Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie powstała w 1928 roku z inicjatywy dzierżawcy czermińskiego majątku – rotmistrza Nicefora Sicińskiego, który był emerytowanym żołnierzem Wojska Polskiego w stopniu rotmistrza odpowiednik kapitana. Inwalida wojenny, patriota, wykształcony człowiek o wielkim sercu. Angażował się w życie Czermina oraz pomagał ludziom. Rotmistrz Taborów Nicefor Siciński był dowódcą 7 szwadronu Zapasowego Taborów w Poznaniu.

Założycielami OSP w Czerminie byli: Kazimierz Latosiński, Jan Jackowski i Stanisław Doczekalski. Rotmistrz Siciński ufundował pierwszy sprzęt, którym była sikawka konna oraz udostępnił miejsce na remizę strażacką. W trudny okres II wojny światowej jednostka wprowadzona została przez zarząd w skład, którego wchodzili druhowie:

  • Ignacy Kuźniacki – prezes,
  • Władysław Frąszczak – naczelnik,
  • Kazimierz Grudziak – gospodarz,
  • Stanisław Kaźmierczak – skarbnik.

W czasie okupacji hitlerowskiej OSP została rozwiązana. Jednakże strażacy pod nadzorem Niemca Christiana Zeppa wzięli udział w akcji gaszenia pożaru w Żbikach, kiedy to zapaliły się stodoły i owczarnia tamtejszego majątku ziemskiego. Po wojnie OSP Czermin reaktywowano. Skład pierwszego zarządu wypełnili:

  • Jan Bizan – prezes,
  • Władysław Frąszczak – naczelnik,
  • Czesław Jackowski – skarbnik,
  • Kazimierz Grudziak – sekretarz.

W niedługim czasie Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie otrzymała pierwszy samochód. Był to przekazany z demobilu amerykański Dodge. Jednak z powodu trudności z częściami zamiennymi był on rzadko używany. Nadal korzystano  z sikawki konnej, do której konie pożyczano od gospodarzy. Latem 1947 roku czermińska OSP zorganizowała dożynki wiejskie. Dochód jaki strażacy osiągnęli z tej imprezy przeznaczono na zakup materiałów, z których uszyto pierwsze mundury galowe. Rok 1948 był jubileuszowym dla OSP w Czerminie, obchodziła ona wtedy dwudziestolecie swego istnienia. Z tej okazji społeczeństwo zakupiło jednostce sztandar, który wbrew zakazom ówczesnych władz został wprowadzony do kościoła. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Franciszek Kryszak. Rok później parafię czermińską odwiedził Prymas Polski Stefan Wyszyński. Na tę okazję strażacy pod kierownictwem naczelnika, Władysława  Frąszczaka – ułana z 1939 roku przygotowali paradę i konno „odebrali” Prymasa  na granicy dekanatu. Oba te wydarzenia doprowadziły do konfliktu zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie z ówczesną władzą lokalną i spowodowały, że na początku lat pięćdziesiątych zmieniony został cały zarząd czermińskiej straży. Nowym prezesem został Zenon Balcer. Ówczesne starania nowego naczelnika Michała Krawca przyczyniły się do otrzymania motopompy M-400. Przygotowywane przez niego drużyny zaczęły odnosić sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych, również na szczeblu powiatowym. W grudniu 1959 roku, podczas walnego zebrania, przyjęto Statut ogłoszony zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, a prezesem został Tadeusz Walendowski. Wkrótce pojawił się nowy sprzęt – motopompa M-800. W 1963 roku prezesem wybrano dyrektora szkoły podstawowej w Czerminie Romana Kasprzaka, dzięki któremu OSP w Czerminie wzbogaciła się o nowy samochód Żuk. W tym czasie dzięki naczelnikowi Kazimierzowi Sobczakowi zaczęto odnosić sukcesy na polu sportów pożarniczych. Problemy ze znalezieniem miejsca dla samochodu sprawiły, że rozpoczęto budowę nowej remizy wraz z Ośrodkiem Kultury. Dzięki zaangażowaniu strażaków obiekt oddano do użytku w 1989 roku. Do nowej remizy strażacy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie wjechali dwoma samochodami, gdyż na początku roku 1989 otrzymali samochód GBM na podwoziu STAR 244. W marcu odbyło się poświęcenie samochodów. Ochotnicy wbrew zaleceniom władzy ludowej stawili się na tę uroczystość  w mundurach. Od połowy lat dziewięćdziesiątych dla OSP Czermin zaczęła się zła passa. Przegrywano w rywalizacjach sportowo-pożarniczych, zawodził sprzęt. Jednak z czasem trudności zostały pokonane. 28 maja 1997 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Było to bardzo ważne wydarzenie dla czermińskiej jednostki.

