ruchem drogowym. Prezes OSP dziękuje wszystkim druhnom i druhom, którzy aktywnie włączyli się w uczestnictwo. Prezes OSP dziękuje wszystkim druhnom i druhom, którzy aktywnie włączyli się w uczestnictwo, a szczególne podziękowania kieruje do druha Dariusza Kantorskiego oraz druha Ryszarda Antoniewicza, którzy byli odpowiedzialni za Oktawę Bożego Ciała.


100 ROCZNICA ŚMIERCI KS. DZIEGIECKIEGO 

15 czerwca – o godzinie 11:00 w Kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie odbyła się Msza Święta w intencji Księdza Bolesława Dziegieckiego w 100 rocznicę śmierci, który w latach 1893 – 1914 był Proboszczem czermińskim. Z tej okazji we Mszy Świętej uczestniczył nasz poczet sztandarowy w składzie: Dariusz Kantorski, Ryszard Antoniewicz, Eugeniusz Durski oraz poczet sztandarowy z OSP Kurcew i poczet sztandarowy z Kółka Rolniczego w Czerminie.

WP_20140624_014

Grób Ks. Bolesława Dziegieckiego, który znajduje się przy Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie


SPRAWDZANIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ

12 czerwca – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, dokonała kontroli gotowości oraz sprzętu bojowego. Ogłoszono alarm o godzinie 16:40, gdzie przybiegło 6 strażaków. Sprawdzano sprawność sprzętu oraz zadano zadanie do wykonania w postaci sprawdzenia drabiny D5 i podania jednego prądu wodnego, celem gaszenia palącego się stropu. Kontrolę przeprowadzał zastępca komendanta PSP w Pleszewie st. bryg. Mieczysław Kikowski. Kontrola wypadła pozytywnie.


ZERWANIE LINII ENERGETYCZNYCH 

9 czerwca – o godzinie 19:25 nastąpił wyjazd do miejscowości Pieruchy, gdzie w czasie przejścia burzy wraz z silnym wiatrem zerwaniu uległy linie niskiego napięcia oraz zapaliło się poszycie trawy. Działania zastępu strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji, ugaszeniu trawy i powiadomieniu pogotowia energetycznego. Akcja trwała 1 h, udział brało 6 strażaków.


VIII WIELKOPOLSKIE ZAWODY MDP WG CTIF 

7  czerwca – odbyły się VIII Wielkopolskie zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według CTIF na stadionie Spółki Sport Pleszew. Organizatorem zawodów był: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Powiat Pleszewski. Gospodarzami natomiast: Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie oraz Sport Pleszew Sp. z.o.o w Pleszewie. W zawodach wzięło udział 17 drużyn dziewcząt oraz 17 drużyn chłopców Z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Naszą OSP reprezentowały dziewczęta, które rywalizowały z innymi drużynami w biegu sztafetowym 400 m z przeszkodami oraz w rozwinięciu bojowym.

Dziewczęta w składzie: Sandra Sobczak, Wiktoria Orzechowska, Natalia Sowińska, Weronika Malinowska, Daria Walendowska, Aleksandra Cegła, Magdalena Jędraszak, Róża Raś, Anna Pachciarek w klasyfikacji ogólnej zajęły VII miejsce z wynikiem 1016,31. Natomiast w biegu sztafetowym 400 m z przeszkodami I miejsce, za które otrzymały puchar, medale oraz dyplom. Dziewczęta do zawodów przygotował Naczelnik Marcin Woźniak.

Ponadto w uroczystości pomagała nasza OSP, w tym druhowie: Dariusz Kantorski, Ryszard Antoniewicz, Łukasz Góralczyk oraz druhny: Aleksandra Kaczmarek, Anna Cierniak, Natalia Serbiak.

Dziewczęta podczas rozwinięcia bojowego

Drużyna dziewcząt wraz z opiekunem Marcinem Woźniakiem


POKAZ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

6 czerwca – Rada Rodziców Przedszkola w Czerminie, zorganizowała Festyn z okazji „Dnia Dziecka”. W czasie Festynu pokaz wraz z prezentacją sprzętu i samochodu dali nasi strażacy. W Festynie uczestniczyli druhowie: Łukasz Góralczyk, Krystian Kaganek, Mateusz Dajczak.


OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

30 – 31 maja – odbyło się XVIII Ogólnopolskie Spotkanie Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle.  Organizatorem imprezy był Związek OSP RP oraz Wiślańskie Centrum Kultury. Przegląd otworzył Burmistrz Wisły pan Jan Poloczek w którym uczestniczyło około 600 artystów z całej Polski. Naszą OSP reprezentował zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, który zaśpiewał utwór pt. „Bałkanica”. Komisja sędziowska pochwaliła występ dziewcząt. Wyniki konkursu będą ogłoszone w późniejszym terminie. Zespół zakwalifikował się na przegląd ze względu na bardzo dobry występ podczas Regionalnych Przeglądów Zespołów Artystycznych w Giżynie w 2013 roku.

Do Wisły Wyjechały dziewczęta: Sandra Sobczak, Aleksandra Kaczmarek, Izabela Ratajczak, Agnieszka Ratajczak oraz Prezes OSP Zbigniew Serbiak.

Dziewczęta wraz z patronem Amfiteatru Stanisławem Hadyną. 


POWIATOWE ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

30 maja – odbyła się II tura powiatowych zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg sytemu CTIF na boisku sportowym w Krzywosądowie. Do rywalizacji stanęły drużyny chłopców w biegu sztafetowym oraz rozwinięciu bojowym. Nasza reprezentacja w składzie: Bartosz Orzechowski, Karol Maliński, Patryk Markiewicz, Brajan Sobczak, Dominik Kubiak, Jarosław Spychaj, Mateusz Marciniak, Tobiasz Marciniak, Mikołaj Raś, Kacper Półtorak zajęła II miejsce. Do zawodów chłopców przygotował Naczelnik Marcin Woźniak. Mimo bardzo dobrego przygotowania drużyna otrzymała podczas rozwinięcia bojowego punkty karne. Niestety spowodowało to, iż drużyna nie zakwalifikowała się na zawody Wojewódzkie MDP, z tego powodu nie ukrywała rozczarowania.

Chłopcy podczas rozwinięcia bojowego


90 – LECIE OSP WIECZYN

25 maja – odbyły się obchody 90-lecia OSP i 730-lecia Wsi Wieczyn. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Wieczynie. Następnie uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę, po czym zaproszeni goście oraz strażacy przemaszerowali na plac przy remizie OSP, gdzie odbyły się główne uroczystości. Naszą straż reprezentowała delegacja w składzie: Kamila Kantorska, Natalia Serbiak, Krystian Kaganek oraz poczet sztandarowy w składzie: Eugeniusz Durski, Zdzisław Spychaj, Norbert Kaganek. Podczas uroczystości wręczono medale druhom z naszej OSP: Ryszardowi Antoniewiczowi – Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Zdzisławowi Spychajowi – Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.


 NAWAŁNICA NAD GMINĄ CZERMIN I POWIATEM PLESZEWSKIM 

24 maja – przez naszą gminę oraz powiat pleszewski przeszła silna burza w wyniku której ucierpiało wiele miejscowości. Zostały uszkodzone budynki, silny wiatr połamał słupy i zerwał linie energetyczne oraz wichura powyrywała z ziemi i połamała wiele drzew. O godzinie 16:20 I zastęp strażaków wyjechał do Ludwiny, gdzie uwięziony był samochód osobowy na drodze numer 11 wśród powalonych drzew. Ponadto zastęp wyjechał do usuwania połamanych drzew w miejscowościach: Pleszew, Tomaszew, Marszew, Czermin. O godzinie 17:15 gdy samochód lekki wrócił z zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych II zastęp strażaków został zadysponowany i usuwał skutki wichury na drogach: Czermin – Grab, Broniszewice – Marianin oraz w miejscowościach Skrzypnia, Żale, Pieruszyce. Działania trwały do późnych godzin nocnych. Udział w akacjach brało 13 strażaków.

Skutki nawałnicy w miejscowości Pieruszyce


ZAWODY POWIATOWE MDP

24 maja – na boisku sportowym w Krzywosądowie odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg systemy CTIF. Startowało 9 drużyn z powiatu pleszewskiego w tym drużyny dziewcząt i chłopców. Drużyna w składzie: Sandra Sobczak, Wiktoria Orzechowska, Natalia Sowińska, Weronika Malinowska, Daria Walendowska, Aleksandra Cegła, Magdalena Jędraszak, Róża Raś, Anna Pachciarek zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do zawodów wojewódzkich. Natomiast po rozpoczęciu konkurencji w grupie chłopców, zawody zostały przerwane z powodu przejścia potężnej burzy. Zawody przerwano i przełożono na 30 maja b.r.


WIZYTA STAROSTY

20 maja – naszą straż odwiedził Starosta Pleszewski Michał Karalus, który zwizytował pomieszczenia jednostki. Zapoznał się z realizacją projektu budowy boiska i placu treningowego. Interesował się też archiwum oraz kącikiem historii i tradycji. Przy kawie rozmawiał również o działalności statutowej OSP i stwierdził, iż jest pod wrażeniem czystości i całokształtu działalności organizacji. Ponadto dofinansował wyjazd zespołu „Ognista Drużyna” na Przegląd Zespołów Artystycznych do Wisły. Obecny przy wizytacji był Prezes Zbigniew Serbiak, Gospodarz Krystian Kaganek oraz Członek Zarządu Albin Spychaj.

Gospodarz Krystian Kaganek prezentuje Staroście Michałowi Karalusowi nowe uposażenie strażaków. 


SPOTKANIE STRAŻAKÓW Z GMINY CZERMIN

10 maja – o godzinie 17:00 zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu spotkanie strażaków z Gminy Czermin na Sali Wiejskiej w Łęgu. Wszystkich przywitał Wójt Gminy Czermin i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Stanisław Jankowski. Następnie wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Żegocinie w specjalnie przygotowanym przedstawieniu z okazji Dnia Strażaka, którego święto przypada 4 maja. Dla wszystkich druhen i druhów został przygotowany grill oraz kawa i ciasto. Z naszej OSP w spotkaniu brali udział: druhny Katarzyna Woźniak, Anna Cierniak, Natalia Serbiak; druhowie Marcin Woźniak, Dariusz Kantorski, Grzegorz Młynarz, Krystian Kaganek, Norbert Kaganek, Ryszard Antoniewicz.

Na zdjęciu strażacy wraz z Wójtem Gminy Czermin Sławomirem Spychajem


ZARZĄD

8 maja – o godzinie 20:00 odbyło się II posiedzenie Zarządu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 5 uchwał, najważniejsza z nich dotyczyła powołania nowego składu Jednostki Operacyjno – Technicznej.  W zebraniu uczestniczyła Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim  oraz przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej druhna Aleksandra Kaczmarek.


 DZIEŃ STRAŻAKA 

4 maja –  przypadł Dzień Strażaka, z tej okazji została wciągnięta na maszt Flaga Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz złożona wiązanka kwiatów na Obelisku. Natomiast w Kościele Parafialnym św. Jakuba Apostoła, odbyła się Msza w intencji strażaków z Czermina oraz Kurcewa, którą odprawił Kapelan OSP Ks. Kanonik Marian Ostach. Podczas Mszy Św. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w procesji z darami oraz wystawiony został Poczet Sztandarowy w składzie: druh Eugeniusz Durski, druh Krystian Kaganek oraz druh Łukasz Góralczyk.


85 – LECIE OSP BRONISZEWICE

4 maja – strażacy z Broniszewic obchodzili 85-lecie. Z tej okazji odbyła się Msza Święta w Kościele p.w. Piotra i Pawła oraz uroczysty apel. Naszą straż reprezentowała delegacja w składzie: Naczelnik Marcin Woźniak oraz druhowie Krystian Kaganek i Łukasz Góralczyk, którzy wręczyli od czermińskich strażaków statuetkę św. Floriana.


 ŚLUB

26 kwietnia –  ślubował członek naszej straży druh Mateusz Dajczak z Anną Ignaszak. Związek małżeński został zawarty o godzinie 16:00 w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie. W uroczystości weselnej uczestniczyła delegacja: Wiceprezes Katarzyna Woźniak, Sekretarz Natalia Serbiak, Skarbnik Anna Cierniak oraz druh Łukasz Góralczyk.

Druhowi Mateuszowi i Jego małżonce życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.


POŻAR GARAŻU

23 kwietnia – zastęp strażaków o godzinie 16:57 został zadysponowany do Pleszewa na ulicę Marszewską, gdzie palił się garaż samochodowy. Akcja trwała 1 h. Uczestniczyła również jednostka z OSP Pleszew oraz JRG Pleszew.


WIELKANOC

Zanim strażacy podjęli służbę przy Grobie Pańskim, zostały przeprowadzone porządki przedświąteczne na świetlicy strażackiej przez druhny Annę Cierniak i Natalię Serbiak oraz wokół straży przez druhów Albina Spychaja i Zdzisława Spychaja.

WP_20140419_005

Na zdjęciu druh Albin Spychaj. 

W Wielki Piątek o godzinie 19:30 rozpoczęła się Warta Honorowa przy Grobie Pańskim w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie. W Wielką Sobotę na salce katechetycznej Ks. Marian Ostach oraz Prezes Zbigniew Serbiak, złożyli życzenia Wielkanocne strażakom przy kawie i cieście, które zapewnił Kapelan OSP. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 6:00 odbyła się Rezurekcja, gdzie druhny i druhowie obsługiwali procesję. W Warcie oraz Mszy Rezurekcyjnej uczestniczyły następujące druhny: Kamila Kantorska, Anna Cierniak, Katarzyna Woźniak, Natalia Serbiak oraz druhowie: Kordian Walczak, Łukasz Góralczyk, Grzegorz Młynarz, Ryszard Antoniewicz, Maciej Dajczak, Mateusz Dajczak, Krystian Kaganek, Norbert Kaganek, Damian Durski, Eugeniusz Durski, Albin Spychaj, Zdzisław Spychaj, Karol Sosnowski, Adrian Jaskólski, Łukasz Świątek, Karol Cierniak. Dowódcą warty był Naczelnik Marcin Woźniak, a zastępcą druh Dariusz Kantorski. Prezes OSP składa podziękowanie wszystkim strażakom, którzy sumiennie uczestniczyli w Warcie oraz Rezurekcji i zarazem podtrzymali tą piękną tradycję.

Druhowie pełniący Wartę przy Grobie Pańskim: Norbert Kaganek i Krystian Kaganek. 


  KURS PODSTAWOWY

W dniach od 9 marca do 13 kwietnia – w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie, został przeprowadzony kurs podstawowy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Z OSP Czermin brali udział i zarazem ukończyli kurs: Beata Kantorska, Karol Sosnowski, Adrian Jaskólski, Krzysztof Kuźniacki. Wszyscy wymienieni strażacy ukończyli kurs i jednocześnie mają uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Gratulujemy. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu wymienieni druhowie i druhna, zostaną włączeni do jednostki operacyjno – technicznej. Tym samym będą nieść zaszczytną misję ratowania życia i mienia.

Na zdjęciu od lewej: druh Karol Sosnowski, druh Krzysztof Kuźniacki, druh Adrian Jaskólski, druhna Beata Kantorska


SZKOLENIE DZIAŁACZY I FUNKCYJNYCH OSP

11 kwietnia – byliśmy gospodarzem szkolenia, które odbyło się w Ośrodku Kultury w Czerminie, a zorganizowane zostało dla funkcyjnych i działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego w którym udział wzięli: Prezesi Oddziałów Gminnych, Komendanci Gminni, Pracownicy Gmin zajmujący się ochroną przeciwpożarową oraz Prezesi, Naczelnicy, Skarbnicy OSP. Razem uczestniczyło blisko 100 osób. Szkolenie prowadził Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu Andrzej Jankowski oraz uczestniczyli następujący goście: Zastępca Wójta Gminy Czermin Pani Marietta Cierniak, Zastępca Komendanta PSP w Pleszewie st brygadier Mieczysław Kikowski, Zastępca Komendanta PSP w Jarocinie mł brygadier Marian Tomczak, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Pleszewie st kapitan Waldemar Barański. Szkolenie otworzył i zarazem powitał gości Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie Zbigniew Serbiak, to właśnie Oddział Powiatowy był inicjatorem szkolenia, którego celem było przypomnienie i zapoznanie z aspektami prawnymi funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Ogniw Związku OSP RP. Dyrektor Andrzej Jankowski przedstawił i omówił następujące tematy:
– Zakupy z dotacji Związku OSP RP oraz KSRG,
– Dofinansowanie do zakupu samochodów,
– Środki finansowe samorządu województwa wielkopolskiego,
– Aspekty prawne – ustawa o stowarzyszeniach i ochronie przeciwpożarowej,
– Współpraca: Samorządy lokalne, OSP, PSP,
– Statut OSP, Statut Związku OSP RP,
– System OSP,
– Regulamin umundurowania,
– Ceremoniał,
– Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień,
– Różne sprawy dotyczące funkcjonowania OSP.
Po odbyciu szkolenia zostały złożone życzenia Wielkanocne przez Dyrektora oraz Prezesa Powiatowego. Podano kolację, którą przygotowali: Katarzyna Woźniak, Natalia Serbiak, Katarzyna Kuźniacka, Anna Cierniak, Krystyna Serbiak, Alicja Jackowska, Albin Spychaj, Piotr Prais. Podziękowania za pomoc w organizacji dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ośrodka Kultury w Czerminie.


