Informacje

OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie informuje, druhny i druhów oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, że dnia 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 19:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbędzie się Wigilia Strażacka/ Opłatek Strażacki. Zapraszamy.


OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie zaprasza na warsztaty dla kronikarzy i kandydatów na kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych i innych organizacji społecznych, które odbędą się dnia 2 grudnia 2017 roku (sobota) w godzinach od 10:00 do 15:00 w sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, powiat pleszewski.

Organizatorami spotkania są: Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, Urząd Gminy Czermin, Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie.

Warsztaty poprowadzą druhna Małgorzata Judasz oraz druh Bogdan Siwiński z Wojewódzkiego Klubu Kronikarza Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Kronikarze, którzy będą brali udział w warsztatach, proszeni są o zabranie Kronik OSP.

Zgłoszenie udziału w warsztatach do dnia 27 listopada 2017 roku. Zapisy przyjmuje druhna Natalia Serbiak z OSP Czermin na adres e-mail lub telefonicznie.


OGŁOSZENIE 

Zarząd Ochotniczej Straży Porażanej zaprasza członków czynnych oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą na podziękowanie za pracę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie w 2017 roku, które odbędzie się dnia 4 listopada 2017 roku (sobota) o godzinie 19:00 w sali Ośrodka Kultury w Czerminie.


OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie informuje, druhny i druhów, że dnia 29 kwietnia 2017 r. (sobota) odbędzie się „Dzień Strażaka” połączony z przekazaniem samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Plan Uroczystości:

16:15 – zbiórka – plac przed remizą OSP,
16:20 – uroczysty apel – wciągnięcie flagi na maszt, złożenie wiązanki kwiatów przy Obelisku, złożenie przysięgi nowo przyjętych członków MDP,
17:00 – Msza Święta w intencji strażaków w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie,
18:00 -przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo – gaśniczego przy Sali Wiejskiej w Skrzypni, wręczenie odznaczeń, okolicznościowe przemówienia.

                                                                                                                            Serdecznie zapraszamy.


DZIEŃ KOBIET

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie oraz DRUHOWIE, informuje DRUHNY, że dnia 8 marca 2017 roku (środa) odbędzie się uroczysty „Dzień Kobiet”.

Plan Uroczystości:

17:30 – w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji kobiet z OSP,

18:15 –  życzenia oraz poczęstunek w Salce Katechetycznej.


OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie informuje, druhny i druhów, że dnia 26 lutego 2017 roku (niedziela) o godzinie 16:00 w Sali Ośrodka Kultury w Czerminie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Prosimy o uczestnictwo oraz uregulowanie składek członkowskich.


Publikacja10N


OGŁOSZENIE

Przypominamy druhnom i druhom z OSP o uregulowaniu składek członkowskich u Skarbnika druhny Anny Cierniak.