2013

 KOLIZJE DROGOWE 

31 stycznia – ostatni dzień 2013 roku okazał się pracowity dla naszych strażaków. W godzinach wieczornych temperatura powietrza zaczęła gwałtownie spadać, co stało się przyczyną oblodzenia jezdni. O godzinie 17:53 nastąpił wyjazd do miejscowości Grab, gdzie na drodze wojewódzkiej nr 443, pod wpływem niedostosowania się do panujących warunków, samochód osobowy koziołkował i znalazł się w przydrożnym rowie. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku i odłączeniu instalacji LPG. Gdy strażacy wracali z akcji, 500 metrów dalej najechali na drugie zdarzenie, gdzie kierowca busa, również nie dostosował jazdy do warunków atmosferycznych i wpadł do przydrożnego rowu. Działania polegały na wyciągnięciu samochodu wyciągarką i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W akcji brał udział zastęp JRG, karetka specjalistyczna i policja z Pleszewa.


WIGILIA STRAŻACKA

21 grudnia – o godzinie 19:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie odbyła się Wigilia Strażacka. Uroczystość rozpoczął zespól sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, który działa pod kierownictwem pani Renaty Ratajczyk. Następnie głos zabrał Prezes OSP Zbigniew Serbiak, który powitał wszystkich obecnych wraz z gośćmi oraz skierował życzenia i przedstawił w skrócie działalność OSP w roku 2013. W dalszej części przemówili Wójt Gminy i zrazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Stanisław Jankowski. Został odczytany list z życzeniami od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  przez Sekretarz OSP Natalię Serbiak. Została odczytana Ewangelia przez druhnę Agatę Kaczmarek, po czym wspólnie z Ks. Kapelanem Marianem Ostachem została odmówiona modlitwa. Wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli do wieczerzy, która została przygotowana przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy pod kierownictwem pani Moniki Zysnarskiej – Smarc. Ponadto w wigilii uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Czermin pani Marietta Cierniak, Radny Gminy Czermin Stanisław Sąsiadek, Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak, Dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Orszulak, Sołtys Maria Doczekalska, Państwo Dorota i Henryk Kaczmarkowie.


POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

15 grudnia – o godzinie 21:17 strażacy zostali zadysponowani do miejscowości Broniszewice, gdzie palił się budynek mieszkalny. Przy dojechaniu na miejsce, pożar obejmował całe poddasze i podawane były prądy wody przez strażaków z OSP Broniszewice oraz JRG Pleszew. Działania naszych druhów polegały na rozbiórce części spalonego dachu w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Foto: Komenda PSP Pleszew.


JARMARK BOŻONARODZENIOWY W NIEMCZECH

7 – 8 grudnia – zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” wyjechał na Jarmark Adwentowy do miejscowości Beerfelde, który znajduje się w zaprzyjaźnionej gminie w Landzie Brandenburgia. Dziewczęta spotkały się z władzami gminy na czele z Panią Wójt Renate Wels, Sołtysem oraz strażakami. W czasie Jarmarku śpiewały kolędy Bożonarodzeniowe w języku polskim oraz niemieckim. Występ był bardzo udany. W drodze powrotnej dziewczęta miały okazję stanąć przed pomnikiem Chrystusa Króla w Świebodzinie.


ORKAN KSAWERY 

W dniach 5 – 6 grudnia przez Polskę przeszedł silny wiatr Orkan Ksawery o bardzo dużej sile wiatru, który zdmuchiwał samochody oraz wyrządził wiele szkód. Na szczęście u nas nie spowodował poważnych strat. Strażacy 6 grudnia o godzinie 1:34 wyjechali do miejscowości Grab, gdzie samochód dostawczy wpadł do rowu. Akcja trwała 3 h i była prowadzona samodzielnie. Polegała na wyciągnięciu samochodu wraz z pomocą drogową oraz na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu.


MANEWRY W ZAKŁADZIE KOMUNALNYM 

3 grudnia – o godzinie 20:57 syrena alarmowa oznajmiła o pożarze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerminie. Nasi strażacy już po 5 minutach byli na miejscu, gdzie dowiedzieli się o zaistniałej sytuacji, że jest to alarm ćwiczebny dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Czermin. Zastęp dostał zadanie podania jednego prądu wody w natarciu z drabiny. Następnie przyjechały zastępy z OSP: Broniszewice, Żegocin, Strzydzew, Grab, Łęg, Żbiki i Wieczyn. Ćwiczenia trwały 2,5 godziny, które prowadził Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie, Komendant Gminny ZOSP RP w Czerminie oraz Wójt Gminy Czermin. Na miejsce akcji przybyli również Kierownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z pracownikami.


 ANDRZEJKI W KALISZU

29 listopada – w Wigilię św. Andrzeja zarząd straży zorganizował wyjazd do Kina „Galeria Tęcza” w Kaliszu na film pt. „Last Vegas”. W wyjeździe uczestniczyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz członkowie czynni OSP. Opiekunem był Naczelnik Marcin Woźniak, a kierowcą Zdzisiu Ramczewski.


 SZKOLENIE LPR 

29 listopada – w świetlicy Komendy PSP w Pleszewie odbyło się szkolenie z zakresu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szkolenie trwało dwie godziny i zakończyło się egzaminem. Udział w nim brali druhowie: Norbert Kaganek, Albin Spychaj, Karol Cierniak, Damian Durski, Zdzisław Spychaj. Egzamin zdali wszyscy. Gratulujemy.

 Foto LPR


 WYJAZD W ŚWIĘTOKRZYSKIE

17 listopada – odbyło się Regionalne Spotkanie Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowie, podczas którego wystąpiła młodsza grupa sceniczno – wokalna „Iskierki”. Zespół uczestniczył we Mszy Świętej w Kolegiacie św. Marcina w Opatowie. Następnie wystąpił w Opatowskim Ośrodku Kultury, śpiewając kilka utworów muzycznych. Do Opatowa wyjechali: Aleksandra Kaczmarek, Natalia Półtorak, Wiktoria Orzechowska, Daria Walendowska, Piotr Prais.

 Zespół sceniczno – wokalny „Iskierki” podczas występu. 


ZARZĄD

13 listopada – odbyło się IV posiedzenie Zarządu w tym roku, które rozpoczęło się o godzinie 18:15. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zbigniew Serbiak. Uczestniczyła również Komisja Rewizyjna na czele z Przewodniczącym Dariuszem Kantorskim oraz przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Aleksandra Kaczmarek i Piotr Prais. Omówiono sprawy bieżące straży oraz podjęto 5 uchwał.


