2010

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu szczęśliwych chwil, sukcesów i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

dla wszystkich strażaków i ich rodzin oraz odwiedzających naszą stronę

życzenia składa: Prezes OSP Zbigniew Serbiak 


 PASTERKA

24 grudnia – zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, tuż przed Pasterką o godz. 23:30 w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie, zaśpiewał najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Dziewczęta do występu przygotowała kierownik zespołu pani Renata Ratajczyk.


KRONIKI W CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH 

 Kroniki naszej OSP od września b.r. znajdują się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, gdzie biorą udział w wystawie Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Wystawę oglądało wielu gości z kraju i z zagranicy, podczas 35- lecia Centralnego Muzeum Pożarnictwa m.in. zobaczył je były Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP generał Ryszard Kamińsk, który obecnie jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Telefonicznie na ręce Prezesa OSP, kazał przekazać życzenia i pogratulować druhną- Katarzynie Woźniak i Natalii Serbiak za wspaniałe prowadzenie kronik.


WIGILIA STRAŻACKA

18 grudnia – odbyła się Wigilia Strażacka w Ośrodku Kultury w Czerminie, którą zorganizowała nasza OSP. Oprócz członków naszej straży w tym: strażaków Honorowych i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, również zaproszeni byli goście: Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie, Wójt Gminy Czermin, Zastępca Wójta Gminy Czermin, Skarbnik Gminy Czermin, Przewodniczący Rady Gminy Czermin, Radni Gminy Czermin, Dyrektor Zespołu Szkół, Kapelan OSP, Sołtysi, Kierownik Ośrodka Kultury oraz goście z samego serca Polskich Tatr – Doliny Kościeliskiej, na czele z Marianem Matusiakiem Prezesem Zakopiańskiej Narodowej Fundacji SKANSEN. Posiłek na wigilie oraz dekorację przygotowali druhowie i druhny z OSP przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich. Zanim wszyscy zasiedli do stołu aby skosztować potraw świątecznych Ks. Kapelan Marian Ostach poświęcił opłatki, którymi wszyscy się podzielili i złożyli życzenia. Zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” zaśpiewał kilka Pastorałek. Wigilia upłynęła w ciepłej, rodzinnej atmosferze, której towarzyszył przedświąteczny nastrój.


 WYPOMPOWANIE WODY

15 grudnia – ratownicy z Jednostki Operacyjno – Technicznej uczestniczyli w dwóch akcjach w wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeń gospodarczych, piwnic oraz budynków inwentarskich. Pierwsza akcja miała miejsca o godz 13.45 w Czerminie i trwała 1 godzinę. Natomiast drugi wyjazd był o godzinie 18.45 do miejscowości Pieruchy, działania trwały dwie godziny.


POSIEDZENIE ZARZĄDU

8 grudnia – o godz 19.00 odbyło się ostatnie powiedzenie Zarządu w tym roku oraz pięcioletniej kadencji. Omówiono bieżącą sytuacje OSP, organizacje Wigilii Strażackiej, przeprowadzenia inwentury. Podjęto Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego 5 lutego 2011 roku.


POGRZEB

30 listopada – odbył się pogrzeb Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka druha Władysława Wesołowskiego, w którym  uczestniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak oraz poczet sztandarowy, który zarazem reprezentował powiat pleszewski w składzie: Dariusz Kantorski, Grzegorz Młynarz, Ryszard Antoniewicz. Msza święta pogrzebowa odbyła się o godz. 10:15 w Kościele Garnizonowym Strażaków Archidiecezji Poznańskiej pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12:00 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. Ś.P. druh Władysław Wesołowski młodzieży strażackiej z Czermina znany był z Wielkopolskich Rajdów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jako miły i serdeczny człowiek.


 PODZIĘKOWANIE

 Prezes Zbigniew Serbiak serdecznie dziękuje wszystkim strażakom i ich rodzinom, mieszkańcom Czermina, Żali, Psienia Ostrów oraz Woli Duchownej, którzy oddali  na niego głos w Wyborach Samorządowych na Radnego Gminy Czermin.


NARADA SZKOLENIOWA

24 listopada – w sali Ośrodka Kultury w Czerminie, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, zorganizował  naradę szkoleniową, gdzie gospodarzem była nasza OSP. Tematem narady było:

 • Omówienie kampanii sprawozdawczo – wyborczej na rok 2011
 • Zasady udzielenia dotacji z MSWIA oraz Firm Ubezpieczeniowych
 • Statystyka OSP
 • Statut OSP i Związku OSP RP
 • Regulamin Umundurowania
 • Regulamin Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień

Naradę przeprowadził Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu druh Andrzej Jankowski. W konferencji udział brali przedstawiciele 46 straży pożarnych z powiatu pleszewskiego. W sumie przybyło 121 osób – narada była skierowana dla Prezesów, Naczelników i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych. Na koniec każdy został poczęstowany grochówką strażacką, przygotowaną przez naszych strażaków.


ZALANA PIWNICA

23 listopada – zastęp strażaków został powiadomiony o zalaniu piwnic w budynku mieszkalnym w Pieruchach. Akacja trwała 1 godzinę i polegała na wypompowaniu wody z zalanych piwnic pompą szlamową. Powodem zalania pomieszczeń była niedrożność rowów melioracyjnych.


WYCIECZKA DO WARSZAWY

20 listopada – przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie oraz OSP Czermin został zorganizowany wyjazd młodzieży do Warszawy ,która wyróżnia się swoja działalnością oraz osiąga sukcesy w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Z powiatu pleszewskiego wyjechało 28 osób wraz z opiekunami, którzy są członkami Komisji ds. Młodzieży oraz Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie. Głównym punktem zwiedzania była Redakcja Ogólnopolskiego Czasopisma „Strażak” – w redakcji uczestnicy wycieczki spotkali się z Panią Redaktor Naczelną Anną Świtalską. Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży wręczył pani Ani drobne upominki. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Warszawy. Młodzież zobaczyła Bibliotekę Uniwersytecką, Starówkę Warszawską, Kościół św. Anny, Katedrę św. Jana i Katakumby, Teatr Wielki, Pałac Kultury i Nauki, Dworzec Centralny, Nowoczesne Centrum Handlowe „Złote Tarasy”. Największe wrażenie na młodzieży zrobiła przejażdżka metrem. Naszą OSP reprezentowały Patrycja Kaźmierczak oraz Justyna Pawlak. W godzinach nocnych i z dużymi wrażeniami wszyscy wrócili do domu.


 

SZKOLENIE ” MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”

Od 17 – 18 listopada druhna Natalia Serbiak uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym programu „Młodzież w Działaniu”  zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. Podczas trwania programu zostały omówione zasady i szczegółowy program „Młodzież w Działaniu”. Odbyły się warsztaty dotyczące zarządzania projektem, ewaluacji, tworzenia projektu, wypełniania aplikacji – wniosku o dofinansowanie oraz omówienie naliczania budżetu i grantu. Zajęcia były prowadzone przez Panią Krystynę Marcinkowską –  zespół trenerski Narodowej Agencji „Młodzież w Działaniu”.


WYPADEK

16 listopada o godzinie 16:27 Jednostka Operacyjno – Techniczna została zaalarmowana do wyjazdu do miejscowości Pieruszyce. Podczas mijania się dwóch linowych autobusów PKS, jeden wjechał do rowu. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że przyczyną wypadku był ulewny deszcz i podtopione pobocze. Akcja polegała na: oświetleniu miejsca wypadku, wyciągnięciu autobusu z rowu, gdzie również pomocy udzieliło dwóch miejscowych rolników –  wyciągając ciągnikami autobus. Po wyciągnięciu autobusu policja, która zabezpieczała miejsce akcji, sprawdziła stan techniczny pojazdu i dopuściła go do ruchu. Akcja trwała 2 godziny i była bardzo ciężka. Na dodatek padał ulewny deszcz- kierowca i pasażerowie nie zostali poszkodowani.


ULEWNE DESZCZE 

W dniach 12-13 listopada przez nasza gminę i powiat pleszewski przeszły ulewne deszcze. Opady deszczu spowodował znaczne zalanie piwnic, budynków mieszkalnych. O godzinie 16:34 zastęp OSP Czermin, brał udział w wypompowaniu wody zalanej piwnicy w miejscowości Wieczyn. Druga akcja miała miejsce o godz. 19:15 – również w Wieczynie strażacy musieli udrożnić rowy odwadniające oraz wypompować wodę z mieszkania. Obydwie akcje trwały po 2 godziny. 14 listopada o godz. 10:40 syrena zaalarmowała wyjazd do Pieruch, zalało mieszkanie, piwnicę oraz obejście domu. Akcja trwała 1,5 godziny.


PRZEKAZANIE SAMOCHODU – OBORNIKI

13 listopada – w Obornikach odbył się II etap przekazania pojazdów przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu. Samochód wraz z członkami JOT-u, pocztem sztandarowym, władzami Gminy Czermin uczestniczył w przekazaniu pięciu samochodów z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 na Obornickim Rynku.

Reportaż z przekazania samochodów ratowniczo- gaśniczych, można było obejrzeć w TVP Poznań – w Teleskopie


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada w Święto Odzyskania Niepodległości poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystym nabożeństwie w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Mszę odprawiał Ks. Kanonik i zarazem kapelan naszej OSP Marian Ostach. W Eucharystii uczestniczyły również poczty sztandarowe z OSP Kurcew oraz Kółka Rolniczego w Czerminie. Po mszy świętej Ksiądz zaprosił delegacje na rogale Marcińskie.


