Św. Florian

Święty Florian – (urodzony 2 połowa III wieku w Ceti, zmarł 304) – święty i męczennik chrześcijański. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana  (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktów, a później klasztor Kanoników laterańskich według reguły św. Augustyna. W roku 1184 biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa.

Świętemu Florianowi przypisywano obok funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników i koksowników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda  oraz miasta Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/_Florian

22 listopada 2019 roku przenieśliśmy Figurkę św. Floriana, która znajdowała się za budynkiem straży – pierwotnie pomnik był oddany 7 maja 2006 roku. Patron strażaków został umieszczony na sokole przed budynkiem strażnicy, koło Obelisku upamiętniającego pracę czermińskich strażaków.

Prace zaczęły się dwa tygodnie wcześniej, gdzie przygotowano fundament i przywieziono kamienie. Pod nadzorem dh Zdzisława Spychaja pracowali druhowie: Damian Durski, Patryk Markiewicz, Kacper Półtorak, Albin i Jan Spychajowie. Prace budowlane bezpłatnie wykonali: murarz Ireneusz Barańczyk, a Firma Kamieniarska Przemysława Walczaka z Grabiu zamontowała figurkę i tablicę.

Również sponsorami postawienia posągu byli: pan Szymon Półtorak w Czermina oraz Hurtowania Materiałów Budowlanych ” Każmierscy”  z Gizałek.  Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli ogromny wkład pracy oraz finansowy w przeniesienie Figurki Św. Floriana.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” – Henry Ford