11 LISTOPADA 

11 listopada – członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w składzie: Aleksandra Kaczmarek, Daria Walendowska, Sandra Sobczak, Brajan Sobczak, Piotr Prais uczestniczyli wraz z Prezesem w Centralnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. Najpierw wzięli udział we Mszy Świętej w Katedrze św. Jana w Warszawie, następnie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w obchodach przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz w Marszu „Razem dla Niepodległej” na czele której szedł Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu oraz innymi ważnymi osobistościami w kraju. Dla młodzieży był to wyjątkowy dzień, niezwykła lekcja historii – ujrzenie czołowych osób w Państwie Polskim, a szczególną uwagę zwróciły pododdziały Wojska Polskiego oraz musztra i ich wyszkolenie.

W pierwszym rzędzie stoi druhna Aleksandra Kaczmarek podczas głównych uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

W tym samym dniu o godzinie 11:00 w Kościele Parafialnym św. Jakuba Apostoła w Czerminie, proboszcz naszej parafii i zarazem Kapelan OSP ks. kanonik  Marian Ostach odprawił Mszę Świętą „Za Ojczyznę”, w której uczestniczył poczet sztandarowy w składzie: Dariusz Kantorski, Grzegorz Młynarz, Ryszard Antoniewicz. Po eucharystii strażacy tradycyjnie udali się na plebanie na rogale Marcińskie, a na Obelisku przed strażą zostały zapalone znicze.


  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

10 listopada – Wójt Gminy Czermin zorganizował uroczyste obchody z okazji Święta Niepodległości w Wieczynie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie, gdzie po Eucharystii wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Nasza OSP reprezentowała Skarbnik Anna Cierniak.


 WYJAZD

7 listopada – Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie na czele z Prezesem Gminnym Sławomirem Spychajem zorganizował wyjazd do Poznania. W programie było zwiedzanie fabryki Volkswagena, Lotniskowej Straży Pożarnej wraz z Lotniskiem Ławica, Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu a w nim spotkanie z Dyrektorem Andrzejem Jankowskim. W drodze powrotnej strażacy zapalili znicze i pomodlili się przy grobie byłego Wójta Gminy Czermin Floriana Czajczyka.  Wszyscy z wycieczki wrócili z dużym bagażem wrażeń. Z naszej OSP udział brali: Grzegorz Młynarz, Dariusz Kantorski, Zbigniew Serbiak.

   Zwiedzanie Lotniskowej Straży Pożarnej.


MANEWRY RATOWNICZE

9 listopada – w Ośrodku  Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się I Manewry Ratowniczo – Szkoleniowe Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział brały 23 drużyny z województwa wielkopolskiego. Wśród nich udział brała nasza drużyna w składzie: Naczelnik Marcin Woźniak, Krystian Kaganek, Łukasz Góralczyk, Agata Kaczmarek oraz Aleksandra Kaczmarek. Zajęcia rozpoczęły się wykładem z doktorem Arturem Tarasiewiczem, następnie odbyły się zadania praktyczne z ratownictwa medycznego, które zostały przeprowadzone przez Zespół Ratownictwa Medycznego w Pleszewie. Natomiast dla kierowców drużyn został przygotowany test z kodeksu ruchu drogowego wraz z ćwiczeniem praktycznym, które przygotował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.

 W drugim rzędzie drużyna OSP Czermin. Źródło: ZOSP RP Poznań. 


 KONTROLA

8 listopada – o godzinie 12:07 syrena alarmowa wraz z sms-ami oznajmiła o alarmie. Strażacy, którzy przybyli do remizy dowiedzieli się, że jest to alarm gotowości bojowej – ogłoszony przez Komendę Powiatową PSP w Pleszewie. Kontrolujący funkcjonariusze sprawdzili umundurowanie strażaków, sprzęt znajdujący się na samochodach pożarniczych wraz z jego sprawnością – zadając jednocześnie pytania strażakom o jego parametry i przeznaczenie. Następnie wykonano ćwiczenie bojowe z podaniem prądów wody. Kontrola wraz z ćwiczeniem wypadła bardzo dobrze.


 1 LISTOPADA

1 listopada – delegacja strażaków w składzie: Agata Kaczmarek, Aleksandra Kaczmarek i Karol Sosnowski złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze na Obelisku upamiętniającym założycieli oraz działaczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie. Następnie siedmioosobowy skład strażaków zabezpieczał drogi dojazdowe do czermińskiego cmentarza oraz dbał o bezpieczeństwo uczestników uroczystości religijnej. Druhowie zarazem  byli przygotowani do udzielenia pomocy medycznej.

 Delegacja składająca kwiaty od lewej: Agata Kaczmarek, Karol Sosnowski, Aleksandra Kaczmarek. 

 Strażacy zabezpieczający cmentarz od lewej: Łukasz Góralczyk, Karol Sosnowski, Zdzisław Spychaj, Kordian Walczak, Norbert Kaganek, Albin Spychaj. Cmentarz również zabezpieczał Prezes OSP Zbigniew Serbiak. 


 125 – LECIE KÓŁKA ROLNICZEGO W CZERMINIE 

26 października – odbyła się uroczystość 125 – lecia działalności Kółka Rolniczego w Czerminie. Podczas Mszy Św. wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie: druh Ryszard Antoniewicz, druh Zdzisław Spychaj, druh Eugeniusz Durski. Następnie podczas uroczystości na sali Prezes w imieniu OSP Czermin złożył życzenia. W części artystycznej udział wziął zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, który przygotował krótki recital.


  POŻAR OBORY

26 października – o godzinie 10:57 zastęp strażaków został zadysponowany do miejscowości Pieruszyce, gdzie zapaliła się obora w której znajdowały się zwierzęta. Przy dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że pali się na poddaszu obory. Pożar został bardzo szybko zlokalizowany. Straty były niewielkie. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Udział brały również OSP Broniszewice, miejscowa OSP Pieruszyce oraz JRG Pleszew. Nasi strażacy działali w aparatach ochrony dróg oddechowych.


ŚLUB 

19 października – ślubował członek naszej straży druh Sebastian Serbiak z Martą Borową. Związek małżeński został zawarty o godzinie 16:00 w Kościele pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Trzebiatowie, a sakramentu małżeństwa udzielił Kapelan OSP Czermin Ks. Kanonik Marian Ostach. We Mszy Świętej oraz uroczystości weselnej uczestniczyła delegacja: Naczelnik Marcin Woźniak, Wiceprezes Katarzyna Woźniak oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kantorski.

Druhowi Sebastianowi i jego małżonce życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. 


  SZKOLENIE DOSKONALĄCE

17 października – o godzinie 18:00 w miejscowości Żbiki zameldowały się Ochotnicze Straże Pożarne do szkolenia, zwołanego przez Komendę Powiatową PSP w Pleszewie oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP w Czerminie, którego celem było praktyczne  wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy zdarzeniach pożarowych oraz miejscowych zagrożeniach. Szkolenie prowadził dowódca JRG w Pleszewie kpt. Jan Woldański, gdzie następnie zadysponowano zastępy strażaków do miejscowości Chocz przy rzece Prośnie. Na miejscu strażacy zostali podzieleni do wykonania swoich czynności. Po wykonaniu zadań wszyscy w kolumnie ponownie zjechali się do Żbik, gdzie omówiono zakres zadań. Ćwiczeniu przypatrywał się Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj, który podsumował szkolenie i zarazem zaprosił na Salę Wiejską na poczęstunek, przygotowany przez miejscowych strażaków na czele z Prezesem Zdzisławem Woronieckim. W ćwiczeniach oprócz naszego zastępu brały udział OSP: Broniszewice, Żegocin, Grab oraz Żbiki.