PRZEKAZANIE SAMOCHODU

10 listopada koło budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, w którym  w 1928 roku z inicjatywy Rotmistrza Nicefora Sicińskiego w tymże obiekcie została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie – odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN zakupionego w ramach projektu współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego  Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz środków Samorządu Gminy Czermin. Uroczysty apel rozpoczął się od przywitania  przez Prezesa Zbigniewa Serbiaka wszystkich zaproszonych gości, których przybyło bardzo wielu m.in. przedstawiciele Gminy Czermin, Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz władz Związku ZOSP RP w Poznaniu. Dowódcą podczas uroczystości był Naczelnik Marcin Woźniak, który złożył meldunek Dyrektorowi Oddziału Wykonawczego Związku OSP RP im generała Stanisława Taczaka w Poznaniu druhowi Andrzejowi Jankowskiemu. Następnie druhowie w składzie: Sebastian Serbiak, Krystian Kaganek, Łukasz Świątek dokonali wciągnięcia flagi ZOSP RP na maszt. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy w składzie Grzegorz Młynarz, Dariusz Kantorski, Ryszard Antoniewicz oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, członkowie JOT-u, członkowie czynni i honorowi naszej OSP. Druhna Katarzyna Woźniak przeczytała historie założenia straży w Czerminie, następnie dokonano poświęcenia samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Kapelana naszej OSP Ks. Kanonika Mariana Ostacha w asyście z Kapelanem Oddziału Powiatowego w Pleszewie Ks. Kanonikiem Tadeuszem Pietrzakiem oraz Kapelanem Oddziału Powiatowego w Jarocinie Ks. Kanonikiem Jerzym Rychlewskim. Przekazania dokumentów i kluczyków do pojazdu dokonali Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druh Andrzej Jankowski, Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Stanisław Sąsiadek oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg, Mieczysław Kikowski. Dalsza część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w Czerminie. Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druh Andrzej Jankowski, otrzymał podziękowanie od władz Samorządu Gminy Czermin. Został odczytany list gratulacyjny od Prezesa „Drogi i Bezpieczeństwo” Ryszarda Fonżychowskiego, który niestety nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Wręczono Medale i odznaczenia następującym osobą:

Srebrny Medal ” Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Sławomir Spychaj – Wójt Gminy Czermin

Albin Spychaj ,  Marek Cierniak

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 

Krzysztof Orszulak – Dyrektor Zespołu Szkół w Czerminie

Strażak Wzorowy

Anna Cierniak, Mateusz Dajczak, Natalia Serbiak

Wysługa Lat 40 – Marian Matyniak

Wysługa Lat XXX – Ryszard Antoniewicz

Wysługa Lat XX –  Marcin Woźniak, Grzegorz Młynarz

Wysługa Lat X – Mariusz Glapa

Wysługa Lat V – Bartosz Dajczak, Paulina Trawińska, Agata Kaczmarek, Karolina Sobańska,

Katarzyna Ratajczak, Aleksandra Jankiewicz, Michał Kubiak, Adelina Kościelna, Kryspin Kołodziejek

Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:

Odznaka ” Brązowa”

Adrian Jaskólski, Karol Sosnowski, Natalia Półtorak, Daria Urbańska

Odznaka „Srebrna”

Dominik Bizan, Justyna Doczekalska

Odznaka „Złota”

Agnieszka Ratajczak, Aleksandra Kaczmarek, Katarzyna Kuźniacka,

Natalia Góralczyk, Damian Durski

Na koniec dla wszystkich druhów, druhen oraz zaproszonych gości odbyła się zabawa Andrzejkowa, którą prowadził didżej Adam Kaźmierski.


KONTROLA W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU

RATOWNICZO – GAŚNICZEGO 

9 listopada w godzinach przedpołudniowych zespół Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie – brg Mieczysław Kikowski i asp Piotr Jaroszewski przeprowadzili kontrolę sprzętu oraz gotowości bojowej. Kontrola odbyła się w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Sprawdzano sprzęt, czystość, zaplecza straży oraz dokumentację. Ogłoszono alarm gdzie w ciągu trzech minut, przybyło siedmiu członków JOT-u. Przeprowadzono ćwiczenie z budowaniem dwóch linii gaśniczych, z podaniem dwóch prądów wody- w tym jednego prądu z drabiny D10. Całość szkolenia wraz z dbałością i konserwacja sprzętu, prowadzoną dokumentacja wypadła najlepiej w powicie pleszewskim.


WYPADEK

5 listopada o godzinie 19:15 nasz JOT został zadysponowany do wypadku w miejscowości Grab (gm. Czermin). Na łuku drogi samochód osobowy wpadł do rowu. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane dwie osoby, gdzie zespół Ratownictwa Medycznego z Pleszewa udzielił pomocy. Jedna z poszkodowanych osób została przewieziona do Szpitala w Pleszewie. Działania naszej OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku i kierowanie ruchem drogowym.


POSIEDZENIE ZARZĄDU

4 listopada o godz. 19:00 odbyło się IV w tym roku posiedzenie Zarządu OSP, którego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Obecni członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone z naszej straży przedstawiły swoje sprawozdanie z działalności, omówiły ważne sprawy oraz problemy OSP. Podjęto cztery  uchwały – najważniejsza dotyczyła przeprowadzenia inwentury za którą odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Dariusz Kantorski.


WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada – o godz. 9:15 delegacja w składzie: Patrycja Kaźmierczak, Izabela Ratajczak, Łukasz Świątek złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze przy obelisku, który został postawiony w 75- lecie jednostki. Pomnik upamiętnia wszystkich strażaków, którzy przez 82 lata służyli w naszej straży a ich groby znajdują się na terenie całego naszego kraju oraz za granicą. Grono zasłużonych strażaków do tej pory nie jest znanych z imienia i nazwiska.

O godzinie 12:00 strażacy zabezpieczali czermiński cmentarz oraz kierowali ruchem. Na mszę przybyło około 5 tysięcy osób. Praca nie należała do łatwych ale mimo to strażacy doskonale sobie poradzili. Na koniec odprawionej Eucharystii Ks. Kapelan Marian Ostach podziękował służbie mundurowej – strażakom za pomoc i zabezpieczenie.

Strażacy biorący udział w zabezpieczeniu: 

Jagoda Ratajska, Albin Spychaj, Mateusz Maliński, Łukasz Świątek, Norbert Kaganek, Prezes Zbigniew Serbiak


 

WESELE DRUHA KRYSTIANA

30 października – z naszej straży ślubował strażak Krystian Knappe – kierowca OSP z Wiolettą Reszel. Związek małżeński został zawarty w Kościele p.w Wniebowzięcia NMP w Żegocinie. W uroczystości weselnej gościła delegacja w składzie: druhna Agata Kaczmarek, druh Łukasz Świątek, druh Dariusz Kantorski.

Druhowi Krystianowi i jego małżonce życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. 


20-LECIE OŚRODKA KULTURY

30 października – odbył się Jubileusz 20-lecia Ośrodka Kultury w Czerminie. Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie działalności Ośrodka z którym od 20 lat związana jest Kierownik Pani Renata Półtorak. Naszą straż reprezentował Prezes Zbigniew Serbiak wraz z małżonką, który złożył życzenia, wręczył statuetkę i bukiet kwiatów. Ośrodek Kultury mieści się w jednym obiekcie w którym również jest OSP, Gminna Biblioteka oraz Koło Gospodyń Wiejskich.


POŻAR SUSZARNI

28 października o godz. 17:37 JOT został zawiadomiony o pożarze suszarni w Woli Duchownej (gm. Czermin) w gospodarstwie rolnym. Po przyjeździe zastępu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że rolnik opala kotłownie suszarni balotami słomy – prawdopodobnie włożył zbyt dużą ilość balotów. Z komina wydobywał się jęzor dymu, około 5 metrów na wskutek tego powstało duże zadymienie.  Niedaleko gospodarstwa znajduje się droga powiatowa, gdzie jeden z przejeżdżających kierowców zauważając dym powiadomił stanowisko kierowania PSP w Pleszewie, następnie zadysponowano jednostkę z Czermina. Dowódca zastępu udzielił instruktarzu rolnikowi o prawidłowej eksploatacji. Alarm potraktowano również jako ćwiczenie.


LEDNICA 2000

24 października – o godz.12.00 w Ośrodku  Duszpasterskim w Lednicy, została odprawiona przez Ojca Jana Górę msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, którzy zabezpieczają Pola Lednickie podczas Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży – Lednica 2000.  We Mszy świętej uczestniczyły również dzieci komunijne wraz z rodzicami. Duszpasterz zadawał wiele pytań dzieciom dotyczących straży, pracy strażaka. Zaskoczyły wszystkich, wiedziały na temat straży bardzo wiele i przy tym udzielały bardzo mądrych odpowiedzi. Druhny Katarzyna Woźniak  i Natalia Serbiak podczas Eucharystii przeczytały Lekcję. Prezes Zbigniew Serbiak w imieniu wszystkich OSP podziękował Ojcu Janie Górze za zaproszenie strażaków. Podkreślił, że strażacy Ochotnicy zawsze pomagają i chętnie przyjeżdżają na zabezpieczenie Lednicy 2000. Po pięknie odprawionej mszy, wszyscy zaproszeni strażacy udali się na kawę i ciasto. Nasi druhowie i druhny w miłej atmosferze  i z duża garścią uśmiechu wypili wspólnie kawę z Ojcem Janem Góra oraz  Andrzejem Urbańskim – koordynatorem zabezpieczenia OSP. Z okna przed mszą w kaplicy mogliśmy podziwiać piękny widok Pół Lednickich – miejsce spotkań młodzieży z całej Polski i z zagranicy, które tym razem było zupełnie puste, Bramę Trzeciego Tysiąclecia, jezioro Lednickie, dzwonnice z dzwonem, drogę procesyjną wraz z głazami  – stacjami Drogi Krzyżowej.

Ochotnicze Straże Pożarne uczestniczące w Spotkaniu:

OSP Chrząstowo, OSP Czermin, OSP Nekla, OSP Modliszewo, OSP Wapno.


KURS UZUPEŁNIAJĄCY

Od 9 – 23 października ( w dni weekendowe ) odbyło się szkolenie uzupełniające dla strażaków należących do jednostek operacyjno – technicznych, którzy ukończyli kurs szeregowców przed 1 stycznia 2007 roku. Szkolenia miały charakter uzupełniający oraz przedłużający kwalifikacje do wyjazdów ratowniczo – gaśniczych. Kurs składał się  z dwóch części: szkolenie z aparatów ochrony dróg oddechowych, szkolenie z ratownictwa technicznego. Z naszego JOT-u uprawnienia zdobyło 6 druhów


POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA

20 października – odbyła się uroczystość Poświęcenia Odnowionego Kościoła Parafialnego p.w Św. Jakuba Apostoła w Czerminie, który został wyremontowany z współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie młodzież z naszej parafii otrzymała sakrament bierzmowania. Wśród wielu gości zaproszenie otrzymał również Prezes Zbigniew Serbiak. Poświecenia i bierzmowania dokonał Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Nasz kapelan i zarazem proboszcz parafii Marian Ostach został mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim, czego mu serdecznie gratulujemy. Tego samego dnia 40- lecie posługi obchodził Kościelny Stanisław Łagodziński, otrzymał list gratulacyjny od Biskupa.