W roku 2000 rozpoczął się proces „odmładzania” OSP w Czerminie. Duża role w jej proces włożył naczelnik Kazimierz Sobczak, który to uważał, że muszą nastąpić zmiany w składzie zarządu, a przede wszystkim na funkcji prezesa. Dnia 27 lutego 2000 roku po burzliwym zebraniu prezesem został Zbigniew Serbiak, który kieruje strażą do dnia dzisiejszego, rok później 14 stycznia 2001 roku zwołano Walne Zebranie  i wybrany został nowy zarząd. W dniu 4 maja 2003 roku pożegnano stary sztandar, odsłonięty został również Obelisk upamiętniający pracę wszystkich pokoleń strażaków OSP w Czerminie, który usytuowany jest przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. 22 czerwca 2003 roku odbyła się uroczystość 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Podczas tej uroczystości OSP otrzymała nowy sztandar oraz została  odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W tym samym roku, w dniu 18 grudnia jednostka wzbogaciła się o nowy lekki samochód pożarniczy marki Ford Transit, natomiast Żuk został przekazany  do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabie. W dniu 4 maja 2007 roku Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu nominowało Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie do Tytułu Honorowego Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna w roku 2006.

W roku 2008 Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie obchodziła jubileusz  80-lecia założenia i działalności. Uroczystość odbyła się 15 czerwca. Dzień ten wpisał się szczególnie w karty historii OSP w Czerminie, ponieważ została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Mszę św. z tej okazji odprawił Dominikanin Ojciec Jan Góra, organizator Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży na Polach Lednickich.

W tym samym roku, w dniach 19-22 czerwca po raz pierwszy Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie wzięła udział w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, które odbyły się w Kurowie (powiat suski). Drużyna OSP  w Czerminie zajęła trzecie miejsce wśród OSP, a w klasyfikacji generalnej miejsce piętnaste. Przepustką do rywalizacji na szczeblu krajowym było zwycięstwo  w I Wojewódzkich Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym Podmiotów Wchodzących i Wspierających KSRG, które odbyły się 26 kwietnia 2008 roku  w  Gołuchowie. Ogromny sukces w 2008 roku odniosły dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zajmując pierwsze miejsce w Wojewódzkich Zawodach MDP według regulaminu CTIF, które rozegrano 21 czerwca w Kleczewie. Zwycięstwo w zawodach wojewódzkich uprawniło dziewczęcą MDP do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego na Ogólnopolskich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF, które odbyły się  w Bydgoszczy w dniach 12-14 września 2008 roku.

Rok 2009 również przyniósł sukcesy dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Czerminie. Wywalczono pierwsze miejsce na Wojewódzkich Mistrzostwach  w Ratownictwie Medycznym Podmiotów Wchodzących i Wspierających KSRG. Szczególnie zwycięsko zakończyły się dla ochotników z Czermina Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, które odbyły się w Kurowie. OSP z Czermina zajęła pierwsze miejsce w kategorii OSP, a szóste miejsce w kategorii ogólnej. Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie w roku 2009 otrzymała automatyczny defibrylator. Sponsorem było Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”. 22 czerwca 2009 roku na zaproszenie OSP w Czerminie, w Środowiskowym Domu Pomocy w Czerminie obradowało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Stefan Mikołajczak. W roku 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN. Zakupiony został w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz środków Samorządu Gminy Czermin. 6 maja 2010 roku podczas pierwszej edycji konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Czerminie wraz z opiekunami: Marcinem Woźniakiem i Mariuszem Glapą zajęła III miejsce w Polsce. 14 maja 2010 roku odbył się na terenie Gminy Czermin XII Wielkopolski Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Czermin 2011, MDP zajęła I miejsce w Województwie Wielkopolskim. 22 września 2011 roku straż pozyskała łódkę ratowniczą z kompletnym wyposażeniem dla siedmiu osób i oświetleniem nocnym. 20 kwietnia 2012 roku – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z jej opiekunem oraz delegacją z naszej straży na czele z Prezesem OSP Zbigniewem Serbiakiem oraz Wójtem Gminy Czermin Sławomirem Spychajem wyjechała do Warszawy na spotkanie Finalistów Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna. Podsumowanie odbyło się w Teatrze Lalka w Pałacu Kultury i Nauki. Podczas ogłoszenia wyników Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została ogłoszona Najlepszą i tym samym zajęła I miejsce w Polsce. Drużynie wręczono bon na 10.000 zł. 19 września 2012 roku – przybyła do nas dziennikarka Radia Zachód pani Justyna Rapicka, która zrobiła wywiad odnoście działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przybycie jej związane było z zajęciem I miejsca w Polsce w konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna. Z nagrania powstało słuchowisko radiowe, które było emitowane w programie pierwszym Polskiego Radia oraz zostało zgłoszone do Konkursu Ogólnopolskiego „Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą”. 29 września  2013 roku – odbyły się uroczyste obchody z okazji 85 – lecia założenia organizacji oraz 10 – lecia zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”. Podczas uroczystości  została wręczona przez Krzysztofa Grabowskiego – Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czermin Sławomira Spychaja odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” na ręce Prezesa OSP Zbigniewa Serbiaka. Uroczystość 85-lecia OSP w Czerminie oraz 10 – lecia zespołu wokalno-scenicznego „Ognista Drużyna” działającego przy OSP w Czerminie dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4- Leader PROW 2007-2013. 29 kwietnia 2017 roku OSP w Czerminie przekazano lekki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4×2. Kluczyki oraz dowód rejestracyjny do samochodu ratowniczo – gaśniczego wręczył na ręce Zastępcy Naczelnika Krystiana Kaganka – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wraz z Sławomirem Spychajem Wójtem Gminy Czermin i zarazem Prezesem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie.