2007

22 grudnia 2007 r. WIGILIA STRAŻACKA

22 grudnia odbyła się Wigilia Strażacka
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.

Uroczystego rozpoczęcia dokonał Prezes jednostki.
Strażacy otrzymali bardzo dużo życzeń świątecznych.
Po rozpoczęciu głos zabrali zaproszeni goście,
składali oni strażakom najserdeczniejsze życzenia.
Następnie młodzież czermińskiej jednostki zaprezentowała jasełka,
przygotował je druh Mariusz Glapa.
Jasełka były wspaniałym widowiskiem,
podkreślił to także kapelan jednostki ks. Marian Ostach.
Kapelan jednostki wraz z zebranymi pomodlił się,
poświęcił opłatki, którym później na znak pokoju i miłości
podzielili się między sobą wszyscy zgromadzeni na wigilii.
Strażacy śpiewali stare, piękne, polskie kolędy.
Na samym końcu wszyscy usiedli przy jednym stole
aby skosztować wigilijnej wieczerzy.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Niech magiczna noc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila
Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt
Bożego Narodzenia
niechaj spełnią się Wasze
wszystkie marzenia.

Życzenia dla wszystkich strażaków
wraz z rodzinami
składają
druhowie OSP Czermin
na czele z Prezesem


18 listopada 2007 roku WYJAZD DO ZAKOPANEGO

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie
wyjechał do Kościeliska do Zakopanego.
Wyjechał na nawiązanie współpracy
z Zakopiańską Narodową Fundacją „Skansen”
nastąpiło to na posiedzeniu zarządu w dniu 18 listopada.
Na tym posiedzeniu był Prezes tejże Marian Matusiak.
Wnikliwie omówiono współpracę między fundacją a jednostką OSP Czermin
. Posiedzenie było bardzo owocne.
Uchwałą 20/2007 zarząd podjął współpracę z fundacją Skansen.
Zarząd zwiedził wiele ciekawych miejsc.
Byli na Słowacji, w Orawicy na ciepłych źródłach geotermicznych
gdzie się świetnie bawili. Zwiedzili Zakopane.
Uczestniczyli w zjeździe na nartach.
W drodze powrotnej do domu zwiedzili Kraków, Muzeum na Krupówkach.
Przywieźli ze sobą dużo wrażeń
Pan Marian Matusiak ze swoją żoną zrobił ogromne
wrażenie na czermińskich strażakach.
Dostał od nich upominek.
Było to pierwsze w historii posiedzenie wyjazdowe
w tak pięknym miejscu jak Polskie Tatry.

Więcej zdjęć w galerii!!!

14 listopada 2007 roku POGRZEB DRUHA STANISŁAWA URBANIAKA

14 listopada strażacy z samego rana wciągnęli flagę związkową na maszt,
prezes oznajmił, że flaga została wciągnięta
ponieważ zmarł honorowy druh jednostki Stanisław Urbaniak.
Druh mając 27 lat wstąpił do grona strażackiego.
Najpierw był strażakiem w jednostce w Kwileniu,
ponieważ tam mieszkał, później wstąpił do straży w Czerminie.
Druh otrzymał odznaki: za wysługę 25 lat, 30 lat, 35 lat, 40 lat,
został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa,
uchwałą Rady Państwa został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Pogrzeb odbył się w Kościele Parafialnym w Czerminie
i był za zgodą rodziny z pełnym ceremoniałem strażackim.
W pogrzebie uczestniczyło 14 strażaków.
Był poczet sztandarowy OSP,
delegacja strażaków złożyła wiązankę kwiatów,
Prezes na cmentarzu powiedział kilka słów,
złożył kondolencje rodzinie zacnego druha.
Wspomniał także, że druh Stanisław 17 lat był przykuty do wózka inwalidzkiego,
ale pomimo tego uczestniczył razem z żoną
w ważnej uroczystości strażackiej jakiej było 75-lecie OSP Czermin.
Był aktywnym działaczem. Pożegnała go uroczyście syrena strażacka.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

Strażacy z OSP Czermin
na czele
z prezesem Zbigniewem Serbiakiem

12 listopada 2007 roku


10 -LECIE WYBUDOWANIA SZKOŁY W CZERMINIE

12 listopada odbyło się 10-lecie wybudowania nowej szkoły w Czerminie, gdzie mieści się Zespół Szkół.
W uroczystości uczestniczył Prezes OSP Czermin, złożył on w imieniu całej jednostki kwiaty i złożył życzenia.
Dyrektor Szkoły w swoim sprawozdaniu chwalił współpracę szkoły z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czerminie.
Prezes podziękował dyrektorowi i powiedział kilka ciepłych słów o współpracy.


11 listopada 2007 roku ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W Kościele Parafialnym w Czerminie została odprawiona Msza Święta za ojczyznę.
Udział w niej brał poczet sztandarowy OSP Czermin.
W skład pocztu wchodzili: Dariusz Kantorski,
Norbert Kaganek i Grzegorz Młynarz.
Tradycyjnie po tej mszy poczet spotkał się u księdza
na kawie i rogalikach.

10 listopada 2007 roku


ANDRZEJKI STRAŻACKIE

Na tegorocznych andrzejkach strażackich bawiło się 60 osób,
było wśród nich wielu zaproszonych gości m.in. Wójt Gminy Czermin,
z-ca przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Sąsiadek,
Ksiądz kapelan Marian Ostach,
doktor Włodzimierz Michałowski z przedstawicielami
oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Stanisław Piotrowski,
który przekazał jednoscte OSP Czermin wyciągarkę elektryczną i dwie radiostacje.
W sumie były to prezenty o wartości ponad 7 tysięcy.
Ania Cierniak wręczyła Panu Piotrowskiemu od wszystkich strażaków
bukiet kwiatów.
Kwiaty i życzenia z okazji imienin otrzymał naczelnik Marcin Woźniak.
Były wróżby i rogaliki w środku z karteczką, a na niej wróżba dla każdego,
które upiekły dziewczyny.
Odbyła się kolacja, była kawa i ciasto.
Po części oficjalnej odbyła się dyskoteka.
Strażacy bawili się wspaniale do późnych godzin.


WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Corocznie w godzinach rannych grupa młodzieży złożyła wiązankę kwiatów
oraz znicze na obelisku przed remizą strażacką.
Sekretarz Mariusz Glapa opowiedział o historii obelisku i o dziąłaczach rozsianych po
różnych cmentarzach. My strażacy nie wiemy o tym gdzie są pochowani,
gdyż kiedyś nie była dobrze prowadzona ewidencja,
dlatego powstał ten obelisk.
Kwiaty są na nim składane na najważniejszych imprezach.
Następnei strażacy pojechali na miejscowy cmentarz, gdzie zapalili znicze i złożyli
wiązankę Panu Kazimierzowi Sobczakowi oraz Dariuszowi Pańczakowi.
Naczelnik Marcin Woźniak opowiedział o tych dwóch osobach.
W godzinach popołudniowych tradycyjnie pod kierunkiem Prezesa Zbigniewa Serbiaka
strażacy z czermińskiej jednostki zabezpieczali parking przy cmentarzu
oraz wspólnie z policją kierowli ruchem.


PROJEKT Z POLSKIM TOWARZYSTWEM
WALKI Z KALECTWEM

HALLOWEEN

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie odbywa się projekt
z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem z Poznania.
Uczestniczy w nim grupa młodzieży.
Ten program odbywa się dzięki Prezesowi Włodzimierzowi Michałowskiemu,
któremu zarazem zarząd OSP Czermin skłąda wielkie słowa podziękowania.
Dzieki temu projektowi straż wzbogaciła się o dresy oraz zostało zakupionych
sporo materiałów biurowych oraz dekroacyjnych.
Odbywają się 2 razy w tygodniu spotkania młodzieży.

Po raz pierwszy w ramach tego projektu 30 października odbył się w Czerminie
Halloween, młodzi strażacy chodzili po wiosce, zebrali trochę pieniędzy, które
przeznaczyli na kawę i herbatę do świetlicy strażackiej.
Wieczorem w Ośrodku Kultury oglądali straszny horror.
Również dzięki projektowi strażacy wyjechali na basen do Krotoszyna.


WYJAZD NA LEDNICĘ

28 października strażacy z OSP Czermin uczestniczyli we Mszy Świętej
w intencji strażaków przeprowadzoną przez Ojca Jana Górę na Polach Lednickich.
We Mszy Świętej uczestniczył poczet sztandarowy w składzie:
Dariusz Kantorski, Krystian Kaganek oraz Mateusz Dajaczak.
Liturgię Słowa czytali strażacy z Czermina: Mateusz Maliński i Iza Ratajczyk.
Po mszy świętej strażacy mieli wolny czas,
można było pozwiedzać a także przejść przez rybę.
Wszyscy zgromadzeni w mundurach strażacy
zrobili sobie wspólną fotografię pod symboliczną rybą.
Strażakom z Czermina udało się także zrobić fotografie razem z Ojcem Janem Górą.
Wszyscy wrócili do domu uśmiechnięci i zadowoleni.
W wyjeździe uczestniczyło 16 osób, a opiekunem była
Katarzyna Woźniak – członek zarządu OSP Czermin
i osoba zajmująca się stroną internetową jednostki.


WYCIECZKA DO ŁOWICZA I WARSZAWY

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czermine i zorganizował wycieczkę
do Łowicza i Warszawy. Wyjechało 48 osób z całej gminy.
Z OSP Czermin wyjechały następujące osoby:
Prezes Zbigniew Serbiak z żoną, naczelnik Marcin Woźniak,
sekretarz Mariusz Glapa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kantorski,
Grzegorz Młynarz, Albin Spychaj oraz zespół sceniczno – wokalny „Ognista drużyna”,
dziewczyny wyechały w nagrode za zdobycie wyróżnienia na festiwalu w Ciechocinku.
W Łowiczu odbyło się spotkanie z biskupem łowickim Andrzejem Dziubą,
który pochodzi z Gminy Czermin z Wieczyna. Biskup zorganizował śniadanie
oraz na cześć pielgrzymów przygotował tort.
Opowiedział o kurii i o diecezji łowickiej.
Strażacy ziwedzili rynek łowicki oraz katedrę.
Następnie udali się do Warszawy gdzie odbyło się spotkanie z Januszem Boneckim,
redaktorem naczelnym pisma „Strażak”Marianem Zalewskim.
Głównym celem wycieczki było 125-lecie pisma „Strażak”.
Prezes otrzymał wyróżnienie.
Pielgrzymi zjedli obiad w bibliotece uniwersyteckiej.
Spacerowali po Starym Mieście, zobaczyli Grób Nieznanego Żołnierza,
Kościół Trzech Krzyży.
Po Warszawie oprowadzała Pani Anna Świtalska.


WYJAZD DO NIEMIEC
NA POLSKO – NIEMIECKIE
SEMINARIUM DLA OPIEKUNÓW MDP

W dniach od 16 do 21 października Natalia Serbiak wyjechała do Damp w Niemczech,
na Polsko-Niemieckie Seminarium dla Opiekunów MDP.
Z Polski jak i Niemiec uczestnikami Seminarium byli członkowie
Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju.
Natalia z OSP Czermin była jedyna uczestniczką z województwa wielkopolskiego.
Odbyły się szkolenia ,w których to obie strony pokazały
jak pracują z młodzieżą oraz co robią aby ich przyciągnąć do OSP.
Odbyły się wycieczki do Ochotniczej Straży Pożarnej
i do Państwowej Straży Pożarnej w Kiel.
Uczestnicy Seminarium mogli zobaczyć jak straże funkcjonują
oraz jakie jest wyposażenie jednostek.
Odbył sie konkurs dla uczestników ,
każdy dostał dyplom oraz odznakę strażaka z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Należało zwinąć wąż strażacki, zgłosić wypadek,
omówić sprzęt, włożyć poszkodowanego na nosze
oraz zawiązać węzły strażackie.
Mogli również zobaczyć przepiękne miejscowość w Niemczech,
porty oraz Morze Bałtyckie przy którym zaraz spali w domkach.
Zorganizowanych było wiele gier
oraz karaoke przy których było wiele śmiechu i zabawy.
Uczestnicy seminarium mieli okazje być na Festynie strażackim ,
który odbył sie przy domach towarowych.
Festyn ten miał na celu pokazania co robią strażacy i przyciągnąć młodzież do straży.
Na koniec odbyła sie uroczysta kolacja
a po niej podziękowania,
rozdanie upominków, dyplomów oraz odznaczeń i medali.


KONTROLA

12 października Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie
przeprowadziła coroczną kontrolę gotowości bojowej.
OSP Czermin wypadła na ocenę 5.
Strażacy cały tydzień przygotowywali się do kontroli:
konserwowali samochody bojowe, sprzątali remizę strażacką.
Pracowali do późnych godzin nocnych.
Kontrola zakończyła się ogniskiem.
Przy ognisku strażacy wspominali ciężką pracę.
Ochotniczą Straż Pożarna w tym dniu odwiedził Włodzimierz Michałowski.


OGNISKO NA KONIEC LATA

Wieczorem 6 października przy remizie strażackiej w Czermnie
można było pobawić sie przy ognisku,
które było zorganizowane na koniec lata.
W zabawie wzięło udział 24 młodych strażaków.
Była muzyka, grill, ognisko i mnóstwo słodyczy.
Jak zawsze panowała miła atmosfera,
wszyscy się dobrze bawili i zadowoleni wracali do domów.


ODSŁONIĘCIE OBELISKU

6 października poczet sztandarowy OSP Czermin uczestniczył
w uroczystości odsłonięcia obelisku honorowych dawców krwi.
Rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Floriana w Pleszewie.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli na teren Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Po ceremonii odsłonięcia tablicy w ogrodach starostwa odbył się piknik.
Serwowano gorącą grochówkę.
Przygrywała kapela „Pleszewioki” z Pleszewskiego Domu Kultury.
Tego dnia Starostwo Powiatowe w Pleszewie zorganizowało akcję honorowego oddawania krwi.
Z OSP Czermin krew oddali: Dariusz Kantorski, Grzegorz Młynarz oraz Krystian Knappe.


III POWIATOWE ZAWODY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

29 września w Gołuchowie odbyły się III Powiatowe Zawody
Ratownictwa Medycznego.
Drużyna OSP Czermin zajęła I miejsce.
Drużynę w składzie: Agata Kaczmarek, Anna Cierniak,
Krystian Kaganek oraz Maciej Dajczak przygotował naczelnik Marcin Woźniak.
Przygotownia do zawodów trwały 6 tygodni.
Zajęcie pierwszego miejsca to wielki sukces dla jednostki.
Podczas zawodów zaśpiewał zespół sceniczno – wokalny
działający przy OSP Czermin „Ognista drużyna”.
Dziewczyny dostały dużo oklasków.
Można było oddać krew. Z OSP czermin krew oddali: Mateusz Dajczak,
Anna Cierniak oraz sam Prezes Zbigniew Serbiak.
Prezes w ramach podziękowań za ciężkie 6 tygodni
zaprosił wszystkich na kolację, kawę i deser lodowy
do Kawiarnii Muzealnej w Gołuchowie.


WYJAZD DO POZNANIA

26 września poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie
w składzie:
Dariusz Kantorski, Norbert Kaganek oraz Łukasz Świątek
wziął udział w odsłonięciu pomnika
„Polskiego Państwa Podziemnego” w Poznaniu.
Odbyła się tam Msza Święta w katedrze oraz
przemarsz ulicami Poznania.
Z Gminy Czermin udział w uroczystości wziął także
poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Czermnie.


KONTROLA W OSP

20 września Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu
przeprowadziła kontrolę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.
Jednostka OSP wypadła bardzo dobrze.


GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W PIERUSZYCACH

16 września na boisku w Pieruszycach rozegrał się
turniej piłki nożnej
o puchar Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czerminie.
Drużyna z OSP Czermin zajęła IV miejsce.


WYJAZD DO WRONEK

15 września kronikarka Katarzyna Woźniak (Mitman)
oraz kronikarka Natalia Serbiak wyjechały do Wronek
na podsumowanie konkursu kronik.
Podsumowanie to było połączone z uroczystością 150 – lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach.
Oby dwie dziewczyny zdobyły wyróżnienie.
W podróży do Wronek towarzyszył im
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Kantorski.


ZAWODY POWIATOWE W PLESZEWIE

W tym roku jednostka OSP Czermin na zawody powiatowe,
które odbyły się na stadionie w Pleszewie,
wystawiła 4 drużyny.
Dwie drużyny MDP zajęły I miejsce w systemie CTIF,
I miejsce kobiety w grupie C,
chłopacy w grupie A zajęli II miejsce.
Druhowie przywieźli sporo nagród,
wszyscy byli bardzo zadowoleni.
Takie miejsca to sukces dla jednostki.


III RAJD ROWEROWY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH DOBRZYCA 2007

Ochotnicza Straż Pożarna z Czermina wzięła udział
w III rajdzie rowerowym MDP w Dobrzycy.
Rajd ten został zorganizowany przez
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie.
OSP Czermin zajęła I miejsce w prezentacji swojej OSP i miejscowości,
II miejsce w slalomie rowerowym oraz II miejsce w przeciąganiu liny.
Otrzymali oni puchar od Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowergo ZOSP RP
oraz mikrofalówkę od starosty pleszewskiego.
W rajdzie wzięło udział 20 młodych strażaków z OSP Czermin,
opiekunami ich byli naczelnik tejże jednostki Marcin Woźniak
oraz Pani Anna Malińska.
Podczas rajdu panowała wspaniała atmosfera,
nikomu nie brakowało uśmiechu na twarzy.