 KOLIZJA DROGOWA

8 kwietnia – o godzinie  20.37 zastęp Jednostki Operacyjno – Technicznej został zadysponowany do kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej w miejscowości Grab. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że było to fałszywe zgłoszenie. Dodatkowo strażacy na odcinku drogi Grab – Sucha (powiat jarociński) sprawdzili teren wraz z poboczami czy zgłaszający przypadkowo nie podał złych danych o lokalizacji kolizji. Akcja trwała 1,5 godz. Udział brał również zastęp OSP w Gizałkach.


POŻAR

3 kwietnia – kilka minut po godzinie 17:00, strażacy zostali zadysponowani do pożaru traw i krzaków w miejscowości Marszew. Działania trwały 45 minut. Z OSP udział w akcji brało 6 druhów.


POŻAR SŁOMY

1 kwietnia – o godzinie 22:25, nastąpił kolejny w tym roku alarmowy wyjazd do palącej się sterty słomy w miejscowości Broniszewice, tym razem w dzielnicy Polskie Stare. Pożar został w porę zauważony. Szybki przyjazd zastępów straży spowodował ugaszenie źródła lokalizacji ognia, gdzie większą część niepalących się balotów słomy udało się odsunąć i tym samym je uratowano. Pozostała część uległa spaleniu pod kontrolą strażaków, gdzie jednocześnie zabezpieczano blisko znajdujące się zabudowania gospodarstw rolnych. Akcja strażaków trwała półtorej godziny, udział brały również dwa zastępy strażaków z Broniszewic i jeden z JRG PSP z Pleszewa. Najprawdopodobniej przyczyną powstania pożaru było podpalenie.


 POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

22 marca – w Kowalewie zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Odpowiedzialny za eliminacje był st bryg Mieczysław Kikowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Naszą OSP reprezentowała druhna Sandra Sobczak w II grupie wiekowej ( szkół gimnazjalnych), zajmując V miejsce.


 ZARZĄD

21 marca – o godzinie 19:00 odbyło się I posiedzenie Zarządu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Podjęto 5 uchwał oraz omówiono kalendarz pracy na 2014 rok i sprawy bieżące OSP. W zebraniu uczestniczyła Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim  oraz przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej druhna Aleksandra Kaczmarek.


 DROGA KRZYŻOWA 

18 marca – ulicami Czermina przeszła Droga Krzyżowa, którą prowadził Ks. Kapelan Marian Ostach wraz z Ojcem Ottonem Franciszkaninem z Chocza. Podczas Drogi Krzyżowej druhny Katarzyna Woźniak i Natalia Serbiak oraz druhowie Ryszard Antoniewicz i Łukasz Góralczyk nieśli pochodnie, tuż obok krzyża oraz zabezpieczali ulice i kierowali ruchem drogowym druhowie: Zbigniew Serbiak, Dariusz Kantorski, Zdzisław Spychaj i druhna Beata Kantorska.


 SKUTEK WICHURY

15 marca – o godzinie 23:55 syrena zaalarmowała do wyjazdu w miejscowości Wieczyn, gdzie silny wiatr,(który dał swe znaki mieszkańcom gminy Czermin oraz kraju) spowodował powalenie się drzewa na linię niskiego napięcia. Ciężar drzewa naciskał na splot linii energetycznych, co doprowadziłoby do jej uszkodzenia wraz ze słupami. Akcja naszych strażaków trwała 1,5 h i polegała na usunięciu drzewa wraz z oświetleniem terenu, gdzie silny wiatr i deszcze utrudniały działanie. Na miejsce zdarzenia przybyło również pogotowie energetyczne.