 PLAMA OLEJU

10 października – o godzinie 19:10 zastęp strażaków wyjechał do usunięcia  – utylizacji plamy oleju na trasie Czermin – Żale. Plama miała długość 2 km, a szeroka była około 10 cm i powstała na wskutek wycieku oleju, najprawdopodobniej z instalacji hydraulicznej ciągnika rolniczego. Udział brało czterech strażaków. Czas akcji 1 h.


85 – LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  I 10 – LECIE ZESPOŁU SCENICZNO – WOKALNEGO „OGNISTA DRUŻYNA”

29 września – odbyły się uroczyste obchody z okazji 85 – lecia założenia organizacji oraz 10 – lecia zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką koło remizy strażackiej, stamtąd druhny i druhowie z  OSP, poczty sztandarowe, delegacje OSP oraz wszyscy zaproszeni goście uroczyście przemaszerowali do Kościoła św. Jakuba Apostoła w Czerminie, gdzie Mszę Świętą w intencji czermińskich strażaków odprawili: Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego ksiądz Tadeusz Pietrzak, Kapelan OSP w Czerminie oraz  Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie ksiądz Marian Ostach, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Jarocińskiego ksiądz Jerzy Rychlewski. W trakcie Eucharystii zaproszeni goście oraz społeczeństwo Czermina wyraziło wdzięczność za trud jaki w ratowanie życia i mienia wnieśli strażacy z Czermina, to oni w obliczu grożącego niebezpieczeństwa różnych żywiołów, stawali pierwsi do niesienia pomocy innym. W dowód wdzięczności Panu Bogu podarowali ornat z wizerunkiem św. Floriana. Następnie odbył się uroczysty apel przy remizie OSP, który prowadził spiker Adam Kaźmierski. Dowódcą uroczystości był naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie druh Marcin Woźniak, który złożył meldunek Wiceprezesowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa wielkopolskiego w Poznaniu druhowi Krzysztofowi Grabowskiemu, który z kolei dokonał przeglądu pododdziałów i powitał strażaków. Przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę na masz przez poczet flagowy w skład którego wchodzili: Krystian Kaganek, Maciej Dajczak, Łukasz Góralczyk. Ważnym elementem uroczystości w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie stało się  złożenie wiązanki kwiatów na obelisku upamiętniającym czermińskich  strażaków. W imieniu zaproszonych gości, delegacji, władz samorządowych, strażaków Gminy Czermin i Powiatu Pleszewskiego wiązankę złożyła i zapaliła znicze delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Natalia Półtorak, Daria Walendowska, Mateusz Marciniak. Oficjalnego otwarcia uroczystości  dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie druh Zbigniew  Serbiak, który również  przedstawił zarys Historii Straży.

Najważniejszym momentem dla czermińskich strażaków było wręczenie przez Krzysztofa Grabowskiego – Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa wielkopolskiego oraz Wójta Gminy Czermin Sławomira Spychaja odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” na ręce Prezesa OSP Zbigniewa Serbiaka.

Podczas wręczania odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”

Ponadto zostały wręczone odznaczenia:

Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” po raz drugi

– druh Dariusz Kantorski

Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

– druh Marcin Woźniak

Srebrny Medal  „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

-druh  Grzegorz Młynarz

–  pani Renata Ratajczyk

– pan Henryk Kaczmarek

– pan Wiesław Leszczyński

Brązowy Medal  „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

– pan Gisbert Zastrow

– pan Dirk Simon

– druhna Katarzyna Woźniak

– druh Norbert Kaganek

– druh Sebastian Serbiak

– druh Krystian Knappe

– pan Jarosław Kowalski

Odznaka  „Strażak Wzorowy”

– druhna Kamila Kantorska

– druh  Łukasz Góralczyk

– druh Damian Durski

– druh Maciej Dajczak

– druh Mateusz Maliński

Po wielu życzeniach i miłych słowach od zaproszonych gości w Sali Ośrodka Kultury zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” zaprezentował szeroki repertuar muzyczny. Ponadto uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Książa Wielkopolskiego oraz Kabaret ” Nie z tej Ziemi”.

Uroczystość 85-lecia OSP w Czerminie oraz 10 – lecia zespołu wokalno-scenicznego „Ognista Drużyna” działającego przy OSP w Czerminie dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4- Leader PROW 2007-2013.


KURS RATOWNICTWA WODNEGO

22 września – zakończył się kurs z działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego, który trwał 9 godzin. Z naszej jednostki udział brało i ukończyło kurs sześciu strażaków. Ostatnie zajęcia były praktyczne i odbywały się na akwenie wodnym w Gołuchowie. Organizatorem kursu była Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie przy udziale instruktorów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gołuchowie.


 GNIAZDO OWADÓW 

20 września – o godzinie 17:00 strażacy wyjechali do gniazda owadów w miejscowości Skrzypnia, które zagrażały mieszkańcom posesji. Akcja trwała 2 h i była trudna ze względu na wielkość kokonu oraz  jego umiejscowienie.


POŻAR STERTY

18 września – o godzinie 21:30 zastęp strażaków wyjechał do palącej się sterty słomy o kubaturze 240 m³ w Żbikach. Przyczyną powstania pożaru było najprawdopodobniej podpalenie. Akcja trwała 2 godziny, udział w pożarze brały również Ochotnicze Straże Pożarne ze Żbik i Broniszewic oraz policja


V RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

15 września – odbył się V Rajd Pojazdów Zabytkowych „Szlakiem Rezydencji Ziemiańskich”, który organizowany był przy udziale Samorządu Gminy Czermin. W naszej miejscowości odbyły się konkurencje sprawnościowe: pierwsza na placu przy Kościele, a druga koło Środowiskowego Domu Samopomocy. W rajdzie uczestniczyło 88 pojazdów. Nasi strażacy zabezpieczali konkurencje sprawnościowe.


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

15 września – odbył się Turniej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin na boisku sportowym w Zespole Szkół w Czerminie. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie, gospodarzem Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie. Sędzią Głównym był pan Maciej Janik. W rozgrywkach brało udział 8 drużyn OSP, które zostały podzielone drogą losową na dwie grupy i grali systemem „każdy z każdym”. Najlepsze drużyny w grupie walczyły o czołowe miejsce. Niestety nasz zespół sportowy nie znalazł się na podium, za udział otrzymali pamiątkowy dyplom oraz piłkę.