  TURNIEJ STRZELECKI

16 października – w LOK-u w Pleszewie odbył się I Turniej Strzelecki dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestnicy walczyli o Puchar Prezesa OSP Pleszew Mieczysława Kikowskiego. Organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Pleszewie. Z ramienia naszej straży udział wzięli druhowie: Łukasz Świątek, Łukasz Góralczyk, Mateusz Maliński.


ODBIÓR SAMOCHODU

W dniach 14-15 października – Prezes Zbigniew Serbiak, Naczelnik Marcin Woźniak, kierowca Marek Cierniak, kierowca Norbert Kaganek wyjechali do Kielc – zakładu produkującego zabudowy samochodów pożarniczych Mirosława Stolarczyka.Podczas pobytu uczestniczyli w szkoleniu i zarazem odebrali średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu MAN. Zakupu dokonano w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2007-2013.  Samochód po raz pierwszy wjechał pod czermińską OSP 15 listopada o godz. 21.45. Na przyjazd pod jednostką czekała grupa strażaków. Oficjalne przekazanie samochodu nastąpi   10 listopada o godz. 16.00  koło Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie. Przekazanie w województwie wielkopolskim odbędzie się 13 listopada w Obornikach.


POSIEDZENIE ZARZĄDU

5 października o godz. 19.00 odbyło się III w tym roku posiedzenie Zarządu OSP, którego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Wszyscy obecni druhowie i druhny przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności. Protokół prowadziła druhna Katarzyna Woźniak.

Podczas zebrania podjęto uchwały w sprawach:

 1. Szkolenia członków JOT-u
 2. Wydanie sikawki konnej ( sprzedaż )
 3. Wycinka drzew ( park Wieczyn, Czermin )
 4. Zakup szafy do dokumentów oraz butów
 5. Wyjazd na rekolekcje i msze św. na Lednicę
 6. Przekazanie samochodu – Andrzejki Strażackie –
 7. Wigilia Strażacka

TURNIEJ GRY W WARCABY

4 października w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbył się I Turniej Gry w Warcaby. W turnieju wzięło udział 6 placówek z powiatu pleszewskiego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, Ośrodek Terapii Zajęciowej w Nowolipsku, Ośrodek Terapii  Zajęciowej w Gizałkach, Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, Ośrodek Wychowawczy w Pleszewie. Jedną z sędziów była druhna Natalia Serbiak, która zarazem reprezentowała naszą OSP. Dla wszystkich zaproszonych gości, uczestników turnieju, pensjonariuszy, został przygotowany posiłek oraz kawa.


MISTRZOSTWA POWIATU W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

2 października – odbyły się VI Powiatowe Zawody w Ratownictwie Medycznym zastępów OSP i PSP.  Organizatorem był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie. Zawody w tym roku odbyły się na terenie Czermina. Startowały 3 zastępy PSP oraz 8 Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pleszewskiego. Nasza drużyna medyczna w składzie: Łukasz Świątek, Mateusz Maliński, Łukasz Góralczyk, Norbert Kaganek zajęła I miejsce, jednocześnie zdobywając Puchar Oddziału Powiatowego i tytuł Mistrza Powiatu Pleszewskiego. Drużynę do zawodów przygotował Naczelnik Marcin Woźniak.

Zadania były przeprowadzone w dwóch etapach, części pisemnej oraz z zadań medycznych, które zostały przeprowadzone w firmie „TAD-BUD”, przedsiębiorstwie „Kaczmarek”, Środowiskowym Domu Samopomocy.


AWARIA W HYDROFORNI

1 – 2 października – nastąpiła awaria hydroforni w Czerminie, która jest w trakcie modernizacji. Od godz. 17.05 został zadysponowany zastęp strażaków do udrożnienia sieci wodnej wraz z zasilaniem pomp wodnych. W tym celu został podany jeden prąd wody z samochodu ciężkiego przy użyciu wysokiego ciśnienia, ponieważ brakowało wody na terenie miejscowości Czermin oraz miejscowości sąsiednich. Akacje spowodowały to że, pompy zaczęły działać  i automatycznie zaczęła płynąć woda do użytkowników wody z hydroforni


POŻAR SAMOCHODU OSOBOWEGO

29 września o godz. 19.20 zastęp strażaków Jednostki Operacyjno – Technicznej działającej przy naszej OSP, został zadysponowany do płonącego samochodu osobowego na drodze powiatowej między miejscowościami Strzydzew – Parzew. Działania ratownicze polegały na: podaniu jednego prądu piany ciężkiej, odcięciu zaworu instalacji gazowej, oświetleniu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.


KONFERENCJA NAUKOWA

27 września – w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt: „Kultura w działalności OSP – tradycja i współczesność”. Organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Warszawie. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in. członkowie Parlamentarnego i Senackiego Zespołu Strażaków oraz Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkowie władz Związku OSP RP, przedstawiciele amatorskiego ruchu artystycznego OSP, kronikarze, historycy oraz  nasza OSP, którą reprezentował Prezes Zbigniew Serbiak. Było to wyróżnienie dla wszystkich druhów i druhen za działalność naszej jednostki.


ŚLUB DRUHA MARIUSZA

25 września w Kościele Wang w Karpaczu – Świątyni, którą uważa się za miejsce szczęśliwych małżeństw, odbyła się ceremonia  ślubna Sekretarza Naszej OSP Mariusza Glapy oraz Ewy Żychlewicz. W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli strażacy: Prezes Zbigniew Serbiak, Naczelnik Marcin Woźniak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kantorski, Wiceprezes Katarzyna Woźniak, druhna Katarzyna Kuźniacka oraz druh Albin Spychaj.

W trakcie drogi do Karpacza druhowie i druhny zwiedzili Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, spacerowali po Karpaczu. Do domu wrócili w godzinach nocnych.

Młodej Parze na nowej drodze życia życzymy spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze.


GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

19 września – na boisku sportowym w Wieczynie odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie. W rozgrywkach udział brało 8 drużyn. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy, gdzie nasi strażacy zajęli II miejsce w grupie. Natomiast o rozgrywkach finałowych, uzyskali w ogólnej punktacji IV miejsce. Dowódcą i zarazem odpowiedzialnym za drużynę z ramienia naszej straży był druh Robert Kaźmierczak. Gratulujemy.


WYPADEK W HYDROFORNI

12 września – o godz. 10.44 JOT został zadysponowany do  hydroforni w Czerminie, gdzie wypadkowi uległ jeden z pracowników firmy dokonującej przebudowę. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przekazaniu poszkodowanego zespołowi Karetki Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie.


WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 

11 września – na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze. Organizatorem zawodów był: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Powiat Wągrowiec, Miasto Wągrowiec. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7×50 z przeszkodami. Przeprowadzono je w dwóch grupach „A”- mężczyźni i „C”- kobiety. Z naszej OSP w zawodach uczestniczyła druzyna kobieca, która w 2009 roku zdobyła pierwsze miejsca w zawodach na eliminacjach gminy Czermin oraz na zawodach powiatowych w Pleszewie.

W ćwiczeniu bojowym drużyna zajęła III miejsce w Wielkopolsce, uzyskując czas 48,00 – otrzymały Puchar oraz brązowe medale. W sztafecie zdobyły XI miejsce z czasem 71,44. W klasyfikacji ogólnej drużyna zajęła V miejsce w Województwie Wielkopolskim, wygrywając Puchar oraz nagrody w sprzęcie za ok. 1.500 zł.

W zawodach udział wzięło 29 drużyn kobiecych z woj. wielkopolskiego.

Skład Drużyny:

Katarzyna Woźniak, Anna Cierniak, Katarzyna Kuźniacka, Agata Kaczmarek, Patrycja Kaźmierczak, Justyna Pawlak, Jagoda Ratajska, Izabela Ratajczak. Mechanikiem był Prezes Zbigniew Serbiak. Naczelnik Marcin Woźniak przygotował dziewczęta do zawodów.

Zarząd OSP składa wszystkim uczestnikom zawodów podziękowania i gratulacje za osiągnięcie tak dobrych wyników.


XII WOJEWÓDZKIE PODSUMOWANIE KONKURSU KRONIK

11 września o godz. 10.00 w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence pow. złotowski, odbyło się rozstrzygnięcie XII Wojewódzkiego Konkursu Kronik połączonego z sesja historyczną. Organizatorem spotkania był Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Andrzej Kacprzak, który  zarazem wraz z instruktorem ds. Kultury Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druhem Maciejem Tomasikiem dokonał wręczenia nagród i wyróżnień przybyłym kronikarzom. Przed tym wszyscy zaproszeni goście oraz kronikarze mogli oglądać specjalnie przygotowany występ przez młodzież ze szkoły w Krajence. Po uroczystości kronikarze z wielkopolski zwiedzili Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, Ochotniczą Straż Pożarna im. Jana Waldowskiego w Krajence, Kościoły pw św. Anny i św. Mikołaja w Krajence. Naszą OSP reprezentowała druhna Natalia Serbiak, natomiast z powiatu pleszewskiego uczestniczył druh Jan Woldański.

Na konkurs zostały oddane dwie kroniki druhny Katarzyny Woźniak oraz druhny Natalii Serbiak.  W nagrodę za dobre prowadzenie dostały dyplom, książki oraz kubeczki. Obydwie kroniki zostały wysłane do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.


RAJD ROWEROWY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

4 września – odbył się VI Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu pleszewskiego w Zawidowicach gm. Pleszew. Organizatorem Rajdu byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleszewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Pleszewie, Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidowicach. W sumie w rajdzie uczestniczyło 138 osób z całego powiatu pleszewskiego: OSP Strzydzew, OSP Zawidowice, OSP Pleszew, OSP Dobrzyca, OSP Gołuchów, OSP Czermin, OSP Kuchary, OSP Krzywosądów, OSP Karsy, OSP Chocz, OSP Kowalew. Wszyscy uczestnicy Rajdu Rowerowego  musieli do godz. 11.00 wstawić się na boisku przy Starej Stajni. Na miejscu młodzież zmierzyła się w trzech konkurencjach: rozwinięcie linii gaśniczej na sucho ( na czas), konkurencji zręcznościowej, przelewanie wody z hydronetki do wiadra, prezentacji swojej OSP, gminy, miejscowości – Hymn Związku OSP RP. Wszyscy zwiedzili teren Starej Stajni oraz zjedli pyszna grochówkę.

Nasi młodzi druhowie i druhny w klasyfikacji generalnej zdobyli I miejsce oraz w dwóch konkurencjach – prezentacji swojej OSP, gminy, miejscowości – Hymn Związku OSP RP i rozwinięcie linii gaśniczej na sucho.


WESELE STRAŻAKA

4 września – sakramentalne „TAK” w Kościele p.w św. Piotra i Pawła w Broniszewicach powiedzieli sobie: druh Marek Cierniak (kierowca OSP) oraz Karina Biegańska. Na przyjęciu weselnym bawiła się trzyosobowa delegacja z naszej OSP. Młodej Parze na nowej drodze życia życzymy spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze.


POKAZ STRAŻAKÓW

25 sierpnia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie dokonano przedstawienia działalności JOT-u, działającego przy OSP Czermin przed pensjonariuszami oraz pracownikami.

Podczas spotkania zostało omówione działanie systemu powiadamiania służb ratunkowych w tym OSP w Czerminie oraz dokonano prezentacji samochodu pożarniczego. Strażacy zademonstrowali przyjazd na działania ratunkowe  np: do Środowiskowego Domu Samopomocy. Każdy z pensjonariuszy mógł obejrzeć sprzęt, który znajduje się w samochodzie strażackim, przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na koniec dla wszystkich zorganizowano ognisko wraz ze śpiewem. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Monika Zysnarska podziękowała strażakom oraz wręczyła upominki – drzewko szczęścia, aby w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych przynosiło druhom szczęście.


WYPADEK CIĄGNIKA ROLNICZEGO

25 sierpnia o godz. 18:50 – strażacy z JOT-u zostali zadysponowani do wypadku w miejscowości Pieruchy gm. Czermin. Na miejscu zdarzenia okazało się, że samochód  osobowy uderzył w przód ciągnika rolniczego wiozącego baloty słomy. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w Pleszewie. Działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku, udzieleniu wsparcia psychicznego  poszkodowanym, usunięciu ciągnika i produktów rolnych oraz samochodu z jezdni. Akacja trwała 2 godziny.


WAKACJE MDP W MRZEŻYNIE

Od 5 – 8 sierpnia Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie zorganizował wyjazd nad morze do miejscowości Mrzeżyno. Wycieczka rozpoczęła się od zbiórki przy straży 5 sierpnia o godz. 23.00. Tam wszyscy spakowali swoje bagaże do autobusu i wyruszyli w podróż nad piękne polskie wybrzeże.

W pierwszym dniu zaraz po rozbiciu namiotów uczestnicy udali się na plażę. Jak się okazało później, wykorzystali kilka godzin słonecznej pogody. Wszyscy kapali się w morzu, spacerowali brzegiem morza, zwiedzali port rybacki u ujścia rzeki Regi, grali w piłkę i podziwiali przepiękne widoki. W sobotę cały dzień zwiedzali Kołobrzeg. Na miejscu duże wrażenie i mnóstwo adrenaliny sprawił rejs po morzu statkiem „PIRAT” przy fali do 5 w skali Beauforta. Następnym punktem zwiedzania była latarnia morska „Kołobrzeg”. Na wysokości 26 m mogli obserwować przepiękny widok na morze, port oraz panoramę miasta. Zobaczyli pomnik zaślubin Polski z morzem, który mieści się przy deptaku od latarni morskiej do mola spacerowego. W przeznaczonym wolnym czasie, każdy mógł kupić pamiątki spacerując Promenadą – miejscem spacerów przy których mieściły się miejsca gastronomiczne i sklepiki.

Podczas wakacji nad morzem jedyną rzeczą , która nam się nie udała to pogoda. Dla niektórych był to pierwszy wyjazd na wakacje w tym roku.

Uczestnicy wyjazdu:

Natalia Półtorak, Patrycja Kaźmierczak, Izabela Ratajczak, Daria Kołodziejek, Roma Sosnowska, Natalia Góralczyk, Kryspin Kołodziejek, Kordian Walczak, Łukasz Góralczyk, Justyna Pawlak, Paulina Trawińska, Natalia Serbiak, Mateusz Dajczak, Norbert Kaganek.

Opiekunowie:

Prezes Zbigniew Serbiak, Naczelnik Marcin Woźniak.


PODSUMOWANIE KONKURSU  ” NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH „

5 sierpnia w Zarządzie Głównym ZOSP RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Młodzieży w której uczestniczył Prezes Zbigniew Serbiak oraz zostali zaproszeni druhowie Mariusz Glapa i Marcin Woźniak, ponieważ spotkanie zostało połączone z podsumowaniem konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową  Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna. Nagrodę w imieniu MDP odbierał druh Mariusz Glapa, niestety druh Marcin Woźniak nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodów osobistych. W imieniu Prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka nagrodę wręczył Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Jerzy Maciak oraz Poseł Tadeusz Sławecki, który jest członkiem Komisji ds. młodzieży i druhna Teresa Tiszbierek- wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP.

Opiekunowie otrzymali podziękowanie oraz upominki, MDP – otrzymało dyplom za zajęcie III miejsca w Polsce.


SZKOLENIE

Od 29 lipca do 1 sierpnia w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Związku ZOSP RP w Kirach koło Zakopanego, odbył się kurs recertyfikacyjny z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Z Wielkopolski pojechało 31 osób w tym 3 druhny. Z naszej straży udział w szkoleniu brała Anna Cierniak. Uczestnicy podczas pobytu szkolili się oraz wjechali wyciągiem na Butorowy Wierch, byli pod skocznią narciarską Wielka Krokiew, spacerowali Krupówkami, niektórzy z uczestników wybrali się na spacer do Doliny Kościeliskiej, który był połączony ze zwiedzaniem Jaskini Mroźnej. Druhny i druhowie przypomnieli sobie procedury medyczne oraz zdobyli nowe umiejętności.


ODPUST ŚW. JAKUBA

25 lipca – w naszej parafii św. Jakuba Apostoła obchodziliśmy odpust. O godzinie 12.00 odbyła się suma odpustowa w której uczestniczyli parafianie, goście oraz nasi strażacy. Podczas procesji wokół Kościoła druhowie i druhny nieśli baldachim: Kordian Walczak, Łukasz Góralczyk, Ryszard Antoniewicz, Albin Spychaj; Prezes Zbigniew Serbiak i Dariusz Kantorski prowadzili księdza oraz szedł poczet sztandarowy w składzie Katarzyna Woźniak, Grzegorz Młynarz, Natalia Serbiak. Po mszy św. ks. Marian Ostach poświęcił pojazdy, ponieważ w tym dniu przypadał dzień św. Krzysztofa – opiekuna kierowców i pielgrzymów.

 23-24 lipca – strażacy z naszego JOT-u brali udział w trzech akacjach ratowniczych w wypompowaniu wody. Przez naszą gminę przeszły intensywne opady – pozalewało mieszkania, podwórka. 


POZNAŃ

22 lipca – kronikarki Katarzyna Woźniak i Natalia Serbiak wraz z Prezesem Zbigniewem Serbiakiem oraz druhem Albinem Spychajem pojechali do Poznania zawieźć kroniki na Wielkopolski Przegląd Kronik. Przy kawie spotkali się z pracownikami Biura ZOSP RP w Poznaniu.

Tradycyjnie w drodze powrotnej zwiedzali ciekawe tereny wielkopolski. Rozpoczęli od Szreniawy, w której mieści się przepiękne Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego. Następnie trasa wiodła do Rakoniewic – Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa, które jest  jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Jak się okazało po muzeum oprowadzała ich pani, która również działa ochotniczo w straży. Pokazała i omówiła przepiękne sikawki konne, motopompy, sztandary, samochody strażackie, sprzęt ciężki i wiele innych ciekawych sal ekspozycyjnych, w których mieściły się hełmy strażackie, pocztówki, widokówki itp. Potem udali się do Wolszczyna, mieści się tam jedyna czynna w Europie parowozownia. Duży podziw wzbudził potężny parowóz „Piękna Helena” oraz warsztaty, maszyny i urządzenia, które mieściły się w parowozowni. W drodze do domu wykręcili do Cichowa – Skansenu filmowego „Soplicowo”, tam został nakręcony film ” Pan Tadeusz”. Mimo upału, który towarzyszył podczas zwiedzania do Czermina wrócili z wieloma niezapomnianymi wrażeniami oraz znacznie pogłębili swoją wiedzę o Wielkopolsce.


NAWAŁNICA

17 lipca – przez powiat pleszewski przeszła nawałnica spowodowana wysoka temperaturą. Nasza OSP została wezwana do wyjazdów: m.in do Pleszewa, gdzie wypompowywali wodę z zalanych piwnic oraz do  Czermina – w jednym z domów jednorodzinnych zalało piwnicę oraz podwórko.


POGRZEB

14 lipca – odbył się pogrzeb mamy Ks. Kapelana Mariana Ostacha. Msza żałobna została odprawiona w Kościele św. Piotra i Pawła w Krotoszynie, następnie wraz z rodziną zmarłej wszyscy uczestniczyli w pochodzie i pochówku pogrzebowym na cmentarzu. Z naszej OSP pojechała delegacja w składzie: druhna Natalia Serbiak, druh Łukasz Góralczyk, druh Albin Spychaj oraz delegacja Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie: druh Zbigniew Serbiak, druh Andrzej Nowaczyk, druh Maciej Kubicki.

Ks. Kapelanowi składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci tak bliskiej osoby.


SPOTKANIE POLSKO – NIEMIECKIE

 Od 8 – 11 lipca – młodzież strażacka z naszej OSP oraz z gm. Czermin uczestniczyła w wymianie polsko-niemieckiej w gm. Steinhofel. Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży”. Strażacy dotarli do Niemiec z 45- minutowym opóźnieniem ze względu na wypadek, który uniemożliwił przez ten czas jazdę. Na miejscu wszystkich przywitał Burmistrz Steinhofel Wolfgang Funke. Podczas wizyty mieli zapewnionych wiele atrakcji oraz zwiedzili ciekawe miejsca m. in. Berlin, Muzeum Straży Pożarnej w Eisenhuttenstadt, OSP z gm. Steinhofel; uczestniczyli w uroczystym pochodzie w Tempelberg – 115-sty Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej; zostały przeprowadzone bardzo ciekawie zajęcia sportowe: gra w kręgle, tenis stołowy, piłka nożna, badminton. Na pożegnanie wymieniono się skromnymi upominkami – nasze druhny i druhowie otrzymali książki oraz misie, młodzież niemiecka otrzymała prezent w postaci koszulek strażackich. Podczas krótkiej wycieczki nie opuszczał wszystkich dobry humor oraz słoneczna pogoda. W przyszłym roku nasza straż będzie gościła delegację  z Niemiec, która pragnie zwiedzić Gniezno. W drodze powrotnej na młodzież czekała miła niespodzianka – zwiedzanie Parku Narodowego Ujście Warty. Po tak miłym spacerze wszyscy wrócili zadowoleni z wycieczki w godzinach wieczornych.

Uczestnicy wyjazdu:

Katarzyna Kuźniacka, Paulina Ratajczak, Katarzyna Kubicka, Daria Włodarczyk, Izabela Ratajczak, Krzysztof Woroniecki, Karol Ogrodnik, Damian Szymański, Łukasz Wasiewicz, Tomasz Pelczarski.

Opiekunowie:

Prezes Zbigniew Serbiak, Naczelnik Marcin Woźniak.


PIELGRZYMKA

1 lipca – strażacy zostali zaproszeni do udziału w VIII Pielgrzymce dla służb mundurowych w intencji których została odprawiona msza św w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim. Z naszej OSP pojechał poczet sztandarowy w składzie: Dariusz Kantorski, Kamila Kantorska, Paulina Trawińska oraz druh Ryszard Antoniewicz.

Program Spotkania:

   godz. 18:15 – zbiórka przy Domu Strażaka w Borku Wlkp.

   godz. 18:30 – złożenie wiązanek przed Tablicami Pamiątkowymi na Rynku.

   godz. 18:40 – przemarsz na Zdzież.

   godz. 19:00 – msza św.w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia NMP

                      w Borku Wlkp na Zdzieżu. 


TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

20 czerwca – na terenie Zespołu Szkół w Czerminie odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Udział wzięło 7 drużyn z naszej gminy. Nasz zespół po bardzo długiej i sportowej rywalizacji zajął II miejsce.

Skład drużyny:

Dowódca – Marcin Woźniak, Łukasz Góralczyk, Łukasz Świątek, Szymon Walczak, Bartosz Dajczak, Maciej Dajczak, Mariusz Dajczak.


FESTIWAL PIOSENKI STRAŻACKIEJ

19 czerwca –  w Witkowie odbył się XII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej połączony z obchodami „Dni Witkowa”. Udział wziął nasz zespół „Ognista Drużyna” w kategorii zespołów sceniczno – wokalnych zajmując I miejsce – tym samym zostając laureatem Festiwalu. Dziewczęta zaprezentowały piosenki – „Dziewczęca Straż” oraz „Moje Marzenia” ( słowa: Mariusz Glapa, muzyka: Gerard Studziński).
Grupę do występu przygotowała Pani Renata Ratajczyk.
„Ognista Drużyna” otrzymała puchar oraz nagrody rzeczowe i książkowe od Prezesa Oddziału Powiatowego Związku ZOSP RP w Gnieźnie, jednocześnie Prezydenta Gniezna: Jacka Kowalskiego.

Zespół wyjechał w składzie: Katarzyna Kuźniacka, Agata Kaczmarek, Laura Sobczak, Izabela Ratajczak, Aleksandra Kaczmarek, Adrian Jaskólski oraz towarzyszyli druhnom i druhowi Sekretarz Mariusz Glapa i Prezes Zbigniew Serbiak

10 czerwca – zakończył się tydzień oktawy Bożego Ciała. Odbyła się msza św. oraz procesja wokół Kościoła. Przy ostatnim ołtarzyku Ks. Kapelan Marian Ostach podziękował wszystkim osobą niosącym obrazy, feretrony, sztandary oraz nam strażakom ochotnikom. Wszystkim druhom i druhnom, którzy przez cały tydzień pełnili służbę przy poczcie sztandarowym oraz niosącym baldachim. Jak Ks. Kapelan powiedział nie zabrakło ich przy swojej tożsamości – sztandarze. Strażacy – zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie. 

PLAN UCZESTNICTWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA

       Osoby wyznaczone do niesienia Baldachimu

Piątek – 4 czerwca Poniedziałek – 7 czerwca
 1. Łukasz Góralczyk
 2. Damian Durski
 3. Ryszard Antoniewicz
 4. Dariusz Kantorski
 1. Łukasz Świątek
 2. Damian Durski
 3. Ryszard Antoniewicz
 4. Dariusz Kantorski
Środa – 9 czerwca Czwartek – 10 czerwca
 1. Łukasz Świątek
 2. Damian Durski
 3. Ryszard Antoniewicz
 4. Dariusz Kantorski
 1. Mateusz Maliński
 2. Damian Durski
 3. Ryszard Antoniewicz
 4. Albin Spychaj
 5. Dariusz Kantorski
 6. Łukasz Świątek

        Poczet Sztandarowy

Piątek – 4 czerwca Sobota – 5 czerwca
 1. Kamila Kantorska
 2. Natalia Serbiak
 3. Norbert Kaganek
 1. Anna Cierniak
 2. Katarzyna Woźniak
 3. Grzegorz Młynarz
Niedziela –  6 czerwca Poniedziałek – 7 czerwca
 1. Kamila Kantorska
 2. Grzegorz Młynarz
 3. Ryszard Antoniewicz
 1. Katarzyna Woźniak
 2. Natalia Serbiak
 3. Łukasz Góralczyk
Wtorek – 8 czerwca Środa – 9 czerwca
 1. Damian Durski
 2. Łukasz Góralczyk
 3. Norbert Kaganek
 1. Anna Cierniak
 2. Natalia Serbiak
 3. Grzegorz Młynarz
Czwartek – 10 czerwca Piątek – 11 Czerwca
 1. Katarzyna Woźniak
 2. Natalia Serbiak
 3. Łukasz Góralczyk
 1. Grzegorz Młynarz
 2. Ryszard Antoniewicz
 3. Dariusz Kantorski

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH – LEDNICA 2000

6 czerwca –  strażacy ochotnicy z wielkopolski wyjechali na zabezpieczanie XIV Ogólnopolskiego Spotkania Młodych – Lednica 2000 pod hasłem przewodnim Kobieta darem i tajemnicą. Wśród kilkunastu OSP nie zabrakło również naszej grupy strażaków. Celem wyjazdu było zabezpieczanie sektorów, w których znajdowała się młodzież oraz dbanie o bezpieczeństwo i porządek.

Co roku podczas spotkań nie brakuje wspólnego śpiewu, modlitwy, odprawiana jest msza św., można przystąpić do spowiedzi św., na samym końcu przejście przez bramę – rybę, co jest ogromnym przeżyciem dla wszystkich katolików zgromadzonych na polach lednickich.

Naszych strażaków odwiedził Ks. Kapelan OSP Marian Ostach wraz z członkami akcji katolickiej oraz Prezes OSP Czermin druh Zbigniew Serbiak wraz z małżonką.

POLA LEDNICKIE ZABEZPIECZALI:

Dariusz Kantorski, Albin Spychaj, Ryszard Antoniewicz, Norbert Kaganek, Łukasz Góralczyk, Łykasz Świątek, Kamila Kantorska, Paulina Trawińska, Agata Kaczmarek, Jagoda Ratajska, Angelika Wiśniewska, dowódca – Naczelnik Marcin Woźniak.

       Program Spotkania

          08.00 Otwarcie Pól Lednickich
09.00 Możliwość spowiedzi
14.00 Zlot wizerunków Matki Boskiej
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30
Konferencja dr Wandy Półtawskiej
16.30 Nadanie Ziemi Lednickiej polskiej Młodzieży katolickiej
16.45 Skok Spadochroniarzy i modlitwa za Ojczyznę
17.00 Procesja I – wejście, powitanie
17.30 Procesja II – Procesja Orłów
17.50 Polska Szkoła Kobiecości
18.10 Procesja III – Archetyp kobiety
18.50 Przesłanie Benedykta XVI
18.55 Modlitwa za Benedykta XVI
19.00 Nieszpory Maryjne
19.20 Kobiety, które poszły za Chrystusem
19.00 Przekazanie polskiej Młodzieży relikwii bł. Karoliny Kózkówny
20.20 Wybór Chrystusa
20.50 Eucharystia
22.50 Konferencja biskupa Edwarda Dajczaka
Błogosławieństwo rąk kobiecych
23.10 Misterium Fiat-Magnificat-Stabat
23.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
00.00 Godzina Jana Pawła II – Koncert o Janie Pawle Wielkim
00.20
Akt zawierzenia Maryi
00.40 Przejście przez Bramę III Tysiąclecia


 BOŻE CIAŁO

3 czerwca – druhny i druhowie uczestniczyli w zabezpieczeniu i obsłudze procesji Bożego Ciała. Jest to święto bardzo zakorzenione w Polskiej tradycji i zarazem uroczyście obchodzone w Kościele.

Naszą OSP reprezentowali następujący druhowie i druhny : 

Poczet sztandarowy:  Dariusz Kantorski, Ryszard Antoniewicz, Grzegorz Młynarz.

Obsługa procesji: Prezes Zbigniew Serbiak, Naczelnik Marcin Woźniak, Katarzyna Woźniak, Anna Cierniak, Natalia Serbiak, Kamila Kantorska, Jagoda Ratajska, Paulina Trawińska, Izabela Ratajczak, Patrycja Kaźmierczak.

Zabezpieczenie procesji:  Łukasz Świątek, Damian Durski, Norbert Kaganek, Łukasz Góralczyk, Kordian Walczak, Albin Spychaj.


POSIEDZENIE ZARZĄDU

1 czerwcao godz. 20.00 odbyło się II w tym roku posiedzenie Zarządu OSP, którego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Wszyscy obecni druhowie i druhny przedstawili sprawozdania ze swojej działalności. Protokolantem podczas zebrania była druhna Katarzyna Woźniak.

    Podjęto uchwały w sprawach:

 1. Wyjazd  na zabezpieczenie Ogólnopolskiego Spotkania Młodych – Lednica 2000
 2. Zabezpieczenie i obsługa Oktawy Bożego Ciała
 3. Gminny Turniej Piłki Siatkowej
 4. Organizacja Biwaku Strażackiego
 5. Wojewódzkie zawody sportowo – pożarnicze w systemie  „na mokro”
 6. Zorganizowanie ogniska dla młodzieży
 7. Udział w Ogólnopolskim Konkursie Kronik
 8. Realizacja projektu PNWM – wyjazd do Niemiec
 9. Udział zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna” w Festiwalu Piosenki Strażackiej w Witkowie

POWÓDŹ

30 maja w gminie Czermin miały odbyć się zawody sportowo- pożarnicze. Ze względu na złą pogodę i wysoki stan wody w rzece Prośnie – zostały przełożone na miesiąc wrzesień.