POSIEDZENIE ZARZĄDU OSP CZERMIN

31 sierpnia odbyło się w świetlicy strażackiej posiedzenie zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.
Choroba sekretarza Mariusza Glapy spowodowała,
że druh nie mógł być obecny na tym spotkaniu,
ale nie do końca tak było.
Druhny wpadły na wspaniały pomysł,
aby informować sekretarza o tym co się dzieje na posiedzeniu
za pomocą drogi elektronicznej.
Tak więc druhna Katarzyna Woźniak prowadziła rozmowę
z druhem Mariuszem przez słynny komunikator Gadu-Gadu.
W ten sposób sekretarz wiedział o czym rozmawiliśmy
jak i również mógł włączać się do rozmowy zadawając jakiekolwiek pytania.
Na spotkaniu zostaly omówione ważne sprawy dotyczące jednostki
i życia strażackiego oraz zostały podjęte uchwały.


DOŻYNKI 2007

W tym roku strażacy z OSP Czermin bardzo dużo pomogli w
zorganizowaniu dożynek wiejskich w Czerminie.
Wypożyczyli namioty, ustawili ławki, ubierali plac w parku.
Dzień przed dożynkami pilnowali tego placu.
Podczas dożynek zaśpiewały dziewczyny z „Ognistej drużyny”
oraz druh Łukasz Góralczyk.
Prezes Zbigniew Serbiak zatańczył uroczystego poloneza.
Druh Albin Spychaj smażył kiełabski na grilu,
a po zabawie tanecznej posprzatał cały teren na którym odbywały się dożynki.VI FESTYN JAKUBOWY

Jak co roku Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie
włożyła dużo pracy w przygotowaniu Festynu Jakubowego.
Strażacy ubrali i zabezpieczli plac na którym odbywała się uroczystość.
Poczet sztandarowy wziął udział we Mszy Świętej.
Podczas festynu odbył się pokaz ratownictwa medycznego
przez młodzież która byla na obozie strażackim.
Został on przygotowny pod kierownictwem sekretarza Mariusza Glapy.
Swój występ dała również „Ognista drużyna”.


VII BIWAK STRAŻACKI NAD RZEKĄ PROSNĄ

W tym roku po raz siódmy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie zorganizował w miejscowości Żbiki nad rzeką Prosną Biwak Strażacki. Biwak rozpoczął się 20 lipca uroczystym apelem, na którym przy hymnie Związku OSP RP wciągnięto na przygotowany maszt związkową flagę. Tym razem wzięło w nim udział dwudziestu jeden młodych strażaków z MDP w Czerminie i Pleszewie. Przez cały tydzień młodzież wraz z opiekunami – Mariuszem Glapą i Marcinem Woźniakiem brała udział w szkoleniach, które m.in. prowadził uczestniczący w biwaku doktor Włodzimierz Michałowski ze stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” z Poznania. Oprócz tego zgodnie z obozowym regulaminem, nad którego przestrzeganiem czuwał Komendant Biwaku Zbigniew Serbiak, młodzi druhowie musieli pełnić warty, brać udział w porannym rozruchu fizycznym, pełnić dyżury w kuchni, przygotowywać ogniska i dbać o porządek na terenie obozowiska. Nie zabrakło również czasu na zabawę – uczestnicy podzieleni zostali na cztery grupy i codziennie wykonywali przygotowane przez opiekunów i doktora Michałowskiego zadania, zaś zwycięska drużyna została nagrodzona. Nie zabrakło też innych atrakcji. Biwak odwiedził zespół karetki reanimacyjnej z ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wiesławem Leszczyńskim, który przedstawił wyposażenie karetki i opowiedział o pracy zespołu reanimacyjnego. Zaproszony został również pan Paweł Kostuj, współpracujący z wrocławską fundacją „Pro Natura”, który opowiedział o życiu charakterystycznych dla naszego regionu ptaków – bocianów, oraz o historii rzeki Prosny – dawnej granicy niemiecko-rosyjskiej. Jak co roku biwak odwiedził prezes stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” pan Ryszard Fonżychowski, przywożąc młodzieży mnóstwo słodyczy w podarunku. Najważniejszym wydarzeniem biwaku była niedzielna msza święta podczas której kapelan ZG OSP z gminy Czermin ksiądz Marian Ostach poświęcił metalowy krzyż, który stanął na pamiątkę odbywających się wcześniej w tym miejscy mszy. Eucharystię poprowadził kapelan ZG OSP gminy Kotlin ksiądz Jerzy Rychlewski, a udział w niej wziął także kapelan OSP w Pleszewie ksiądz kanonik Tadeusz Pietrzak, który wysłuchał również spowiedzi. W dniu tym na biwak przybyło wielu gości m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie brygadier Mieczysław Kikowski z żoną, wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj z żoną, przewodniczący Powiatowej Komisji do Spraw Młodzieży Piotr Jaroszewski oraz jego zastępca Leszek Zdunek. Przybyli również rodzice bawiącej na biwaku młodzieży, którzy podziwiali panujący w obozie porządek. Wszyscy zostali poczęstowani grochówką i drożdżowym plackiem. Pod koniec biwaku tradycyjnie odbył się chrzest najmłodszych uczestników – jak przystało na strażaków musieli wykazać się oni odpornością na wodę, ogień i w końcu złożyć obozowe przyrzeczenie. Ostatni wieczór spędzono przy pożegnalnym ognisku, podczas którego każdy mógł opowiedzieć o tym co mu się podobało a co chciałby zmienić. Nie zabrakło też pochwał i podziękowań dla Albina Spychaja, który przez cały czas dostarczał na biwak produkty, potrzebne artykuły i wiadomości z zewnątrz, tak, że w końcu nazwany został biwakowym kurierem. Smutne chwile pożegnanie osłodził zakupiony przez Komendanta Biwaku olbrzymi tort, przy którym młodzież obiecywała sobie, że za rok również się spotkają. Obóz zorganizowany został dzięki środkom pozyskanym od Komisji do rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającej w gminie Czermin, ze środków własnych OSP w Czerminie oraz dzięki licznym sponsorom.


CYRK „BOJARO”

Dnia 6 lipca o godz. 18.00 odbyło się widowisko cyrkowe z udziałem
artystów z różnych zakątków świata.
Cyrk przyjechał do Czermina już 5 lipca, gdzie spędzili noc,
a nad wczesnym rankiem rozpoczęli rozbijanie całego namiotu.
Namiot został rozbity na boisku przy remizie strażackiej.
Druhowie OSP Czermin otrzymali darmowe bilety.


MŁODZIEŻ NIEMIECKA W CZERMINIE

2 lipca do Czermina przyjechała młodzież niemiecka
w ramach projektu „Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.
OSP Czermin bierze udział w tym projekcie już od 5 lat.
Goście z Niemiec zostali przywitani w Urzędzie Gminy
przez władze Czermina a także przez Zarząd OSP Czermin.
Młodzież polska i niemiecka złożyli
wiązankę kwiatów na obelisku przed remizą strażacką.
Tam również przedstawiono im krótką historię straży.
Następnie wspólny obiad na stołówce
w Zespole Szkół w Czerminie,
tam młodzież była zakwaterowana przez 5 dni.
Goście zwiedzili Kościół w Czerminie,
a wieczorem było ognisko zapoznawcze.
Podczas tych 5 dni zorganizowano ćwiczenia i zawody strażackie,
w których młodzież wymieniła się swoimi doświadczeniami.
Odbył się również wyjazd do Poznania, gdzie zwiedzili m.in.:
Ostrów Tumski, Cytadelę, Stary Rynek, Muzeum Walk o Niepodległość.
Płynęli także promem po Warcie.
W wycieczce do Poznania udział wzięli
także strażacy ze wszystkich jednostek należacych do gminy.
Niemcy zwiedzili Pleszew, a w tym Komendę Powiatową PSP,
gdzie uczestniczyli w pokazie.
Ostatni dzień był cieżki zarówno dla młodzieży niemieckiej jak i polskiej.
Strażacy przez 5 dni zdążyli sie „przywiązać” do siebie, zawiązały się przyjaźnie.
Na zakończenie wspólnie się pożegnali, wymienili prezentami
i podsumowali te piękne 5 dni.
Gdy młodzież niemiecka wyjeżdżała nie jednej osobie zakręciła się łza w oku.


POSIEDZENIE ZARZĄDU OSP CZERMIN

27 czerwca odbyło się w świetlicy strażackiej
posiedzenie zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.
Zostały podjęte następujące uchwały:
1. Wejście do programu: Centra kształcenia na odległość na wsiach,
2. Przyjazd delegacji z Niemiec,
3. Udział w szkoleniu: język programowania PHP,
4. Zgłoszenie kronik do konkursu.


XX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  PIOSENKI STRAŻACKIEJ CIECHOCINEK 2007

W dniach 22 – 24 zespół działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czerminie „Ognista drużyna” przebywał na festiwalu w Ciechocinku.
W wyjeździe brali udział:
Agata Kaczmarek, Katarzyna Ratajaczak,
Katarzyna Kuźniacka, Laura Sobczak,
Anna Winkowska oraz jako przyszły członek zespołu Adrian Jaskólski.
Opiekunami byli: Grzegorz Glapa oraz Prezes jednostki Zbigniew Serbiak.
Zespół był zakwaterowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego.
W pierwszym dniu odbywały się w Parku Zdrojowym przesłuchania konkursowe.
„Ognista drużyna” występował jako drugi zespół, prezentował piosenki:
„Moje marzenia” (słowa: Mariusz Glapa, muzyka: Gerard Studziński),
„Mexicana” oraz „Płonie ognisko”.
Po przesłuchaniach był czas wolny, podczas którego zwiedzali Ciechocinek.
Następnego dnia udali się na tężnie, specerowali po Parku Zdrojowym
oraz podziwiali występy swoich konkurentów.
O godzinie 19.00 odbył się koncert galowy na którym
każdy z zespołów zaśpiewał jedną piosenkę,
w przypadku „Ognistej drużyny” była to piosenka pt. „Moje marzenia”.
Występowala także orkiestra dęta z zespołem tanecznym.
„Ognista drużyna” została wyróżniona.
W nagrodę otrzymał DVD oraz kryształową statuetką.
Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy festiwalu odśpiewali
wspólnie hymn strażacki.
Była to wspaniała i niezapomniana chwila.
Na zakończenie przy hotelu Amazonka odbyło sie ognisko
na którym wszyscy się świetnie bawili i zawierali nowe znajomości.
W niedzielny poranek po śniadaniu zespół wyjechał z Ciechocinka.
W drodze powrotnej wstąpił do Lichenia.
Jak powiedziały dziewczyny ze zespołu:
„Wyjazd ten będziemy mile wspominać
i już z niecierpliwością czekamy na kolejny festiwal.”


80 -LECIE  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W SKUŁACH

Dnia 17 czerwca druhny Anna Cierniak i Natalia Serbiak
brały udział w uroczystościach 80-lecia powstania OSP Skuły.
Zostały tam zaproszone przez koleżankę Wioletę Świdlicką,
którą poznały w Łowiczu na Ogólnopolskim Seminarium.
Dziewczyny się zaprzyjaźniły, dlatego też jednostka OSP Czermin
została zaproszona na tę uroczystość.
Rozpoczęła się ona od uroczystego przemarszu do Kościoła,
tam odbyła się msza święta.
W części oficialnej zostali powitani wszyscy goście,
w tym także druhny Ania i Natalia jako przedstawicielki
jednej z najbardziej odległych OSP,
które przybyły na tę uroczystość.
Następnie był poczęstunek i występ zespołu Tip – Top
działającego właśnie przy OSP Skuły.
Odbył się także koncert zespołu Mister Dex.
Dziewczyny zostały bardzo mile przyjęte.
Gościła je koleżanka Wioleta, u niej też nocowały.
Druhny przywiozły do domu statuetkę – pamiątkę
która teraz znajduje się wśród pucharów i innych ważnych pamiątek
w świetlicy strażackiej.

Z okazji 80 – lecia wszystkim strażakom z OSP Skuły
życzymy wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,
wszelkiej pomyślności, wytrwałości i wiary,
wiele satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz tyle powrotów z akcji ile wyjazdów.

Strażacy z OSP Czermin
na czele z Prezesem


DZIEŃ DZIECKA

16 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie wspólnie
z Oddziałem Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem w Poznaniu zorganizowała
Dzień Dziecka.
Odbył się on na boisku przy remizie strażackiej w Czerminie.
Był pokaz ratownictwa drogowego, który został przygotowany przez
strażaków z OSP Czermin pod przewodnictwem naczelnika
Marcina Woźniaka.
Dla dzieci było dużo konkursów m.in. puszczanie latawca, ringo,
śpiewanie piosenek itd.
Za każdy konkurs oczywiście były wręczane nagrody.
Wystąpiły dziewczyny z „Ognistej drużyny”
Można było zjeść pyszny placek drożdżowy a także
kiełbaskę z ogniska.
Cała impreza zakończyła się dyskoteką.


WYJAZD DO WARSZAWY

11 czerwca Katarzyna Woźniak na zaproszenie
przez Zarząd Główny ZOSP RP wyjechała
wraz z Prezesem OSP Czermin do Warszawy.
Odbyło się tam spotkanie organizacyjne dla uczestników szkolenia
z zakresu języka programowania PHP.
Szkolenie będzie prowadzone w formie e-learningu.
Przewidywany okres trwania to ok. 4 miesiące.
Druhna spotkała się tam z Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP
Waldemarem Pawlakiem,
Prezesem Zarządu – Internetowy Instytut Informacji 3i Katarzyną Grzymałą.
Cały zarys szkolenia przedstawił Pan Robert Białczak – programista,
administrator systemów UNIX, 3i.
W drodze powrotnej do domu druhna Kasia wraz z Prezesem
odwiedzili jendostkę OSP Skuły.
Jednostka ta była w trakcie przygotowań na 80-lecie powstania,
ale pomimo tego zostali mile przyjęci.
Powitał ich sam Prezes tej jednostki Wacław Świdlicki.
Pokazał remizę strażacką, obiekty należące do straży
oraz przepiękną izbę pamięci.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

10 czerwca na boisku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbikach
odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze.
Startowało dziewięć drużyn męskich i trzy żeńskie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie wystawiła
jedną drużynę męską i okazała się najlepsza,
zajęła I miejsce.
Uczestnicy zawodów musieli pokonać sztafetę pożarniczą
oraz ćwiczenia bojowe.
Zwycięzcy otrzymali puchar i nagrody rzeczowe.
Po zawodach odbył się pokaz, jednostka ze Strzydzewa
zaprezentowała motopompę M 400 oraz mundury z lat 60-tych,
a OSP Łęg zaprezentowała sikawkę konną z okresu międzywojennego.


LEDNICA 2007

2 czerwca jak co roku strażacy z OSP Czermin
zabezpieczali Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży LEDNICA 2007.
Atmosfera na Polu lednickim jak zawsze była bardzo miła i przyjemna.
W zabezpieczeniu udział wzieli:
Mariusz Glapa, Albin Spychaj,
Dariusz Kantorski, Kamila Kantorska,
Natalia Serbiak, Krystian Kaganek,
Łukasz Świątek, Grzegorz Młynarz,
Ryszard Antoniewicz, Zbigniew Serbiak,
Marcin Woźniak, Mateusz Dajczak
oraz Anna Cierniak.


WIELKOPOLSKI RAJD MDP JEŻEWO – STAWISZYN

19 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie
wzięła udział w VIII Wielkopolskim rajdzie MDP
Jeżewo – Stawiszyn.
Opiekunem grupy młodych strażaków był naczelnik Marcin Woźniak.
Było kilka konkurencji.
OSP Czermin zajęło I miejsce za najlepszą piosenkę rajdową,
której słowa ułożył sekretarz Mariusz Glapa.
Młodzi strażacy na życzenie innych uczestników rajdu
kilka razy odśpiewali swój przebój rajdowy.
Za piosenkę otrzymali puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego.
Agata Kaczmarek okazała się najlepszym ratownikiem medycznym
na rajdzie. Otrzymała za to nagrody indywidualne.
Młodzież była bardzo zadowolona,
wrócili do strażnicy z uśmiechem na twarzy.
Miło wspominają rajd i osoby tam poznane.


WOJEWÓDZKI DZIEŃ STRAŻAKA W POZNANIU

4 maja w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbył
się Wojewódzki Dzień Strażaka.
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie
była szczególnie wyróżniona ponieważ
została nominowana do tytułu honorowego
Wielkopolska OSP Roku 2006.
Również Prezes i Naczelnik tejże jednostki zostali odznaczeni:
Prezes Zbigniew Serbiak – działacz roku 2006,
Naczelnik Marcin Woźniak – strażak roku 2006.
Po uroczystościach w Akademii Muzycznej odbył się koncert.

Gratulacje dla Prezesa i Naczelnika
składają strażacy OSP Czermin.


DZIEŃ STRAŻAKA

Obchody Dnia Strażaka w OSP Czermin rozpoczęły się zbiórką
pod remizą strażacką.
Delegacja młodzieży złożyła wiązankę kwiatów na obelisku.
Następnie odbyło się ślubowanie młodzieży,
którzy zostali oficjalnie włączeni w szeregi OSP.
Następnie strażacy w uroczystym korowodzie na czele z
sekretarzem Mariuszem Glapą przeszli ulicami Czermina,
aby spotkać się na mszy świętej w ich intencji.
Ks. Marian Ostach modlił się za wszystkich strażaków.
Strażacy uczestniczyli także w procesji do ołtarza z darami.
Po nabożeństwie odbyła się akademia w zespole szkół w Czerminie.
Podczas akademii zostały rozdane odznaczenia,
a także odbyło się przekazanie torby medycznej PSP R1 dla OSP Pleszew.
Torbę przekazano na ręce Prezesa OSP Pleszew Mieczysława Kikowskiego.
Razem z prezesem był naczelnik Leszek Kołaski i zastęcpa naczelnika Paweł Pezena.
Cała uroczystość zakończyła się wspaniałą
zabawą taneczną w czermińskim parku.
Do tańca przygrywał zespół „SLEJD”.
Wszyscy bawili się wspaniale do bardzo późnych godzin.

Prezes jednostki Zbigniew Serbiak składa
serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie Dnia Strażaka.


KONTROLA W OSP

W tym dniu została przeprowadzona kontrola
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.
Na czele komisji kontrolującej stał przewodniczący Marian Jagła,
z zarządu gminnego był vice Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
w Czerminie Stanisław Jankowski.


GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

25 kwietnia w Ośrodku Kultury w Czerminie
miał miejsce Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
„Ognista drużyna” działająca przy OSP Czermin
wzięłaudział w tym festiwalu i wśród licznej grupy uczestników
zajęła II miejsce.
Dziewczyny otrzymały nagrody m.in. koszulki.


POSIEDZENIE ZARZĄDU OSP CZERMIN

18 kwietnia odbyło się posiedzenie zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.
Na spotkaniu zostały podjęte uchwały na bieżący kwartał.


WIZYTA PANA MARIANA MATUSIAKA

17 kwietnia na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie
przebywał w Czerminie Prezes Zakopiańskiej Narodowej Fundacji „Skansen”
Pan Marian Matusiak wraz z żoną.
Odwiedzili jednostkę OSP Czermin, obecna na spotkaniu była także
Pani dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Czerminie Jadwiga Borowska.
W szkole Pan Marian Matusiak przedstawił prezentację pod hasłem:
„TATRY W TRZECH ODSŁONACH”.
Młodzież była bardzo zadowolona ze spotkania,
wszystkim się bardzo podobała prezentacja.


ŚLUB DRUHNY KATARZYNY MITMAN I DRUHA DAMIANA WOŹNIAKA

14 kwietnia w Kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Czerminie
ślubowała kronikarka OSP Czermin Katarzyna Mitman
wraz z druhem tejże jednostki Damianem Woźniakiem.
We mszy świętej uczestniczył poczet sztandarowy w składzie:
Dariusz Kantorski, Grzegorz Młynarz oraz Łukasz Świątek.
Te same osoby wzięły udział w zabawie weselnej
jako delegacja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.
Strażacy świetnie się bawili, pokazali nawet swoje umiejętności
w konkursie tańca.

Nowożeńcy bardzo serdecznie
dziękują wszystkim strażakom
za złożone życzenia.


II ZJAZD ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZOSP RP W POZNANIU

14 kwietnia Prezes czermińskiej jednostki OSP Zbigniew Serbiak
uczestniczył w II Zjeździe Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Poznaniu.
Podczas tego zjazdu Zbigniew Serbiak został wybrany
na członka Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu.

Serdeczne gratulacje dla Prezesa,
życzymy powodzenia.
Strażacy OSP Czermin


ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego
wszystkiego najlepszego, zdrowia,
szczęścia pomyślności, smacznego jajka
oraz samych sukcesów w życiu
prywatnym jak i zawodowym
wszystkim strażakom
oraz odwiedzającym naszą stronęŚWIĘTA WIELKANOCNE

W dniach 8 i 9 kwietnia strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie
brali udział w uroczystościach wielkanocnych.
W procesji rezurekcyjnej nie mogło zabraknąć pocztu sztandarowego.
W jej skład wchodzili:
Dariusz Kantorski,
Grzegorz Młynarz
oraz Norbert Kaganek.


PORZĄDKI PRZEDŚWIĄTECZNE

Dzień 4 kwietnia był wielkim dniem sprzątania remizy strażackiej.
Dziewczyny z OSP Czermin robiły porządki przedświąteczne.
Remiza strażacka, świetlica jak i teren przy remizie aż lśnił.
Wszystkie prace odbywały się pod kierownictwem dwóch osób:
Anny Cierniak i Albina Spychaja.
Wielkie podziękowania na ich ręce oraz na ręce wszystkich
którzy pomagali w porządkowaniu
składa Prezes Zbigniew Serbiak.


ĆWICZENIA ANTYTERRORYSTYCZNE

Dnia 3 kwietnia Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie
wzięła udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych.
Odbyły się one na poligonie w Bolesławcu.
Jednostka OSP brała udział w zabezpieczeniu medycznym.
W ćwiczeniach uczestniczyli:
Prezes Zbigniew Serbiak,
naczelnik Marcin Woźniak,
sekretarz Mariusz Glapa
oraz lekarz Włodzimierz Michałowski.
Reprezentowali także Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”.


ODPUST ŚW. JÓZEFA

Tradycyjnie jak co roku 19 marca
w uroczystościach odpustowych w parafii czermińskiej
brał udział poczet sztandarowy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie.
W jej skład wchodzili:
Dariusz Kantorski,
Grzegorz Młynarz
oraz Norbert Kaganek.


PORZĄDKI WIOSENNE

Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła
prace porządkowe przy zabytkowym Kościele Parafialnym.
Prace zostały rozłożone na cały marzec, są to m.in.
sprzątanie i wycinka drzew przy Kościele.
Jedni z głównych inicjatorów to:
Grzegorz Młynarz,
Dariusz Kantorski,
Albin Spychaj,
Krystian Kaganek
i Mateusz Dajczak.

Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła w Czerminie


DZIEŃ KOBIET

8 marca już tradycyjnie druhowie OSP Czermin
nie zapomnieli o kobietach działających w tej jednostce.
Z okazji ich święta przygotowano małą uroczystość.
Najpierw odbyła się msza święta
w ich intencji.
Po mszy świętej dziewczyny zostały zaproszone
na Salę Katechetyczną, gdzie odbyłą się dalsza część imprezy.
Była kawa i ciasto przygotowane przez druhów.
Prezes w imieniu wszystkich strażaków
złożył najserdeczniejsze życzenia.
Dziewczyny otrzymały tulipany i od druha Albina
słodkie czekolady.