Skład drużyny piłkarskiej: dowódca Łukasz Góralczyk, Krystian Kaganek, Mateusz Pańczak, Łukasz Woźniak, Damian Woźniak, Tomasz Jankiewicz, Krzysztof Kuźniacki, Michał Stróżyński.


WIELKOPOLSKI KONKURS KRONIK

14 września – odbył się XV Finał Wojewódzki XX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XX Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje  „Z dziejów OSP” w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Podczas spotkania laureatów zostały przygotowane prezentacje multimedialne pt. „Powiat Wągrowiecki” oraz ” Rys historyczny pożarnictwa w Powiecie Wągrowieckim”. Ponadto została zorganizowana bardzo ciekawa wycieczka, połączona ze zwiedzaniem: grobowca Franciszka Łakińskiego w Łaziskach, Kościoła i Klasztoru pocysterskiego w Wągrowcu oraz wieży widokowej z Izbą Tradycji Pożarnictwa OSP Wągrowcu. Z naszej OSP zostały zgłoszone na Przegląd dwie Kroniki oraz jedno opracowanie. W przeglądzie uczestniczyły kronikarki Katarzyna Woźniak oraz Natalia Serbiak.

Na przegląd do Ciechocinka, który odbył się w dniach 6 – 8 września, została zakwalifikowana kronika druhny Katarzyny Woźniak oraz opracowanie pt. ” Działalność OSP w Czerminie w latach 2007 – 2010″ druhny Anny Cierniak.


POŻAR

12 września – o godzinie 23:03 przez syrenę alarmową oraz drogą elektroniczną, strażacy zostali zaalarmowani do pożaru w Woli Duchownej. Przy dojechaniu na miejsce zdarzenia, okazało się, że rolnik wkładał baloty słomy do pieca, który zasila suszarnie do suszenia zboża. Płomienie były bardzo widoczne, ponieważ dochodziły do kilku metrów. Przejeżdżający kierowca samochodu ciężarowego drogą powiatową Pleszew – Grab, powiadomił przez numer 112 Straż Pożarną myśląc, że pali się budynek gospodarczy – zrobił to w dobrej wierze. Czas dojazdu do akcji wraz z poinstruowaniem rolnika trwał 1 h. W zdarzeniu brało udział czterech strażaków z naszej OSP oraz zastęp JRG Pleszew.


 ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

7 września – odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie. Naszą OSP reprezentowały dwie drużyny: żeńska i męska. Druhny i druhowie startowali w konkurencji „musztra”, gdzie obydwie drużyny zajęły I miejsca. W konkurencji „ćwiczeń bojowych i sztafety pożarniczej drużyna żeńska zajęła I miejsce, drużyna męska zajęła VII miejsce. Drużyna kobieca będzie reprezentowała powiat pleszewski na zawodach Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Gratulujemy.

Drużyny wystąpiły w składzie:

żeńska: dowódca Katarzyna Woźniak, Anna Cierniak, Izabela Ratajczak, Jagoda Ratajska, Agata Kaczmarek, Patrycja Kaźmierczak, Aleksandra Kaczmarek, Laura Sobczak. Mechanik Norbert Kaganek.

męska: dowódca Marcin Woźniak, Łukasz Świątek, Łukasz Góralczyk, Krzysztof Kuźniacki, Maciej Dajczak, Kordian Walczak, Karol Sosnowski, Błażej Łyskawka. Mechanik Norbert Kaganek.

Zwycięska drużyna kobieca.


RAJD ROWEROWY

31 sierpnia – odbył się po raz IX Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dobrzycy zorganizowany przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Pleszewie. W tym rajdzie uczestniczyła MDP Czermin, która po raz kolejny zdobyła I miejsce w klasyfikacji generalnej. Młodzi strażacy uczestniczyli w czterech konkurencjach zdobywając: I miejsce w konkursie o prezentacji drużyny i wykonaniu hymnu ZOSP RP oraz II miejsce w strzelaniu z wiatrówki. Drużyna wygrała puchar oraz nagrodę rzeczową. Ponadto zwiedzili Pałac w Dobrzycy, złożyli wiązankę kwiatów pod Obeliskiem Premiera Stanisława Mikołajczyka oraz przed pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Dobrzycy, którzy polegli podczas wojen. Młode druhny i druhowie pokonali na rowerach 65 km.


WYPADEK W PIERUSZYCACH

29 sierpnia – o godzinie 16:10 strażacy wyjechali do miejscowości Pieruszyce, gdzie ciężarówka uderzyła w dom mieszkalny. Akcja polegała na zabezpieczeniu domu przed zawaleniem się ściany. Udział w akcji brał również JRG Pleszew, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Akcja trwała 3 h.


ZARZĄD

19 sierpnia – odbyło się trzecie  posiedzenie Zarządu  w tym roku. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OSP Zbigniew Serbiak. Uczestniczyła również Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim. Omówiono bieżące sprawy oraz przygotowanie do Jubileuszu 85 – lecia i 10 – lecia zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”. Podjęto pięć uchwał.


GIŻYN

18 sierpnia – odbyło się XVIII Regionalne Spotkanie Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych pt: „Floriańskie Obertasy” na Stadionie Sportowym w Giżynie. Zespół sceniczno wokalny „Ognista Drużyna” uczestniczył o godzinie 11:00 we Mszy Świętej Polowej oraz o godzinie 12:30 w występach amatorskich zespołów OSP. Przegląd był eliminacją do Festiwalu Piosenki Strażackiej w 2014 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w miesiącu grudniu b.r., po odbyciu się wszystkich przeglądów.

W przeglądzie uczestniczyły druhny: Sandra Sobczak, Agnieszka Ratajczak, Aleksandra Kaczmarek, Agata Kaczmarek, Izabela Ratajczak.

Dziewczęta z „Ognistej Drużyny” wraz z Marianem Chmielewskim – Przewodniczącym Jury. 


ŚLESIN

5 sierpnia – nasza straż zorganizowała wycieczkę nad Jezioro do Ślesina. Uczestniczyli w niej członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Czermina oraz Strzydzewa. Uczestnicy wycieczki przepłynęli statkiem „Pawełek” po Jeziorze Ślesińskim, wspólnie kąpali się, opalali i grali w piłkę. Wszyscy zadowoleni i z mnóstwem wrażeń wrócili wieczorem do Czermina.


 POSZUKIWANIA MĘŻCZYZNY

4 sierpnia – w godzinach popołudniowych sekcja ratownictwa wodnego została zadysponowana do miejscowości Turowy gmina Gołuchów, gdzie w stawie po żwirowni w czasie kąpieli nie wynurzył się mężczyzna. Po kilkunastu minutach poszukiwań wspólnie z strażakami z JRG Pleszew, udało się wydobyć mężczyznę. Następnie przekazując go zespołowi karetki specjalistycznej pogotowia ratunkowego z Pleszewa, gdzie podjęto natychmiastowe czynności medyczne –  reanimację, lekarz stwierdził zgon.


KRONIKARKI NA WYCIECZCE

1 sierpnia – Kronikarki Natalia Serbiak oraz Katarzyna Woźniak wraz z Prezesem Zbigniewem Serbiakiem udały się do Poznania aby oddać Kroniki na Wielkopolski Konkurs Kronik. W Biurze spotkały się z Zastępcą Dyrektora Zarządu Wykonawczego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu Tomaszem Porębą. Następnie udali się na zwiedzanie Kórnika oraz na przepływ statkiem „Anna Maria”. Wspólny obiad zjedli w Restauracji „Chlebowy Domek” w Krosinkowie. W drodze powrotnej wstąpili na basen w Żerkowie, gdzie wypili kawę.

 Kronikarki Natalia Serbiak oraz Katarzyna Woźniak przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. 


POŻAR TRANSFORMATORA

28 lipca – o godzinie 18:03 sekcja strażaków została zaalarmowana do palącego się transformatora w miejscowości Strzydzew. Przy dojeździe na miejsce okazało się, że pracownicy energetyki znajdujący się na miejscu, ugasili paląca się trawę przed przybyciem straży. Przyczyną pożaru był przepalony bezpiecznik w transformatorze. W akacji wzięło udział pięciu strażaków.


ODPUST ŚW. JAKUBA

28 lipca – odbył się Odpust ku czci św. Jakuba Apostoła w Kościele w Czerminie. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w Sumie Odpustowej, gdzie obsługiwaliśmy procesję. Odpowiedzialni za procesję byli druh Dariusz Kantorski i druh Ryszard Antoniewicz oraz uczestniczyli: Natalia Serbiak, Aleksandra Kaczmarek, Kordian Walczak, Norbert Kaganek, Zdzisław Spychaj, Karol Cierniak, Eugeniusz Durski.


DO GRODU KOPERNIKA

23 lipca – Oddział Powiatowy ZOSP RP w Pleszewie zorganizował wycieczkę dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Powiatu Pleszewskiego do Torunia. Na naszą OSP przypadł limit wyjazdu dla czterech osób. Wyjazd z OSP Czermin był podziękowaniem za działalność na rzecz straży. Dla uczestników było przygotowanych wiele atrakcji: zwiedzanie Rynku Staromiejskiego wraz ze Starym Miastem, Dom Kopernika, Katedra Toruńska, gdzie wielki uczony był ochrzczony. Zobaczyli planetarium a w nim seans „Ziemia – planeta Kopernika”. Był rejs statkiem po rzece Wiśle oraz wspólny spacer i toruńskie pierniki. Udział z naszej OSP wzięli: Natalia Półtorak, Wiktoria Orzechowska, Sandra Sobczak, opiekun Anna Cierniak.

Uczestnicy wycieczki z gminy Czermin.


TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

21 lipca – Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin „Trzy do Zera” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieczynie zorganizował  Turniej Piłki Siatkowej OSP Gminy Czermin.Otwarcia dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie druh Stanisław Jankowski, sędzią głównym turnieju był pan Maciej Janik. W rozgrywkach, które odbywały się na boisku sportowym w Wieczynie udział wzięło 7 drużyn OSP: Broniszewice, Czermin, Grab, Pieruszyce, Strzydzew, Wieczyn oraz Żegocin. Drużyny rywalizowały ze sobą w systemie grupowym. Nasza OSP zajęła II miejsce. Drużyna otrzymała puchar oraz dyplom.Gratulujemy.

Drużyna podczas rozgrywek

Druh Łukasz Góralczyk odbiera dyplom oraz puchar


REALIZACJA PROJEKTU POLSKO NIEMIECKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY 

1 do 6 lipca – Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie gościła trzynastoosobową grupę strażaków z zaprzyjaźnionej gminy Steinhofel z Niemiec. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży”. Po stronie polskiej z Gminy Czermin udział brali młodzi adepci pożarnictwa w skład którego wchodziły dziewczęta jak i chłopcy z OSP w Czerminie, Żegocinie, Strzydzewie i Łęgu. Podczas tygodniowego pobytu zostały przeprowadzone zajęcia z pożarnictwa, plastyczne, ekologiczne, z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wszystko było przeprowadzone w formie dobrej zabawy i edukacji. Ponadto były też gry terenowe i zadania sportowe, nauka  śpiewu piosenek, Niemcy wykonali w języku polskim a nasi strażacy w języku niemieckim. W programie był również pobyt na krytym basenie w Pleszewie, spacer i zarazem zwiedzanie miasta, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie. Organizatorzy zaproponowali też wyjazd do najstarszego miasta w Polsce Kalisza, a w nim spod schodów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego zabrani zostali w historyczny rejs po rzece Prośnie słowiańską łodzią św. Wojciecha, która płynęła bursztynowym szlakiem do rezerwatu archeologicznego Grodu Piastów na Zawodziu. Było również zwiedzanie z przewodnikiem starego miasta a w nim najważniejszych zabytków z ciekawą historią Kalisza, w drodze powrotnej Gołuchów i Muzeum Leśnictwa ze spacerem po Parku. Podczas kolacji na której zaproszone zostały władze samorządowe Gminy Czermin odbyło się podsumowanie programu, gdzie wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili że program był bardzo napięty i zarazem bardzo dobrze zorganizowany, bo oprócz wymienionych zajęć i wycieczki było również zwiedzanie Czermina a w nim: Kościół Parafialny św. Jakuba, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gospodarstwo Uprawy Grzybów Państwa Kaczmarków i oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnych zakupów w Markecie ,,Lewiatan”. Duże wrażenia zrobił na uczestnikach Wigwam w miejscowości Mamoty, a w nim spaniała zabawa. Odpowiedzialny za projekt był  Zbigniew Serbiak, natomiast opiekunami byli Marcin Woźniak i Natalia Serbiak, dużą pomoc w realizację wniósł Dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Orszulak wraz z obsługą szkoły. Goście niemieccy w dowód rewanżu zaprosili strażaków z Czermina na realizację projektu na przyszyły rok 2014.

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Młodzież podczas zajęć plastycznych. 

 Rezerwat archeologiczny Grodu Piastów na Zawodziu.


POŻAR W SZPITALU

29 czerwca – o godzinie 11:07 syrena alarmowa wraz z SMS-ami zaalarmowała do pożaru w pleszewskim szpitalu. Przy dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że jest silne zadymienie pomieszczeń na Oddziale Paliatywnym, gdzie zapaliły się urządzenia sanitarne. Pacjenci już wcześniej zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce. Akcja trwała 1,5 godziny. Przyczyną powstania pożaru było prawdopodobnie zwarcie instalacji wentylatora, znajdującego się w toalecie.


POŻAR STODOŁY

26 czerwca – o godzinie 13:35 nastąpił wyjazd do palącej się stodoły w miejscowości Psienie Ostrów. Nasz zastęp zajechał jako pierwszy i zaczął podawać prądy wody, następnie dojechały JRG Pleszew, OSP Broniszewice i OSP Kowalew. Objęta przez żywioł była większa część stodoły, zagrożona była chlewnia oraz budynek mieszkalny. Wspólnie wszystkie zastępy straży nie dopuściły do dalszego rozprowadzenia się pożaru. Niestety zniszczeniu uległa stodoła wraz z maszynami rolniczymi, płody rolne oraz co najgorsze podusiły się prosięta. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Akcja trwała 5 godzin.


SILNE OPADY DESZCZU

25 – 26 czerwca – strażacy zostali zadysponowani do miejscowości Pieruchy pięć razy, celem wypompowania wody z zalanych pomieszczeń posesji, gdzie bezpośrednio powodem były obfite deszcze, które przeszły przez naszą gminę. Wszystkie akcje trwały 8 godzin.


 PRZEGLĄD PIOSENKI STRAŻACKIEJ

22 czerwca – odbył się XV Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Strażackiej we Witkowie, gdzie w tym roku zaprezentowali się laureaci poprzednich edycji m.in został zaproszony zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”, ponieważ trzy razy zdobył jedno z największych trofeów. Dziewczęta zaprezentowały 25 minutowy występ śpiewając sześć utworów, otrzymały gromkie brawa od publiczności i podziękowanie od organizatorów przeglądu wraz z pamiątkowymi statuetkami.

„Ognista Drużyna” podczas występu. 


 FESTYN RODZINNY

19 czerwca – o godzinie 16:00 odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Przedszkole w Czerminie, w którym udział brali również nasi strażacy: Naczelnik Marcin Woźniak i Mateusz Dajczak. Specjalnie dla przedszkolaków przygotowali wiele atrakcji m. in. tor przeszkód zakończony pompowaniem wody  z hydronetek wraz ze strącaniem butelek, kurtynę wodną, która okazała się największa atrakcją dla dzieci.

Dzieci bardzo chętnie korzystały z kurtyny wodnej, aby się orzeźwić przy strumieniach wody. 


POKAZ W DOMU ŚRODOWISKOWYM

13 czerwca – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie strażacy zaprezentowali wyposażenie średniego samochodu pożarniczego, dając jednocześnie pokaz. W demonstracji uczestniczył również Klub Seniora działający przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Uczestnikom bardzo się spodobało, strażacy dostali dużo oklasków oraz upominki i zostali zaproszeni na ognisko, gdzie pensjonariusze wykonali dla nich kilka utworów.


POSZUKIWANIA NA RZECE PROŚNIE

12 czerwca – sekcja wodna naszego JOT-u została wezwana przez dyspozytora Komendy PSP w Pleszewie do poszukiwania 25 – letniego mężczyzny z Pleszewa, który prawdopodobnie utonął w rzece Prośnie na odcinku Chocz – Kwileń. Oprócz naszych strażaków udział brały również OSP Chocz i JRG Pleszew. Na rzekę wypłynęły dwie załogi łodziami: OSP Czermin i JRG Pleszew. Stan wody był wysoki a nurt niebezpieczny. Po ponad 3 godzinnej akcji poszukiwawczej, odnaleziono zwłoki mężczyzny. Jako pierwsza zauważyła denata nasza załoga, która zawezwała policję oraz strażaków z JRG Pleszew. Strażacy tych załóg wspólnie wyciągali ciało, które przekazali Policji celem dalszych czynności i zabezpieczeniu.

Była to pierwsza akcja naszych strażaków przy tak wezbranej i niespokojnej rzece Prośnie. Strażacy stanęli na wysokości zadania, swoje czynności wykonali na najwyższym poziomie.

Druh Łukasz Świątek jako pierwszy zauważył denata, wskazując miejsce.

Akcja wydobywania.


 SUKCES NA ZAWODACH

9 czerwca – na boisku sportowym w Pieruszycach odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Na zawody wystawiliśmy dwie drużyny: żeńską oraz męską. Drużyny te trzynasty rok z rzędu zdobyły I miejsca i jednocześnie 13 lat nie zostały pokonane podczas zawodów – to duży sukces.

Drużyny wystąpiły w składzie:

żeńska: dowódca Katarzyna Woźniak, Anna Cierniak, Agata Kaczmarek, Aleksandra Kaczmarek, Katarzyna Kuźniacka, Jagoda Ratajska, Patrycja Kaźmierczak, Izabela Ratajczak, Justyna Doczekalska.

męska: dowódca Marcin Woźniak – który jednocześnie przygotował drużyny do zawodów, Maciej Dajczak, Mateusz Dajczak, Krystian Kaganek, Łukasz Świątek, Łukasz Góralczyk, Karol Sosnowski, Adrian Jaskólski.

Wszystkie drużyny startowały na jednej motopompie, którą obsługiwał druh Norbert Kaganek.

Sekcja męska.

Sekcja żeńska. 


 BOŻE CIAŁO

30 maja – podczas Oktawy Bożego Ciała tradycyjnie jak co roku nasi strażacy włączyli się czynnie w jej uczestnictwo. Przez cały okres trwania Oktawy niesiony był sztandar oraz na zmianę ze strażakami z OSP Kurcew niesiony był Baldachim. Ponadto strażacy z Czermina w dniu rozpoczęcia oraz zakończenia Oktawy zabezpieczali procesję, kierując ruchem drogowym – łącznie z procesją do figury Św. Serca Jezusa w piątek po Oktawie Bożego Ciała. Prezes OSP dziękuje wszystkim druhnom i druhom, którzy aktywnie włączyli się w uczestnictwo, a szczególne podziękowania kieruje do druha Dariusza Kantorskiego oraz druha Ryszarda Antoniewicza, którzy byli odpowiedzialni za Oktawę Bożego Ciała.


LICHEŃ

25 maja – odbył się w Licheniu V Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr  „Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie”.  Pod Honorowym Patronatem Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Celestina Migliore, Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Kowalczyka oraz Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Z naszej OSP udział wziął zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna”. Dziewczęta uczestniczyły o godzinie 12:00 w uroczystej Mszy Świętej z udziałem chórów i orkiestr z całej Polski. Następnie o godzinie 17:00 na schodach Bazyliki Licheńskiej wystąpiły podczas koncertu. Organizatorem V Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr było: Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.