   Od 18 maja na terenie gm. Czermin stan wody w rzece Prośnie zaczął się mocno podnosić, co zagrażało zalaniu powierzchniowych gruntów, domów mieszkalnych oraz gospodarstw rolnych. Ogłoszono III najwyższy stopień zagrożenia przeciwpowodziowego. Nasi strażacy od 20 – 25 maja wyjeżdżali do kilkunastu akcji na terenie gminy Czermin – m.in do miejscowości Łęg, Żbiki, Żegocin, Wieczyn, Grab, Robaków, na obszarze których przepływa rzeka Prosna.

       Prace druhów polegały na workowaniu worków piasku; zabezpieczaniu i umacnianiu wałów oraz zaniżeń w korycie rzeki; udrożnianiu przepustów wodnych; przepompowaniu wody ze stawów; dodatkowo w miejscowości Robaków całą dobę sprawdzali wały przeciwpowodziowe oraz odczytywali stan wody na wskaźniku.

      Druhowie przez okres trwania stanu przeciwpowodziowego byli w pełni gotowości od rana do późnych godzin wieczornych. Wraz z naszymi strażakami w akcjach uczestniczyły OSP Broniszewice, Grab, Łęg, Pieruszyce, Strzydzew, Żegocin, Żbiki.


WIELKOPOLSKI RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

15 maja – odbył się XI Wielkopolski, IV Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  w Cerekwicy (gm. Rokietnica)

Celem rajdu było udoskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki, poznawanie historii kraju i regionu, pogłębianie wiedzy w dziedzinie pożarnictwa.

Nasza dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła I miejsce w konkurencji: rozwinięcie i zwinięcie linii gaśniczej W-52.

Skład drużyny MDP: Agnieszka Ratajczak, Agata Kaczmarek, Aleksandra Kaczmarek, Karolina Sobańska, Jagoda Ratajska, Natalia Półtorak, Daria Kołodziejek, Laura Sobczak, Izabela Ratajczak.

Opiekunami podczas rajdu byli: druh Marcin Woźniak oraz druh Mariusz Glapa. W wyjeździe również uczestniczył Prezes OSP Czermin Zbigniew Serbiak.

           Program i Trasa Rajdu MDP:

 • Przyjazd uczestników na teren – Boiska Sportowego w Cerekwicy – 9.00-9.30,
 • rozpoczęcie rajdu i wyjście na trasę rajdu około godz. – 9.30,
 • przejście trasą rajdu Cerekwica – Krzyszkowo – Cerekwica – ok. 8 km obowiązkowo (konkurencje rozgrywane są na starcie i trasie w punktach kontrolnych oraz na mecie rajdu),
 • finał konkursu wiedzy o Gminie Rokietnica,
 • złożenie wiązanki delegacji pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Cerekwicy,
 • wspólna grochówka.

SPOTKANIE W MUZEALNEJ

14 maja  Prezes OSP Zbigniew Serbiak zaprosił Zarząd, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz drużynę medyczną, która zajęła I miejsce podczas Wielkopolskich Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym na uroczysty obiad oraz kawę z deserem. Poczęstunek odbył się w kawiarni „Muzealna” w Gołuchowie. Było to podziękowanie za pracę, którą wkładają na rzecz działalności naszej straży.


WIELKOPOLSKI DZIEŃ STRAŻAKA

9 maja w Gołuchowie odbył się Wielkopolski Dzień Strażaka wraz z przekazaniem samochodów ratowniczo – gaśniczych dla pięciu jednostek z województwa wielkopolskiego. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie przemarsz na plac folwarczy gdzie dokonano wręczenia odznaczeń, medali i wyróżnień: Prezes OSP Zbigniew Serbiak został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Po ceremonii  zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” dał krótki koncert dla wszystkich zgromadzony gości oraz strażaków.

 Do przygotowań wojewódzkiego Dnia Strażaka włączyła się również nasza straż. Agata Kaczmarek – podczas mszy św. czytała lekcję, Katarzyna Woźniak, Jagoda Ratajska, Aleksandra Kaczmarek, Katarzyna Fajka z OSP Grodzisko – uczestniczyły w dekoracji odznaczeń, medali i wyróżnień.

Równolegle w tym samym dniu o godz 12.00 odbyła się pierwsza część Powiatowego Dnia Strażaka. W Kościele św. Floriana w Pleszewie odprawiono mszę św. Wśród dwudziestu sztandarów z całego powiatu, również nasz poczet sztandarowy brał udział w uroczystym nabożeństwie.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH”

6 maja Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie ogłosił wyniki I edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą  i jej opiekuna.

Celem konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP. Przedstawiciele Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komisji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP oceniło 23 nadesłane prace z 11 województw.

Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z opiekunami: Marcinem Woźniakiem i Mariuszem Glapą zajęła III miejsce w Polsce.

 Pięć najlepszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

 1. MDP OSP „Stołpno” z Międzyrzeca Podlaskiego, woj. lubelskie
 2. MDP OSP Kłodawa, woj. wielkopolskie
 3. MDP OSP Czermin, woj. wielkopolskie
 4. MDP OSP Gdów, woj. małopolskie
 5. MDP OSP Warszawa – Ursus, woj. mazowieckie

ŻYCZENIA

Z okazji święta naszego patrona Św. Floriana, wszystkim Strażakom
z naszej straży składam serdeczne życzenia…  dziękuję za ofiarność i
trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków,
za wykazywanie gotowości w trudnych do pokonania zadaniach
chroniąc życie,  zdrowie i mienie ludzkie. Życzę, aby służba
drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji
i społecznego uznania.

                                                                                         życzenia składa Prezes OSP Czermin


JUBILEUSZ

4 maja – w Kościele Wniebowzięcia  NMP w Żegocinie gm. Czermin, została odprawiona msza św. z okazji Dnia Strażaka oraz 90 – rocznicy założenia OSP w Żegocinie. Eucharystię odprawił Ks. Kanonik Marek Kozica. Wśród wielu sztandarów z naszej gminy oraz z poza jej obszaru w uroczystości wziął udział również nasz poczet sztandarowy w składzie: dowódca – Dariusz Kantorski, sztandarowy – Ryszard Antoniewicz, asystujący – Łukasz Góralczyk. Po uroczystości odbył się wspólny poczęstunek w Ośrodku Kultury w Żegocinie. Uroczyste obchody odbędą się 22 maja b.r.


DZIEŃ STRAŻAKA

3  maja w naszej OSP został zorganizowany Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi na maszt przez poczet flagowy w składzie: Łukasz Świątek, Sebastian Serbiak, Mateusz Dajczak. Następnie młodzież: Patrycja Kaźmierczak, Karol Sosnowski, Izabela Ratajczak złożyła wiązankę kwiatów przy obelisku. Dowódcą uroczystości był Naczelnik Marcin Woźniak, który złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Stanisławowi Jankowskiemu. O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta msza św. przez Ks. Kapelana Mariana Ostacha. Podczas Eucharystii nie zabrakło kazania kierowanego dla wszystkich strażaków oraz procesji z darami w której uczestniczyła młodzież: Izabela Ratajczak, Patrycja Kaźmierczak, Karol Sosnowski, Daria Kołodziejek, Aleksandra Kaczmarek. Tuż przy ołtarzu stanęły dwa poczty sztandarowe OSP Czermin i OSP Kurcew.

W sali katechetycznej został przygotowany poczęstunek – druhny i druhowie z naszej straży oraz zaproszeni goście skosztowali ciasta, które zostały upieczone przez Karolinę Makowiecką, Annę Cierniak, Natalię Serbiak wraz z druhnami Katarzyna Woźniak oraz Albin Spychaj zaangażowali się w przygotowanie spotkania na sali katechetycznej. Druh Łukasz Góralczyk – przygotował nagłośnienie oraz podkład muzyczny podczas uroczystej zbiórki koło remizy strażackiej.

W uroczystości uczestniczyli  zaproszeni goście:

 • Zastępca przewodniczącego Rady Powiatu pleszewskiego Pan Florian Czajczyk
 • Zastępca Wójta Gminy Czermin Pani Marietta Cierniak
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Druh Stanisław Jankowski
 • Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Czermin Pan Stanisław Sąsiadek
 • Ks. Kapelan OSP Czermin Marian Ostach
 • Dyrektor Zespołu Szkół w Czerminie Pan Krzysztof Orszulak
 • Sołtys Żali Pani Maria Paterek
 • Sołtys Psienia – Ostrów Pani Irena Czajka

WYPADEK

2 maja o godzinie 20.59 po raz drugi strażacy dostali zgłoszenie, tym razem do wypadku, który miał miejsce na drodze Pleszew- Grab  w miejscowości Marszew. Jedna z mieszkanek gminy Czermin straciła panowanie nad samochodem i wjechała do rowu. Działania strażaków polegały na odcięciu prądu akumulatora, wyciągnięciu samochodu z rowu. W sumie akcja trwała około 2 godzin.


POŻAR KAMIENICY

2 maja około godziny 15.29 w Pleszewie na skrzyżowaniu ulic Rynek- Kaliska doszło do groźnego pożaru kamienicy. Dobytek straciło 6 rodzin- 19 osób.

Pożar był poważny – działania były bardzo trudne. Mimo to strażacy dzielnie walczyli z ogniem.

W 4,5 godzinnej akcji gaśniczej udział brały następujące jednostki: JRG Pleszew, OSP Chocz, OSP Czermin, OSP Kowalew, OSP Pleszew.

Druhowie biorący udział w działaniach: Krystian Knappe, Norbert Kaganek,
Albin Spychaj, Zbigniew Serbiak.


POŻAR GARAŻU

 29 kwietnia  o godzinie 21.55  zostaliśmy zaalarmowani przez dyspozytora KP PSP w Pleszewie do pożaru w miejscowości Broniszewice gm. Czermin. Po bardzo szybkim dotarciu na miejsce zdarzenia okazało się, że płonął garaż, który znajdował się tuż obok stodoły. W środku znajdował się samochód oraz motocykl. Działania polegały na podaniu 1 prądu wody oraz uporządkowaniu stodoły po zakończonej akcji gaśniczej. Wraz z naszą OSP w działaniach brał udział JRG Pleszew oraz OSP Broniszewice.

W akcji z naszej straży brało udział 7 druhów- dowódcą był druh Mariusz Glapa.


SZKOLENIE

28 kwietnia odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie szkolenie dla członków Jednostki Operacyjno – Technicznej, która istnieje przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Od godz. 16 – 18 strażacy przeszli kurs w zakresie:

–         współdziałanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych
–         prowadzenie korespondencji radiowej na kanałach gaśniczych, podawanie meldunków i informacji ze swoich odcinków bojowych
–    wyrobienie praktycznych umiejętności obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej, w tym przede wszystkim praca w aparatach ODO.

W szkoleniu uczestniczyli:

Dowódca: Mateusz Dajczak, kierowca: Norbert Kaganek, ratownicy: Albin Spychaj, Łukasz Góralczyk, Mateusz Maliński.


ALARM W KOŚCIELE

27 kwietnia o godz. 17.59 dźwięk syreny zaalarmował wyjazd do Kościoła św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Po raz kolejny w ciągu kilkunastu tygodni ponownie włączył się alarm przeciwpożarowy. W czasie odprawianej mszy św. nastąpiła awaria jednej z wadliwych czujek. Działania trwały 30 min.

W alarmie uczestniczyli: Mariusz Glapa, Mateusz Maliński, Albin Spychaj.


 WYPADEK

25 kwietnia około godziny 17.45 syrena zaalarmowała wyjazd do Czołnochowa gm. Gizałki, gdzie nastąpiło zderzenie motocyklisty z samochodem osobowym. W akcji brało udział 6 strażaków. Dwugodzinne działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy poszkodowanemu motocykliście oraz na posprzątaniu drogi.


VI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

24 kwietnia odbyła się VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Z naszej OSP wyjechało 13 osób w tym: Poczet Sztandarowy w skład, którego wchodził: dowódca Dariusz Kantorski, sztandarowy Grzegorz Młynarz, asystujący Łukasz Góralczyk. Nasz Sztandar jako jeden z dziesięciu z województwa wielkopolskiego reprezentował województwo oraz stał na Błoniach Jasnogórskich przy ołtarzu w ramach wyróżnienia.

Również wyróżniony został zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, który wszedł do skład chóru – składającego się z 22 zespołów działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Skład zespołu: Agata Kaczmarek,Katarzyna Kuźniacka, Laura Sobczak, Katarzyna Ratajczak, Izabela Ratajczak. Dziewczęta do występu przygotowywały się ponad miesiąc pod kierunkiem Pani Renaty Ratajczyk.

O godz 5.00 – wszyscy uczestnicy wyruszyli na Pielgrzymkę spod remizy strażackiej, gdzie czekał na nich autobus z PKS Pleszew. W sumie z gminy Czermin jechały 44 osoby i sześć pocztów sztandarowych. Przed wyjazdem przybył Kapelan Ks. Marian Ostach, który skierował do uczestników kilka słów oraz odbyła się wspólna modlitwa.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

10:30 – Koncert Orkiestr Dętych

Ochotniczych Straży Pożarnych

12:00 – Uroczysta Msza Święta

w intencji pożarnictwa na Błoniach Jasnogórskich

ŚLUBOWANIE

Najświętsza Maryjo Panno

Bogurodzico Dziewico

My Polacy, Strażacy- Ratownicy

zebrani dziś u Twojego Tronu na Jasnej Górze,

składając korony hołd i dziękczynienie,

polecamy Twojej Matczynej Opiece

naszą służbę strażacką.

Jednocześnie ślubujemy:

Wiary ojców dochowywać – ślubujemy!

Życia i mienia naszych Braci

ze wszystkich sił bronić – ślubujemy!

Cnoty Rycerskie Naszego Patrona

św. Floriana naśladować – ślubujemy!

Dla dobra Ojczyzny

ze wszystkich sił pracować – ślubujemy!

Tak nam dopomóż Bóg

i Najświętsza Królowo Polski – Maryjo!

Odnowienie Ślubowania; Jasna Góra – 24 kwietnia 2010r.


 ZARZĄD

22 kwietnia o godz 20.00 odbyło się posiedzenie Zarządu OSP.Otwarcia dokonał Prezes druh Zbigniew Serbiak, następnie wszyscy obecni druhowie i druhny przedstawili sprawozdania z działalności. Protokolantem podczas posiedzenia Zarządu została druhna Karolina Makowiecka.W posiedzeniu również uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Dariusz Kantorski.

Podjęto uchwały w sprawach:

 1. Wypłata ekwiwalentu członkom JOT za akcje i szkolenia.
 2. Organizacja Dnia Strażaka.
 3. Podziękowanie dla drużyny medycznej za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym.
 4. Udział w Wielkopolskim Rajdzie MDP.
 5. Udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków do Częstochowy – Pocztu Sztandarowego oraz zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”.

ŻAŁOBA

17-18 kwietnia w naszej OSP zawyła syrena aby upamiętnić tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. W sobotę o godz 8.56 oraz 12.00 – w Warszawie rozpoczęła się uroczystość żałobna. W niedzielę o godz 14.00 – alarm symbolizował początek uroczystości pogrzebowych Prezydenta RP z małżonką na Wawelu w Krakowie. Dwuminutowy ciągły sygnał uruchomił  druh Albin Spychaj, który zarazem zapalił znicze przy Obelisku podczas tygodniowej żałoby narodowej oraz powiewała flaga wraz z kirem.

10 kwietnia rozbił się rządowy samolot Tu-154, który krótko przed godziną 9 runął na ziemię 1,5 kilometra od lotniska w Smoleńsku. Na pokładzie maszyny znajdował się prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką oraz inne najważniejsze osoby w państwie. W samolocie było 96 osób – 89 członków delegacji do Katynia i 7 osób załogi. Dla Polski to olbrzymia tragedia. Świat polityki utracił bardzo ważne osoby. Wszyscy lecieli na obchody 70. rocznicy rozstrzelania polskich oficerów w Katyniu …

„Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie…”

                                                                                  Jan Paweł II


MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

10 kwietnia – w miejscowości Gołuchów odbyły się III Mistrzostwa Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody składały się z etapu pisemnego, trzech zadań medycznych oraz jednego zadania sprawnościowego. Nasza OSP odniosła ogromny sukces – po raz trzeci zdobyła I miejsce w województwie wielkopolskim.

Drużynę reprezentowali: Agata Kaczmarek, Mariusz Glapa, Mateusz Maliński oraz Naczelnik Marcin Woźniak, który jednocześnie przygotował drużynę do zawodów.

Zespół otrzymał Puchar – ufundowany przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druha Stefana Mikołajczaka, w jego imieniu wręczenia dokonał wiceprezes ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Wacław Skotowski. Dyplom wręczył zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu ml. bryg Adam Langner.Ponadto drużyna wygrała deskę ortopedyczną marki Medline, dwa hełmy sponsorowane przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP oraz nagrody indywidualne – latarki, ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu Pana Stanisława Piotrowskiego.


SEMINARIUM

8 kwietnia – został zorganizowany wyjazd dla strażaków z gm. Czermin na Seminarium z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej w Auli Collegium Novum PWSZ w Kaliszu. Na miejscu został przygotowany występ kabaretu Kopydłowo – spotkanie z balladą. Krakowski teatrzyk przedstawił interesujące widowisko łączące kabaret z komedią muzyczną. W roli głównej wystąpił Leszek Benke – jako komendant miejscowej OSP oraz Grzegorz Rekliński i Mateusz Dewera.


WIELKANOC

2 – 4 kwietnia strażacy oraz dziewczęca drużyna z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pełnili wartę przy Grobie Pańskim od Wielkiego Piątku aż do mszy rezurekcyjnej.

Tradycyjnie, co drugi rok nasza straż pełni wartę, więc najmłodsi: Natalia Półtorak, Natalia Wojtczak, Dawid Pachciarek, poszli do Kościoła poświęcić koszyk wielkanocny – święconkę.

W ten sam dzień o godz. 20.00 druhny i druhowie pełniący wartę, kronikarki Katarzyna Wożniak i Natalia Serbiak oraz Prezes Zbigniew Serbiak wspólnie skosztowali poświęconych pokarmów.

W niedzielę o godz. 6.00 wszyscy uroczyście uczestniczyli w Mszy św. rezurekcyjnej oraz w procesji wokół Kościoła.

Osoby pełniące wartę przy Grobie Pańskim:

Druhny:

Agnieszka Ratajczak. Aleksandra Kaczmarek, Daria Kołodziejek, Izabela Ratajczak, Patrycja Kaźmierczak, Karolina Sobańska.

Druhowie:

Kordian Walczak, Kryspin Kołodziejek, Łukasz Góralczyk, Mateusz Maliński, Łukasz Świątek, Mateusz Dajczak, Norbert Kaganek, Krystian Knappe.

Dowódcy:

Marcin Woźniak, Dariusz Kantorski.

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego.
Smacznego święconego w gronie
najbliższych osób
oraz samych sukcesów w życiu
prywatnym jak i zawodowym
wszystkim strażakom
oraz odwiedzającym naszą stronę

                                                                  życzy Prezes OSP Czermin


 1 %  dla  OSP

1%TAK NIEWIELE, A MOŻE URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE

DANE DO PIT-u:

Nazwa OPP: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
Numer KRS: 0000116212

Dane OSP:
OSP CZERMIN
63-304 CZERMIN
CZERMIN 49a
POWIAT PLESZEWSKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Więcej informacji na stronie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP www.zosprp.pl


POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

28 marca – odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego drużyn OSP w Białobłotach gm. Gizałki.

Naszą straż reprezentował druh Bartosz Dajczak zajmując w kategorii senior II miejsce.

Organizatorem był Oddział Powiatowy ZOSP RP w Pleszewie wraz z Gminą Gizałki.


  ALARM

17 marca – o godz. 14.46 nasza OSP była kontrolowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Sprawdzali sprzęt ratowniczy, samochody pożarnicze, ubiór strażaka.

 W alarmie uczestniczyli:

Mariusz Glapa – dowódca, Krystian Knappe- kierowca,

Norbert Kaganek, Mateusz Dajczak, Albin Spychaj oraz Prezes Zbigniew Serbiak.

Kontrola wypadła na ocenę bardzo dobrą.


REKOLEKCJE

16 marca – strażacy tradycyjnie zabezpieczali Drogę Krzyżową oraz nieśli pochodnie w czasie procesji ulicami naszej miejscowości.

 Ulice zabezpieczali: Albin Spychaj, Norbert Kaganek, Łukasz Światek, Mateusz Dajczak.

Pochodnie nieśli: Krystian Knappe, Łukasz Góralczyk.

Natomiast 19 marca  odbył się odpust św. Józefa, gdzie w czasie sumy oraz procesji OSP wystawiła Poczet Sztandarowy w składzie: Dariusz Kantorki, Ryszard Antoniewicz, Łukasz Góralczyk.


  POŻAR DOMU

15 marca o godz. 1.57 JOT z naszej OSP wyjechał na zabezpieczenie powiatu pleszewskiego, ponieważ w miejscowości Dobra Nadzieja palił się budynek jednorodzinny.
Oprócz gotowości bojowej, którą musieli podjąć – pomagali uzupełniać powietrze w aparatach nadciśnieniowych oraz uzupełniali w samochodach wodę strażakom biorącym bezpośrednio udział w akcji.
Działania trwały do godz. 6.00.


DZIEŃ KOBIET

8 marca po raz kolejny zostały zorganizowane obchody z okazji Dnia Kobiet.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w Kościele św. Jakuba Apostoła w intencji druhen działających przy OSP Czermin, odprawiona przez Ks. Kapelana Mariana Ostacha.

Następnie wszyscy udali się na Salkę Katechetyczną, tam kobiety zostały obdarowane tulipanami oraz życzeniami, które złożył Druh Łukasz Góralczyk w imieniu wszystkich strażaków.

Kobietki były pełne podziwu, ponieważ Panowie zaangażowali się w zorganizowanie tak pięknego święta.


 ALARM W KOŚCIELE

7 marca o godz. 12.29 strażacy wyjechali do naszego Kościoła Parafialnego, gdzie załączył się alarm przeciwpożarowy. Na szczęście było to fałszywe ostrzeżenie spowodowane załączeniem się jednej z czujek alarmowych. Na miejscu druhowie dokładnie sprawdzili Świątynię wraz z Ks. Kapelanem Marianem Ostachem.


  POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 6 marca w Zespole Szkół w Dobrzycy odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorzy:

 • Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie
 • Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
 • Wójt Gminy Dobrzyca
 • Oddział Gminny Związku OSP RP w Dobrzycy

Z naszej jednostki wzięły udział 2 osoby wyłonione podczas eliminacji gminnych.

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) –Natalia Półtorak zajęła IX miejsce. Dla młodej Druhny był to pierwszy start, dlatego to miejsce jest dla niej ogromnym sukcesem.

W III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) – Łukasz Góralczyk zajął III miejsce wygrywając radiomagnetofon. Dziękujemy za wieloletnie starty w turniejach – niestety dla Druha był to ostatni start w Turnieju ze względu na wiek:)

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali upominki, dyplomy oraz przygotowano poczęstunek.


 WYPADEK

Dnia 5 marca o godz. 7.33 dźwięk syreny zaalarmował wszystkich strażaków jeżdżących do akcji ratowniczo- gaśniczych o wypadku.

Po 3 minutach druhowie wyjechali do zdarzenia, gdzie poinformowano ich o wypadku busa przewożącego dzieci w miejscowości Wieczyn gm. Czermin.

Pierwsza na zdarzenie przybyła karetka spod stacji w Gizałkach, następnie JOT z Czermina – gdzie zabezpieczył miejsce działania.

Na miejscu okazało się, że samochód przewrócił się na prawą stronę do przydrożnego rowu. W pojeździe znajdowało się 9 osób w tym dzieci, które były przewożone na Warsztaty Terapii Zajęciowej z gm. Chocz do Gizałek.

Po wstępnym zbadaniu zostali przewiezieni 4 karetkami do Pleszewskiego Pogotowia Ratunkowego na dokładne badania. Ranek w powiecie pleszewskim był bardzo śnieżny i mroźny z tego względu warunki jazdy nie sprzyjały kierowcą

Na miejsce zdarzenia przybyły służby ratownicze:

OSP Czermin, zastęp JRG Pleszew, 3 karetki z Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie i jedna karetka z Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Policja.


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

26 lutego o godz. 15.00 odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej ” Młodzież Zapobiega Pożarom ” w Żegocinie dla dzieci i młodzieży z gminy Czermin.

Przewodniczącym Jury był Druh bryg Mieczysław Kikowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie.Odpowiedzialny za przebieg Turnieju był Druh Stanisław Jankowski – wiceprezes  Zarządu Oddziału Gminnego w Czerminie.

Z naszej jednostki startowały 3 osoby zajmując następujące miejsca:

 I kategoria wiekowa (szkoła podstawowa)

Natalia Półtorak- III miejsce

III kategoria wiekowa (szkoła ponadgimnazjalna)

Łukasz Góralczyk – III miejsce

Agata Kaczmarek IV miejsce

Turniej został rozegrany na podstawie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Natalia Półtorak i Łukasz Góralczyk 6 marca wezmą udział w eliminacjach powiatowych.


 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

20 lutego odbyły się w Broniszewicach w Sali Widowiskowej eliminacje gminne Turnieju Tenisa Stołowego.

Organizatorem był Oddział Gminny Związku OSP RP w Czerminie, którego reprezentował wiceprezes Andrzej Szymczak- jednocześnie był odpowiedzialny za Turniej.

Sędzią głównym był Pan Maciej Janik. Protokólantem Druh Marcin Filipiak.

Gospodarzem Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewicach.

Naszą OSP reprezentowały następujące osoby:

* w kategorii kadet

   – Karol Maliński – zajął III miejsce

* w kategorii junior

   – Patrycja Kaźmierczak

   – Sebastian Kaźmierczak

* w kategorii senior

– Maciej Dajczak – zajął II miejsce, jednocześnie będzie reprezentował OSP na Turnieju Powiatowym

– Bartosz Dajczak- zajął III miejsce


 SPOTKANIE NA JASNEJ GÓRZE

20 lutego  Prezes Zbigniew Serbiak wraz z Anną Cierniak uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym przygotowania oprawy muzycznej na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę, gdzie podczas Mszy Św.m. in. śpiewać będzie nasz zespół sceniczno- wokalny „Ognista Drużyna”.

Spotkanie odbyło się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, tam wspólnie przybyli delegaci omówili najważniejsze informacje dotyczące przygotowania do udziału w Pielgrzymce: wykonanie pieśni przez zespoły wokalne, Orkiestra z OSP Konopiska zaprezentowała utwory przewidziane do wspólnego wykonania.

Po spotkaniu wszyscy udali się na Jasną Górę, tam pokazano i omówiono miejsce zbiórki oraz trasy przemarszu z rozmieszczeniem Orkiestr i Zespołów na Błoniach Jasnogórskich.


 X JUBILEUSZOWY BAL STRAŻACKI

13 lutego  odbył się X Bal Strażacki, który zorganizował Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.

Na początku oficjalnego otwarcia i przywitania gości dokonał Prezes OSP Druh Zbigniew Serbiak oraz wystąpił zespół sceniczno- wokalny „ Ognista Drużyna” działający przy OSP.

Przy wejściu na salę, każda para otrzymała plakietki przygotowane przez Pana Patryka Kaźmierczaka oraz szampana na wzniesienie toastu.

W miłym towarzystwie przeprowadzono konkursy strażackie, loterię fantową- gdzie główną nagrodą był rower sponsorowany przez Pana Roberta Kaźmierczaka.

Niespodzianką dla wszystkich gości był specjalnie przygotowany z Okazji X Jubileuszowego Balu pyszny tort.

Tradycyjnie od 10 lat wyśmienite potrwały przygotowała Pani Maria Walendowska.

Druhny i Druhowie chętnie pomagali w przygotowaniu potraw oraz dekorowaniu sali w akcesoria strażackie.


 LEDNICA

28 stycznia – odbyły się na Polach Lednickich trzydniowe rekolekcje pod tematem przewodnim   ” Być Kobietą, być mężczyzną…”. Podczas ich trwania wszyscy uczestnicy mogli swobodnie wyrazić swoje opinie na wiele ciekawych tematów m.in. strażackich oraz modlili się. Czas pobytu na Lednicy wydłużył się ze względu na złe warunki atmosferyczne. Rekolekcje prowadził Ojciec Jan Góra.

W rekolekcjach uczestniczyły druhny:

Aleksandra Kaczmarek, Agata Kaczmarek, Izabela Ratajczak, Patrycja Kaźmierczak, Laura Sobczak.

Opiekun: Druh Mariusz Glapa.


 SZKOLENIE

W dniach od 28 – 31 stycznia w Białobrzegach ( woj.mazowieckie) Prezes OSP Zbigniew Serbiak wziął udział w szkoleniu dla animatorów polsko- niemieckich spotkań młodzieży i wnioskodawców Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Związek OSP RP przy wsparciu merytorycznym i finansowym Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Tematyka Szkolenia:

 • Zasady ubiegania się o dotacje ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży
 • Prawidłowe przygotowanie i realizowanie polsko- niemieckich spotkań młodzieży
 • Metody integracji uczestników w różnych fazach projektu
 • Animacja językowa jako sposób na integrację grupy i naukę języka
 • Ewaluacja międzynarodowa spotkań młodzież, w tym praktyczne zastosowanie programu statystycznego „GrafStat”
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie polsko – niemieckiej

Druh uczestniczył po raz kolejny w tego typu szkoleniu ze względu na realizowaną w naszej jednostce coroczną wymianę.


 WALNE ZEBRANIE

9 stycznia odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Tradycyjnie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru OSP Czermin przy Hymnie Związku Z OSP RP „Rycerze Floriana”.

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków została Natalia Serbiak, członkami komisji: Grzegorz Młynarz oraz Michał Woźniak. Przewodniczącym zebrania został Krystian Knappe, protokolantem Katarzyna Woźniak.

Sprawozdania referowali: Prezes Zbigniew Serbiak, Naczelnik Marcin Woźniak, Skarbnik Anna Cierniak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kantorski.

Sprawozdanie zespołu sceniczno- wokalnego „Ognista Drużyna” przedstawiła Aleksandra Kaczmarek.

Dla wszystkich przybyłych druhen i druhów na zebranie został przygotowany poczęstunek oraz dyskoteka dla młodzieży.