POŻAR KOTŁOWNI

15 marca – o godzinie 14:10 nastąpił wyjazd do miejscowości Marszew, do palącej się kotłowni w budynku jednorodzinnym. Po przybyciu na miejsce strażacy podali jeden prąd wody i pracowali przy użyciu aparatów ochrony dróg oddechowych. Zniszczeniu uległa kotłownia oraz część budynku mieszkalnego. Akcja trwała 2 h. Udział w niej brał również zastęp z JRG Pleszew oraz OSP Pleszew.

Fotografia: „Życie Pleszewa”


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

14 marca – odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na Sali Wiejskiej w Żbikach. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie przy współorganizacji Urzędu Gminy Czermin oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbikach. Przewodniczącym jury był st bryg Mieczysław Kikowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Odpowiedzialny za przebieg turnieju był druh Stanisław Jankowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie.

Naszą OSP reprezentowały cztery osoby  w kategorii II – ( szkoły gimnazjalne), zajmując poszczególne miejsca:

II miejsce – Sandra Sobczak, która będzie reprezentowała naszą straż na eliminacjach powiatowych Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

IV miejsce – Magdalena Jędraszak,

VI miejsce – Mateusz Marciniak,

VII miejsce – Daria Walendowska.

Druhny zakwalifikowały się po etapie pisemnym do części ustnej. Na zdjęciu przygotowują się do odpowiedzi, na pytania które wylosowały: od lewej Magdalena Jędraszak i Sandra Sobczak. 


DZIEŃ KOBIET

8 marca – w naszej OSP został zorganizowany „Dzień Kobiet”. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji kobiet działających w OSP Czermin, którą odprawił Ks. Kapelan Marian Ostach. Następnie wszyscy udali się na Salkę Katechetyczną, gdzie w imieniu wszystkich strażaków życzenia złożył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Naczelnik Marcin Woźniak każdej druhnie wręczył Tulipany, po czym wzniesiono toast lampką szampana i odśpiewano „Sto Lat”. W uroczystości brał udział również Radny Gminy Czermin Stanisław Sąsiadek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Dariusz Kantorski. Dekorację oraz kawę i ciasto przygotowali druhowie: Albin Spychaj i Piotr Prais.


WALNE ZEBRANIE 

2 marca – o godzinie 16:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności za 2013 rok. Zebranie przebiegało według ustalonego porządku. Przy Hymnie Związku OSP RP poczet sztandarowy w składzie: Dariusz Kantorski, Eugeniusz Durski, Zdzisław Spychaj wprowadził sztandar. Zaraz po tym wręczono odznaczenia Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Sebastian Serbiak oraz odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał druh Mateusz Maliński. Zostały przedstawione sprawozdania z działalności: Prezesa, Naczelnika, Skarbnika, Sekretarza, Komisji Rewizyjnej oraz zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”, które odczytała druhna Sandra Sobczak i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, które przedstawiła druhna Aleksandra Kaczmarek. Zarząd otrzymał absolutorium, w zebraniu uczestniczyło ogółem 80% strażaków z OSP. Ponadto w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie druh Jan Woldański, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie i zarazem Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj, Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Ksiądz Kapelan Marian Ostach, Radny Gminy Czermin Stanisław Sąsiadek, Sołtys Wsi Czermin Maria Doczekalska, Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak. Po zebraniu odbyła się wspólna kolacja oraz dyskoteka dla młodzieży.


XIV BAL STRAŻACKI 

1 marca – o godzinie 19:00 odbył się XIV Bal Strażacki, który został zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Podczas Balu bawiło się 124 gości, każdy został powitany przez Kominiarza – w którego rolę wcielił się druh Dariusz Kantorski. Następnie Naczelnik Marcin Woźniak wręczył każdej parze szampana, a kobietą po Tulipanie. Wśród zaproszonych gości bawili się: Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj z małżonką, Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski z małżonką, Doktor Włodzimierz Michałowski z małżonką, w rozpoczęciu Balu uczestniczył również Ksiądz Kapelan Marian Ostach oraz Radny Gminy Czermin Stanisław Sąsiadek. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” pod kierownictwem Jerzego Małeckiego oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” działający przy straży. Zorganizowano konkursy strażackie oraz przeprowadzono loterię fantową, której główną nagrodą był rower. Potrawy zostały przygotowane przez kucharkę panią Danutę Świątek. Zysk z Balu Strażackiego jest przeznaczony na działalność statutową organizacji, za co strażacy dziękują wszystkim darczyńcom i sponsorom. Sponsorzy otrzymają indywidualnie podziękowanie od OSP.