MISTRZOSTWA W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

17 -19 maja – w województwie warmińsko-mazurskim odbyły VII Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach KPP. Mistrzostwa odbyły się na terenie Gminy Barczewo, baza noclegowa ulokowana była w miejscowości Dadaj. W mistrzostwach wzięły udział zespoły z różnych regionów Polski reprezentujące uczelnie medyczne, Ochotnicze Straże Pożarne, Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe, Straż Miejską, Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy, Polski Czerwony Krzyż. Z naszej Straży w Mistrzostwach brali udział: Naczelnik Marcin Woźniak, Krystian Kaganek, Łukasz Góralczyk, Łukasz Świątek a dokumentację filmowo – fotograficzną robiła Agata Kaczmarek. Zawodnicy brali udział w seminariach na temat współpracy służb w zdarzeniach masowych, segregacji poszkodowanych, opasek taktycznych, opatrunków homostatycznych oraz współpracy z LPR. Pierwszego dnia każdy z zawodników musiał napisać test teoretyczny, a od godziny 22:00 rozpoczęły się zadania nocne. Zawodnicy zakończyli rywalizację tuż przed godziną 3 nad ranem. Następnego dnia od 8 rano rozpoczęły się zadania dzienne, które trwały do godziny 18:00 z godziną przerwą na obiad. Przez dwa dni zawodnicy wykonali 19 bardzo trudnych wymagających wiedzy merytorycznej oraz praktycznej zadań. Niezbędne były umiejętności nie tylko z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ale również umiejętności Pływackie, z zakresu ratownictwa wysokościowego, współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym oraz umiejętność pływania łodzią wiosłową. Nasza drużyna w klasyfikacji generalnej zajęła 5 miejsce. Mimo tego wróciła bardzo zadowolona z mistrzostw ponieważ poziom zawodów był niezwykle wysoki.


 POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

5 maja – w parafii p.w. św. Floriana w Pleszewie odbyły się uroczystości Odpustowe ku czci Naszego patrona. Był to zarazem pierwszy etap (religijny) obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. W czasie uroczystości obecnych było dwanaście pocztów sztandarowych na czele z pocztem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, którego tradycyjnie w skład wchodzili druhowie z OSP Czermin: Ryszard Antoniewicz, Grzegorz Młynarz oraz Norbert Kaganek. Kolejnym akcentem OSP Czermin była modlitwa wiernych czytana przez druhnę Annę Cierniak. Odbyła się procesja wraz z złożeniem kwiatów pod figurką św. Floriana, a następnie wspólny posiłek dla wszystkich strażaków uczestniczących w obchodach Dnia Strażaka.


TURNIEJ TAŃCA

8 maja – o godzinie 10:00 w Ośrodku Kultury w Czerminie został zorganizowany „V Turniej Tańca” przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie. W imprezie uczestniczyły Ośrodki z powiatu pleszewskiego oraz z Jarocina. Naszą OSP reprezentowała druhna Natalia Serbiak.


DZIEŃ STRAŻAKA

4 maja – w naszej OSP odbyły się obchody z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od apelu, gdzie poczet flagowy wciągnął flagę Związku OSP RP na maszt. Następnie delegacja młodzieży w składzie: Sandra Sobczak, Wiktoria Orzechowska, Karol Maliński złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze przy Obelisku. Została odprawiona msza św. w Kościele św. Jakuba Apostoła w Czerminie przez Księdza Kapelana Mariana Ostacha. Po czym wszyscy strażacy oraz zaproszeni goście spotkali się koło remizy strażackiej, gdzie odbyła się dalsza część apelu. Głos zabrał Prezes OSP Zbigniew Serbiak oraz  zaproszeni goście, którzy złożyli życzenia wszystkim strażakom. Następnie zostały wręczone odznaczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz odznaczenia Za Wysługę Lat.

W uroczystości wzięli udział:  Wójta Gminy Czermin i zarazem Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Sławomir Spychaj, Radny Gminy Czermin Stanisław Sąsiadek, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie Monika Zysnarska, Sołtys Wsi Żale Maria Paterek, Kierownik Zespołu Sceniczno – Wokalnego „Ognista Drużyna” – Renata Ratajczyk.

Na zdjęciu poczet flagowy w składzie: Damian Durski, Krystian Kaganek, Mateusz Dajczak.

Wójt Gminy Czermin i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie wręcza odznaczenia Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. 


 KONTROLA

26 kwietnia – odbyło się sprawdzenie gotowości bojowej, którą przeprowadziła komisja z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w składzie: st. kpt. Waldemar Barański, st. asp. Piotr Jaroszewski oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Czerminie. Sprawdzano czystość, stan wyposażenia oraz zadano ćwiczenie bojowe, które polegało na gaszeniu pożaru budynku wraz z ewakuacja osób i udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Całość kontroli pod kierunkiem Naczelnika wypadła bardzo dobrze.


 TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

6 kwietnia – o godzinie 11:00 w Zespole Szkół w Czerminie, odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Odpowiedzialny za przebieg eliminacji był st bryg Mieczysław Kikowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie.

W I grupie wiekowej (szkół podstawowych) Daria Walendowska zajęła I miejsce i będzie reprezentowała powiat na eliminacjach wojewódzkich. W II grupie wiekowej (szkół gimnazjalnych) Sandra Sobczak zajęła III miejsce. Gratulujemy. Ponadto w turnieju wzięli udział: Natalia Woźniak, Mateusz Marciniak, Wiktoria Orzechowska.

Na zdjeciu uczestnicy Turnieju wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Czerminie Krzysztofem Orszulakiem oraz Skarbnikiem Gminy Czermin Jarosławem Kowalskim. 


ZARZĄD

27 marca – o godzinie 19:00 w świetlicy odbyło się I posiedzenie Zarządu w tym roku. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zbigniew Serbiak. Na ośmiu członków Zarządu nieobecnych było dwóch. Uczestniczyła również Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącym Dariuszem Kantorskim. Na czterech członków Komisji nieobecna była jedna osoba. Omówiono bieżące sprawy oraz działalność w 2013 roku, w tym przygotowanie do Jubileuszu 85- lecia i 10 – lecia „Ognistej Drużyny”. Podjęto osiem uchwał, gdzie  pierwszą uchwałą było zatwierdzenie i powołanie nowego składu osobowego Jednostki Operacyjno – Technicznej wytypowanego przez Naczelnika.


  DROGA KRZYŻOWA

24 marca – tradycyjnie ulicami Czermina przeszła Droga Krzyżowa, którą prowadził Ks. Kapelan Marian Ostach. Poszczególne miejscowości należące do parafii niosły krzyż brzozowy, który wykonali strażacy na Jubileusz 80 – lecia powstania OSP. Na drodze krzyżowej rolą strażaków było zabezpieczenie oraz kierowanie ruchem drogowym.


ŚNIADANIE WIELKANOCNE

21 marca – o godzinie 10:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie, zostało zorganizowane Śniadanie Wielkanocne, w którym uczestniczył także Klub Seniora oraz zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj, Zastępca Wójta Gminy Czermin Marietta Cierniak, Sołtys Czermina  Maria Doczekalska. Z naszej OSP uczestniczyła druhna Natalia Serbiak.


 ODPUST ŚW. JÓZEFA 

19 marca – odbył się tradycyjnie w Naszej Parafii Odpust św. Józefa, gdzie reprezentował nas poczet sztandarowy w składzie: dowódca Dariusz Kantorski, sztandarowy Grzegorz Młynarz, asystujący Ryszard Antoniewicz.


GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

19 marca – odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Żbikach. Organizatorem eliminacji był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie przy współorganizacji Urzędu Gminy Czermin oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbikach. Przewodniczącym jury był st bryg Mieczysław Kikowski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Odpowiedzialny za przebieg turnieju był druh Stanisław Jankowski – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego w Czerminie.

Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I kategoria ( szkoły podstawowe):

I miejsce – Natalia Woźniak

II miejsce – Daria Walendowska

III miejsce – Wiktoria Orzechowska

II kategoria ( szkoły gimnazjalne):

II miejsce – Mateusz Marciniak

III miejsce – Sandra Sobczak

V miejsce – Natalia Półtorak


DZIEŃ KOBIET

8 marca – w naszej OSP druhowie  zorganizowali „Dzień Kobiet”. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w intencji kobiet działających w OSP, która została odprawiona przez Ks. Kapelana Mariana Ostacha. Po Eucharystii wszyscy udali się na Salkę Katechetyczną, gdzie w imieniu wszystkich strażaków Prezes Zbigniew Serbiak złożył życzenia druhnom. Członek Zarządu i jednocześnie Gospodarz OSP druh Krystian Kaganek wręczył każdej kobiecie po tulipanie. Odpowiedzialną osobą za kuchnie był druh Albin Spychaj, gdzie przygotował kawę i słodkości.

 Druh Krystian Kaganek wręcza kwiaty druhnom. 

 Życzenia wszystkim druhnom składał również Ks. Kapelan Marian Ostach. 


WYPADEK

6 marca –  w samo południe, w miejscowości Pieruszyczki doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego. Na prostym odcinku drogi kierowca jadący samochodem osobowym marki Ford Escort uderzył w przydrożne drzewo a następnie kilkanaście metrów dalej wpadł do rowu. Kierowca został zabrany przez pogotowie ratunkowe do pleszewskiego szpitala. Poza pogotowiem na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy straży pożarnej w tym nasi druhowie, zastęp Państwowej Straży Pożarnej oraz Policja. Akcja trwała 50 minut. Z naszej jednostki brało udział 6 druhów.


 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

3 marca – odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Organizatorem był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie, Gospodarzem Turnieju Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewicach. Druh Maciej Dajczak zajął I miejsce w kategorii Junior. W klasyfikacji drużynowej druhowie zajęli IV miejsce. Ponadto w Turnieju startowali: w kategorii kadet: Bartosz Jaskólski i Brajan Sobczak, w kategorii junior: Krystian Kaganek, w kategorii senior: Robert Kaźmierczak i Bartosz Dajczak.


LODOWISKO

16 lutego – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz członkowie czynni udali się na lodowisko do Kalisza. W wyjeździe uczestniczyły 24 osoby, które miały rezerwację od godziny 10:00 do godziny 11:00. Wszyscy z wyjazdu wrócili bardzo zadowoleni i z mnóstwem wrażeń.


WALNE ZEBRANIE

10 lutego – o godzinie 17:00  odbyło się  Walne Zebranie sprawozdawcze z działalności za rok 2012. Zebranie rozpoczęło się według ustalonego porządku. Zostały przedstawione sprawozdania z działalności przez Prezesa, Naczelnika, Skarbnika, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciela zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP i zrazem Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie Jacek Jarus, doktor Włodzimierz Michałowski – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby w Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego, Skarbnik Gminy Czermin Jarosław Kowalski, Radny Gminy Czermin Robert Kaźmierczak. Po zebraniu odbyła się wspólna kolacja oraz dyskoteka dla młodzieży.


BAL STRAŻACKI

9 lutego – odbył się XIII Bal Strażacki zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak. Podczas zabawy do tańca przygrywał zespół „ORION” oraz zespół sceniczno – wokalny działający przy straży „Ognista Drużyna”. Została zorganizowana loteria fantowa w której główną nagrodą był rower ufundowany przez Państwa Małgorzatę i Roberta Kaźmierczaków. Dochód zostanie przeznaczony na działalność straży.


 ŚLISKA NAWIERZCHNIA 

5 lutego – o godzinie 7:57 zastęp strażaków został zaalarmowany do miejscowości Wola Duchowna do samochodu, który wpadł do rowu na skutek bardzo śliskiej jezdni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Akcja trwała 2 h i była prowadzona wspólnie z JRG Pleszew, zespołem karetki SOR Pleszew i Policją.


 SZKOLENIE PNWM

26 – 29 stycznia – odbyło się szkolenie dla animatorów polsko – nimieckiej wymiany młodzieży w Pruszczu Gdańskim woj. pomorskie. Organizatorem szkolenia byli: Związek OSP RP przy wsparciu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Podczas trwania programu zostało omówionych wiele zagadnień m. in. gdzie i jak znaleźć partnera do współpracy, zasady działania PNWM i jednostki centralnej, wytyczne PNWM, jak samodzielnie wypełnić wniosek, jak opracować program spotkania, animacja językowa oraz ewaluacja. W szkoleniu uczestniczyły druhny Natalia Serbiak oraz Katarzyna Kuźniacka.


XIV FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

13 stycznia –  w Ośrodku Kultury w Żegocinie odbył się XIV Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem był Ośrodek Kultury w Żegocinie wraz z parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żegocinie.

„W kategorii gimnazjum i starsi” zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” zdobył wyróżnienie oraz Katarzyna Kuźniacka śpiewająca solo wyśpiewała wyróżnienie. Dziewczęta przygotowała pani Renata Ratajczyk. Gratulujemy.


PLAMA OLEJU

8 stycznia – o godzinie 15:49 zastęp strażaków wyjechał do miejscowości Pieruszyce, gdzie na drodze powiatowej neutralizował plamę oleju napędowego, która nastąpiła na skutek kolizji dwóch samochodów. Akcja trwała 1 godzinę.


KONCERT KOLĘD

6 stycznia – w Święto Trzech Króli zespoły sceniczno wokalne „Ognista Drużyna” oraz „Iskierki” dały przepiękny półgodzinny koncert Kolęd po Mszy Świętej w Kościele p.w. Piotra i Pawła w Broniszewicach. Uczestnicy koncertu gromkimi brawami podziękowali za występ, również do podziękowań dołączył się Ks. Proboszcz Kazimierz Klusak. Zespoły do występu przygotowała Pani Renata Ratajczyk.


NOWY ROK 2013

Tradycyjnie w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Polsce włączone są syreny alarmowe, gdzie jednym długim sygnałem o godzinie 00:00 zakańczają Stary Rok a witają Nowy. U nas to zadanie przypada na druha Albina Spychaja, gdzie punktualnie co do sekundy uruchamia syrenę na jedną minutę. To właśnie druh Albin jest pierwszym strażakiem, który przybywa do remizy w Nowym Roku.