„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

4 marca w Zespole Szkół w Gołuchowie
odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
OSP Czermin reprezentowali druhowie:
Karolina Sobańska,
Joanna Walczak,
Łukasz Świątek.
Wypadli bardzo dobrze, gdyż w grupie najmłodszej
Joanna Walczak zajęła 2 miejsce zdobywając radiomagnetofon,
a 3 miejsce Karolina Sobańska zdobywając radio budzik z torbą turystyczną;
w grupie najstarszej Łukasz Świątek zajął 4 miejsce.
Opiekunem był sekretarz Mariusz Glapa.


WYJAZD DO ZAKOPANEGO

1 marca druhna Anna Cierniak
wraz z druhem Maciejem Dajczakiem
wyjechali na szkolenie medyczne do Zakopanego.
Wyjazd był nagrodą za zajęcie I miejsca
w powiatowych zawodach medycznych.


WALENTYNKI STRAŻACKIE

20 lutego Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała dla
swoich druhów
walentynki strażackie połączone z ostatkami.
Na imprezie bawiło się 25 osób.
Walentynki to dzień zakochanych,
na imprezie strażackiej nie zabrakło więc
osób zakochanych.
Chłopacy porywali do tańca dziewczyny i odwrotnie
dziewczyny chłopaków. 🙂
Za przygotowanie kolacji był odpowiedzialny Albin Spychaj.
DJ-em był Krystian Kaganek.
Młodzież świetnie się bawiła.
Gdy wybiła 24.00 na sali zapadła cisza,
uczestnicy zakończyli karnawał!
Wrócili do domów z uśmiechem na twarzy.


VII BAL STRAŻACKI 

17 lutego odbył się VII Bal Strażacki
zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie.
Przygotowania do balu trwały 3 dni,
w przygotowania włączyło się wielu druhów.
Na balu bawiły się 152 osoby m.in.
dwóch vice Prezesów Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
druh Stanisław Jankowski i druh Andrzej Szymczak,
wójt gminy Czermin Sławomir Spychaj,
przedstawiciele firmy TAD-BUD z Czermina,
Pan Henryk Kaczmarek i wielu zacnych gości.
Uroczystego otwarcia balu dokonał prezes Zbigniew Serbiak
wraz z vice prezesem Katrzyną Mitman.
Do tańca przygrywał zespół SLEJD,
ale zaśpiewały także 2 zespoły strażackie:
„Ognista drużyna” i „ISKIERKI”.
Odbyła się loteria fantowa w której główną nagrodą był
telewizor ufundowany przez Pana Janusza Bocianowskiego.
Pan Janusz otrzymał od strażaków misia strażaka,
ponieważ współpracuje z jednostką już od 5 lat,
w tym czasie zasponsorował wiele rzeczy
do jednostki m.in. pralkę, lodówkę.
Bal strażacki był bardzo udany, wszyscy się wspaniale bawili.


KULIG STRAŻACKI

28 stycznia młodzi strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie
zorganizowali pod opieką Mariusza Glapy oraz
Marcin Woźniaka i Michała Woźniaka kulig,
w którym wzięło udział 20-ioro dzieci.
Kulig zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Bardzo serdeczne podziękowania
dla Piotra i Sylwii Marciniaków
za wypożyczenie ciągnika.

Prezes OSP Czermin


WIECZOREK STRAŻACKI  W ŁĘGU

27 stycznia strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie
bawili się na 3 Gminnym Wieczorku Strażackim w Łęgu.
Wieczorek został zorganizowany przez Zarząd Gminny ZOSP RP
oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu.
Do tańca przygrywał zespół CASABLANCA.
Strażacy z OSP Czermin wzięli udział
w konkursie tańca z hełmami pełnymi wody.
Wszyscy się cudownie bawili
i mile wspominają zabawę, która trwała do białego rana.


WIZYTA DZIECI Z PLESZEWSKIEGO DOMU DZIECKA

25 stycznia Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie
odwiedziła grupa dzieci z pleszewskiego Domu Dziecka
pod opieką Panów Michała Kaczmarka i Piotra Świderskiego.
Podczas dwudniowego pobytu dzieci poznały
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, sprzęt,
pracę strażaków oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
Wieczorem mimo mrozu rozpalono ognisko,
przy którym upieczono kiełbaski.
Dzieci spędziły noc w remizie OSP Czermin.
Przyjęli ich i opiekowali się nimi Mariusz Glapa i Krystian Kaganek,
zaś instrukcji i szkoleń udzielił naczelnik Marcin Woźniak.


WALNE ZEBRANIE

21 stycznia 2007 roku o godzinie 16.00 w sali Ośrodka Kultury w Czerminie
odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze strażaków z OSP Czermin.
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zbigniew Serbiak.
W zebraniu brało udział wielu członków tejże jednostki
oraz goście zaproszeni na to zebranie.

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił:
Zbigniew Serbiak, Marcin Woźniak.
Sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawiła Karolina Makowiecka..
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Dariusz Kantorski.
Sprawozdanie zespołu „Ognista Drużyna” referowała Agata Kaczmarek.
Przewodniczącym zebrania był Krystian Knappe,
a protokolantem Katarzyna Woźniak.
W skład Komisji Uchwał i Wniosków wchodzili:
Natalia Serbiak, Grzegorz Młynarz i Mateusz Dajczak.
Po Walnym Zebraniu odbyła się dyskoteka dla młodzieży.


REMONTY W OSP CZERMIN

Remiza OSP Czermin została
w środku i na zewnątrz wyremontowana.
Wymieniono okna, instalacje grzewczą,
remizę ocieplono, została wymalowana,
wymalowano posadzki w strażnicy,
zakupiono meble do kuchni.
Środki pochodziły z „Programu Odnowy Wsi” od
Marszałka województwa wielkopolskiego,
od Wójta Gminy Czermin,
pieniądze pochodziły także ze środków własnych jednostki.
Remiza została kompletnie wysprzątana,
prace odbywała się jak w domu:
dziewczyny sprzątały, w oknach pojawiły się nowe żaluzje i firanki.
Przed remizą młodzież z jednostki
pod kierownictwem naczelnika Marcina Woźniaka
ubrała przed świętami choinki.
Jednostka ma teraz piękny wystrój strażnicy.