WP_20140301_018


WYPADEK W GRABIE

24 lutego – o godzinie 21:38 zastęp strażaków alarmowo udał się do wypadku samochodu ciężarowego w miejscowości Grab. Przy dojechaniu na miejsce okazało się, że ciągnik siodłowy TIR znajduje się około 30 m w polu rolniczym, a w kabinie jest kierowca. Strażacy na desce ortopedycznej wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego z Pleszewa, przenieśli poszkodowanego do karetki. Następnie zutylizowali wyciek, zmyli jezdnię od błota i jednocześnie w tym samym czasie oświetlili teren akcji. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku było pękniecie przedniej opony, co zaskutkowało przejechaniem przez głęboki rów i również poważnym uszkodzeniem pojazdu. Akcja trwała 2 h, w której uczestniczyły również: jednostka JRG PSP z Pleszewa, karetka podstawowa z Pleszewa oraz policja.


GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

15 lutego – w sali Zespołu Szkół w Broniszewicach został zorganizowany Gminny Turniej Tenisa Stołowego przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie. Gospodarzem turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewicach. Rozgrywki zostały przeprowadzone w czterech kategoriach wiekowych. Sędzią Głównym był pan Maciej Janik. Naszą drużynę najlepiej zaprezentował druh Brajan Sobczak, zdobywając III miejsce w kategorii Kadet. Ponadto w turnieju brali udział: Robert Kaźmierczak, Sebastian Kaźmierczak, Daniel Kaźmierczak, Bartosz Jaskólski.

Uczestnicy Turnieju podczas rozgrywek. 

Druh Brajan Sobczak odbiera nagrodę oraz dyplom z rąk Prezesa OSP Broniszewice druha Andrzeja Szymczaka. 


 POŻAR STERTY 

W nocy z 10 na 11 lutego o godzinie 2:30, nastąpił wyjazd do palącej się sterty słomy w miejscowości Broniszewice. Akcja strażaków polegała na obronie zagrożonych budynków gospodarczych i trwała 2 godziny. W akcji udział brała również OSP Broniszewice i JRG Pleszew. Nieprawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie.


WIECZOREK STRAŻACKI 

1 lutego – tradycyjnie po raz X Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie, zorganizował Wieczorek Strażacki dla strażaków z gminy Czermin. Gospodarzem była OSP w Łęgu. Impreza należała do bardzo udanych, wszyscy uczestnicy doskonale się bawili. Były również dla wytrwałych konkursy strażackie, na których lała się woda. OSP Czermin reprezentował Prezes Zbigniew Serbiak z małżonką.


WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Druhna Izabela Ratajczak w dniach od 31 stycznia do 2 lutego brała udział i jednocześnie reprezentowała zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” w warsztatach artystycznych, które odbywały się w Warszawie. Jej udział był związany z zakwalifikowaniem się przez zespół do Ogólnopolskiego Spotkania Zespołów Artystycznych, który odbędzie się 30 maja 2014 roku w Wiśle.


POŻAR W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

31 stycznia – o godzinie 1:50 strażacy zostali powiadomieni o pożarze chlewni w Broniszewicach. Po przybyciu na miejsce okazało się, że objęta płomieniami jest paszarnia i poddasze budynku, a pożar zagraża  znajdującemu się obok budynkowi gospodarczemu. Nasz zastęp oddymiał pomieszczenia używając wentylatora osiowego. Akcja trwała 2 h, w której uczestniczyło 5 druhów oraz OSP Broniszewice i JRG Pleszew.


 ZARZĄD

2 stycznia – odbyło się posiedzenie Zarządu zaległe za rok 2013, które rozpoczęło się o godzinie 17:15. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zbigniew Serbiak. Podjęto 5 uchwał oraz omówiono sprawy bieżące i organizację Balu Strażackiego. W zebraniu uczestniczyła również Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim.


 NOWY ROK 2014

Tradycyjnie jak co roku druh Albin Spychaj o godzinie 00:00 włączył syrenę strażacką, która alarmowała mieszkańców Czermina o Nowym Roku 2014.